Het ontstaan van de praktische Kabbalah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

In de middeleeuwen werd er door de Franse kabbalist Isaak de blinde (1160-1235) een school opgericht waarin de praktische kabbalah werd onderwezen. Rabbi Isaak ging er vanuit dat wij allen (net zoals God) een levensboom in ons dragen. Hij ging er vanuit dat wij allen emanaties (uitstralingen) zijn van deze goddelijke levensboom en dat wij allen het zaad ervan in ons hebben en dus over de potentie beschikken die ons toestaat naar Gods evenbeeld te leven. Isaak de blinde geloofde dat de wereld gevormd werd door goddelijke emanaties (die de wereld vormden naar zijn beeld) en dat wij dankzij deze uitstralingen beschikken over de creatieve kracht die ons toestaat om een wereld te vormen naar ons beeld. Natuurlijk gebeurt het vormen van deze wereld in samenwerking met God en zijn oneindige liefdeslicht wat verdeeld word door de aartsengelen en de 72 engelen van de kabbalah. De 72 engelen van het licht staan ons toe om hemelse medewerkers te worden en zodoende mee te werken aan de manifestatie van het goddelijke op aarde.

Het toepassen van creatieve krachten in ons bestaan door middel van de 72 engelen van het licht


De praktische kabbalah staat ons toe om goddelijke krachten op te roepen in ons leven en deze uit te voeren door middel van onze dagelijkse bezigheden. Deze magische krachten dragen bij aan de ontwikkeling van allerlei goede kwaliteiten die wij toe kunnen passen wanneer het leven er ons om vraagt (of wanneer wij beslissen om vanuit ons zelf wat te ondernemen). Het zijn dus creatieve krachten die ons de gelegenheid schenken om het goddelijke op aarde te brengen en zodoende onze meest verheven idealen waar maken en vorm geven aan een gevoel van gelukkig zijn vanwaaruit alles zich precies realiseert zoals wij wensen.

Vind God in jezelf dankzij de praktische kabbalah en de 72 engelen van het licht


De magische kabbalah staat ons toe om goede eigenschappen te ontwikkelen en dankzij deze deugden het goddelijke op aarde te manifesteren. De 72 engelen van de kabbalah leren ons om het goddelijke niet als iets groots en onbereikbaar te bekijken wat zich buiten onszelf bevindt, maar als iets kleins en dichtbij wat wij allen in ons dragen (ons hart).

Het ontstaan van een engelenleer in Spanje

In de 13de eeuw richtte Nachmanides een Yeshiva (leerhuis) in Spanje op. Hier werden de traditionele kabbalah studies voortgezet. Nachmanides was een discipel van Rabbi Azriel van Girona en Azriel was dan weer een leerling van Isaak de blinde. Namanides moest in 1263 vluchten naar IsraŽl en in 1492 was de school volledig verlaten. Doch in 1975 werden er in Girona (spanje) manuscripten gevonden waarin melding werd gemaakt van 72 engelen die als taak hebben de mensheid te begeleiden. Zodoende kwam de kennis der engelen weer naar boven. Deze kennis is 500 jaar lang zo goed als verborgen gebleven maar komt nu weer tot leven dankzij de vele schrijvers en sprekers die overal ter wereld het licht der engelen verspreiden.

Andere bronnen van oorsprong

Ondanks de verdrijving van de Joden uit Frankenrijk en Spanje en de verdwijning van de leer werden er in de loop van de eeuwen (ook voor 1975) toch nog een aantal boeken geschreven waarin melding wordt gemaakt van de 72 engelen. Deze boeken gingen voornamelijk over magie en vinden hun samenvatting in het werk van Lenain Lazare (1793-1877). Lenain ging er vanuit dat de kennis van de 72 engelen afstamde van Chaldeeuwse, Egyptische en Arabische magiŽrs.† Deze MagiŽrs maakten gebruik van 72 genieŽn welke zij opriepen om hun doelen te bereiken. Lenain geeft in zijn meesterwerk (La science cabalistique ou l'art de connaÓtre les bons gťnies 1823) de periodes in het jaar weer die zij regeren en de tijden waarop wij ze het beste op kunnen roepen. Later werden die datums nog wat aangepast door andere schrijvers waarvan ik nog even melding wil maken voordat ik met mijn eigen werk begin en de geschiedenis achter me laat.

Als eerste hebben wij Kabbaleb (Enrique Llop 1927-1991) die in de 20ste eeuw besluit om de leringen van de 72 engelen openbaar te maken. Kabbaleb was een Spaans vrijmetselaar die vond dat het tijd werd dat deze leringen een algemeen goed werden. Zodoende gaf hij vorm aan de eerste boeken over de 72 engelen. Zijn werk werd voorgezet door de Franse schrijver Haziel (Francois Bernard-Termes 1925-2015) die de leer der engelen verder commercialiseerde en vele boeken verkocht in Frankrijk. Ook in Quebec (Canada) was er een priester (Charles Rafael Payeur) die met de engelenleer naar buiten kwam. Eveneens werd er door Kaya en Christianne Muller een leerschool in Canada opgericht waar wij ook nu nog kennis kunnen maken met de leringen der engelen. Enkele andere bekende schrijvers zijn Joeliah die het werk van Haziel verder zet en Guťrashel die het werk van kabbaleb vervolledigt. Ook had Kabbaleb drie kinderen (Soleika, Milena en Tristan Llop) die de leer der engelen verder verspreiden.