Het Engelenkoor der Serafijnen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Aartsengel Metatron en de engelen Serafijnen regeren de periode van 21 maart tot en met 30 april alsook elke nieuwe start. Metatron en zijn Engelen zijn aanwezig aan het begin van elk seizoen en wij kunnen hen het best contacteren in het begin van de maand. Metatron heerst over de krachten van alle planeten doch werkt voornamelijk met die van de planeet Neptunus en zorgt zodoende voor een verbinding met de grote dromer in ons. Deze visionair word ook wel Poseidon genoemd en is de heerser van de zee der verbeelding. Hij schenkt ons het voorstellingsvermogen wat ons toestaat om kennis te maken met de engelen. Elke engel heeft zijn haven in de zodiak. Deze havens bedragen ieder vijf graden (of te wel 5 dagen, een uur en veertig minuten per engel). Aangezien de Dierenriem 360 graden heeft en ons jaar 365 dagen zijn de periodes die ze regeren approximatief.

De Engelen Serafijnen

Het Engelenkoor der serafijnen bestaat uit 8 Engelen die ons elk een eigenschap van het wezen schenken. Hun gaven zijn ontelbaar en de korte beschrijvingen die hieronder volgen zijn dan ook maar een korte introductie die ons toestaat om alvast kennis te maken met hen. Beschouw hen als je beste vrienden en laat je bezielen door hun aanwezigheid.

Engel Vehuiah heeft haar haven in de Zodiac van 0 tot 5 graden Ram en regeert de periode van 21 tot en met 25 maart. Zij brengt brengt ons wilskracht, liefde en motivatie en zorgt ervoor dat wij contact kunnen leggen met de ster in ons zelf. Vehuiah schenkt ons leidinggevende kwaliteiten, een grote kracht, moed en doorzettingsvermogen. Zij brengt ons nieuwe en inventieve ideeën. Wees intuïtief en sta open voor haar boodschap.

Engel Jeliel heeft zijn haven in de Zodiac van 5 tot 10 graden van het Dierenriemteken Ram en regeert de periode 26 tot en met 30 maart. Hij schenkt ons liefde, wijsheid en intelligentie. Dankzij hem kunnen wij de dromen van de ster in ons zelf waar maken. Engel Yeliel schenkt ons mooie gedachten vol liefde en wijsheid. Hij vult ons met tolerantie en respect. Yeliel bezorgt ons een rustig en vredig gevoel en staat ons toe om dit gevoel te delen met iedereen om ons heen en zo vrede en samenhorigheid te brengen in de wereld.

Engel Sitael regeert de periode van 31 tot en met 4 april, zijn haven in de Zodiac strekt zich uit van 10 tot 15 graden Ram. Engel Sitael brengt ons de creatieve wilskracht waarmee wij onze ideeën tot leven kunnen brengen. Met Engel Sitael worden onze dromen reëel en tastbaar voor iedereen. Hij schenkt de constructieve wilskracht die ons toestaat ondernemend en opbouwend te zijn. Sitael maakt het creatieve in ons wakker en spoort ons aan tot actie.

Engel Elemiah regeert de periode 5 tot en met 9 april en heeft haar haven in de Zodiac van 15 tot 20 graden Ram. Engel Elemiah staat ons bij tijdens de handelingen die wij uitvoeren. Zij geeft ons de goddelijke macht om te werken, om te creëren. Engel Elemiah oriënteert onze gedachten, onze gevoelens en daden door middel van de concrete acties die wij ondernemen en de resultaten die deze met zich meebrengen. Wanneer de resultaten goed zijn motiveert ze ons om verder te gaan. Wanneer ze slecht zijn helpt ze ons om de nodige aanpassingen aan te brengen. Engel Elemiah schenkt ons de mogelijkheid om vreugde te scheppen in alles wat wij doen. Samen met hem kunnen wij de macht die in ons zelf huist uitvoeren door daadkrachtig aan het werk te gaan.

Engel Mahasiah heeft haar haven in de Zodiac van 20 tot 25 graden Ram en regeert de periode 10 tot en met 14 april. Engel Mahasiah maakt ons bewust van onze negatieve gedachten, gevoelens en daden zodat wij eraan kunnen werken. Zij helpt ons om onszelf steeds te verbeteren totdat wij het schone kunstwerk worden wat we werkelijk willen zijn. Zij schenkt ons het nodige begrip en de nodige vergevingsgezindheid waarmee wij al onze fouten kunnen corrigeren en in vreugde verder leren. Mahasiah is de engel die ons geestelijke leiding schenkt. Wij zouden haar kunnen zien als de goede raad-geef-ster in ons hart. Wanneer wij leren om vanuit ons hart te leven en wij steeds openstaan voor de geestelijke leiding die Mahasiah ons schenkt kunnen wij er zeker van zijn dat alles in ons leven goed zal verlopen.

Engel Lelahel heeft haar haven in de Zodiac van 25 tot 30 graden van het Dierenriemteken Ram en regeert de periode van 15 tot en met 20 april. Hij schenkt ons begrip en bewustzijn. Lelahel is als een licht in onszelf wat alles duidelijk maakt en zodoende zorgt voor rust en genezing. Dankzij de innerlijke verlichting die Lelahel schenkt word het ons toegestaan om de juiste keuzes te maken. Zodoende staat hij ons toe om het verloop van ons leven op een aangename wijze te laten geschieden. Engel Lelahel helpt ons om onze blik steeds op het mooie te richten en spoort ons zodoende aan tot een verheven visie die ons toestaat om al het goede wat aanwezig is hier op aarde te omarmen. Dankzij Beschermegel Lelahal kunnen wij als een Zon zijn en de wereld liefhebben als de Venus van onze dromen. Engel Lelahel laat ons zien dat het leven simpel is en dat het enkel van onszelf afhangt of wij gelukkig zijn. Hij schenkt ons het begrip dat alles te maken heeft met onze eigen manier van gedragen. Wanneer wij steeds in liefde zijn en dit ook uitstralen naar iedereen om ons heen, dan zal iedereen ook liefde uitstralen naar ons. Dan zullen wij het goddelijke licht zien stralen in elke aanwezigheid. Dan zullen wij met God vertoeven en zijn geschenken in de vorm van een goede gezondheid, verrijkende relaties, welvaart en overvloed kunnen ontvangen. Dan zal het leven wederom een paradijs zijn waarvan wij steeds kunnen genieten.

Engel Achaiah regeert de periode van 21 tot en met 25 april en heerst over de eerste 5 graden van het Dierenriemteken Stier. Zij leert ons om hier en nu aanwezig te zijn en verruimd zodoende ons bewustzijn. Ze leert ons om aandachtig en oplettend te zijn en ontsluierd de vele geheimen van onze natuur en de natuur die ons omringd. De voornaamste deugd die zij ons schenkt is het geduld. Dit geduld staat ons toe om steeds rustig verder te gaan en alles met liefde in te kleuren en af te werken. Engel Achaiah is als de rust die ons steeds weer in beweging brengt.  Zij schenkt ons de zegen om het leven steeds als nieuw en wonderbaarlijk te ervaren. Engel Achaiah schenkt ons de liefdevolle aandacht die ons toestaat om alle geheimen des levens te ontsluieren en brengt ons zodoende vreugde en verbazing.

Engel Cahetel heeft zijn haven in de Zodiac van 5 tot 10 graden Stier en regeert de periode van 26 tot en met 30 april. Engel Cahetel opent onze ogen voor de vele zegeningen die het leven ons schenkt. Hij maakt ons gelukkig en zorgt zodoende voor een gevoel van dankbaarheid. Met Cahetel aan onze zij zijn wij altijd blij en ondernemen wij alles in ons leven met groot plezier. Cahetel leert ons om te genieten van het leven en spoort ons aan om een veilige thuishaven te creëren en te zorgen voor een aangename werkplek van waaruit wij het beste van ons zelf aan de wereld kunnen geven. Engel Cahetel schenkt ons de mogelijkheid om alles steeds mooier en liefelijker te maken. Met hem worden wij weer 1 met de grote kunstenaar en kunnen wij te samen zijn droom realiseren op aarde. Cahetel is de Laatste Engel van het koor der Serafijnen en zorgt er dan ook voor dat alle energieën van de vorige Engelen zich kristalliseren op aarde. Hij staat het dichtste bij ons en is dan ook het kanaal waardoor de boodschap van Aartsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen ons bereikt.