Huis van de 72 Engelen

Beschermengel Yeratel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Engel Yeratel werkt met de krachten van†Aartsengel†Hesediel (ook wel Tzadkiel genoemd). Tzadkiel en Yeratel werken nauw te samen aan het brengen†van overvloed en vrede op Aarde. Zij investeren hun welwillendheid enkel in goede doelen doch zijn zeer genereus en ruimdenkend van aard. De personen die geboren zijn onder Hun invloed kunnen ons aantonen wat er werkelijk toe doet en dragen een uitermate goed gevoel voor gerechtigheid in zich. Hun levenstaak is vaak iets dat voor veel opheldering zorgt. Yeratel is de Beschermegel van iedereen die geboren is in de periode van 2 tot en met 6 augustus alsook van de personen geboren op ťťn van de volgende dagen: 3 februari, 16 april, 30 juni, 13 september en 25 november.

Voorwoord

Diep van binnen kent iedereen het doel van het leven, een Engelen Lezing zorgt voor de innerlijke connectie die ons toestaat om dit doel te weten te komen. De Engelen leren ons om naar ons eigen te luisteren en verbinden ons met de innerlijke stem die voor alles een oplossing heeft. De Engelen herinneren ons aan het potentieel waarover wij beschikken en staan ons toe om dit waar te maken. Vaak brengen Zij door middel van een Lezing bevestiging aan zij die daar nood toe hebben en steeds sporen Zij ons aan tot het beste.

Bij deze wil ik de Engelen danken voor al de waardevolle inspiraties die door middel van het maken van deze lezing zijn ontstaan en deze studie beginnen met een gebed wat op het laatste tot leven kwam.

Dankjewel voor de verlichtende gedachten

Dankjewel Yeratel voor het charisma en de overtuigingskracht die jij mij brengt, dankjewel voor de vooruitgang en het succes dat jij steeds schenkt. Bedankt voor al het goede wat jij in mezelf en in mijn leefwereld tot leven brengt. Bedankt voor de onvoorwaardelijke liefde die in mijn hart woont en de verlichtende intelligentie die mijn gedachten kroont. Bedankt dat ik heer en meester mag zijn over mijn leven en dat ik steeds de energie heb om het beste van mijzelf te geven.

Geschenken van Engel Yeratel

Vrijheid en gerechtigheid

Inzichten die tot zelfkennis leiden

Bewustzijn van je eigen kracht

De kans om jezelf te zijn

Goede raad van Engel Yeratel

Tot je levenstaak behoort het brengen van liefde en voorspoed op Aarde. Het ontwikkelen van de wel-doen-ster in jezelf, de filantroop, de wereldverbeteraar. Luister naar de woorden en de gevoelens die opkomen vanuit je geest en je hart tijdens het bestuderen van onze boodschappen en sta open voor het wonderbaarlijke leven wat je te wachten staat wanneer je het aandurft om te geloven in jezelf en je vol vertrouwen leert om de nodige stappen te zetten naar het voor jouw gestelde doel. Laat je mindset (je overtuigingen) steeds positief zijn doch vergeet niet om ook op tijd en stond weer te herladen en je te herbronnen door te genieten van je welverdiende rust.

Vrijheid verwerven door voor jezelf op te komen

Beschermegel Yeratel spoort je aan om op te komen voor wie je bent en staat je zodoende toe om meer vrijheid te verwerven. Door middel van je leven leert hij je om in je eigen kracht te staan en authentiek†te blijven. Hij heeft van jou een echte voor-vecht-ster van het goede gemaakt en je de kracht geschonken om je te bevrijden van alles wat schadelijk voor je is en je groei belemmert. Hij is steeds met je en beschermt je in elke omstandigheid door je attent te maken wanneer dingen mis lopen en je controle te schenken over je eigen. Yeratel leert je om je eigen meester te zijn en zal je zodoende steeds behoeden voor gevaren. Wanneer je toch gevaar in je leven tegenkomt dan doet Yeratel je inzien hoe dit zijn bron vond in jezelf. Hij leert je dat je aantrekt wat je tot leven wekt en geeft je bij deze het heft in handen. Wanneer je samen met hem je leven op orde brengt†en alles naar behoren organiseert†kan de toekomst je enkel toe lachen en zul je overspoeld worden door de vele zegeningen†die je te wachten staan met Yeratel als persoonlijk Genie.

Affirmatie

Ik ben zelfzeker en vol goede energie.

De vrijheid om jezelf te mogen zijn en te leven op jouw manier

Wees trots op jezelf en stel vertrouwen in je eigen want je bent ťťn van de uitverkorenen van God met Yeratel als Beschermegel. Erken de wijsheid in jezelf door het contact met Yeratel aan te knopen en het licht wat in je innerlijk brand als een vuur te laten zijn waarmee je de mensheid kunt verlichten. Je draagt een vlam in je die bestaat uit kennis en liefde en wanneer je begint met het verdelen van je schatten door je licht te delen met iedereen om je heen zul je erachter komen hoe rijkelijk je bent bedeeld.

Boodschap van Engel Yeratel

Ik help je bij het verspreiden van het licht dat beschaving brengt en zorg zodoende voor harmonie en vrede, voor rust en voor beloningen.

Het ontwikkelen van je licht (je kennis en je wijsheid) en het brengen van de boodschap van je Beschermegel op Aarde

Yeratel brengt het licht in je tot ontwikkeling door je te bevrijden van datgene wat je groei in de weg staat. Dit kunnen slechte gewoontes zijn of illusies die je weerhouden van het volgen van je hart. Door je te bevrijden van je angsten en je zorgen bevrijd je je tegelijkertijd van je uiterlijke problemen aangezien je deze dan minder vaak tegen zal komen dankzij je positieve mindset. Onthoud†dat elk probleem zijn oorsprong vind in jezelf en dat jij de sleutel van je transformatie in handen hebt. Maak gebruik van deze sleutel door de juiste draai aan je leven te geven en heb er vertrouwen in dat alles steeds in orde zal komen wanneer je dankzij je uitmuntende organisatie talent een waar spektakel†maakt van elk moment.

Beschermengel Yeratel nodigt je uit om zijn licht (inzichten en wijsheden) te brengen†aan de mensheid door het verspreiden van goede geschriften. Dit kun je doen door zelf te schrijven en je eigen geschriften te verspreiden of door de wijsheid die ons geschonken is door te geven. Het uitgeven en verspreiden van grootse schrijfwerken die een positieve invloed op de beschaving hebben behoort tot je mogelijkheden. Ook is het je toegestaan om de wijsheid die je in jezelf draagt te verkondigen voor een groot publiek. Wees je bewust van het effect dat je hebt op mensen wanneer je hen iets verteld of aanmoedigt om vol goede moed verder te gaan. Verspreid de juiste visie en maak dingen duidelijk die anderen niet duidelijk durven te maken. Kom op voor je naaste en zet je in voor het goede. Weet dat je een goed zicht hebt op de dingen en de gave om alles steeds in vrede te laten verlopen.

Yeratel bevrijd je uit moeilijke omstandigheden en bied je bescherming

Beschermegel Yeratel waakt over je door je steeds weer bewust te maken van je eigen en je te inspireren om je potentieel te benutten tijdens elke waardevolle gelegenheid. Yeratel brengt alles wat je hoopt tot leven en maakt zodoende van elk positief idee een ware zegening. Door het brengen van verlichtende ideeŽn aan de wereld en het schenken van de ware liefde met hart en ziel word je een ware wel-doen-ster en kun je bovendien ook nog eens een groot publiek bereiken, alles is mogelijk met Yeratel als Beschermegel.

Yeratel is de Meester van de Hoorn des Overvloed

Yeratel is de spirituele gids die ons toestaat de wijsheid in ons zelf te vinden. Hij brengt ons naar de bron van al onze mogelijkheden en bezorgt ons een goed zicht op onszelf en ons leven, alsook een welwillende blik en de gratie om onszelf op een passionele wijze uit te drukken zonder hierdoor mensen voor het hoofd te stoten. Hij brengt ons charisma en aantrekkingskracht en onder zijn invloed worden onze wildste dromen in kaart gebracht (en uitgevoerd).

Je mooiste toekomstdroom

Wees je eigen profeet en volg het plan van je mooiste toekomst door jezelf hier en nu waar te maken en simpelweg jezelf te zijn. Maak van het leven weer een spel en ontdek hoe bevrijdend het kan werken om soms simpelweg even op vakantie te gaan en te genieten van alles wat op je pad komt. Weet dat je je welgesteldheid aan jezelf te danken hebt en dat ik er enkel ben om je aan te moedigen zo verder te gaan.

Het duistere overwinnen door je te richten op het licht

Word je bewust van het licht en van de duisternis die in jezelf heersen en van het effect dat dit heeft op de mensen om je heen. Breng verlichting door alle gaven die je hebt opgedaan in je leven met liefde te benutten en je innerlijke wijsheid door middel van woord en daad te schenken aan je medemens. Word een bron van welbehagen door je steeds voorbeeldig te gedragen en het allermooiste in jezelf en in je omgeving tot leven te brengen.

Het effect van je uitstraling naar de wereld

Engel Yeratel nodigt je uit om te werken aan je eigen charisma en staat je bij tijdens het aantrekken van geluk en liefde in je leven.

Het brengen van kennis en het schenken van vrijheid

Beschermegel Yeratel spoort je aan om je kennis te verdelen als een licht wat vrijheid brengt. De kennis die hij je aanbied word ook wel de kennis die bevrijd genoemd omdat zij ons toestaat een leven naar onze eigen maatstaven op te bouwen. Dankzij de bevrijdende kennis die Yeratel ons schenkt kunnen wij leren om zelf na te denken over de dingen en niet zomaar alles te accepteren. Yeratel leert ons om voor ons eigen op te komen en zo nodig grenzen te stellen. Yeratel maakt ons er bewust van dat wij steeds alles zelf in de hand hebben en spoort ons aan om de wet van oorzaak en gevolg te bestuderen. Yeratel maakt ons bewust van de wet der aantrekkingskracht en toont ons hoe wij datgene wat naar ons toekomt ten goede aan kunnen wenden.

Wordt je bewust van je kracht

Als je beseft hoe sterk je impact op de wereld is zul je er achter komen dat je de sleutel voor al je problemen in jezelf draagt en dat er voor elk probleem een oplossing is net zoals er voor elk sleutelgat een sleutel bestaat.

Wees tolerant en probeer bescheiden te blijven. Onderwijs het goede. Breng je licht aan de wereld door vol overtuiging te spreken en een visie te brengen die vooruit helpt. Bespoedig de groei van het goede en weet dat hoop doet leven.

Het ontwikkelen van de juiste mindset (de juiste overtuigingen)

Yeratel brengt ons tot het besef dat de wijze waarop wij over ons zelf denken in grote mate onze gedragingen bepaalt en spoort ons aan om steeds opportunistisch te zijn en het goede in de mens en op de wereld te zien. Hij toont ons een waaier aan mogelijkheden en zal ons steeds weer nieuwe kansen schenken om het leven wat wij wensen te verwezenlijken.

De voorspoedige helderziendheid

Engel Yeratel brengt rijkdom en voorspoed en wanneer wij met Hem leren communiceren kan hij ons de wijze onthullen waarop wij deze rijkdom kunnen verwezenlijken. Ook kan hij ons leren om goed om te gaan met datgene wat wij reeds bezitten. Hij brengt ons een helderziendheid die ons toestaat om onze energie te investeren in iets wat vrucht draagt. Hij schenkt ons de gave om de dingen op voorhand te zien aankomen en geeft ons zodoende de kans om ons voor te bereiden op de grote golf van voorspoed. Hij schenkt ons een zee aan mogelijkheden en wanneer wij de juiste voorbereidingen treffen kunnen wij er zeker van zijn dat hij ons rijkelijk zal belonen.

Goed omgaan met de verkregen rijkdom

Beschermegel Yeratel leert ons om goed te handelen met het geld en de middelen die tot onze beschikking staan en toont ons dat dit geld een instrument kan zijn wat voor verbetering zorgt. Yeratel zorgt voor een genereuze en grensverleggende mentaliteit. Mensen die geboren zijn onder Zijn invloed beseffen niet altijd hoe rijk ze zijn. Maar de mensen waarmee ze in zee gaan komen hier al gouw achter wanneer ze overspoeld worden door een overvloed aan goede gedachten en ze een gevoel van waarachtige vrede en liefde ervaren tijdens het samenzijn. De Beschermelingen van Engel Yeratel brengen het vuur in onze medemens tot leven. Het zijn hen die ons kunnen inspireren om vurig en standvastig in het leven te staan. Zij leren ons om op te komen voor onze eigen belangen en sporen ons aan om ons te bevrijden van alles dat niet langer bij ons past. De beschermelingen van Yeratel dromen van een betere wereld en zullen dan ook altijd met hart en ziel opkomen voor ons algemeen welzijn.

Het investeren van het verkregen kapitaal

Je kunt je innerlijke rijkdom uiten door anderen te steunen vanuit je hart met woord en daad. Door hoop te brengen, geld te schenken of hulp te bieden op wat voor manier dan ook, zolang je maar wat doet voor jezelf en je medemens, dat is alles wat werkelijk telt. Zorg ervoor dat je actief bezig bent met het verspreiden van het licht dankzij het uitvoeren van je gedachten en het waarmaken van je fijnste gevoel. De manier waarop je je investeert kan verschillen van goede raad geven tot en met persoonlijke begeleiding. Weet dat je datgene wat je investeert in een ander steeds terug zult krijgen. Kleine zaakjes helpen opstarten, zelf een goede zaak oprichten, je blik verruimen en alles zo organiseren dat het overeenkomt met het leven van je dromen. Het is allemaal mogelijk met Yeratel als Beschermengel.

Het brengen van rust en harmonie

Engel Yeratel helpt ons om verzoening te brengen en staat ons zodoende toe om conflicten op te lossen en diplomatische relaties aan te gaan. Alles wat wij onder zijn invloed ondernemen zal voorspoed kennen en uitgroeien tot iets prachtigs.

Op doordachte wijze handelen

Vergeet hoe verschrikkelijk de wereld is en richt je op het mooie dan zal voor je het weet alles wat lelijk is uit je leven verdwijnen. Verbindt je niet met datgene wat je niet aanstaat en ga resoluut voor datgene wat je een goed gevoel geeft. Laat je niet afleiden door het lijden en het onrecht maar vecht voor een betere wereld door te investeren in goede doelen en je te richten op positieve projecten die beterschap in zich dragen. Investeer in datgene wat je hart harder doet slaan maar zie er ook op toe dat je een heldere geest bewaard en steeds op doordachte wijze handelt.

Affirmatief Gebed

Ik zet mij in ten dienste van het licht en investeer mijn rijkdom in het goede. Zodoende breng ik welvaart en schenk ik de vooruitgang een kans. Hierdoor word ik mij bewust van de overvloed die mij omringt en heb ik geleerd om mijn rijkdom op de juiste wijze aan te wenden. Zodoende zet ik mij in voor het goede. Door het delen van mijn kennis en het verspreiden van mijn liefde wordt ik een bron van welbehagen voor eenieder die ik ontmoet, hiervoor dank ik je vanuit het diepst van mijn Ziel lieve Beschermegel Yeratel.

De mogelijkheden die je hebt met Yeratel als Beschermegel

Een vruchtbare samenwerking creŽren die datgene wat gewenst is tot bloei brengt. Alles waar je van houd doen groeien. Mensen gelukkig maken, dromen verwezenlijken.

Yeratel is de Engel van het Fortuin en elke dag schenkt hij je weer een nieuwe kans om je innerlijke rijkdom te manifesteren op aarde. Je bent een draag-ster van licht, een breng-ster van voorspoed. Je bent de grote wel-doen-ster en welvaart is je eigen.

Zorg steeds voor een goede ingesteldheid want zo trek je geluk aan

Je hebt het in je om te zorgen voor vele levensverbeteringen. Je hebt de macht om dingen in gang te zetten en grote veranderingen teweeg te brengen. Je kunt een goed voorbeeld nemen aan je Beschermengel die zorgt voor vrede, en harmonie brengt waar Hij ook gaat. Hij brengt bescherming en streeft naar perfectie. Hij is enthousiast en opgewekt en spoort aan tot het goede. Hij investeert in alles wat goed is en zorgt zodoende voor expansie. Samen met Hem kun je beginnen aan de organisatie van een nieuw tijdperk in je leven, een tijdperk waarin alle kansen je worden gegeven en het je word toegestaan om je hartenwensen te vervullen.

Met licht en liefde doorgekregen en geschreven door Fengo Yeratel

 

Beschermengel Seheiah: Het vuur der purificatie

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermengel SEHEIAH, Genie numero 28 kan je een lang en gelukkig leven schenken omdat zij je intuÔtief laat weten wat je kan doen en wat niet. Dankzij haar heb je een goed onderscheidingsvermogen, ben je voorzichtig en denk je na voor je iets doet. Op deze manier beschermt zij je tegen ongelukken en rampen. Zij staat je toe om je te zuiveren en je te bevrijden van allerlei slechte gewoontes die je niet echt nodig hebt om gelukkig te zijn. SEHAIAH schenkt je steeds enorme genezende krachten. Je zult dan ook zelden of nooit ziek zijn. Je kunt van deze helende energieŽn gebruik maken om andere mensen te genezen en weer terug op het goede pad te brengen. SEHEIAH kan je helpen om alle negatieve gedachten, gevoelens en daden te transformeren tot positieve gedachten, gevoelens en daden. Zij schenkt je levensvreugde en kracht wanneer alles slecht lijkt te gaan, zij brengt je weer in beweging wanneer je geparalyseerd wordt door negativiteit.

Engel SEHEIAH brengt genezing door je weer hoop te schenken, de dingen in een ander licht te stellen waarna je weer vol goede moed en optimisme verder kunt. Haar liefdevolle licht zuivert je van angsten, boosheid, pessimisme en nog veel meer negatieve energieŽn die ervoor kunnen zorgen dat je je slecht voelt en eventueel ziek wordt.

Gelukkig is Beschermengel SEHAIAH steeds met je om je van al deze dingen te bevrijden zodat je niet onnodig hoeft te lijden. Zij is als een grote machtige dokteres! Dankzij haar kan ook jij een dokteres worden, als je dat wil! Je kunt je medemensen weer hoop schenken door hen te laten inzien dat positief en vernieuwend denken optimisme, vreugde en speelsheid brengt. Je kunt hen weer jong en levend maken en net dat steuntje in de rug geven dat ze nodig hebben om vooruit te gaan, te genezen en al het negatieve wat ze eventueel in het verleden hebben meegemaakt achter te laten. Je kunt licht schijnen op de prachtige toekomst die hen wacht wanneer ze transformeren en slechte gewoontes zoals drugs, ongezonde voeding en andere afhankelijkheden weer achter laten. Je kunt hen weer stimuleren door hen te wijzen op al het mooie dat het leven te bieden heeft. Het mooie geneest! Een zonsopgang, wat frisse lucht, gezonde en lichte voeding zoals fruit, groenten en scheuten kunnen wonderen doen! Het is de taak van SEHEIAH om harmonie en gezondheid te brengen. Je kunt haar bijstaan in deze taak door je op een juiste wijze te voeden, te vullen met fijne dingen, te lachen en te zingen terwijl je naar een leuk relaxerend muziekje luistert of een wandelingetje maakt, een positief boek leest of andere fijne dingen doet waar je van houdt.

Lees meer...
 

Beschermengel Reiyel en de ontdekking van ons pad

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Engel Reiyel brengt ons inspiraties die tot bevrijding leiden en opent zodoende nieuwe paden voor ons. Hij spoort ons aan om onze eigen weg te gaan en vol zelfvertrouwen de stappen te zetten die ons dit toestaan. Zodoende zorgt hij voor lots vervulling en staat hij ons toe om onze ware roeping te vinden. Reiyel is de Beschermegel van iedereen die geboren is tijdens de periode van 12 tot en met 17 augustus.

Engel der bevrijding

Reiyel leert ons om het nut van ons leven in te zien en toont ons dat de moeilijkheden op ons pad een grote persoonlijke ontwikkeling in zich dragen. Hij leert ons om elke situatie te bekijken als een opportuniteit om te groeien. Beschermengel Reiyel bevrijd ons van hindernissen en maakt de weg vrij voor het nieuwe. Hij leert ons om het avontuurlijke in het leven te zien en hier ook van te genieten. Samen met hem wordt het leven weer een spel en kunnen wij met veel vreugde aan de slag gaan. Hij brengt ons een veel humor en een prettige speelsheid die ons toestaat om alles leuker te maken.

De zelfzekerheid die bevrijd

Beschermengel Reiyel leert ons om voor ons eigen op te komen en grenzen te stellen. Hij staat ons toe om onze eigen meester te zijn en schenkt ons het geloof in onszelf wat dit mogelijk maakt. Van Hem kunnen wij leren om ons lot in de hand te houden door hier zelf vorm aan te geven.

De goddelijke overvloed die alom aanwezig is

Engel Reiyel maakt ons bewust dat alles wat wij nodig hebben er al is, dat alle mogelijkheden aanwezig zijn en dat het dus in grote mate van ons zelf afhangt hoe wij het spel des levens spelen. Doch hij maakt ons ook attent op de mensen die minder mogelijkheden hebben en spoort ons aan om hen te helpen met het creŽren van meer perspectief.

Boodschap van Engel Reiyel

Zie het leven als een hindernessenparcours en elk obstakel als een uitdaging om te groeien. Weet dat je van de moeilijkheden op je pad veel kunt leren en dat er genoeg aangename pauzes zullen zijn.

Het ontwikkelen van de juiste mindset

Beschermegel Reiyel leert ons om succesvol te zijn door ons een positieve instelling te schenken. Hij brengt ons in aanraking met de wet der aantrekkingskracht en maakt ons zodoende duidelijk dat wij datgene wat wij uitzenden weer terug zullen ontvangen (oftewel dat wij datgene wat wij uitstralen zullen aantrekken). Engel Reiyel maakt ons duidelijk dat wij wanneer we positief ingesteld zijn meer kans hebben om datgene wat wij verlangen aan te trekken.

Geschenken van Engel Reiyel

Hij schenkt ons een groot charisma en een sterke aantrekkingskracht. Hij kan ons bevrijden van twijfels, angsten en zorgen alsook van vijanden en andere moeilijkheden in het leven. Beschermegel Reiyel bevrijd ons van alles wat ons weerhoud om te groeien (zowel innerlijk als uiterlijk) en schenkt ons zodoende de mogelijkheid om ons steeds verder te ontwikkelen. Hij geeft ons een gevoel van eigenwaarde en staat ons toe om naar binnen te treden en contact te leggen met onze Engelen en Gidsen. Reiyel opent de deur van onze innerlijke tempel en leert ons om liefde te voelen voor iedereen op ons pad. Zodoende schenkt hij ons de mogelijkheid om vanbinnen steeds de nodige rust te vinden en van het leven een aangename reis te maken. Samen met Hem wordt het ons toegestaan om steeds een trede hoger te gaan en door middel van de engelenleer het goddelijke in onszelf te bereiken en om ons heen gade te slaan.

Leren handelen vanuit onze eigen vrije wil

Beschermegel Reiyel maakt ons bewust van onze vrije wil en leert ons om op eigen benen te staan. Samen met Hem kunnen wij het pad wat voor ons het beste is uitstippelen. Hij leert ons om onze eigen weg te volgen en ons pad nooit door een ander te laten bepalen. Engel Reiyel schenkt ons de drang naar vrijheid en het vermogen deze te behalen. Beschermengel Reiyel zorgt voor goddelijke inspiraties en kan ons door de moeilijkste situaties gidsen. Hij brengt ons succes en voorspoed en wanneer Hij het pad voor ons opent kunnen wij er van verzekerd zijn dat onze levensreis aangenaam zal zijn.

Mediteren in de natuur en de schoonheid van Moeder Aarde

Engel Reiyel leert ons om met de waarheid in contact te komen door het opzoeken van vrede en stilte. Hij spoort ons aan tot wandelen en mediteren in de Natuur en leert ons luisteren naar onze innerlijke stem. Zodoende brengt Hij ons dichter bij ons ware zelf. Reiyel openbaart ons de schoonheid der Natuur door onze ogen te openen voor Haar alom aanwezige overvloed. Hij brengt ons tot het besef van hoeveel Zij te geven heeft en hoe fijn dat het leven kan zijn als wij leren om goed met Haar om te gaan. Engel Reiyel brengt ons liefde voor de Natuur, voornamelijk voor Haar open landschappen en het gevoel van vrijheid wat deze met zich mee brengen. Hij spoort ons aan tot reizen en kan ons van de diepste dalen naar de hoogste toppen brengen wanneer wij het hem vragen.

Enthousiasme en overtuigingskracht

Beschermengel Reiyel leert ons om in onze eigen kracht te staan en met zelfvertrouwen door het leven te gaan. Het behouden van onze integriteit is belangrijk alsook het volgen van onze eigen waarheid en het verkondigen van de levensvisie die ons aanspreekt. Engel Reiyel staat ons toe om voor onze overtuigingen op te komen en onze boodschap met veel enthousiasme te brengen. Hij leert ons om steeds trouw te blijven aan de levenswijze die wij verkiezen en verder te werken aan het verwezenlijken van onze meest verheven idealen. Samen met Hem kunnen wij ons van alles bevrijden wat ons er van weerhoud om onze vleugels te spreiden en het grote avontuur des levens aan te gaan.

De bevrijding die doet groeien

Beschermengel Reiyel bevrijd het goddelijke in ons zelf door het vlammetje wat in ons brand aan te wakkeren. Hij zorgt ervoor dat het zaad van al het goede wat in ons besloten ligt aan het licht komt en doet dit zodoende groeien. Hij verlost ons van datgene wat schadelijk is door ons hier bewust van te maken en brengt ons zodoende de mogelijkheid om ons op de juiste wijze verder te ontwikkelen.

Goede raad van Beschermengel Reiyel

Het goede groeit in jezelf door middel van je eigen licht. Net zoals de Zon levenskracht schenkt aan alles wat groeit op aarde schenk jij levenskracht aan alles wat er in je om gaat en doet dit zodoende groeien. Je kunt het goede cultiveren door er aandacht aan te schenken. Zodoende kun je je potentieel tot bloem brengen en word je bewust van alle mogelijkheden die je hebt. Ga hiermee aan de slag met een motiverend doel voor ogen en ontwikkel het nodige zelfvertrouwen zodat je een levend voorbeeld kunt zijn en het licht brengen door je overtuigingen te staven en je levensvisie waar te maken.

Maak van onverwachte ontmoetingen een aangename kennismaking en heb geen schrik om jezelf te zijn. Zie elke opdracht in het leven als iets leuk om te doen. Maak van geld verdienen een sport door van je werk een spel te maken. Deel je rijkdom met iedereen om je heen en weet dat het leven steeds zal zorgen voor de nodige middelen en de juiste omstandigheden. Vertrouw in God de Vader en in onze lieve Moeder Aarde en weet dat het geloof in jezelf ervoor kan zorgen dat je je mooiste dromen waar kunt maken. Wees dankbaar voor elke stap die je zet naar je doel en geniet van de wandeling. Maak van het leven een boeiende reis en geniet van de schoonheid die je omringt en de vreugde die vanuit je hart omhoog borrelt als een fontein wanneer je haar aanschouwd. Wees dankbaar voor het leven en de vele zegeningen die Zij brengt en voor je het weet zul je altijd omringt worden door dingen die je persoonlijke ontwikkeling ten goede komen, en zul je hierdoor ook iets voor degenen die je vergezellen kunnen betekenen. Wees een bron van inspiratie voor eenieder die je ontmoet en verdeel het licht van de Heer door zijn wijsheid hier op Aarde te brengen en te schenken aan je medemens. Bouw mee aan Zijn rijk door op te komen voor de natuur en mee te werken aan een plan waarin wij in harmonie te samen met Haar kunnen leven. Leer om rekening te houden met alle schepselen die deze wereld bevolken en weet dat er enkel vrede kan zijn wanneer een algemene harmonie bereikt word. Deze harmonie begint in jezelf en wanneer je het mij vraagt kan ik je helpen met het ontwikkelen hiervan. Mijn naam is Reiyel en ik ben de Engel die je de Engelenleer schenkt als een brug naar het land van je dromen wat je zo graag tot leven zou zien komen. Weet dat dit land reeds leeft en dat bewustzijn hiervan datgene tot bloei kan brengen wat je zo graag zou zien. Leer om om je heen te kijken naar datgene wat reeds aanwezig is. Stoor je je aan het landschap waarin je vertoeft, doe hier dan iets aan of verhuis naar een plaats die beter voor je voelt.

Reisadvies van Engel Reiyel

Heb geen schrik om het verleden achter je te laten en weet dat de toekomst je toelacht en aanspoort om hier en nu gelukkig te zijn en erin te vertrouwen dat je positieve instelling voor vele aangename gebeurtenissen zal zorgen. Weet dat ik je bijsta op ieder moment en dat je me steeds om de nodige overtuigingskracht kunt vragen wanneer je hier nood aan hebt. Weet dat ik een bron ben van inspiratie, dat ik hoop schenk en motiveer en je steeds aan zal sporen tot het juiste. Weet dat ik de representant van de waarheid in jezelf ben en je steeds zal ondersteunen door je mijn wijsheid te schenken en je te leiden met liefde en zorgzaamheid. Heb je last van twijfels of angsten leg ze dan in mijn handen en weet dat ik steeds al het mogelijke zal doen om je bij te staan met het overwinnen van moeilijkheden in je leven. Voel je je behekst of op een andere manier gemanipuleerd van buitenaf roep me dan aan om je te bevrijden van al het gene wat je vanuit je omgeving opgedrongen word en je te leiden naar de bron van wijsheid in je hart (die je kan verlossen van alles wat je nog aan banden legt). Geloof in jezelf en heb er vertrouwen in dat je alles kan waartoe je je geroepen voelt. Een goede aanpak en een gestage vooruitgang doet wonderen. Het ware succes word bereikt door er hier en nu van te genieten en je rijkdom te delen met iedereen. Word als een bron van welvaart voor eenieder die je ontmoet en weet dat ieder ander dat ook voor jouw is. Dat elke ontmoeting gewenst is en het resultaat van een droom die uitkomt. Dat je dromen liefdevol mogen zijn en hun uitkomst een avontuur wat je hart vult met vreugde.

Met Engelen communiceren en het ontwikkelen van onze liefde voor God en Moeder Natuur

Beschermegel Reiyel staat ons toe om de waarheid van boven hier beneden te brengen. Hij leert ons om onze meest verheven gedachten te uiten en waar te maken. Engel Reiyel geeft ons de mogelijkheid om ook met andere Engelen te communiceren en leert ons dat Zij allen ťťn zijn. Zodoende kan hij ons in contact brengen met al de Engelen die in ons zelf huizen en zullen wij deze op den duur ook buiten onszelf kunnen waarnemen. Hij leert ons om elke vriend op ons pad als een Engel te zien en elke handreiking als een knipoog van God. Samen met Hem groeit onze liefde voor de Heer en onze dankbaarheid voor Moeder Aarde. Beschermegel Reiyel staat in voor de natuur en spoort zijn beschermelingen aan om steeds voor Haar op te komen. Hij brengt ons tot het besef dat wij van Haar afhangen zoals een baby afhangt van zijn Moeder en toot ons op deze wijze hoe klein wij zijn. Doch hij brengt ons ook tot het besef van onze eigen grootsheid door ons te tonen hoe wij in harmonie met Haar te samen kunnen werken en zo bijdragen aan een aangename leefwereld voor ons allen. Hij brengt ons in contact met de Lieve Heer in ons zelf welke de Natuur graag ziet en spoort ons aan om Haar lief te hebben. Engel Reiyel leert ons om rekening te houden met de planten en de dieren en spoort ons aan tot het behouden en creŽren van natuurgebieden. Hij leert ons om met respect voor Moeder Aarde te leven en motiveert ons om het contact met de Lieve Heer in ons zelf aan te knopen.

Het behalen van onze doelen door het geloof in onze kunde

Beschermegel Reiyel is de Engel die ons bijstaat tijdens het uitvoeren van onze projecten. Samen met Hem kunnen wij onze doelen behalen. Dit geschied dankzij het kweken van zelfvertrouwen. Hij brengt ons het geloof in ons eigen wat ons toestaat om bergen te verplaatsen (indien wij dit wensen). Beschermegel Reiyel brengt ons motivatie en daadkracht. Hij leert ons om doelen te bereiken door elke dag een stapje te zetten naar het gewenste resultaat. Hij brengt ons vele levensverbeteringen door ons te leren luisteren naar ons zelf waarna wij onze eigen goede raad kunnen opvolgen en zodoende het juiste voorbeeld geven.

Beschermegel Reiyel werkt met de energie van het sterrenbeeld Leeuw en heerst over de voorlaatste vijf graden van dit teken. Hij brengt ons de krachten van Jupiter en de Zon en zorgt zodoende voor het ontwaken van ons volledige potentieel. Hij maakt ons bewust van de mogelijkheden die ons geboden worden en van datgene wat wij zelf te bieden hebben. Dankzij hem kunnen wij waarachtige verlossers worden en de mensheid bevrijden van alles wat een goede algemene ontwikkeling in de weg staat.

 

Beschermengel Omael, de Vermenigvuldiging van het Goede

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermengel Omael, Genie numero 30 regeert zodiakaal over ons bestaan van 17 augustus tot en met 21 augustus. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk. Hij is de persoonlijke beschermengel van iedereen die geboren is tijdens deze periode, natuurlijk kunnen wij allen de Engelenessenties van Omael in onszelf ontwikkelen maar de personen die geboren zijn onder zijn sterren hebben deze essenties van nature al in zichzelf en voor hen is het werken met deze Engel dan ook gemakkelijker.

De graties die Engel Omael ons kan schenken zijn een geschenk van de goddelijke voorzienigheid en zijn welgezindheid is zo groot en liefdevol dat wij hem allen als Beschermengel kunnen beschouwen en van zijn diensten gebruik kunnen maken. Dat de Engelenessentie van Omael jullie allen mogen vullen zodat ook jullie al het mooie en het liefdevolle kunnen laten groeien en bloeien en het leven tot een vreugdevol gebeuren maken waar iedereen van kan genieten.

De kwaliteiten die je met Engel Omael kan ontwikkelen zijn:

Vermeerdering, vermenigvuldiging van datgene waar je je liefdevolle intentie op richt

Talent voor goede planning met succesvolle resultaten gevolgd door grote expansie

Geduld alsook verantwoordelijkheidsgevoel

Instandhouding en verbetering van gezondheid, zowel voor jezelf als anderen om je heen

Vruchtbaarheid en tot geboorte brengen, dit zowel aangaande projecten als op menselijk vlak...

Het planten van vruchtbare zaadjes

Vreugde in het leven, genoegen voelen voor de schoonheid die het leven je biedt. Deze vreugde brengt een verhoogde gemoedstoestand waardoor je het leven makkelijk aan kan, waardoor het leven je inzicht in haar geheimen schenkt

Het positief beinvloeden van niet alleen mensen, maar ook dieren en planten waardoor grote vruchtbare groei het resultaat is.

Opnieuw contact vinden met je innerlijke kind, de speelsheid in jezelf die leidt tot de wijsheid van je hogere zelf

Problemen die Omael je kan helpen overkomen zijn:

Een gebrek aan succes eventueel gevolgd door aanhoudend verlies en/of geldgebrek

Een te grote gebondenheid aan het materiele waardoor het spirituele op de achtergrond komt te staan

Harteloosheid tegenover jezelf of anderen om je heen, disinteresse

De neiging om in een put te vallen door depressieve gedachten, ongeduld of achteloze handelingen

Onvruchtbare bodem waarin het moeilijk valt om mooie zaadjes te planten

Beschermengel Omael toont ons heel duidelijk dat alles wat we oogsten voortkomt uit de plantjes die we zaaien. Wanneer deze zaadjes vol hoop, liefde en vertrouwen geplant worden kunnen zij niet anders dan rijkelijke vruchten dragen. Je talenten liggen in het planten van deze wonderlijke zaadjes.

Dankzij Engel Omael kun je steeds optimistisch zijn en het beste van alles en iedereen om je heen verwachten. Hij heeft je een goede smaak gegeven en de kracht om te genieten van alles wat je doet. Deze kracht uit zich in de liefde die je voelt voor de mensen en de situaties om je heen, alsook voor de planten en de dieren. Omael toont je dat je kunt genieten van de simpele dingen in het leven, een wandelingetje maken in de natuur, tuinieren, spelletjes spelen, lachen en praten met vrienden. Hij laat je zien dat het leven heel leuk kan zijn en geeft je bovendien de kracht om ook op wat moeilijkere momenten je innerlijke vreugde terug op te laten borrelen door middel van grapjes of positieve aanmoedigingen.

Beschermengel Omael is als een bron van positieve ideeŽn waaruit je steeds kunt putten en zo alles om je heen weer sparkelend en levend maken. Omael helpt je om je hart te laten spreken, hij heeft je een vriendelijke en tolerante natuur geschonken zodat je een licht voor iedereen kunt zijn en al het goede kunt vermenigvuldigen door je delicate aanmoedigende manier van zijn. Hij heeft je een begripvolle intelligentie geschonken zodat jij je met liefde in iedereen kunt inleven, zodat jij je ten volle voor iedereen om je heen kunt geven. Samen brengen jullie vreugde en harmonie in het leven.

Engel Omael laat je zien hoe alle verschillende manieren van zijn bijdragen aan het kunstwerk des levens. Hij helpt je om te houden van alle verschillende culturen, hij helpt je om het mooie in iedereen te cultiveren. Hij toont je dat je van iedereen iets kunt leren. Omael is de overvloed die je steeds omringt, het geschenk dat alles en iedereen je aanbiedt wanneer je openstaat voor de voorspoed die de wereld en al haar wezens je wil schenken. Omael leert je om geduldig af te wachten tot het cadeau dat zich in elke situatie bevindt zich aan je geeft. Soms kan het lijken alsof hij je straft door middel van negatieve situaties, doch wanneer je er later naar terugkijkt zul je er achter komen dat elke situatie een geschenk, een positieve verandering in zich droeg.

Beschermengel Omael toont je dat elk zaadje dat met liefde wordt geplant en verzorgd je ter zijner tijd zijn vruchten schenkt. Hij schenkt je de gave om al het fijne te vermenigvuldigen. Hij laat je zien dat de tijd als een bank is waarop de rekening van al je acties staat. Deze rekening werkt net zoals onze rekeningen met interesten en wanneer je veel van de rekening afhaalt en in het negatieve gaat wordt het leven een hel. Doch wanneer je spaart en geduldig verder gaat met het goede te zaaien zal de rijkdom van deze goede daden zich vermenigvuldigen op je hemelse bankrekening. En de dag van de oogst zal je vol verbazing en dankbaarheid zijn.

Engel Omael kan je dus helpen met bankieren, rentenieren. Met Omael zijn een mooi huis, een prachtige tuin en vele andere materiŽle bezittingen je toegestaan. Met Omael zul je steeds in overvloed kunnen leven. Omael heeft je veel geluk gegeven, veel liefde en interesse in het leven. Dankzij hem hou je van kunst in al zijn vormen, dankzij hem kun je genieten van de schoonheid des levens. Samen met Omael kun je leren dat alle goede gedachten, gevoelens en daden het goede om je heen en in jezelf vermenigvuldigen. Omael schenkt je de engelen-essentie der vermenigvuldiging vandaar dat alle beroepen waarbij je deze essentie nodig hebt je ten zeerste zullen bevallen.

Dit kan uiteenlopen van groenten telen tot bankieren. Doch ook beroepen als dokter of zelfs chirurg zouden je kunnen plezieren aangezien de essentie die Omael je schenkt een levensbrengende essentie is. Vroedvrouw of gynaecologe zijn dus ook uitstekende keuzen. Omael brengt leven en verlengt leven, en alle beroepen, alle activiteiten die bijdragen aan de vermenigvuldiging en instandhouding van het leven zijn dus zeer geschikt voor je, alsook de beroepen die ervoor zorgen dat de nodige middelen om te leven aanwezig zijn. Het verdelen van geld en voeding bijvoorbeeld.

Beschermengel Omael zal je steeds bijstaan in alles wat je onderneemt en goede resultaten zullen dan ook niet achterwege blijven. Met Omael staan je vele overwinningen te wachten. Roem, eer en een goed gevulde bankrekening zijn dus dingen waarop je kunt rekenen. Doch Omael leert je ook dat de uiterlijke rijkdom slechts een vage weerspiegeling is van de innerlijke rijkdom die je kunt ervaren wanneer je werkelijk 1 wordt met zijn essentie. Dan zullen alle zorgen uit je leven verdwijnen, dan zal geen enkele aardse situatie nog afbraak kunnen doen aan je geluk, omdat je dan zult delen in de hemelse overvloed, de onvoorwaardelijke liefde, en het begrip dat alles precies is zoals het moet zijn. Dan zul je je leven van een afstandje kunnen bekijken alsof het een theater was, dan zul je beginnen met het verdelen van de rollen en zal iedereen je precies datgene brengen wat je nodig hebt. Je kunt dus een enorme kracht putten uit het organiseren van je levensomstandigheden. Je kunt vreugde en harmonie brengen in het leven van iedereen om je heen. De voldoening die je hieruit kunt halen zal zo overvloedig zijn dat je op een gegeven moment enkel nog aan de vermenigvuldiging van het goede om je heen zult werken.

Dan zal iedereen om je heen gelukkig worden en zullen ook zij jou gelukkig maken, dan zul je de logica achter al deze woorden begrijpen en er achter komen dat wat je zaait je in de vorm van zeer fijne en waardevolle omstandigheden weer word terug geschonken. Dan zal je leven worden meegevoerd op een stroom van goddelijke liefde. Dan zul je werken ten dienste van je medemens terwijl je geniet van de cruise naar je eindbestemming.

Deze eindbestemming kun je als een mooi kasteel omringd door boerderijen en prachtige tuinen en boomgaarden zien. Stallen met paarden, koeien en schapen, weiden met gras en zoete bloemen om hen te voeden. Beien en vogeltjes die je verwelkomen met gezoem en gezang. Huizen vol kunst en liefde, een oneindige schoonheid, een kunstwerk dat je omringt en in wiens armen je steeds vindt wat je verlangt. Dan zul je kunnen delen in de paradijselijke overvloed die ons allen te wachten staat wanneer wij ons hart laten spreken en op een intelligentie wijze werken aan deze tempel die in ons innerlijk huist.

Moeder Aarde is er om jou te voeden en zo kan ook jij iedereen om je heen voeden door je medemensen te laten delen in je fijne gevoelens, je waardevolle gedachten en bovenal de nuttige acties die je onderneemt. Je geluk hangt volledig van jezelf af alsook het einddoel wat ik hierboven beschreef zoals ik het zie. Doch weet dat het ook een tempel kan zijn waarin je omringd word door hogepriesteressen, een plek waar moeder aarde en haar vele kinderen vereerd worden. Of enkel een huisje op de hei waar je kunt genieten van je tuintje, je dieren en je familie. Het is allemaal even waardevol, doch hoe grootser hoe meer mensen er van mee kunnen genieten.

Beschermengel Omael helpt je dus om overvloed te creŽren, deze overvloed zal afhangen van de puurheid van je hart en van je wensen. Neem dus de tijd om al deze woorden in je innerlijk te laten rijpen en weet dat elk lichtje dat er in jezelf brandt ooit zijn licht zal schijnen op je werkelijkheid. Alles op zijn tijd in het ritme van de goddelijke voorzienigheid. Ook dit goddelijke ritme kan Omael je leren, vandaar dat ik je als laatste een esoterische interpretatie van de naam van God wil schenken. Deze naam laat je zien hoe je de goddelijke overvloed kunt verbouwen totdat het landschap ontstaat waar jij naar verlangt.

God heeft vele namen en ook de Engelennamen zijn elk een aspect van zijn wezen. Een van de namen die het meest werd gebruikt in de Bijbel is Jehova of Yave, deze Naam bestaat uit 4 Letters die elk een energie, een stadium representeren waarin de goddelijke overvloed zich ontwikkeld, waarna deze in onze aardse realiteit tot leven komt als de goddelijke voorzienigheid.

De eerste Letter is een J oftewel een Jod in het Hebreeuws. Deze Letter representeert de potentie, de intentie waaruit alles voortkomt. Het is het goddelijke zaad en wordt gerepresenteerd door de Vader en het element vuur. Het zijn de vurige ideeŽn die zich in onszelf ontwikkelen. De tweede letter is een H oftewel een Hť in het Hebreeuws. Deze Letter is als de Aarde waarin het zaad gepland wordt en wordt gerepresenteerd door de Moeder en het element water. Het zijn de gevoelens waarin de potentie zich wortelt. Wanneer je dus een idee hebt en de kracht om dit idee uit te voeren kun je dit idee voeden door middel van fijne en liefdevolle gevoelens. Je kunt terugdenken aan waardevolle momenten uit je verleden waar je vergelijkbare ideeŽn koesterde en daaruit de nodige vreugde putte, of je kunt je een nieuwe prachtige toekomst voorstellen en je laten meevoeren op de oceaan der imaginatie. De derde Letter is een V oftewel een Vav in het heilige alfabet, deze Letter staat in verband met de zoon en het element lucht. Het is het kind van de wilskracht en de liefde, in deze fase heeft het zaad wortel geschoten in je gevoelens en zich ontwikkeld tot een helder en bruikbaar idee. Nu kun je beginnen met de uitvoering ervan door middel van je intelligentie en het zetten van de nodige stappen op aarde. De vierde Letter is nogmaals een Hť, deze He staat in verband met de vruchten van de plant, het element aarde, de resultaten van het plan dat zich ontwikkelde als een zaadje in de buik van de moeder om na negen maanden tevoorschijn te komen in de vorm van een wonderbaarlijk geschenk. Dit wonderbaarlijk geschenk is het kind, het kunstwerk wat je wilde, het resultaat waar je zozeer naar verlangde, en het idee waar je zo hard aan gewerkt hebt. Dit kind zal op zijn toer weer nieuwe zaadjes planten en nieuwe vruchten dragen, en zo zal het goddelijke kunstwerk zich blijven vermenigvuldigen totdat iedereen de vruchten ervan kan oogsten en wij allen over de potentie zullen beschikken om ons eigen kunstwerk te creŽren.

Beschermengel Omael heeft je de gave geschonken om van je leven een kunstwerk te maken, dit kunstwerk heeft de tijd als bontgenoot en liefde en vertrouwen als voeding. Omael heeft je de nodige intelligentie geschonken om je plan volledig uit te werken en de kracht om het uit te voeren. Door middel van vele leerrijke situaties zal het goddelijke zaad in jezelf zich ontwikkelen waarna het te voorschijn zal schieten uit de duisternis en je in zult zien dat de winter reeds het zaad van de zomer in zich draagt en dat elke lente weer nieuwe kansen geeft. Ga mee met de stroom en geniet van alle jaargetijden, want alles is mooi wanneer men de schoonheid ervan weet te appreciŽren.

Ik wens je veel Licht en Liefde tijdens het bestuderen van deze teksten zodat de zaadjes die er in zitten wortel kunnen schieten in jezelf en je de vruchten ervan kunt oogsten in de vorm van je diepste hartenwensen.

Lieve groejes Fengo Jabamiah

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 7 van 14