Huis van de 72 Engelen

Mijn Allerliefste Beschermengel Jabamiah en de Alchemie van de 72 Engelen van de Kabbalah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Op deze pagina kunnen jullie een tekst lezen over mijn allerliefste Beschermengel Jabamiah. Deze Engel representeert mijn innerlijke krachten, de deugden en talenten waarmee ik jullie van dienste kan zijn.

Zij representeert het beste in mijzelf en het is mijn wens om de gouden liefde die Jabamiah schenkt met jullie allen te delen. Dat Haar licht niet enkel mezelf maar jullie allen mogen begeleiden. Dat haar licht mogen schijnen op al de waardevolle geschenken die het leven te bieden heeft.

Het is mijn wens om niet bij de pakken te blijven zitten maar ze open te doen en er iets mee te doen.

Dat het leven met vreugdevolle acties gevuld mogen zijn. Dat de goddelijke stroom der vooruitgang ons allen mee mogen nemen en ons leven vullen met liefde, overvloed en geluk.


Als eerste wil ik iedereen bedanken die dit leest en mezelf presenteren. Mijn naam is Fengo en ik ben al een tiental jaren bezig met het bestuderen van de 72 Engelen van de Kabbalah en het maken van Engelen Lezingen.

Wat is een Engelen Lezing ?


Een Engelen Lezing is lezing over je beschermengel die je een duidelijk beeld schenkt van je gaven en je kwaliteiten, alsook van wat je er mee kunt doen in je leven.

Vraag je je af welke gaven en talenten je hebt? Dan kan ik je met volle overtuiging antwoorden dat alle gaven tot je beschikking staan! Je kunt alles doen wat je wil!†Je kunt zijn wie je wil!†Je hebt de kracht, het geduld en het doorzettingsvermogen om je dromen, je wensen en je Goddelijke plan te beginnen, te belopen en tot een goed einde te brengen.


Al de krachten van de natuur, al de essenties der Engelen bevinden zich in jezelf en om je heen.†Je hebt alle mogelijkheden en de kracht, de gave om er iets nuttigs mee te doen.†Wanneer je in de LIEFDE bent en diep in jezelf kijkt zul je weten wat je doel is,†wat je weg is en wat je lotsbestemming is! Toch ga ik je enkele mogelijkheden aanbieden en je een korte verklaring geven die je zal doen begrijpen dat dit geen loze woorden zijn maar een gouden geschenk van God.

Mijn Beschermengel is JABAMIAH,†nr 70. Deze essentie, deze deugd, deze gave is de Alchemie, het is een innerlijke Alchemie die van ons pure en Goddelijke mensen zal maken.

Nu vraag je je natuurlijk af hoe ik aan deze informatie kom en wat deze geboorte Engelen precies zijn. Welnu, deze Engelen staan in direct verband met met de Zodiak en†representeren dus de Astrologische krachten die op de Aarde en de mens inwerken.

Wij kunnen al deze krachten in ons innerlijk herbergen. Wij kunnen al deze deugden ontwikkelen en er zelf iets mee doen. Je hebt waarschijnlijk al van de Aartsengelen gehoord en weet dat deze entiteiten in verband staan met de planeten.

De Aartsengel waar ik het meest mee in contact sta is GABRIEL en de planeet of beter gezegd het hemellichaam dat mij het sterkst beÔnvloedt is de MAAN.

GABRIEL is de heerser over de krachten van de MAAN en heeft een koor van Innerlijke Engelen tot zijn beschikking staan. Deze Engelen maken deel uit van het koor der Engelen dat op zich dan weer deel uit maakt van een koor van 72 Engelen welke de 72 Engelen van de van de Kabbalah genoemd worden maar ook wel de 72 genieŽn of de 72 namen van God.

Zij representeren elk een kwaliteit die je kunt ontwikkelen zoals ik hierboven al vermeldde. Deze natuurkrachten zijn altijd aanwezig en staan tot ieders beschikking.

Nu zijn er bepaalde momenten in het jaar dat sommige meer aanwezig zijn dan andere.

Elke engel beschikt over 5 graden van de Zodiak om zo de cirkel te vervolledigen: 72 x 5 = 360, de 360 graden van de Zodiak. Bovendien beschikken zij elk ook nog eens over 1 graad op gevoelsmatig niveau en over 20 minuten per dag op mentaal niveau.

Nu klinkt dit alles ingewikkeld en ga ik er toch voor het moment niet verder op ingaan, wie weet later. Je hebt nu tenminste een beetje basis info en kunt altijd zelf op zoek gaan naar meer.

De Engel van mijn geboortedag is dus JABAMIAH. JABAMIAH kan ons helpen om al het negatieve te vervangen of te transformeren tot iets positief. Zij kan ons helpen om puur en in goede gezondheid te zijn. Het is de Engel van de resurrectie wat wil zeggen dat zij alles wat dood is terug levend kan maken, dat zij alles wat zwart is terug wit kan maken, dat zij het zware weer licht kan maken en ons onze originele puurheid kan doen hervinden.†De alchemistische krachten van JABAMIAH zijn de onze, wat wil zeggen dat wij de mogelijkheid hebben om onszelf steeds te verbeteren.

Het goud van JABAMIAH is de Liefde en deze Liefde kan ons wezen vullen, transformeren zodat we in een stralend licht veranderen en zodoende een levend voorbeeld kunnen zijn voor de anderen. Wij hebben dus de macht om alle fouten te corrigeren en steeds bij te leren. Heb geen angst om fouten te maken want ook zij kunnen ons de weg wijzen, niets is fout omdat alles zijn reden heeft en wij allen als wegwijzers voor elkaar zijn.

Wij zijn allen als katalysators die de juiste chemische reactie veroorzaken waardoor wij elkaar steeds verder perfectioneren. Voor elke stap die wij zetten zullen de Engelen er 10 doen.†Wij zijn allen op de goede weg want goed en slecht bestaan niet, enkel het nut der dingen en wanneer we dit inzien en aan alles zijn juiste plaats toekennen kunnen wij steeds in vreugde van het leven genieten.

Ik bent geboren op de laatste dag van JABAMIAH wat inhoudt dat het Goud tot mijn beschikking staat. Ik wil dit Goud, deze Liefde die zingt vanuit het diepst van mijn ziel met iedereen delen. Als wij dit Goud willen bereiken moeten wij al het lood in onszelf sublimeren, transformeren. Deze sublimatie wordt Alchemie genoemd en houdt in dat wij alle slechte eigenschappen in onszelf vervangen door goede, liefde in de plaats van haat en angst, rust en vrede in de plaats van ongeduld en woede, enz...

De eerste Engelenkracht is VEHUIAH, Genie nr 1 en Zij ontvangt de Goddelijke wil.

De eerste vraag die wij onszelf moeten stellen is wat we willen, wat ons doel is, †we moeten aan deze wil een richting geven en vastbesloten aan het objectief vasthouden.†Wij bezitten het doorzettingsvermogen om dit objectief, dit doel te bereiken.

De laatste Engelenkracht die tot onze beschikking staat is MUMIAH, Genie nr 72, MUMIAH geeft ons de moed en de motivatie om tot het einde door te zetten.

VEHUIAH 1 is het startschot en MUMIAH 72 de finish. Dit alles maakt mij duidelijk dat wij de mogelijkheid hebben om een Goddelijke taak te volbrengen en zo mee te werken aan de realisatie van het goddelijke plan op Aarde.

MUMIAH 72 geeft ons bovendien de†opportuniteit om ons innerlijk Goud te materialiseren en te leven in Overvloed en Liefde, in Vrede en in Vreugde.

MUMIAH is er steeds om ons te helpen om opnieuw te beginnen mocht het goud toch lood zijn, of ijzer of brons.

Maar ook bronzen beelden zijn mooi en we hebben nog een heel leven om er een Gouden te maken (lol).

Wat we met dit alles gaan doen en hoe we onze vrije tijd gaan besteden hangt volledig van onszelf af. we creŽren allen onze eigen toekomst door middel van hetgene wat we nu doen en hetgene wat we in het verleden hebben gedaan heeft ons gebracht waar we nu zijn, en gemaakt tot wat we nu zijn.

Ik wens dat wij steeds optimaal gebruik mogen maken van de vele gaven en talenten die wij bezitten en wij zodoende op een vreugdevolle manier bij kunnen dragen aan het†grote†goddelijke bouwwerk waar wij allen deel van uit maken.

Dat wij eenheid mogen beleven en samen met de†grote†kunstenaar, met†Wilskracht†Intelligentie en†Liefde onze mooiste wensen waar mogen maken.

Dat ons voorstellingsvermogen de beeldende kracht mogen zijn die wij door middel van liefdevolle dagelijkse acties omzetten in een prachtig bestaan, een kunstwerk waar ieder 1 van kan genieten.

 

Het Engelenkoor der Heerschappijen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Aartsengel Tzadkiel of te wel Hesediel heerst over de krachten van Jupiter en het Engelenkoor der Heerschappijen. Hij kan ons leren om verdraagzaam te zijn en het leven met een glimlach te beschouwen. Zadkiel is de heerser van de goddelijke overvloed welke de onze word wanneer wij net als hem onze energie investeren in het grotere goed. Zodoende doet Aartsengel Zadkiel alles wat goed is groeien en motiveert hij ons om hiermee verder te gaan. Zadkiel brengt ons welvaart en succes en spoort ons aan om de vruchten van ons werk te delen met onze medemens. Aartsengel Tzadkiel en het Engelenkoor der Heerschappijen kunnen ons leren om genereus te zijn. Zij brengen ons voornamelijk voorspoed en investeren zodoende in de vooruitgang van onze projecten.

Het Engelenkoor der heerschappijen bestaat uit 8 Engelen die ons elk op hun eigen manier voorspoed en vooruitgang brengen

Nith-Haiah eerste Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen brengt ons de magie van de seizoenen en leert ons om te werken met de elementen. Nith-Haiah representeert de magiŽr in ons zelf en staat ons toe om vanuit onze intuÔtie te werken. Het is de Engel der wijsheid en Zij brengt ons vrede.

Haaiah tweede Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen wekt de diplomaat in ons en staat ons toe om datgene wat er in ons omgaat op een discrete wijze te uiten. Dankzij Haar kunnen wij steeds goede raad in ons zelf vinden. Haaiah kan ons helderziendheid schenken waarna wij de dingen zien aankomen en zodoende steeds goede raad kunnen geven. Haaiah is de goede raad-geef-ster van de Zodiak.

Yeratel derde Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen brengt ons vrijheid en licht en bevrijd ons van onze innerlijke vijanden (die bestaan uit onze angsten en zorgen). Hij verlicht ons wezen door ons te bevrijden van alles wat onze groei beperkt en staat ons toe om naar het licht toe te groeien. Hij motiveert ons om moedig verder te gaan met het scheppen van een betere leefwereld. Yeratel is als een ambassadeur van God die ons er bewust van komt maken dat wij hier op aarde zijn om het Goddelijke rijk te vestigen. Hij verteld ons dat alle natuurlijke bronnen aanwezig zijn, dat overvloed ons omringd en dat het enkel van onszelf afhangt hoe wij het paradijs dat ons geschonken is door God inrichten.

Seheiah vierde Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen brengt de juiste dynamiek in ons leven en zorgt voor verjonging, genezing, vurige passie en kracht. Zij schenkt ons een goede gezondheid en een lang en gelukkig bestaan. Dit doet Zij door ons attent te maken op onze manier van leven en wat zij veroorzaakt.

Reiyel vijfde Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen bied bescherming en brengt vooruitgang. Hij stimuleert ons om ons te verheffen boven alles wat platvloers is en schenkt ons de mogelijkheid om steeds met een verheven perspectief door het leven te gaan. Hij moedigt ons aan om ons steeds te verbeteren en nodigt ons uit om fier te zijn over datgene wat wij reeds verwezenlijkt hebben.

Omael zesde Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen staat ons toe om te genieten van al het fijne dat de wereld te bieden heeft en maakt ons ervan bewust dat onze dankbaarheid, ons gelukkig zijn het grootste geschenk is dat wij God en de Wereld kunnen geven. Dankzij Omael word alles wat goed is groter en mooier. De dankbaarheid die dit in ons oproept zet de magische krachten van Engel Omael in ons aan het werk.

Lecabel zevende Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen schenkt ons een praktische intelligentie en een oplossingsgerichte geest. Hij staat ons toe om hier en nu aanwezig te zijn en tot het volle besef te komen omtrent de mogelijkheden die ons geboden worden. Hij opent onze ogen voor de goddelijke voorzienigheid in al haar vormen en toont ons zodoende de ware schoonheid die deze wereld herbergt. Wij kunnen met Hem communiceren in de bossen en de velden. Maar ook in onze slaapkamer of aan een gezellig tafeltje met kaarslicht kunnen wij Hem uitnodigen. Wanneer het contact met de Engel eenmaal gelegd is kunnen wij om de nodige oplossingen vragen.

Vasariah achtste Engel van het het Engelenkoor der Heerschappijen brengt ons een goede inborst en schenkt ons de gratie om steeds vergevingsgezind te kunnen zijn en clementie te vertonen. Hij leert ons dat het schenken van kansen meer goeds teweeg brengt dan het zich onthouden hiervan. Samen met Hem kunnen wij leren om ons te verzoenen en te houden van elkaar als een grote familie. Als laatste Engel van het Engelenkoor der Heerschappijen zorgt zij ervoor dat al de voorgaande krachten zich in ons kunnen vestigen en brengt ons zodoende een beetje van elke Engelen Heerschappij. Zij doet het hemelse plan van Aartsengel Tzadkiel op aarde nederdalen en staat ons toe om onze meest verheven verlangens vorm te geven en een leven naar wens in te richten alsook om bij te dragen aan een beter leven voor iedereen die wij tegenkomen op ons pad. Wanneer wij ons geroepen voelen om leiding te geven of op een andere manier bij te dragen aan de verspreiding van het goede kan zij ons de juiste woorden in de mond leggen en de macht schenken om met deze woorden grote transformaties op gaan te brengen. Deze veranderingen zullen zorgen voor voorspoedige situaties waar heel veel goeds uit voort zal komen en zodoende kunnen wij onze levensopdracht waarmaken en onze roeping op magistrale wijze uitvoeren.

De zegeningen die de Engelen Heerschappijen in ons leven brengen zijn wonderbaarlijk van aard en wanneer wij in contact treden met Hen kunnen wij Hun om een gunst vragen. Weet dat zij elke vraag zullen beantwoorden en dat de Heerschappijen ware weldoeners zijn. Indien wij een goed project hebben kunnen wij aan de Engelen Heerschappijen vragen om ons te helpen met het realiseren ervan. Zij zullen dan zorgen voor de nodige energie en toewijding en ons inspireren en motiveren om steeds verder en verder te gaan met datgene wat wij willen verwezenlijken. Het doorzettingsvermogen dat zij ons kunnen schenken is enorm en wanneer wij met de Engelen Heerschappijen in zee gaan dan is voorspoed en welstand verzekerd.

De Engelen Heerschappijen investeren voornamelijk in ons door het schenken van de wetenschap die ons toestaat ons leven naar wens in te richten en wanneer wij gemotiveerd verder gaan met het bestuderen van hun leringen zullen wij tot het besef komen dat wij allen de mogelijkheid hebben om het leven hier op aarde aangenaam te maken. Zij schenken ons steeds nieuwe kansen en sporen ons aan om te genieten van onze welverdiende rust na het ondernemen van de nodige stappen. Samen met Hen kunnen wij gerust door de wereld wandelen en wordt het paradijselijke wat reeds aanwezig is aan ons ontsluiert. Zij helpen ons om ons te richten op alles wat mooi is en zullen ons steeds aansporen om het goede te doen groeien. Wanneer wij net als Hen leren om onze energie te investeren in ideeŽn die voorspoed en welvaart brengen zullen wij de hemelse visie hier op aarde kunnen verkondigen. Zodoende maken de Heerschappijen de Engel in ons wakker en openen zij de poort naar het paradijs wat het onze kan worden wanneer wij het aandurven om met hen aan de slag te gaan en zodoende vorm te geven aan de wereld van onze dromen.

De Heren (het Engelenkoor der Heerschappijen) zijn welwillend en genadig, ze tonen compassie en gedragen zich vriendelijk. Ze zijn genereus en schelden onze schulden kwijt. Hun goedertierenheid zorgt voor de groei van al het waardevolle. Hun barmhartigheid zorgt voor grote transformaties en bevrijd ons van het negatieve. Zij zijn ons allen goedgunstig en hun voornaamste taak bestaat uit het schenken van kansen en het brengen van mogelijkheden. De Heren zijn vergevingsgezind en verlenen gratie aan iedereen. Hun clementie is onuitputbaar en de zegeningen die zij ons brengen zijn ontelbaar. Zij zijn de bron van al het welbehagen in ons bestaan. Wanneer wij een comfortabel leven wensen kunnen wij hen vragen hoe wij dit kunnen verwezenlijken. De Engelen Heerschappijen kunnen ons leren om van het leven te genieten zonder gulzig te worden of op de ťťn of andere manier te overdrijven. Zij leren ons om in het juiste midden te blijven en kunnen ons de kunst van het leiding geven aanleren.

 

Beschermengel Nith-Haiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Nith-Haiah is de eerste Engel van het†Engelenkoor der Heerschappijen (ook wel de Heren genoemd) en werkt onder leiding van Aartsengel Tzadkiel. Tzadkiel en de Heerschappijen werken voornamelijk met de energieŽn van de planeet Jupiter doch Zij brengen ons ieder voor zich ook de essentie van een andere planeet. Nith-Haiah schenkt ons de krachten van Jupiter en Uranus en zorgt er zodoende voor dat wij steeds gemotiveerd zijn om onze wijsheid te verspreiden (als een licht dat hoop en vrede brengt).

Nith-Haiah regeert van 23 tot en met 27 juli (de eerste vijf graden van het dierenriemteken Leeuw) iedereen die tijdens deze periode geboren is heeft Nith-Haiah als Beschermengel.

Engel Nith-Haiah schenkt ons de hemelse wijsheid in de vorm van verlichtende ideeŽn die ons allen vooruit kunnen helpen. Zij is de visionair die ons onze mooiste toekomstvisie toont. Nith-Haiah bergt de kennis die ons toestaat om een wereld naar ons beeld te creŽren. Zij schenk ons de wijsheid om rechtvaardig op te treden en steeds juist te handelen. Nith-haiah raad ons aan om altijd een positieve uitkomst voor ogen te houden en opent zodoende de poort naar geluk en liefde voor ons.

Beschermengel Nith-Haiah kan ons leren om voorspoed en welvaart aan te trekken. Dit doet Zij door ons vrolijk en enthousiast te maken. Nith-Haiah is als een bron van goede energie die weer magie in ons leven brengt. Engel Nith-Haiah toont ons hoe magisch het leven kan zijn wanneer wij geloven in ons eigen en in onze mooiste dromen. Zij spoort ons aan om de wijsheid en de kennis die wij in ons dragen door te geven aan onze medemens. Zij bevrijd ons van onwetendheid door ons steeds weer nieuwe kennis aan te rijken en net zoals haar kunnen wij mensen bevrijden door hen de nodige wetenschap te schenken. Samen met Engel Nith-Haiah word het ons toegestaan om de waarheid beetje bij beetje te leren kennen en wanneer wij enthousiast met haar aan het werk gaan kan zij ons vele mysteries onthullen.

Initiatie in de Witte Magie

Engel nith-Haiah kan ons leren om de natuurkrachten aan te wenden ten dienste van het goede. Zij brengt ons de magie der wijzen (welke de magie van God is) die ons van alles wat duister is kan bevrijden. Zodoende beschermt Zij ons tegen zwarte magie en verlost zij ons van ongewenste betoveringen. Engel Nith-Haiah helpt ons bij het ontwikkelen van optimisme en morele kracht (goede moed). Zij zorgt voor sereniteit, rust en vrede en schenkt ons de mogelijkheid om de magie des levens te begrijpen alsook de gave om hier op in te kunnen spelen wanneer nodig. Zij leert ons toveren door ons in contact te brengen met onze innerlijke krachten en ons te leren deze aan te wenden ten dienste van de vooruitgang. Engel Nith-haiah leert ons om zelf kleur te geven aan ons bestaan. Samen met haar kunnen wij ons leven leren inkleuren naar wens en zodoende vorm geven aan ons eigen belevingswereld.

Leren werken met Engelen

Wanneer wij geÔnteresseerd zijn in witte magie en we willen leren werken met Engelen kunnen wij samen met Beschermengel Nith-Haiah de leringen van de praktische en de magische Kabbalah verder bestuderen. Zij kan ons onderwijzen in het toepassen van al de Engelenkrachten in ons dagelijkse bestaan. Wanneer we vol goede moed met haar aan de slag gaan kunnen wij de hemelse wijsheid die zij ons brengt hier en nu aanwenden en zodoende onze meest verheven gedachten neerzetten op Aarde.

Harmonie vinden

Beschermengel Nith-Haiah schenkt ons kennis omtrent de wetten van het universum en helpt ons om in overeenstemming hiermee te handelen. Zij leert ons om onze spirituele krachten op een harmonische wijze samen te bundelen met de krachten van de natuur. Zij brengt ons de magie van de seizoenen en leert ons om alles op zijn tijd te laten geschieden. Zij maakt ons aandachtig voor het ritme van de wereld en kan ons de geheimen van de tijd ontsluieren wanneer we het haar vragen. Zij staat ons toe om harmonie te vinden met datgene wat is en om vooruit te gaan op een natuurlijk ritme wat bijdraagt aan het algemeen goed.

Vooruitgang door het brengen van wijsheid en kennis

Beschermengel Nith-Haiah schenkt ons ambitie en helpt ons vooruit. Nith-Haiah leert ons om onze macht niet uit handen te geven en zelf heer en meester te blijven over ons leven maar schenkt ons ook een diep respect voor het mee-ster-schap wat anderen reeds bereikt hebben. Nith-Haiah brengt ons in contact met de autoriteit in ons zelf (de Lieve Heer) en leert ons een een zekere bescheidenheid in ere te houden wanneer wij geconfronteerd worden met wezens die meer kennis en wijsheid hebben dan ons. Beschermengel Nith-Haiah staat ons toe om contact te leggen met de Engelen en de Verlichte Meesters waarna wij zelf verdere stappen naar verlicht leiderschap kunnen ondernemen. Beschermegel Nith-Haiah helpt om de meester in ons zelf te vinden en brengt ons zodoende in contact met de bron van al het goede. Zij staat ons toe om te putten uit deze bron wanneer het leven ons hier om vraagt en spoort ons aan om de liefde en de wijsheid vanuit deze bron te laten stromen naar al het gene wat ons omringt. Zodoende kunnen wij het licht wat in ons zelf huist (de theoretische kennis en ervaringswijsheid die wij hebben opgedaan) door geven aan onze medemens.

Mensen die geboren zijn onder de sterren van Engel Nith-Haiah zijn uitstekende leiders. Ze hebben het in zich om de wijsheid en de kennis die de Engelen ons schenken om te zetten in begrijpbare concepten en kunnen zodoende aanzetten tot het waarmaken van onze meest verheven idealen. Samen met hen wordt het ons toegestaan om de eerste stenen van het hemelse Jeruzalem te plaatsen en ons leven op een paradijselijke wijze in te richten.

 

Beschermengel Haaiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Haaiah is de tweede Engel van het Engelenkoor der Heerschappijen. Beschermengel Haaiah werkt met de krachten van Jupiter en Saturnus en brengt ons zodoende voorspoed en welvaart. Zij schenkt ons de praktische intelligente die ons toestaat de dingen goed aan te pakken. Mensen die geboren zijn onder Haar sterren zijn vaak geraffineerd. Zij kunnen zeer diplomatisch optreden. Wanneer wij nood aan goede raad hebben zijn zij de aangewezen personen om ons tot te wenden. Ook kunnen zij ons uitstekend bijstaan als advocaat en ons verdedigen en steunen wanneer wij daar nood aan hebben. Ze zijn edel en ridderlijk van aard en staan steeds klaar om hun medemens te helpen alsook om zich in te spannen voor Moeder Aarde en de Lieve Heer. Het zijn zij die de waarheid in onze wereld aan het licht kunnen brengen en ook zij die zich daar steeds voor in zullen zetten. Haaiah is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 28 juli tot en met 1 augustus.

Ware gerechtigheid

De Engelen van het Engelenkoor der Heerschappijen zorgen ervoor dat gerechtigheid geschied. Engel Haaiah is de brenger van deze gerechtigheid en wanneer wij ons tot haar wenden en vragen om haar oordeel zal zij ons een rechtvaardig antwoord schenken. Zij doet ons inzien dat ware gerechtigheid niet bestaat uit het straffen van de misdadiger maar uit het bevrijden van de onschuldigen. Ware gerechtigheid straft niet, zij brengt enkel de waarheid aan het licht en spoort ons aan tot de nodige veranderingen. Ware gerechtigheid bevrijd en brengt het goede. Ware gerechtigheid is zorg dragen voor iedereen en alles eerlijk verdelen. Als de ware gerechtigheid zou heersen dan zou iedereen op Aarde in vrede leven. De ware gerechtigheid brengt ons enkel het goede en door het goede te brengen verdrijft zij het kwade. Ware gerechtigheid bevrijd ons van al onze boeien en staat ons toe om ieder zijn eigen weg te gaan alsook om allen te samen in vrede te leven.

Beschermegel Haaiah kan ons leren om op een vredevolle wijze voor ons zelf op te komen. Dankzij Haar kunnen wij de gave der diplomatie ontwikkelen. Zij leert ons om rustig te luisteren naar onze eigen innerlijke raad vooraleer wij ons uit drukken. Zij kan ons leren om op de juiste wijze te handelen en spreken wanneer wij ons in het nauw voelen gedreven en kan ons zodoende bevrijden uit benarde situaties. Samen met haar kunnen wij welsprekend worden en veel goeds veroorzaken door middel van onze woorden. De creatieve kracht van het woord is enorm en wanneer wij met Engel Haaiah aan het werk gaan kan deze kracht zich aarden door middel van ons. Zij kan ons de nodige woorden brengen en wij kunnen ze opschrijven of uitspreken. Zodoende zorgt Haaiah voor uitstekende mediums.

Het voorzien van veranderingen

Beschermegel Haaiah kan ons de kunst van het toekomst voorspellen leren en allerlei andere mediamieke gaven schenken wanneer wij besluiten met haar aan de slag te gaan. Engel Haaiah staat ons toe om goed te oordelen en geeft ons een uitstekend onderscheidingsvermogen doch behoed ons er ook voor om steeds al met een oordeel klaar te staan. Zij spoort ons aan om onbevooroordeeld te handelen (Dit kan soms moeilijk zijn, zeker als je denkt dat je de toekomst reeds kunt voorzien. Weet daarom dat datgene wat je voorziet getransformeerd kan worden naar wens en dat de toekomst niet vast staat maar eerder in een soort van constante verandering is. Vandaar dat het steeds wijs is om goede raad te geven en aan te zetten tot het juiste wanneer wij de toekomst voorspelen, want het is aan hen die de problemen aan zien komen om ervoor te zorgen dat ze niet ontstaan. Zodoende kunnen wij van onze mediamieke gaven gebruik maken en anderen steeds de juiste raad aanreiken).

De goede raad in ons zelf

Engel Haaiah is de goede raad-geef-ster in ons zelf en zij brengt licht (kennis en liefde) overal waar zij aanwezig is. Beschermengel Haaiah brengt de waarheid in ons zelf aan het licht door onze innerlijke wereld te openbaren. Wanneer wij het haar vragen kan Engel Haaiah de juiste woorden in onze mond leggen. Zij representeert de stem in ons zelf die steeds voor alles een oplossing vind. Engel Haaiah kan ons leren om ons terug te trekken wanneer nodig en zal ons steeds aansporen om de nodige rust te nemen zodat wij in vrede door het leven kunnen gaan en gemotiveerd verder kunnen werken aan de verspreiding van het licht dat zij ons schenkt. Haaiah haalt het beste uit onszelf naar boven en spoort ons aan om dit te delen met onze medemens. Zij representeert het licht in ons wat voor iedereen het beste wenst. Zij is de ideale vriendin voor iedereen die steun vanuit het Engelenrijk nodig heeft en staat klaar om degenen die haar hulp nodig hebben verder op weg te helpen. Beschermengel Haaiah representeert de bron van goede raad in ons zelf en wanneer wij leren luisteren naar haar zal zij het contact met de Heer in ons zelf versterken. Dankzij deze innerlijke connectie word het ons toegestaan om net als Engel Haaiah een goede raad-geef-ster te zijn en het licht van de Heer te verdelen in de vorm van wetenschappelijke kennis en onvoorwaardelijke liefde.

Politieke wetenschap

Beschermengel Haaiah kan ons leren om goed te spreken en op te komen voor de minder bedeelden. Wanneer wij wensen bij te dragen aan een betere wereld kan zij ons aansporen om in de politiek te gaan of op een andere manier onze ideeŽn de wereld in te brengen en te zorgen voor een samenwerking die het verwezenlijken van deze ideeŽn mogelijk maakt. De beschermelingen van Haaiah zijn de uitgesproken personen om een regering te vormen aangezien zij eerder als onbevooroordeelde waarnemers en raadgevers fungeren dan als heersers. Zij kunnen ons de juiste middenweg tonen en leren om de uitersten te verenigen door ons onbevooroordeeld op te stellen. Zij leren ons om de wereld waar te nemen en onze conclusie te trekken doch maken ons er ook bewust van dat iedereen de wereld waarneemt op zijn eigen manier en dat de de manier waarop we de dingen waarnemen dus ook voor een stuk van ons zelf afhangt. Engel Haiah leert ons om ons te verplaatsen in de belevingswereld van de ander en zorgt zodoende voor begrip en vrede. Zijn beschermelingen zijn uitstekende leiders en kunnen veel beteken op politiek en sociaal gebied. Doch vaak fungeren zij eerder als de raadgevers en blijven zij een beetje op de achtergrond. Sommigen van hen zijn toch bekend geworden en tot ons gekomen in sprookjes en legendes. Zo hebben we bijvoorbeeld Merlijn de tovenaar die zowel goede raad gaf als actie ondernam. Beschermengel Haaiah staat ons toe om onze partner en de andere mensen om ons heen zodanig te inspireren dat er grootse dingen worden ondernomen die vele verbeteringen brengen. Dit zorgt ervoor dat alles in ons leven voorspoed kent en zodoende wordt het ons toegestaan onze mooiste dromen waar te maken.

Opkomen voor onszelf

Beschermengel Haaiah leert ons om eerlijk te zijn met ons zelf en op te komen voor ons eigen. Zij staat ons toe om het heft in handen te nemen en te streven naar een betere leefwereld. Zij maakt de leider in ons wakker die voor ons allen het beste wil. Door het aanvaarden van zijn leiding en het uitvoeren van zijn goede raad wordt het ons toegestaan om dit te verwezenlijken. Engel Haaiah bied ons een hemels perspectief en staat ons toe om hier gestaag naar toe te werken.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 6 van 14