Huis van de 72 Engelen

Het Engelenkoor der Tronen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De Engelen Tronen laten ons drinken uit de beker van het noodlot en schenken ons het zwaard der gerechtigheid dat ons toestaat om steeds met onderscheidingsvermogen de juiste keuzes te maken.

 

De Engelen van het Engelenkoor der tronen zorgen voor het nodige licht, het nodige begrip, de nodige intelligentie waarmee wij de beproevingen des levens kunnen begrijpen en de goede opportuniteiten die ons steeds aangeboden worden kunnen zien.

 

De Engelen Serafijnen openbaren de mens zijn lot, zijn levensopdracht: de wil van God de Vader.

 

De Engelen Cherubijnen schenken ons de liefdevolle motivatie waarmee wij aan het werk kunnen gaan en vullen ons leven met voorspoed en geluk zodat wij steeds de nodige middelen tot onze beschikking hebben om een goed werk te verrichten. Het waardevolste ingrediënt dat zij ons kunnen schenken is de Christus-Liefde.

 

De Engelen Tronen zorgen voor de juiste omstandigheden waarin dit lot zich kan voltrekken en letten erop dat alles op de juiste wijze verloopt.

 

Zij brengen ons de suprême intelligentie van de Heilige Geest

 

Lees meer...
 

Werken met de Engelen Tronen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De Engelen van het Engelenkoor der Tronen brengen ons weer in contact met onze natuur en met de natuur die ons omringt. Zij tonen ons dat alles 1 is en leren ons om op een harmonische wijze samen te werken met deze eenheid. Zij leren ons de natuurwetten en helpen ons om op een natuurlijke wijze te leven.

 

De Engelen Tronen kunnen ons ook helpen om de vrouwelijkheid te begrijpen en in onszelf te ontwikkelen zodat wij net als Haar open kunnen staan voor de goddelijke energieën en wij met Haar samen kunnen werken aan de realisatie van het goddelijke plan op Aarde. Zij leren ons om respect te hebben voor de vrouwen en voor de taak die ze op zich hebben genomen.

 

De Engelen van het Engelenkoor der Tronen zorgen voor dagen van nadenken en mediteren. Dagen van corrigeren en het harmoniseren van de tegenstellingen in onszelf en om ons heen. Zij offeren zich op en komen de waarheid brengen in onze duistere wereld.

 

 

Leven wij in een duistere wereld of is deze Aarde reeds een paradijs?

Zie hier een tegenstelling die de moeite is om te bestuderen.

Hangt het enkel van onze manier van zien af?

Of is het misschien toch eens dringend tijd dat wij er daadwerkelijk iets aan doen?

 

Natuurlijk begint alles in onze gedachten en worden deze gevoed door onze gevoelens waarna zij tot leven komen, doch het resultaat hangt steeds af van onze daden, onze manier van zijn. Mooi zijn de dromers en ik ben 1 van hen. Nuttig zijn de werkers, de doeners die daadwerkelijk iets doen om onze wereld te verbeteren.

 

Verbeter ik de wereld, verbeter ik mezelf door het schrijven van deze teksten?

Zullen wij dan maar allemaal beginnen met het goede woord te verspreiden?

 

Is het onze taak om te zeggen wat de anderen moeten doen, of zouden wij misschien beter zelf een levend voorbeeld worden en stoppen met alles wat onszelf en de wereld schaadt, stoppen met al ons gepraat en in actie schieten zonder bloed te vergieten?

 

Ervaringen met de Engelen Tronen

 

De Engelen van het Engelenkoor der Tronen brengen ons de nodige informatie en zorgen ervoor dat wij onszelf de juiste vragen stellen. De kennis die wij met Hen kunnen verwerven ligt verborgen als een schat in het hart van ons samenzijn.

 

Dat wij allen deze schat mogen vinden en er iets mee doen.

 

Ik vond de schat door in actie te schieten, de afwas te doen en alle negatieve gedachten en gevoelens weg te wassen, van onze borden en ons bestek af te spoelen en zo ook van mij aangezien ik de magische woorden zei: 'terwijl ik dit bord afspoel spoel ik alle gedachten en gevoelens die mij niet meer dienen van mij af'.

 

Daarna ging ik verder en veegde alle twijfels en alle zorgen uit mijn huis waarna ik naar de tuin ging en de rozen snoeide, er enkele mee naar binnen nam en in een mooie vaas zette voor mijn geliefde.

 

Ik luisterde naar blije doch zeer inspirerende kinderliedjes tijdens de grote kuis waarna ik romantische muziek opzette en enkele lieve woordjes en tekeningetjes voor mijn geliefde maakte. Nu ben ik weer in de liefde en kan ik putten uit de schat die zich in mijn hart bevindt.

 

De Wetenschap der Engelen Tronen

 

Samen met de Engelen van het Engelenkoor der Tronen doen wij ervaring op en worden wij ons steeds bewuster van de wetten die in ons universum heersen. Samen doen wij kennis op omtrent God, de wereld en onszelf. Wanneer wij deze kennis doorgeven zullen de tronen ons steeds meer wetenschap geven totdat wij een echte goddelijke wetenschapper worden en weten waarom wij leven.

 

De kennis en wetenschap die de Engelen van het Engelenkoor der Tronen ons te bieden hebben zal ons enkel van nut zijn wanneer wij er in liefde iets mee doen. De Engelen van het Engelenkoor der Tronen sporen ons aan tot actie en wij kunnen te weten komen waarnaartoe zij ons willen leiden wanneer wij aandachtig zijn voor datgene wat ons reeds omringt en datgene waar wij reeds mee bezig zijn.

 

De voornaamste taak van Aartsengel Tsaphkiel en het Engelenkoor der Tronen is ons te helpen een solide basis te creëren van waaruit onze dromen als een goddelijk bouwwerk tot leven kunnen komen. Met de krachten van het Engelenkoor der Tronen in onszelf kunnen wij dus zorgen voor een huis, een werk dat we graag doen, een landschap waarin wij graag vertoeven, een aarde waarin wij de zaadjes van onze dromen kunnen planten.

 

Zij zorgen er steeds voor dat wij ons in de juiste omgeving bevinden

zodat wij onze taak op Aarde uit kunnen voeren.

 

Zo kwam ik terecht bij een vrouw die met Engelen werkt en ook vrienden en vriendinnen heeft die geïnteresseerd zijn in deze wetenschap en waarmee ik dus mijn kennis kan delen. Hieruit trek ik de conclusie dat ik op het juiste pad ben en ook omdat ik mij goed voel wanneer ik schrijf.

 

Doch vaak doen wij dingen waar we niet van houden enkel voor het geld, is dit goed of niet goed, daar durf ik niet over te oordelen aangezien mijn basis nog niet zo solide is en ik de gave van het geduld dus zal moeten ontwikkelen en in vrede en liefde verder gaan totdat de hemelse rijkdom die mij steeds geschonken wordt en de welke ik op mijn beurt met jullie deel hier op aarde voor vruchten zal zorgen en wij samen met de Engelen Heerschappijen (het volgende Engelenkoor) aan de oogst kunnen beginnen.

 

Wanneer wij op een positieve wijze werken met de Engelen van het Engelenkoor de Tronen zullen al onze levenscondities verbeteren. Zij schenken begrip en reden en helpen ons steeds hoger op de treden totdat wij helemaal van boven op de piramide staan en zien hoe dat de dingen komen en gaan, begrijpen waarom wij bestaan.

 

Zij laten ons onze fouten zien en schenken ons de mogelijkheid om er op een positieve manier aan te werken. Samen met hen overwinnen wij de schaamte en kunnen wij op een eervolle manier de gevolgen van onze daden ondergaan.

 

De Engelen van het Engelenkoor der tronen helpen ons om ons leven en ons lot te accepteren zoals het is en onszelf aan te passen naargelang onze levensomstandigheden wanneer dit nodig is.

 

Wanneer het leven moeilijk is schenken zij ons de nodige kracht en het nodige begrip om de moeilijke omstandigheden waarin wij ons bevinden op een doordachte wijze op te lossen.

 

Vrije bijdragen om onze projecten te steunen

kunnen geschonken worden op het rekeningnummer BE83 9795 8636 6015

 

 

 

 

 

Aartsengel Raziel en de Cherubijnen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Raziel is de Aartsengel die ons het geluk brengt, Hij is de goddelijke voorzienigheid die ons steeds de juiste oplossingen voor al onze problemen schenkt. Het is Aartsengel Raziel die ons de nodige liefde en motivatie brengt waardoor wij verder kunnen gaan met de realisatie van de Hemelse Droom op Aarde.

 

Wanneer de goddelijke wijsheid van Aartsengel Raziel zich manifesteert in onze levens kunnen wij enkel goede resultaten verwachten en kijken wij met hoop en vreugde naar onze toekomst. Aartsengel Raziel overspoelt ons met goede resultaten en kan ons door middel van het lot in contact brengen met mensen die ons vooruit helpen, die ons financiële steun verlenen of de nodige informatie brengen die wij nodig hebben om verder te gaan. Hij kan ons persoonlijk of door middel van 1 van de Engelen van het Engelenkoor der Cherubijnen inspireren.

 

De vruchten die het werk met Aartsengel Raziel en het Engelenkoor der Cherubijnen  opleveren  zijn heerlijk en werken met hen is als drinken uit de bron van pure vreugde voor het gene waar men mee bezig is. Wanneer wij drinken uit deze bron wordt het leven een feest, een romantische vakantiebestemming waar wij ons met plezier bezig houden met de leukste hobby die er is: het verdelen van liefde in al haar vormen, het schenken van cadeaus aan iedereen. Een prachtig leven waar wij ons onvoorwaardelijk en met veel liefde aan wijden.

 

Met de kracht van Aartsengel Raziel in onszelf is alles mogelijk en kunnen wij ons gehele leven transformeren wanneer het plan van onze toekomst overeenkomt met het goddelijk plan, het plan waarin iedereen gelukkig kan zijn. Het paradijs waar iedereen elkaar liefheeft en dienaar en koning 1 zijn geworden, daar waar dienstbaarheid liefde is, het leukste beroep dat bestaat.

 

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor der Cherubijnen staan ons toe om in het goddelijke licht te verblijven, om te leven met liefde en zo een kanaal te worden waardoor de nodige kennis en wijsheid kan stromen als een rivier van licht die ervoor zorgt dat ons pad zich openbaart. Met hen zien wij de weg die voor ons bestemd is en wordt Alles (God) ons duidelijk. Zij zorgen ervoor dat de goddelijke vonk in ons als een Ster de weg wijst aan onszelf en onze medemensen.

 

Aartsengel Raziel is de heer van het goede karma en het is dankzij hem en zijn Cherubijnen dat wij het resultaat van onze goede acties kunnen ontvangen. Aartsengel Raziel en het Engelenkoor der Cherubijnen schenken ons de vruchten van liefde en vriendelijkheid in de vorm van een liefdevol en gelukkig leven.

 

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor de Cherubijnen

regeren de periode van 1 mei tot en met 10 juni

 

 

Initiaties-ontdekkingen

 

Aartsengel Raziel laat de goddelijke vlam in onszelf schitteren zodat onze liefde als een vloed wordt waaraan iedereen zich kan laven, een bron, een rivier van vreugdevol samenzijn waar iedereen van kan genieten. Hij verlicht ons wezen door onverwachte ontdekkingen, hij is de eureka van alle uitvinders, het licht in de duisternis dat in 1 keer alles duidelijk maakt, of de bliksemschicht die je tot bedaren brengt en je toont waar je fout zit. Aartsengel Raziel en de Cherubijnen kunnen ons het gezicht van God tonen.

 

God heeft vele gezichten, dat zij allen onze weg mogen verlichten.

 

Affirmatieve gebeden:


Dankjewel Aartsengel Raziel dat ik dankzij de Liefde en de vergiffenis die jij mij steeds schenkt de wet van karma kan overstijgen en zo de suprême vrijheid kan verkrijgen. Bedankt dat ik datgene kan doen waar ik van hou en dat ik steeds alles krijg wat ik verdien.

 

Dankjewel Aartsengel Raziel dat jij door middel van je lieve Engelen, Cherubijnen al het lijden doet verdwijnen. Bedankt dat Jullie de onvoorwaardelijke Liefdesenergie door ons heen laten stromen zodat wij steeds met vreugde en dienstbaarheid onze medemensen kunnen belonen.

 

Dankjewel Aartsengel Raziel en jou lieve medewerkers de Engelen, Cherubijnen dat wij in liefde met jullie mee mogen werken en alles wat goed is versterken. Bedankt dat wij door middel van concrete acties de liefde in onze medemensen kunnen wekken en dat wij vol moed en motivatie allen te samen naar het hemelse rijk op aarde kunnen vertrekken.

 

Affirmatie: Dankjewel Aartsengel Raziel dat jij ons de weg naar de nieuwe wereld wijst.

 

Goede raad: Laat de Liefde in jezelf ontwaken dan zul je nooit meer de weg kwijt raken.

 

 

 

 

 

Het Engelenkoor der Cherubijnen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De Engelen Cherubijnen geven de liefde en de kennis van ons goddelijke zelf door en het is zo dat wij dankzij hen wijs kunnen worden, ook helpen zij ons om deze wijsheid door te geven met liefde en het is zo dat wijsheid en liefde 1 worden. God is liefde en wanneer wij met liefde handelen, handelen wij in overeenstemming met de goddelijke wil en kan de goddelijke wijsheid in ons nederdalen.

 

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor der Cherubijnen

kunnen ons de sublieme schoonheid van het goddelijke wat zich in alles bevindt tonen.


Ons goddelijke zelf is de pure liefde die in ons huist en wanneer wij handelen met dit licht worden wij ons bewust van onze goddelijke natuur. Wanneer wij de goddelijke liefde uiten, naar buiten brengen, verdelen en schenken, gebruiken voor goede doelen worden wij 1 met de Ster die in ons huist en kunnen wij schitteren in al onze glorie.

 

Dan worden de Vader en de Zoon weer 1 uit liefde voor elkander, dan verenigen de geliefden in ons zelf en om ons heen zich en kunnen wij genieten van het grote liefdesspel dat het leven werkelijk is. Dan wordt alles een groot geheel van liefdevolle deeltjes die allen in harmonie tesamen werken.

 

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor der Cherubijnen kunnen ons dus bevrijden van onze egoïstische lagere natuur en ons weer in verbinding brengen met onze hogere altruïstische natuur.

 

Vanuit deze hogere altruïstische natuur kunnen wij een nuttig werk verrichten ten dienste van het Al, en van Alles en iedereen houden wat er voor zal zorgen dat ook iedereen van ons zal houden en er ons steeds alles geschonken zal worden wat wij nodig hebben voor de verwezenlijking van onze taak, onze liefdevolle samenwerking met het Al.

 

Tijdens de periode met het Engelenkoor der Cherubijnen kunnen wij leren om onze focus te richten op het goddelijke. Zij leren ons om naar alles met liefde te kijken en onze gevoelens te harmoniseren door middel van deze liefde. Zij leren ons om te houden van onszelf, onze bezittingen en onze geliefden, maar bovenal leren Zij ons om deze liefde op een onvoorwaardelijke wijze te delen met de gehele wereld zodat wij een bron van liefde en positiviteit, van licht en wijsheid worden waar wijzelf en onze omgeving steeds van kunnen genieten.

 

Het Engelenkoor der Cherubijnen schenkt ons het plezier om lief te hebben en 1 te worden met de bron van liefde waar wij allen onze dorst kunnen lessen zodat wij steeds verder kunnen gaan met de realisatie van het goddelijke plan op aarde.

 

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor de Cherubijnen

regeren de periode van 1 mei tot en met 10 juni

 

 

Dienstbaarheid en goddelijke voorzienigheid

 

Liefhebben om lief te hebben, gelukkig zijn omdat je in de liefde bent, liefde schenken en liefde ontvangen, zonder reden, zonder eigen belangen.

 

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor der Cherubijnen kunnen ons de goddelijke liefde schenken, de absolute liefde, de pure liefde die alles weer levend en vreugdig maakt. Deze liefde kunnen de Engelen Cherubijnen ons geven zodat wij samen met hen de nodige steun kunnen brengen aan hen die zich in de problemen bevinden, de nodige genezing aan hen die ziek zijn, de nodige hoop aan hen die wanhopen, en de nodige vergeving aan hen die zich schuldig voelen.

 

De Engelen Cherubijnen schenken ons de nodige motivatie om ons levensplan te verwezenlijken. Zij doen dit door ons in contact te brengen met de goddelijke voorzienigheid, de welke ons vele gelukkige omstandigheden, steun, vriendschap en genezing zal schenken zodat wij onze ware kracht weer hervinden, de liefde in ons ontwaakt en wij op onze beurt door middel van concrete acties de liefde in onze medemensen kunnen wekken.

 

Dankzij het Engelenkoor der Cherubijnen kunnen wij op een positieve wijze gebruik maken van de goddelijke voorzienigheid en de hemelse liefde schenken in al haar vormen. Zo kunnen wij een hemelse medewerker op Aarde worden en de goddelijke gratie schenken aan al het gene wat deel uit maakt van ons leven en onszelf door middel van dienstbaarheid en op onvoorwaardelijke wijze geven.

 

Wanneer wij onze aandacht richten op de noden van onze medemensen en de prachtige wereld waarin wij leven, en dit kunstwerk steeds de nodige steun en zorg geven dan zal de goddelijke voorzienigheid steeds tot onze beschikking staan zodat wij gemotiveerd en vol goede moed verder met dit liefdevolle werk kunnen gaan. Dan ontstaat er een harmonie tussen ons en het Engelenkoor der Cherubijnen en zullen al onze zorgen als vanzelf verdwijnen.

 

Dan zullen we net als Christus wonderen kunnen verrichten en in vrijheid met wijsheid, vriendschap en liefde onze wereld verrijken. Dan openen wij de weg naar de hemelse rijken. Dan worden wij rijk en zullen wij altijd in deze rijkdom kunnen delen.

 

De enige echte rijkdom is de liefde en het is deze rijkdom die de Engelen Cherubijnen ons kunnen schenken, doch op aards niveau kan dit goddelijke goud best te voorschijn komen in de vorm van financiële steun,  een wonderbaarlijke genezing of de relatie van je dromen.

 

 

 

 

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 5 van 10