Huis van de 72 Engelen

Beschermengel Menadel en de kracht om veranderingen te verwezenlijken

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Menadel is de Engel die ons bij onze roeping brengt. Hij heerst over de laatste vijf graden van het dierenriemteken Maagd (approximatief van 18-23 september). Beschermegel Menadel schenkt ons de goede werkkracht van Aartsengel Camael vanuit de Sefirah Geburah (sfeer op de Levensboom) door middel van de planeet Mars. Dankzij de krachten van de Sefirah Gevurah en de planeet Mars komen wij tot het besef van het gene wat onze manier van gedragen veroorzaakt en worden wij ons bewust van de wet van oorzaak en gevolg.

Mars is de strijder die ons kan bevrijden van al onze negatieve eigenschappen

De Engelen die vanuit de Sefirah Geburah werken schenken de kracht om innerlijke veranderingen te verwezenlijken die de gewenste uiterlijke resultaten te voorschijn toveren en visa versa.

Het werk der Engelen Krachten

Menadel werkt hand in hand met Aartsengel Camael en alle andere Engelen Krachten aan het brengen van positieve veranderingen en wij kunnen hen een handje helpen door ons steentje bij te dragen. De Engelen van het Engelenkoor der Krachten leren ons om ons dienstbaar op te stellen en ons beste beentje voor te zetten. Samen met hen kunnen wij zorgen voor een enorme vooruitgang. Zij sporen ons aan tot zowel innerlijk als uiterlijk werk en leren ons om onze zwakheden te overwinnen. De Engelen Krachten zorgen voor een goede dynamiek en brengen beweging. Zij sporen ons aan tot een zekere zelfdiscipline en helpen ons bij het vinden en uitvoeren van een nuttig werk wat meer waarde schenkt. Het vinden van nieuwe en leuke activiteiten is iets wat enorm goed kan doen en waartoe de Engelen Krachten ons aansporen. De Engelen krachten brengen ons bewustwording en tonen ons het werk wat verwezenlijkt dient te worden. Zij helpen ons om te werken aan onze manier van zijn en tonen ons dat elke verandering zijn oorsprong vind in onszelf. De Engelen Krachten zorgen voor harmonie en vrede door ons te leren leven op een evenwichtige wijze. Zij bevrijden ons van de luiheid die tot verveling lijd door ons aan te sporen tot actie. Hun voornaamste taak bestaat uit het zorgen voor goede werkomstandigheden en het brengen van liefde voor ons werk.

Een verheven ideaal

Beschermegel Menadel wekt het streven naar zowel spirituele als materiŽle perfectie in ons en schenkt ons het doorzettingsvermogen wat ons toestaat om hier vorm aan te blijven geven. Hij spoort ons aan tot sport en handwerk en wanneer wij met Hem aan de slag gaan zal Hij onze bewegingen leiden en zorgen voor goede resultaten. Menadel brengt ons tot het besef dat wij werken voor onze medemens en ontwaakt zodoende de altruÔst in ons. Hij leert ons dat werken voor elkaar de beste motivatie brengt en toont ons hoe fijn het kan zijn om eens iets voor een ander te doen. Natuurlijk hebben wij allen nog veel werk aan ons zelf en niet altijd de tijd en de zin om nog iets voor iemand anders te doen. Vandaar dat Menadel ons aanspoort om te zorgen voor een professionele activiteit die daadwerkelijk bijdraagt.

Het nut van werken

Wanneer wij het nut van ons werk niet meer inzien kunnen wij Beschermegel Menadel om raad vragen. Hij kan ons dan helpen om het nut van ons werk weer in te zien of om van werk te veranderen. Hij schenkt ons de goede moed om te werken en de goede moed om het werk ook weer achter te laten wanneer het niet meer aan onze verwachtingen voldoet. Hij spoort ons aan om te werken voor een groter goed en zal ons steeds begeleiden op weg naar betere oorden. Engel Menadel zorgt voor de juiste beweging in ons leven en doet de goddelijke wil door ons stromen door onze acties aan te voeren. Hij is de goede werkkracht in ons die wij aan kunnen wenden wanneer nodig.

Het vormgeven van ons professionnelle leven

Wanneer wij problemen hebben op ons werk of onze job dreigen te verliezen kunnen wij de hulp van Engel Menadel inroepen. Ook als wij op zoek zijn naar nieuw werk kunnen wij hem aanspreken. Beschermegel Menadel helpt ons om ons professionnelle leven vorm te geven en brengt ons de wil om te werken en dingen te realiseren. Hij toont ons dat het niet zozeer de resultaten zijn die tellen doch de vreugdevolle samenwerking die ontstaat. Natuurlijk blijven goede resultaten met Menadel niet achterwege aangezien hij ook de Engel van de oogst is en hij ons dus de vruchten van ons werk schenkt. Doch het samen zijn, het samen bewegen, het samen spel, sport en werk is iets wat hier en nu zijn vrucht kan schenken wanneer we het leuk maken en we het met liefde doen.

Goede raad van Beschermegel Menadel

Leer om de wil van God door je te laten werken. Laat de hemelse krachten op je in werken en voer ze uit door er iets mee te doen. Door actief en creatief bezig te zijn en zodoende de goddelijke levenskracht door je te laten stromen. Word je bewust hoe de wil dingen in beweging zet en wees dankbaar voor al de kracht die je zodoende geschonken word.

Toegewijd bezig zijn

Beschermegel Menadel brengt ons naar het hier en nu door al onze aandacht te richten op datgene waar we mee bezig zijn. Hij leert ons om volledig op te gaan in ons werk en zorgt voor een grote toewijding. Hij moedigt ons aan om te werken vanuit eigen vrije wil en niet omdat wij ons hiertoe verplicht voelen. Engel Menadel leert ons dat werken geen hel hoeft te zijn en dat wij van alle activiteiten iets leuks kunnen maken. Hij schenkt ons de liefde voor ons werk. Hij helpt ons om doelgericht aan de slag te gaan en iets nuttig te doen. De kracht van Engel Menadel is praktisch van aard en wanneer wij samen met Hem aan het werk gaan kunnen wij vele mooie dingen tot leven brengen.


Het juiste werk vinden en in het juiste werk voorzien

Beschermegel Menadel helpt ons om het juiste werk te vinden door ons een zekere zelfkennis te schenken en de gave om onze kwaliteiten te benutten in de situaties die daar om vragen. Zodoende open vele poorten zich voor ons en toont Menadel ons een waaier aan mogelijkheden. En net als Hem kunnen wij onze medemensen een waaier aan mogelijkheden bieden door ons op hun kwaliteiten te richten en ons voor te stellen wat ze daarmee wel niet allemaal zouden kunnen doen en hoe leuk dit wel zou zijn. Menadel is een Engel die mogelijkheden schenkt en net als Hem kunnen wij onze medemens de mogelijkheid schenken om mee te werken aan een verheven ideaal.

De liefde voor ons dagelijkse werk

Beschermegel Menadel leert ons om onze dagelijkse taken met liefde uit te voeren. Simpele dingen zoals opruimen en eten maken worden met Hem een festijn. Menadel doet ons hart zingen van vreugde tijdens het bezig zijn en toont ons dat we van al onze dagelijkse bezigheden iets leuks kunnen maken.

Het erkennen van onze eigen kracht

Beschermegel Menadel zorgt voor een innerlijke transformatie die in het uiterlijke leven haar weerslag vindt. Hij helpt ons om onze eigen kracht te erkennen door ons te tonen wat wij allemaal wel kunnen. Menadel zorgt voor zelfbevestiging door ons de kans te schenken allerlei taken uit te voeren en deze met succes af te ronden. Hij leert ons heel veel door ons aan het werk te zetten. Engel Menadel werkt door ons en zorgt zodoende voor beweging in ons bestaan. Hij brengt ons zelfvertrouwen en zekerheid. Beschermegel Menadel leert ons om content te zijn met de resultaten die we behalen maar spoort ons ook aan om steeds beter te doen. Engel Menadel is als een constante bron van motivatie en wanneer wij Zijn kracht in onszelf vinden en samen met hem aan de slag gaan kan niets ons nog tegenhouden. Hij leert ons om onszelf steeds te verbeteren en spoort ons aan tot de gewenste veranderingen. Beschermegel Menadel brengt ons in verbinding met onze innerlijke kracht en schenkt ons zodoende de mogelijkheid om onze taken met liefde uit te voeren. Menadel staat ons toe om steeds weer de goede moed in ons zelf te vinden en de nodige stappen te ondernemen.

Bevrijding

Beschermegel Menadel bevrijd ons van datgene wat niet bij ons hoort en uit situaties waar wij ons niet thuis voelen. Hij brengt ons het juiste juiste werk en zorgt zodoende voor een activiteit waarbij wij ons goed voelen. Hij leert ons om van elke dag weer een avontuur te maken en bevrijd ons van alles wat saai is. Beschermengel Menadel helpt ons om onze dagelijkse routine te doorbreken en bevrijd ons van het slaafs volgen van onze gewoontes. Hij leert ons om veranderingen aan te brengen en zodoende te zorgen voor beterschap. Wij kunnen Engel Menadel aanroepen wanneer wij ons gevangen voelen, of wanneer we vastzitten en we verandering wensen. Menadel leert ons om te werken met zowel onze geestelijke als onze lichamelijke spieren en schenkt ons steeds de nodige inspiratie zodat wij vol goede moed aan de slag kunnen gaan. Hij raad ons aan om het gene wat wij niet meer nodig hebben achter te laten en voluit te gaan voor datgene wat gewenst is.

Affirmaties

Ik verbind mij met mijn innerlijke kracht,

zodoende vind ik mijn ware toedracht.

Door positief bezig te zijn maak ik het leven fijn.

 

Beschermengel Aniel, Hoop, Vertrouwen en Daadkracht

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermegel Aniel leert ons om onze kwaliteiten (onze deugden) en talenten (vaardigheden) in te zetten tijdens ons werk (het vorm geven door middel van spirituelle krachten). Hij brengt ons overwinningen door ons te leren om obstakels te overkomen en hindernissen als uitdagingen te bekijken. Hij spoort ons aan om onszelf steeds weer uit te dagen en brengt zodoende vele leuke nieuwe dingen in ons leven. Beschermegel Aniel schenkt ons een enorme levendigheid door middel van de planeet Mars en een visie die aanspoort tot het goede dankzij de krachten van de Zon. Hij staat ons toe om met de krachten van Mars te werken aan een verheven ideaal (de Zon). Hij leert ons om met hart en ziel te werken aan datgene wat wij verlangen en staat ons bij tijdens het vormgeven van onze hartewens.

De kracht van de weegschaal

Beschermegel Aniel is de eerste Engel die werkt met de energie van het dierenriemteken Weegschaal wat voor vrede en harmonie in de familie zorgt. Engel Aniel brengt evenwicht en bemiddeld. Net zoals Engel Aniel kunnen wij zorgen voor een goede bemiddeling en leren om allen overeen te komen zodat het creŽren van de juiste middenweg mogelijk word. Beschermegel Aniel heeft zijn haven in de Zodiac van 0 tot en met 5 graden Weegschaal. Hij schenkt ons de energie die ons toestaat het beste van het moment te maken. Hij leert ons dat alles voorbij gaat en dat het geen zin heeft om vast te houden aan negative overtuigingen die ontstaan zijn in het verleden. Aniel toont ons dat de enige constante in het leven verandering is en moedigt ons aan om deze veranderingen met moed te ondergaan en te boven te komen indien zij ons leven op zijn kop zetten. Engel Aniel moedigt ons aan om de kracht der verandering in ons leven aan te wakkeren en ons met Zijn vuur van al het ongewenste te bevrijden.

Het doorbreken van de cirkel

Beschermegel Aniel staat ons toe om het verleden achter ons te laten en vol goede moed onze toekomst tegemoet te treden door er hier en nu steeds het beste van te maken. Hij leert ons om hier en nu ons best te doen en schenkt ons de gave om steeds hoopvol te blijven. Dit doet Hij door ons hier en nu aan onze toekomst te laten werken. Wanneer wij geen perspectief meer hebben kunnen wij Zijn hulp inroepen en kan hij ons tonen wat er te doen staat. Beschermegel Aniel kan ons bevrijden van al de slechte gewoontes die wij ons eigen hebben gemaakt. Hij leert ons om de veranderingen die wij graag in de wereld zouden zien als eerste in ons zelf te voltrekken. Aniel toont ons dat de ware verandering van binnen begint en schenkt ons de mogelijkheid om ons te bevrijden van onze beperkingen. Beschermegel Aniel bevrijd ons van negative overtuigingen en brengt ons positieve overtuigingen in de plaats. Hij bevrijd ons van twijfel en schenkt ons zelfvertrouwen, Hij verandert onze perceptie door ons aan te tonen dat verandering ook heel positief en bevrijdend kan werken. Wanneer wij ons in een negatieve cirkel bevinden hoeven wij hier niet in te blijven rond draaien en kunnen wij de moed vergaren om een andere weg op te gaan. Alles is mogelijk en met Aniel als gids hoeven wij nergens geen schrik voor te hebben. Beschermegel Aniel wakkert het geloof in onszelf aan en zorgt er zodoende voor dat wij denken dat de dingen ons gaan lukken. Deze positieve overtuiging zorgt voor goede resultaten en succes. Wanneer wij het leven niet meer zien zitten en wij de overtuiging koesteren dat het er allemaal niet meer toe doet kunnen wij Engel Aniel om hulp vragen. Hij bevrijd ons van wanhoop en brengt ons hoop door ons te leren onze problemen hier en nu aan te pakken. Zelf van de moeilijkste situaties maakt hij een zegening daar deze vaak leiden naar betere oorden.


De kracht der verandering

Beschermengel Aniel leert ons om in het hier en nu verandering te brengen door ons te bevrijden van het ongewenste en ons te leiden naar het gewenste. Hij geeft ons iets om naar uit te kijken en maakt ons bewust van ons potentiel. Hij zorgt voor het verschijnen van de Zon aan onze horizon en brengt ons goede gedachten door ons positieve overtuigingen te schenken. Hij wekt de kracht der verandering in ons door ons goede verwachtingen te geven om te koesteren. Hij leert ons om steeds hoopvol en optimistisch te blijven en in het hier en nu de juiste stappen te zetten. Hij toont ons het pad en zegent ons met vele onverwachte fijne gebeurtenissen wanneer wij openstaan voor zijn boodschap.

Boodschap van Engel Aniel

Door te geloven in jezelf en met hoop uit te kijken naar het resultaat van datgene wat je hier en nu verwerkelijkt kunnen wij zorgen voor positieve veranderingen. Hoop is als een gebed wat bestaat uit goede voornemens die wanneer gerealiseerd de gewenste resultaten zullen leveren. Verlies dus nooit het geloof in jezelf en werk elke dag met liefde aan je goede voornemens.

Korte Samenvatting

Beschermegel Aniel zorgt voor inspiraties die de gewenste evolutie teweeg brengen. Aniel brengt ons vooruit door te zorgen voor een constante evolutie. Hij brengt ons verder op ons pad door ons te bevrijden van het verleden en leert ons om hier en nu te werken aan een schitterende toekomst. De toekomstgerichtheid die hij brengt wekt het verlangen in ons en schenkt ons goede hoop. Hoop doet leven en zorgt voor beweging en evolutie. Hoop is een voortdrijvende kracht die wanneer juist aangewend voor veel goeds kan zorgen. Het brengen van deze goede hoop en het aansporen tot de gewenste bezigheid is de taak die Engel Aniel ons schenkt. Beschermegel Aniel staat ons toe om onze verlangens te verwezenlijken door van ons een onuitputtelijke bron van werkkracht te maken en ons aan te sporen tot vele waardevolle activiteiten.

Goede raad van Engel Aniel

Werken aan het goede is de beste strijd die je kunt leveren tegen het slechte. Positief denken en bezig zijn houd het onaangename op afstand en zorgt ervoor dat alles steeds goed verloopt.

Affirmatie

Ik ben hoopvol en breng positieve veranderingen

 

Beschermengel Haamiah en het verlangen naar het mooie

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Engel Haamiah leert ons om onze frequentie te verhogen door met liefde naar de wereld te kijken. Hij opent onze ogen voor al het schone en motiveert ons zodoende om hier mee bezig te zijn. Schoonheid op de wereld brengen door mooie dingen te maken is ťťn van de taken die Haamiah ons toebedeeld. Zij spoort ons aan tot het uitvoeren van alle vormen van kunst en leert ons om te beminnen. Zij toont ons hoe wij dankzij de schone kunsten onze liefde voor de wereld kunnen uiten. Beschermegel Haamiah leert ons dat wij al onze dagelijkse bezigheden met liefde uit kunnen voeren door er een kunst van te maken. Zo brengt zij ons de gave om allerlei leuke activiteiten te organiseren en om leuke bijeenkomsten te verzorgen. Simpele dingen zoals het huis schoon en gezellig maken en een lekker maaltijd bereiden behoren tot de kunst die Zij ons kan leren. Haamiah leert ons om van onze woonplaats een tempel te maken en ons lichaam te verzorgen als een heilig voorwerp. Zij brengt ons de liefdevolheid die ons toestaat om met vreugde te werken aan het verwekelijken van een verheven ideaal en leert ons dat wij door actief bezig te zijn meer kleur kunnen geven aan ons bestaan. Wanneer ons leven kaal en grauw is kunnen wij Haar aanroepen om ons op te fleuren waarna wij zelf kunnen beginnen met een beetje extra kleur aan ons leven te geven.

Huldiging brengen

Haamiah leert ons om het leven te huldigen door het schone te aanschouwen en onze dankbaarheid te betogen. Zij spoort ons aan tot zingen en bidden en vult ons hart met een groot respect voor Moeder Natuur en God de Vader. Zij toont ons het goddelijke in de zonsopgang en leert ons om van onze dagelijkse bezigheden een ritueel te maken wat bijdraagt aan onze innerlijke en uiterlijke transformatie. Goed gezind wakker worden door dankbaar te zijn voor elke nieuwe dag is de eerste goede gewoonte die zij ons brengt. Samen met Haar kunnen wij de dag al zingend beginnen en wanneer wij naar buiten gaan kunnen wij de schoonheid van de wereld die wakker word tot ons nemen en zodoende onze ziel vervullen met vreugde. Engel Haamiah leert ons om het goddelijke te eren in de natuur om ons heen. Zij schenkt ons heel veel begrip en respect voor religie doch leert ons dat de ware religie zich in ons zelf bevind. Het woord religie komt voort uit het woord religare wat verbinden wil zeggen in het Latijns en wanneer wij samen met Haamiah aan het werk gaan kunnen wij deze verbinding vinden in ons zelf en in alles om ons heen. Beschermegel Haamiah toont ons dat het leven goddelijk is en zengend ons met de wetenschap dat wij het het goddelijke kunnen eren door het leven om ons heen en in ons zelf te eren, door simpelweg respectvol met ons eigen en al het gene wat ons omringd om te gaan.

Het brengen van magie in het leven door intens lief te hebben

Het liefhebben van Moeder Aarde in al haar verscheidenheid. Haar bergen en haar rivieren, haar zeeŽn en haar stranden, haar bossen en haar weiden en al de schitterende planten en dieren. Alle mooie mensen en alle schone dingen die zij gemaakt hebben behoren tot het gene wat wij dienen te huldigen indien wij ons met het goddelijke willen verbinden. Zorgen voor goede voeding en aangename leefomstandigheden zijn manieren om op een actieve wijze bij te dragen aan positieve ontwikkelingen. Beschermegel Haamiah maakt van zorgen voor onszelf, onze medemens en onze omgeving een kunst en leert ons om dit met heel veel liefde en toewijding te doen. De liefdevolheid die zij in ons leven brengt zorgt voor dankbaarheid en vreugde en wanneer wij leren om van al onze dagelijkse bezigheden iets wonderbaarlijks te maken zal zij ons leven vullen met magie en al onze mooiste voorstellingen tot leven doen komen.

Boodschap van Engel Haamiah

Enkel vanuit liefde kan een goed werk verricht worden. Liefde maakt werken fijn. niet enkel de liefde voor het werk maar ook de liefde voor degenen waarmee je het uitvoert. Waar liefde is is harmonie en waar harmonie is is vrede. Dingen doen uit liefde voor een ander en uit liefde voor jezelf is de beste manier om je dankbaarheid te tonen en wanneer je dankbaar bent zul je tevredenheid vinden.

In vrede samen leven

Engel Haamiah leert ons om te werken voor onze geliefden en om goed te zorgen voor onszelf en onze medemens. Zij spoort ons aan door de liefde in ons te wekken en het verlangen om plezier te doen in ons zelf aan te wakkeren. Samen met Haamiah kunnen wij het leven plezierig en fijn maken en onze geliefden verwennen met allerlei leuke verassingen. Haamiah brengt ons de kunst van het versieren en leert ons om alles mooi aan te kleden. Zij presenteert ons het leven op een dienblad een toont ons hoe fijn het kan zijn om te genieten van al haar heerlijke spijzen. Beschermegel Haamiah zorgt voor harmonieuze relaties en kan ons leren om als geliefden samen te leven in vrede. Zij schenkt ons een goed gevoel voor schoonheid en leert ons om steeds de juiste voorbereidingen te treffen. Zij leert ons om te geven en wanneer wij het haar vragen zal zij steeds zorgen voor het juiste geschenk. Samen met haar kunnen wij het juiste evenwicht in ons zelf vinden en zodoende ook leren om te ontvangen. Zij brengt onze mannelijke en onze vrouwelijke kanten in harmonie met elkaar daar zij werkt met de krachten van de planeten Mars en Venus.

Romantiek en sensualiteit

Dankzij Engel Haamiah kunnen wij ons een romantische instelling eigen maken en zodoende zorgen voor veel magie in ons liefdesleven. het brengen van een goede sfeer door middel van kaarsjes of een nacht onder de sterrenhemel kan wonderen doen en samen met Haamiah word het ons dan ook toegestaan om steeds weer lief te hebben op een andere manier en zodoende te zorgen voor de nodige verscheidenheid. Zij brengt erotiek en sensualiteit in ons leven en wakkert ons schoonheidsideaal aan. Zij toont ons hoe mooi de toekomst kan zijn wanneer wij vorm geven aan onze verlangens en wij het beminnen van onze geliefde tot een levenskunst maken. Beschermegel Haamiah brengt ons de gratie om te beminnen als koningen en koningen. Zij schenkt ons de tijd om de schone kunsten te leren en hiermee het goddelijke te eren. Zij leert ons dat het liefhebben van onze partner het mooiste geschenk is wat wij aan God kunnen bieden (daar het goddelijke in ons allen aanwezig is en het verlangen om lief te hebben in ons zelf representeert). Het is de liefde zelf die goddelijk is en wanneer wij ons verbinden in liefde kunnen wij het goddelijke door ons laten stromen en zorgen voor nieuw leven wanneer de tijd daar rijp voor is.

Het in acht houden van bepaalde beleefdheidsnormen

Engel Haamiah schenkt ons een zekere eerbied en zorgt zodoende voor respect. Zij leert ons de ware levenskunst door ons de juiste manier van gedragen te tonen. Haar woorden zijn zacht en zij blijft steeds beleefd. Ze is een toonbeeld van elegantie en zal zich nooit verlagen tot grofheid of brutaliteit. Engelen zijn geraffineerd en altijd liefdevol, aan Hen kunnen wij dan ook een goed voorbeeld nemen.

Het zorgen voor een vreugdevol samenzijn

Beschermegel Haamiah bevrijd ons van de gewelddadigheid in ons zelf en in ons leven door ons te leren om steeds rustig te blijven. Indien wij ons niet meer goed voelen op ons werk of in onze relatie kan zij ons helpen om de knoop door te haken en oftewel weer een harmonische relatie aan te gaan of om de relatie definitief te beŽindigen. Zij kan ons begeleiden naar nieuwe horizonten en zorgt zodoende voor vele kansen op zowel relationeel als professionnel gebied. Wanneer wij het Haar vragen kan zij zorgen voor een job die wij graag doen en voor een partner die wij met hart en ziel kunnen beminnen. Haamiah kan zorgen voor een schitterend liefdesverhaal in ons leven en wanneer wij relationnelle problemen ondervinden kunnen wij ons tot haar wenden.

Samenvatting en vervolg

Engel Haamiah vervult ons van liefde voor Moeder Aarde en voor de Lieve Heer. Zodoende brengt zij ons in verbinding met onze ware kracht en staat zij ons toe om van ons lichaam en de wereld een tempel te maken. Zij leert ons om het goddelijke te eren in de zonneschijn en in de mensen om ons heen, in heel deze mooie wereld ons gegeven. Zij leid ons naar de schat in ons zelf en haal deze naar boven door ons een hoger doel te schenken om voor te werken. Dit hogere doel is de prachtige wereld die Venus ons voorschotelt. Venus toont ons de toekomst en verleid ons met de mooiste beelden. zodoende spoort zij ons aan om vol goede moed op pad te gaan. Zij leert ons om te genieten van onze weg door al het mooie wat wij tegen komen in dankbaarheid te aanschouwen. Deze dankbaarheid zorgt voor een gevoel van gelukkig zijn en wanneer wij gelukkig zijn wij tevreden. Deze tevredenheid zorgt voor aanvaarding en vrede en leert ons om te genieten van datgene wat ons wordt geschonken. Het leven is vol van aangename verassingen en wanneer wij leren om open te staan voor de krachten van Engel Haamiah en wij van een liefdevolle benadering onze levenskunst maken en zodoende steeds zorgen voor aangename relaties zullen wij te samen heel veel mooie dingen verwerkelijken en hiervan intens genieten. De vreugde die Engel Haamiah in ons leven brengt is als een vuur wat ons aanspoort om te dansen en te zingen. Een vuur wat licht brengt in onze donkere nacht en ons aantoont dat wij altijd iets kunnen doen om te zorgen voor meer licht in onze duisternis. Samen met Haamiah kunnen wij het donker en het licht verenigen in ons zelf door van het leven een dans te maken en te genieten van het harmonische samenzijn. Door gezellig samen te zijn en elkander te leren kennen in het licht van dit vuur. Engel Haamiah representeer dit vuur der tevredenheid en brengt ons de gave om voor evenwicht en vrede te zorgen. De liefdevolle harmonie die wij samen met haar tot uiting kunnen brengen vindt zijn oorsprong in ons zelf en wanneer wij haar toestaan om naar buiten te komen zal zijn ons met de mooiste liederen belonen. Beschermegel Haamiah toont ons dat het leven als een symphonie is waarvan wij allen deel uit maken en leert ons om te luisteren naar de muziek in ons hart zodat wij mee kunnen spelen met het grote loflied de creatie en onze dankbaarheid aan het goddelijke betogen door het verheffen van onze ingesteldheid.

Rijmpje

Wij halen het beste uit onszelf naar boven zodat wij iets hebben om in te geloven.

Wij toveren het beste uit onszelf te voorschijn zodat wij iets hebben om fier over te zijn.

 

Beschermengel Rehael en het hoogste in ons zelf

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Engel REHAEL bevrijdt onze innerlijke gedachten. Alles wat we in vorige levens en in dit leven geleerd hebben vindt zijn weg weer naar de oppervlakte. Mensen die geboren zijn onder invloed van Beschermengel REHAEL zijn vrijgevochten en zeggen wat ze te zeggen hebben. Hun heersende planeet Mars geeft hen de kracht om voor het goede te vechten en alles wat slecht is uit hun leven en het leven van de mensen om hen heen te verwijderen. Het zijn echte redders en beschermers. Vaak redden zij ons met wijze doch ook strenge woorden. Zij doen dit op een franke doch respectvolle manier. Dankzij de invloed die Mercurius hen schenkt is communicatie ťťn van hun sterkste kanten en kunnen zij ook daar hun beroep van maken. Het naar buiten brengen van hun ideeŽn zal hen veel goeds doen.

De Engelen essentie die Beschermengel REHAEL ons schenkt is de liefde die vrede in onze familie brengt. Wij zijn allen een grote familie en REHAEL kan dus voor wereld vrede zorgen. Doch wij moeten eerst bij onszelf beginnen en ons zo gedragen dat niemand uit onze directe omgeving nog heeft te klagen.

Het zorgen voor harmonie

Dankzij de kracht die Engel REHAEL je schenkt kunnen jij en je familie een goed voorbeeld zijn voor alle families om jullie heen. Ga daar steeds mee door want wij zijn allen 1.

Engel REHAEL zorgt ervoor dat er harmonie is in de familie, hij versterkt de liefde en zorgt voor een lang en gelukkig leven. Het is de strenge vader en de zorgzame moeder, maar hij/zij is ook het kind. Hij zorgt voor een harmonie in onszelf en kijkt erop toe dat al onze verschillende kanten goed met elkaar overweg komen en dat zij allen in liefde de oude wijze man volgen die in ons woont. Ook zorgt hij dat kinderen en ouderen op een juiste manier met elkaar communiceren zodat wij allen iets bij kunnen leren.

Beschermengel REHAEL geeft je de macht om het slechte te veranderen in het goede. Hij is de representant van de goddelijke wetten en het goddelijke weten. Wanneer men weet dat iets niet goed is voor het lichaam bv. zal men datgene logischerwijs niet tot zich nemen. Toch zijn wij vrij om het wel te doen als wij dit willen. Er is dus geen wet die ons verbiedt om onszelf te vergiftigen, toch zal men als men zichzelf vergiftigt daarvan de consequenties moeten dragen. Engel REHAEL zorgt voor genezing en voor een lang leven want wanneer men de wet van actie-reactie, oorzaak en gevolg begrijpt kan men in de toekomst kijken en ervoor zorgen dat ons een schitterende toekomst wacht.

Goede Raad

Word een kind van het Licht want het Licht schenkt je het begrip van deze wetten en van dit weten. Weet dat God je vrijlaat maar dat er nu eenmaal bepaalde wetten zijn die ervoor zorgen dat alles goed functioneert. Wanneer men tegen deze universele wetten ingaat en wij de stem van De Vader in ons innerlijk negeren kunnen wij enkel door middel van het zogezegde slechte leren. Het is op deze manier dat Engel Rehael het slechte tot het goede transformeert.

De Vader weet dat het geen zin heeft om tegen doven te praten en zal zijn mond dan ook niet openen voordat wij bereid zijn zijn zege, zijn goede raad te accepteren. Wij houden onszelf constant voor de gek en willen niet luisteren naar de waarheid die wij eigenlijk maar al te goed kennen, maar steeds weer ontkennen.

De Vader heeft geen nood aan bevestiging omdat hij dankzij ervaring weet dat hij het juiste doet. Soms is hij streng maar zelfs deze strengheid is een uiting van zijn liefde voor alle kinderen. De Vader heeft geen nood aan bevestiging omdat hij in de waarheid is. Hij zal steeds aandachtig luisteren naar het gene wat zijn kinderen hem vragen, hij zal antwoorden geven en zij die stil kunnen zijn en respect hebben voor God zullen hem horen. De Vader bevindt zich in ons allen. Soms is hij triest wanneer zijn kinderen rebelleren, toch twijfelt hij nooit omdat hij weet dat ze op een dag allemaal naar hem weder zullen keren.

Gebed

Beschermengel REHAEL, verlicht en versterk mijn gedachten want het is mijn wens om te weten en te handelen! Leid mij Heer REHAEL naar jou hemelse paradijs van vreugde, geluk en vrede, van waarheid, vrijheid en gerechtigheid zodat ik steeds in jou eenheid kan zijn en dit Licht, dit begrip van de Goddelijke wet kan overbrengen aan mijn broeders en zusters, mijn ouders en mijn kinderen.

Affirmatie

Dankjewel Engel REHAEL dat jij Liefde en Harmonie in onze grote famille brengt, dankjewel dat jij ons allen vrede schenkt.

Ontwikkelde kwaliteiten

Gehoorzaamheid aan je ouders, je meerderen en vooral aan jezelf: JE HOGERE ZELF. Eerlijkheid en liefde voor je familie

Geannuleerde fouten

Kindermishandeling, geen liefde en geen respect voor je familie, voor de wereld, voor God en de hogere krachten.

Trouw

Met Reahel als Beschermengel blijf je steeds trouw aan de hoge moraal die zich in jezelf bevindt. Je handelt volgens je principes en je idealen. Mocht je mentale problemen ondervinden, angsten, zorgen of je gedeprimeerd voelen dan zal je dit alles overstijgen. Zeg wat je denkt en breng orde en gerechtigheid in het leven van jezelf en de mensen om je heen dan zal Engel Reahel steeds met je zijn.

De invloed van REHAEL in je leven

Op het gebied van liefde zorgt Rehael voor overvloed (misschien zelf wel teveel van het goede). Wanneer we van meerdere personen tegelijk houden kan zich een situatie voordoen die moeilijk in de hand te houden valt. De verbintenis met 1 persoon die gelijkwaardige gevoelens en gedachten heeft zal positieve resultaten met zich meebrengen.

Je bent op weg naar een groot succes. Je Beschermengel zal voor zeer voordelige situaties zorgen als beloning voor al het werk dat reeds verricht is in zowel vorige levens als in dit leven. Zeer binnenkort zal je veel macht en autoriteit verkrijgen. Pas op, laat je niet opeten door je fans (lol).

Je wordt verlicht door het heldere, eeuwige Licht wanneer je mensen geneest of je bezighoudt met het verzorgen van kinderen en adolescenten. De kracht van De Vader zal dus vooral aanwezig zijn wanneer je je bezig houdt met opvoeding, verzorging en genezing van de mensen om je heen.

De specialiteit van Engel REHAEL is het genezen van mentale problemen en het brengen van de goddelijke vergiffenis.

Beschermengel REHAEL kan ons in contact brengen met God de Vader zodat wij zijn boodschap kunnen verspreiden.

Engel REHAEL spreekt

Ik ben de engel van het goddelijke Licht.

Ik ben de vrijheid die tot niets verplicht.

ik ben de keuze die je gegeven wordt steeds als je iets bij wilt leren.

Ik ben de weg en de wegen, het is door mij dat je al je kennis hebt verkregen.

Ik ben het raadsel en de oplossing dus lees zonder vrees

en weet dat je dit alles zult begrijpen als je jezelf de tijd gunt

om het goddelijke zaad te laten rijpen.

Ik ben de Boom en dankzij mij wordt de realiteit een droom en andersom.

Ik ben de cirkel en het punt, dus lees, schrijf, doe wat je kunt.

De mogelijkheden zijn oneindig en jij bent de kiezer.

Ik geef je het onderscheidingsvermogen om het juiste te kiezen.

Ik geef je de kracht om je niet in de lagere passies te verliezen.

Houd voet bij stuk want ik ben de weg naar het geluk.

Help je broeders en zusters als een vader, geef hen goede raad maar word nooit kwaad.

Wees kalm en geduldig maar laat je nooit doen.

Hou je fatsoen, geef het goede voorbeeld maar dring je niet op.

Iedereen heeft zijn tijd om te rijpen en de woorden die hier staan te begrijpen.

Geef hen het zaad zodat zij zelf hun plantjes kunnen planten en verzorgen,

dan zal de verdiende oogst hun beloning zijn.

Leer hen vissen zodat zij zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Het heeft geen zin om vissen te geven aan hongerige kinderen en soms is het dus beter te zwijgen.

Geef hen de symbolen dan zullen ze de betekenis ervan zelf verkrijgen en je fier hun inzichten komen verkondigen waarna je hen kunt feliciteren, dat zal hen motiveren en daarna zullen zij vol van interesse komen met andere vragen.

Ik ben je wijze Beschermengel REHAEL en ik schenk je het welbehagen.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 4 van 14