Engelen van de Dierenriem

FacebookHuis van de 72 Engelen

Beschermengel Leuviah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

LEUVIAH representeert een staat van goddelijke gratie, het is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 22 tot en met 26 Juni alook van de personen geboren op de volgende dagen: 8/4, 22/6, 5/9, 17/11 en 27/1

 

Je kunt haar energie in jezelf wekken door haar naam in 3 keer uit te spreken :

 

LEU-LEUVI-LEUVIAH.

 

De voornaamste kwaliteiten die je dankzij haar kunt ontwikkelen zijn:

 

Bescheidenheid, nederigheid, zedelijkheid, gematigdheid, een goed geheugen, een openstaande uitgebreide verspreidende intelligentie, optimisme, vriendelijkheid, gezelligheid, humor, vreugde, geduld, een goed communicatie vermogen en een hoge moraal gebaseerd op geloof, liefde en juistheid.

 

De tegenovergestelde kwaliteiten die je dankzij haar kunt annuleren zijn:

 

Ongeloof, twijfel, zorgen, wanhoop, triestheid, verveling, pessimisme en geheugenverlies.

 

Mensen met Leuviah als beschermengel houden van grapjes, ze hebben een bescheiden manier van spreken en een openstaande intelligentie waarmee ze grote werken kunnen verrichten. Ze zijn evenwichtig en voorzichtig en weten precies wat ze kunnen realiseren en wat niet. Ze verdragen vijandelijkheid met veel geduld en overwinnen zo alle moeilijkheden. Ze hebben een genereuze mentaliteit en staan altijd klaar om mensen in nood te helpen. Ze zijn charmant en uitermate gevoelig al hebben ze wel de nodige moraal om hun gevoelens in goede banen te leiden.

 

De energie van Leuviah is zacht en rustgevend, het is een goddelijke staat van gratie. De personen die deze energie in zich dragen zijn kalm, gereserveerd eerlijk en bescheiden. Ze hebben respect voor de wetten en weten wat goed voor hen is. Deze energie zorgt voor een excellent geheugen en mocht dit geheugen verloren zijn dan zullen zij zich alles weer terug herinneren op een gegeven moment in hun leven.

 

Dit uitzonderlijke geheugen zorgt voor het slagen van examens en het winnen van spelletjes. Bovendien kunnen ze van dit geheugen op een intelligente manier gebruik maken. Dit zorgt ervoor dat zij de wet van oorzaak en gevolg begrijpen. Dit begrip geeft hen de kracht om alle moeilijkheden te overwinnen. Zij zien in dat het gene wat ze in het verleden hebben gedaan hen in de situatie heeft gebracht waarin zij zich nu bevinden. Zij kijken zichzelf en hun verleden recht in de ogen en weten wat ze fout hebben gedaan. Hierdoor kunnen zij de consequenties van hun daden accepteren en in vrede verder leren.

 

Beschermengel LEUVIAH geeft je de mogelijkheid om je leven van een afstandje te bekijken, alsof je naar een film kijkt, de film van je leven. Dit zorgt ervoor dat je je leven en je problemen niet te serieus neemt en met jezelf, je medemensen, je fouten en je problemen kunt lachen en op een humoristische manier voor alles een oplossing kunt vinden en deze uitvoeren.

 

Het excellente geheugen dat LEUVIAH je schenkt kan je bovendien helpen om de kracht die in jezelf huist te herontdekken. Wanneer je op je leven terug kijkt zie je dat je altijd voor alles een oplossing hebt gevonden. Dit gegeven zorgt voor een groot vertrouwen en een juiste estimatie (inschatting) van jezelf. LEUVIAH geeft je het geloof, het vertrouwen en de intelligentie om alle tegenstand, alle problemen, alle anderen mensen die je het leven moeilijk maken en alle kanten in jezelf die je geluk in de weg staan te begrijpen en te overwinnen.

 

Het goede geheugen en de grote intelligentie die LEUVIAH je schenkt kunnen jezelf en de anderen overtuigen dat alles je lukt en je de waarheid in alles kunt ontdekken. LEUVIAH zorgt er dus voor dat de waarheid zich openbaart, dat alle schaduwen wegvallen en je met Licht en Liefde naar jezelf kunt kijken. Op deze manier kun je jezelf en je leven op een intelligente vergevingsgezinde manier bekijken. Dit enorme analysatie vermogen zorgt ervoor dat je alle situaties op een zuivere manier kunt beoordelen. Je plaats en je reden hierin zien en zo nodig je positie kunt veranderen.

 

Engel LEUVIAH helpt je om alle krachten die in jezelf zijn op een juiste en evenwichtige wijze te benutten in je dagelijkse leven.

 

Engel LEUVIAH zorgt ervoor dat je de reden begrijpt van alle obstakels die zich op je weg bevinden. Zij laat je zien dat je deze obstakels zelf gecreëerd hebt zodat je een hogere waarheid omtrent jezelf en je leven kunt ontdekken. Zij opent je de weg naar je oergeheugen. Zij brengt je naar de diepe waarheid die zich in jezelf bevind zodat je jezelf leert kennen. Je goede en je slechte eigenschappen onder ogen ziet en stopt met steeds dezelfde fouten te maken. LEUVIAH schenkt je de Goddelijke Gratie wanneer je je fouten onder ogen ziet, want wanneer je beseft wat je fout hebt gedaan hoef je de gevolgen hiervan niet meer te ondergaan.

 

Beschermengel LEUVIAH is de Engel die de zondaars helpt, LEUVIAH helpt je om je zonden in te zien en er iets aan te doen, te veranderen. LEUVIAH confronteert je met je eigen blokkades en geeft je het nodige begrip en de nodige intelligentie om er iets aan te doen. Wanneer je dit eervolle werk met LEUVIAH tot een goed einde brengt zal de goddelijke vergiffenis je bevrijden van al je karma. Dan zal je niet langer de consequenties moeten dragen van de pijnlijke dingen die je in dit of in vorige levens hebt gedaan en zal je de goddelijke gratie ontvangen en in voorspoed verder kunnen leven.

 

Beschermengel LEUVIAH werkt aan de realisatie van de goddelijke wetten op Aarde. Haar energie kan streng zijn maar meestal heeft haar vriendelijkheid de overhand. Aan de ene kant brengt LEUVIAH je de goddelijke gratie, de vreugde en de vrijheid. Dankzij haar kun je van je leven een lolletje maken en jezelf en iedereen om je heen vermaken. Maar aan de andere kant zorgt zij ook voor beperkingen en bepaalde regels die in je leven overheersen.

 

Beschermengel LEUVIAH geeft je de focus om je op 1 doel te richten en dit te realiseren zonder je af te laten leiden door de dingen om je heen. Zij geeft je de kracht om jezelf te beheersen en in de hand te houden, vooral je gevoelens die zeer sterk zijn en hun nut hebben. Zij geeft je een enorm zelfvertrouwen. Mocht dit er niet zijn dan kan je haar altijd aanroepen en om hulp vragen, door middel van een dankbaar gebedje bijvoorbeeld. Deze engel brengt de gebeden naar God de Vader en zorgt voor snelle hulp. Dankzij haar energie en jouw vertrouwen kun je vliegensvlug al je wensen realiseren. LEUVIAH geeft je een groot vertrouwen en vreugde in alle levensomstandigheden. Zij brengt genezing door het harmoniseren van ideeën, gevoelens en daden. Wij kunnen haar bidden om ons geheugen terug te krijgen, onze vragen te beantwoorden en onze wensen te realiseren.

 

De negatieve kanten zorgen voor ongeloof. De persoon denkt dat hij geen geluk heeft, wanhoop slaat toe bij het minste obstakel. De persoon sluit zich af van de wereld en kan zelf zelfmoord neigingen krijgen. Wanneer je je geheugen verloren bent of enkel aan onnuttige dingen uit het verleden denkt wilt dit zeggen dat je de krachten van je beschermengel op een foute wijze gebruikt. Wanneer de positieve eigenschappen die LEUVIAH je schenkt omslaan in negatieve kan het zijn dat je het leven niet meer ziet zitten, je zorgen maakt, triest bent en geen vertrouwen meer hebt in de mensen om je heen. Het kan zelf zo ver gaan dat je steeds de anderen beschuldigt van het gene dat je zelf hebt veroorzaakt. Dit kan leiden tot veel kritiek en slechtpraterij, wat alles natuurlijk enkel nog moeilijker maakt. Op deze manier word alles veel te ingewikkeld en kan het soms wel lijken of je hoofd ontploft. Alles word koud en kil, de Liefde verdwijnt en langzaam maar zeker verandert de vruchtbare intelligentie die je van je beschermengel hebt gekregen in een alles vernietigende intelligentie ten dienste van de duistere krachten.

 

Het kan zijn dat sommige omstandigheden in je leven toch moeilijk te verklaren zijn. Mocht dit zo zijn dan heeft dit waarschijnlijk te maken met vorige levens. Of je nu in vorige levens gelooft of niet maakt eigenlijk niet uit, het enige wat LEUVIAH van je vraagt en waarin LEUVIAH je steunt is om van het HIER en NU het beste te maken. Vergeet het verleden wanneer het zijn nut heeft gehad en leef in het hier en nu. Want enkel het hier en nu is echt, enkel het hier en nu kan je vreugdevol en gelukkig maken. Het gene wat je nu doet creëert je toekomst, daarom dat enkel het hier en nu echt van belang is. Wanneer je hier en nu juist handelt kan er enkel een schitterende toekomst op je wachten.

 

Beschermengel LEUVIAH kan je helpen om steeds goed gezind te zijn en van je leven een paradijs te maken waarvan je steeds kunt genieten. Zij zorgt ervoor dat je alles in dit paradijs op een juiste manier laat verlopen. Zij brengt je evenwicht en zonneschijn, met haar is het leven altijd fijn. Zelf als het regent en er wolken aan de hemel zijn. Want LEUVIAH schenkt je de intelligentie die je doet begrijpen dat de regen evengoed nodig is als de zon. De regen zorgt voor het nodige water zodat de planten kunnen groeien en je hun heerlijke vruchten kunnen schenken. Geniet van de geschenken des levens en weet dat zelfs de moeilijkste omstandigheden graties van God zijn die je steeds zullen verrijken. Deze wetenschap die LEUVIAH je schenkt geeft je een zicht op al je mogelijkheden en dankzij deze overvloed aan mogelijkheden is het je toegestaan om van je leven een paradijs te maken, of beter gezegd : je te herinneren dat je leven een paradijs IS.

 

Beschermengel LEUVIAH kan je zelfs je vorige levens weer doen herinneren en je de weg tonen naar het kosmische geheugen.

 

Zij kan de poort naar de AKASHA (de kosmische bibliotheek) voor je openen en je de grootste geheimen over wie en wat je bent onthullen.

 

Beschermengel LEUVIAH geeft je de kracht om je emoties onder controle te houden met je gedachten, je intelligentie, je verstand. Zij geeft je een groot geduld en een goed communicatie vermogen. Zij zorgt voor een groot begrip van de zin des levens, van jezelf en van alles en iedereen om je heen. De vriendelijkheid en het communicatie vermogen dat LEUVIAH je schenkt kun je op een zachte en gevoelige, soms verleidende manier gebruiken. Al deze eigenschappen maken van jou een sociaal iemand met een bijna telepathisch invoelingsvermogen. Je kan je in de plaats van anderen stellen en hen begrijpen en staat altijd klaar om hulp te bieden. Je hebt een simpele begrijpende manier van spreken en zijn ondanks je enorme intelligentie. Al deze kwaliteiten zorgen ervoor dat alle beroepen waar je mensen op een vriendelijke manier te woord moet staan je uitstekend zullen passen. Alsook alle activiteiten waarvoor je een goed geheugen nodig hebt.

 

De Engelenessentie die LEUVIAH schenkt wordt de vruchtbare intelligentie genoemd. Deze vruchtbare intelligentie brengt je tot een groot en helder begrip en schenkt je vele lichtende ideeën die allen als zaden zijn die je in jezelf plant.

 

Deze zaden zullen groeien en bloeien tot en met het glorieuze moment dat je de vruchten ervan op aarde zult kunnen oogsten. Deze vruchten zullen verschijnen in de vorm van overvloedige en vreugdevolle situaties in je leven wanneer je je ideeën omzet in daden. Doe wat je denkt en je zult verbaasd zijn van het geluk dat LEUVIAH je schenkt. Dit is de Goddelijke gratie en de erfenis die op je wacht wanneer je het beste in jezelf en in je leven realiseert.

 

Beschermengel LEUVIAH schenkt je overvloed en vooruitgang. Zij is de voorspoed die je steeds begeleidt. Als je idealen hoog zijn zul je met je Beschermengel zijn. Samen zullen jullie werken aan een nieuwe wereld. Samen zullen jullie door de tijd reizen en het paradijs wederom op Aarde realiseren.

 

Engel LEUVIAH heeft je een grote gevoeligheid geschonken zodat je ontvankelijk kunt zijn en de schoonheid van de wereld die komen zal kunt voorzien en herinneren. Diep van binnen begrijp je deze woorden en het is dan ook je taak om al de waarheden die hier geschreven staan aan je medemensen uit te leggen als je zo ver bent. Dan zul je een nieuwe wetenschap en een nieuwe spiritualiteit in jezelf en om je heen ontdekken en er achter komen dat heden, verleden en toekomst 1 zijn en enkel het nu moment echt telt. Je zult evenwicht vinden in je ambities en alles wat je beslist gaat goede resultaten brengen.

 

 

AFIRMATIES en GEBEDEN :

 

De vruchtbare intelligentie van LEUVIAH staat me toe om een fijn en nuttig werk te verrichten.

 

Ik ben gelukkig en hou van het leven

 

De vruchtbare intelligentie van LEUVIAH staat mij toe om mijn gedachten om te zetten in daden en mijn hoge idealen te realiseren op Aarde.

 

Dankzij LEUVIAH ben ik er mij bewust van dat mijn leven een geschenk is en ik niets heb om over te klagen.

 

Dank je LEUVIAH dat ik dankzij de vruchtbare intelligentie die ik van jou heb gekregen alles wat ik geleerd heb om me heen kan verspreiden en zo mee werken aan een betere wereld.

 

 

LEU


LEUVI


LEUVIAH

 

Bedankt LEUVIAH dat ik dankzij jou de draagwijdte van mijn zonden begrijp en in vrede mijn eigen fouten onder ogen kan zien en de gevolgen ervan kan dragen zonder mij slecht te voelen. Bedankt dat jij steeds weer een glimlach op mijn gezicht tovert en me de kracht geeft om van mijn leven een paradijs te maken.

 

Amen, Amen, Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Beschermengel Pahaliah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel PAHALIAH is het Genie van iedereen die geboren is in de periode van 27 juni tot 1 jullie alsook van de personen geboren op de volgende 5 dagen: 9/4, 23/6, 6/9, 18/11 en 28/1. Je kan haar oproepen door haar naam in 3 keer uit te spreken: PAHA-PAHALI-PAHALIAH

 

Positieve eigenschappen:

 

bevrijding van je zonden, het wakker worden van de levensenergie, de kundalini en het juiste gebruik ervan. Interesse in spiritualiteit, moraal, religie. Kennis van goed en slecht, puurheid, het herstellen van gemaakte fouten, liefdevolle strengheid, moed en doorzettingsvermogen.

 

Negatieve eigenschappen:

 

fout gebruik van de levensenergie, machtsmisbruik, gewelddadigheid, boosheid, geroddel, fanatisme en overdreven strengheid, ontmoediging, angsten, atheïsme, jezelf laten gaan, je vrijheid nemen ten koste van iedereen, zoektocht naar aardse geneugten en materiële bezittingen.

 

PAHALIAH werkt met de energieën van Saturnus (de strenge, structurerende intelligentie) en Mars (de actieve werkkracht) en is dus een Engel die je heldere inzichten verschaft en de kracht geeft om er iets mee te doen.

 

Je bent een Lichtstrijd-Ster en zult steeds opkomen voor de goddelijke weten. Volg je waarheid en je hoge idealen en je zult nooit verdwalen.

 

Beschermengel PAHALIAH schenk je enorm veel inzicht en kracht, daarom dat je ook zoveel van jezelf en anderen verwacht.

 

Je hebt een groots werk te verrichten en soms kan het leven daarom een strijd lijken. Voer deze strijd met liefde als eerste in jezelf, verbeter jezelf steeds en geef het goede voorbeeld dan zal de rest vanzelf volgen.

 

Weet dat deze strijd jou en iedereen om je heen zal verrijken en dat je de overwinning kunt behalen. Richt je op het goede in iedereen om je heen, oordeel niet te snel en geef je medemensen de tijd om ook aan zichzelf te werken. Verwoord de waarheid met zachte en vriendelijke woorden, met warmte en Liefde en iedereen zal naar je luisteren en je begrijpen.

 

Beschermengel PAHALIAH kan je doen inzien dat het geen zin heeft je medemensen op hun fouten te wijzen. PAHALIAH geeft je de kracht om jezelf te bewijzen, waarna zij vanzelf hun fouten in beginnen zien en je zelf om raad zullen komen vragen.

 

Beschermengel PAHALIAH geeft je controle over je emoties, je ego, je lagere ik, dankzij PAHALIAH maak je je niet dik. Zij geeft je de capaciteit om de dingen naar hun juiste waarden in te schatten en de raad die je word gegeven mee te nemen in je leven (te integreren in je leven). PAHALIAH kan je de kalmte, de rust en de vrede geven die ervoor zorgt dat je je niet persoonlijk voelt aangesproken en zorgt ervoor dat je innerlijke water (je gevoel) niet begint te koken. Zij geeft je de Liefde die alles zacht en fijn kan maken, zodat je je niet in overdreven strengheid, kritiek en nutteloos geroddel kwijt hoeft te raken.

 

Werk aan jezelf in plek van de anderen te zeggen wat ze moeten doen, waar ze fout zitten en waar ze nog aan moeten werken. Respecteer hun mening en levenswijze en zij zullen het zelfde voor jou doen. Iedereen krijgt wat hij verdient en soms kunnen harde woorden terecht zijn en het resultaat van slechte acties, doch weet dat het de wet van oorzaak en gevolg kan worden overstegen door middel van de Liefdevolle vergiffenis die je wanneer je ze toepast bevrijd van al je karma. Iemand moet beginnen met het goede voorbeeld te geven, volg dus Christus, wees in de onvoorwaardelijke Liefde en word één met je Beschermengel. Geef het goede voorbeeld en je zult je nooit meer moeten verdedigen met woorden. Wees eerlijk en correct en bevrijd je zo van alle spijt en elk verwijt.

 

Beschermengel PAHALIAH is de boodschapper van de goddelijke moraal, zij toont je wat je kunt doen en wat niet, zij toont je wat je kunt zeggen en wat niet. Zij laat je zien waarom de wereld is zoals hij is en niet anders. PAHALIAH brengt je de regels waaraan je je moet houden om in goede gezondheid, voorspoed en liefde te zijn. Aan ons de keus om ons eraan te houden of niet. Zij brengt je de handleiding waarin geschreven staat hoe het universum in elkaar zit, hoe het universum functioneert. Zij brengt je de gebruiksaanwijzing van de goddelijke machine. Deze machine werkt op een natuurlijke manier. Maak je deze natuurlijke manier van leven eigen en je zult haar vruchten kunnen oogsten in de vorm van materiële en spirituele vooruitgaan.

 

Beschermengel PHALIAH helpt je om je gewoontes te veranderen, te transformeren van slechte naar goede gewoontes, van onnuttige, naar nuttige gewoontes. PAHALIAH kan je vullen met het geloof, de liefde en het vertrouwen waarop je kunt bouwen. Met haar als beschermengel is alles mogelijk en kun je al je projecten tot een goed einde brengen. Richt je focus op het gestelde objectief, overweeg het voor en tegen en handel dan met de determinatie die PAHALIAH je geschonken heeft.

 

Stel jezelf geen te hoge eisen maar voldoe aan de eisen die je jezelf stelt, je hebt alle krachten van PAHALIAH in je en met deze krachten kun je alles doen wat je wil.

 

Het beheersen van je hevige emoties is je grootste taak hier op aarde. In deze strijd staat je Beschermengel je steeds bij. Strijd tegen je slechte gewoontes en verander ze, transformeer ze met liefde, intelligentie en wilskracht. Strijd tegen je negatieve gedachten, verwissel ze voor positieve. Bevrijd je van angsten en schuldgevoelens die niet nodig zijn als je je fouten inziet, er iets aan doet jezelf vergeeft en in vrede verder leeft.

 

Open het boek van je verleden en bekijk voor een laatste keer de foutjes die je gemaakt hebt, word je bewust van alle negatieve ervaringen die je opgesloten hielden in een gevangenis van spijt en die je weerhielden om spiritueel vooruit te gaan. Zie de fouten, verbeter ze en sluit dan dit boek zodat je opnieuw kunt beginnen met een nieuw hoofdstuk, een nieuwe bladzijde, een nieuw levensverhaal dat echt het jouwe is. Een positief en opbouwend verhaal over het goede werk dat je aan het verrichten bent. Over de vooruitgang die je geboekt hebt. Welkom in de nieuwe wereld, de vakantie bestemming die op je wacht wanneer je met je goede en eerlijke zelfinzicht rustig verder werkt en met moed en doorzettingsvermogen de nodige veranderingen ondergaat. Weet dat je nu je toekomst creëert. Wees zonder vrees want wanneer je je goed gedraagt kan je niets slecht overkomen en zal niemand slecht van je spreken.

 

 

 

Enkele affirmaties:

 

PAHALIAH brengt de liefdeskracht in mij tot leven zodat ik mij onvoorwaardelijk kan geven.

 

Ik beheers mezelf en handel steeds met de kracht der liefdevolle vrede die in mij is.

 

Ik werk aan mezelf en aan mijn leven zodat ik de anderen het goede voorbeeld kan geven.

 

 

 

 

 

 

Beschermengel Nelchael

Geschreven door Michy en Fengo   

 

Nelchael is het Genie oftewel de Beschermengel van iedereen geboren in de periode van 2 juli tot en met 6 juli. Ook is Nelchael aanwezig op Ziels-niveau, in de gevoelens en de emoties van de personen geboren op 1 van de volgende 5 dagen: 28 januari ~ 10 april ~ 24 juni ~ 7 september ~ 19 november en schenkt Hij ons zijn essenties elke dag op intellectueel niveau van 6u40 tot en met 6u59 na zonsopgang.

 

Beschermengel Nelchael werkt met de energieën van het sterrenbeeld Kreeft en maakt gebruik van de krachten van de planeet Saturnus en de Zon. Hij is de vijfde Engel van het Engelenkoor der Tronen en werkt onder leiding van Aartsengel Binaël (ook wel Aartsengel Tsapkiël genoemd)

 

Beschermengel Nelchael helpt ons om de intelligentie vanuit de Sefirah Binah naar de Sefirah Tiperth te brengen en plant zodoende de kennis van goed en slecht, van oorzaak en gevolg en nog zoveel andere natuurlijke en goddelijke weten en wetenschappen in ons zelf.

 

Nelchael is de Beschermengel die ons de geheimen van Astrologie en Kabbalah kan ontsluieren. Nelchael is de Engel die ons bewust kan maken van de hemelse kennis, hij kan ons dus heel veel leren, waarna wij hiernaar kunnen handelen en zodoende slagen in alles wat wij ondernemen.

 

 

Gaven die je dankzij zijn invloed kan ontwikkelen:

 

* Waardevolle inzichten over jezelf, de wereld om je heen en de werking van het universum

* Uitgebreidere kennis over de wet van oorzaak en gevolg

* Plotse inspiraties die opeens tot je komen, soms tijdens het ontwaken

* Een verhoogde interesse in de letteren, cijfers en schone kunsten

* Ontwaking van verhoogd intellect en verbeeldingskracht alsook balancering van beide hersenhelften wat het ontvangen van hogere inzichten met zich mee brengt

* Goede concentratie, leren wordt gemakkelijk, examens succesvol

* Het vergaren van kennis die dankzij diepe inzichten getransformeerd kan worden tot wijsheid

* Begrip over tijd/ruimte realiteit, heilige geometrie en werkzame krachten van buitenaf

* Perfecte waarneming van elke gegeven realiteit die je terug tot haar werkelijke oorsprong neemt en zo een vernieuwd perspectief biedt dat nieuwe erkenningen mogelijk maakt

* De kunst der verheven beschouwing van de wereld om ons heen

 

 

Problemen die kunnen optreden en verholpen worden onder zijn invloed:

 

* Negativiteit en doelloosheid, gebrek aan de juiste inzichten

* Onzekerheid en twijfel aangaande beslissingen die genomen moeten worden

* Een gevoel van verwarde afwezigheid, alsof men niet echt tot deze wereld behoort

* Een ongeïnteresseerde geestesgesteldheid die zich afvraagt wat het er eigenlijk allemaal toe doet

* Grote lusteloosheid, onkunde om verbanden tussen situaties waar te nemen

* Roekeloosheid en impulsiviteit, leven zonder even stil te staan bij wat men doet

* Bevooroordeeldheid die leidt tot stagnatie

* verwarring, zelfbedrog, weigering om situaties onder ogen te zien

 

 

Artwork: Monique Anna Cretto

 

 

Beschermengel Nelchael is een perfecte leraar voor de nieuwsgierige zielen of wijsgeren in spe. Geinteresseerd in astrologie, astronomie, de oude mysterien of de werking van het Universum? Laat Nelchael je dan liefdevol onderwijzen door het overbrengen van inzichten die kunnen reiken tot de oerbron. Hij neemt je mee op een ontdekkingsreis die zijn gelijke niet kent en je op verbluffende, aangenaam verrassende wijze de geheimen van het Universum toont op een manier die voor jou klaar en duidelijk is. Wanneer we met Nelchael's hulp de grote mysterien contempleren komen we tot inzichten die leiden tot grote transformaties. Nelchael bekoort ons tot de kunsten van wetenschap, technologie en vele vakken die voor velen moeilijk lijken maar het dankzij zijn hulp niet hoeven te zijn. Deze lieve engel is niet alleen een goede leraar, hij brengt ook goede leraren voort. Roep deze engel aan wanneer deze hogere kennis je lonkt en je het evolutionaire pad wil betreden waarin hij je graag de weg wijst.

 

 

 

 

 

 

Beschermengel Yeyayel

Geschreven door Michy en Fengo   

 

YEYAYEL is het Genie oftewel de Beschermengel van iedereen in die geboren is in de periode van 7 tot en met 11 jullie. Beschermengel YEYAYEL begeleid op Ziels-niveau, doormiddel van de gevoelens en de emoties de personen geboren op 1 van de volgende 5 dagen: 29 januari ~ 11 april ~ 25 juni ~ 8 september ~ 20 november. Hij schenkt ons zijn essenties elke dag op intellectueel niveau van 7u00 tot en met 7u19 na zonsopgang.

 

Beschermengel YEYAYEL werkt met de energieën van het sterrenbeeld Kreeft en maakt gebruik van de krachten van de planeet Saturnus en Venus. Hij is de zesde Engel van het Engelenkoor der Tronen en werkt onder leiding van Aartsengel Binaël (ook wel Aartsengel Tsapkiël genoemd)


Dankzij het programma van Beschermengel YEYAYEL kunnen wij een beeld van onszelf vormen en er achter komen welk beeld de anderen van ons hebben. Door deze beelden te contempleren kunnen wij veel leren.

 

De kwaliteiten die je dankzij dit Genie kunt ontwikkelen zijn:

 

Onpartijdigheid, een geheim kunnen houden, nederigheid, eer, nobelheid van gevoelens, eigenliefde, waarde, en onvoorwaardelijke Liefde.

 

De fouten die je dankzij dit Genie kunt annuleren zijn:

 

Narcisme, hoogmoed, kritiek, diefstal, geld verdienen op een oneerlijke wijze.

 

Wees nederig genoeg om iedereen zijn eigen fouten te laten maken, verspil je tijd niet met kritiek en slechtpraterij. Wees geduldig goed en juist en je zal zeer snel constateren dat iedereen je goede voorbeeld volgt.

 

Want Liefde is een zaad, een plant die zich enorm snel vermenigvuldigd.

 

Beschermengel YEYAYEL geeft je het nodige begrip om je correct in sociale relaties te gedragen.

 

Word je bewust van de eenheid.

 

Beschermengel YEYAYEL staat je toe om je lagere instincten en verlangens in toom te houden en de stille vrede in jezelf te vinden. Beschermengel YEYAYEL zorgt ervoor dat je manier van gedragen voor zich spreekt en het dus niet nodig is om jezelf goed te praten door middel van woorden.

 

Hij beschermt je tegen de neiging om je in overgevoeligheid te verliezen. Hij kan je helpen om van jezelf te houden en op deze manier het goddelijke in jezelf te ontdekten.

 

Kijk in de spiegel met Liefde en zie de Engel die in jezelf huist.

 

Hij geeft je een grote menselijkheid die je toestaat om de goddelijke principes op een vriendelijke manier begrijpelijk te maken.

 

De grootste schat wordt je gegeven wanneer men steeds goed van je praat. Dit gebeurt wanneer je je zelf steeds goed gedraagt, wanneer je lief en vriendelijk bent, geduldig en nederig luistert naar anderen vooraleer je je eigen mening geeft, doet wat je belooft, glimlacht en van je leven een kunstwerk maakt. Dan kunnen de mensen om je heen enkel nog naar je opkijken en zul je overspoeld worden door complimenten en kan je rijk en bekend worden.

 

Beschermengel YEYAYEL kan je een goede reputatie en een eervolle naam bezorgen. YEYAYEL kan van je leven een kunstwerk maken een voorbeeld voor iedereen om je heen.

 

Beschermengel YEYAYEL leert je de grote kunst om steeds juist te handelen, het gene wat je zegt, belooft, naar streeft uit te voeren, om te zetten in Acties.

 

Alles wat je denkt herhaald zich steeds weer net zoals deze woorden, totdat ze worden, totdat ze zijn. Gedraag je dus perfect en je zult voordat je het weet in een perfecte wereld leven daar alles en iedereen jezelf reflecteert.

 

Je kunt een model van perfectie zijn een model dat iedereen graag ziet en waar iedereen graag mee omgaat. Dit is de echte schoonheid die in je huist, dit is de echte kunst want deze kunst is Juist en Waar en bovendien is zij zeer waardevol voor iedereen om je heen en voor jezelf.

 

Deze kunst zal de juiste partner naar je toe toveren en alle problemen in je leven oplossen.

 

Voor elke stap die jij doet zullen de Engelen er 10 doen.

 

Beschermengel YEYAYEL staat je toe om over de zee van je gevoelens en emoties te reizen naar degene die je echt bent. De goddelijke intelligentie die Beschermengel YEYAYEL je schenkt staat je toe om je niet af te laten leiden door de zeemonsters, de woelige egoïstische emoties zoals angst, boosheid en haat zullen je niet te pakken krijgen en je zult niet verdrinken in de overvloed van verlangens en emoties die in jezelf huizen.

 

Beschermengel YEYAYEL zal je begeleiden tot en met het eiland van je dromen (je hart). Daar waar je bron is en de heilige Graal op je wacht, daar waar het pure water der Liefde tot je beschikking staat. Ga dus op reis naar jezelf, YEYAYEL spoort je aan tot reizen of dit nu op deze wereld is of in jezelf.

 

Word niet kwaad, het heeft geen zin om te schreeuwen dat je onderweg bent en je best doet. Houd het geheim en als je zo ver bent dan zul je weder kunnen keren met de schatten aan ervaringen die je op hebt gedaan.

 

Dan zul je wederkeren met de Graal, de Liefde die zich in je hart bevindt, dan zul je iedereen kunnen laten drinken van deze Hemelse Liefde en jezelf en heel de wereld om je heen genezen.

 

Begin eraan want enkel het nu moment telt.


Wacht niet tot morgen met het gene dat je vandaag kunt doen.

 


Kijk in waarheid naar jezelf accepteer, vergeef, heb lief en stel je het beste voor

 

Ontwikkel je voorstellingsvermogen zodat je het leven kunt tonen als een kleurrijk kunstwerk aan de mensen om je heen.

 

Je kunt vele originele, speelse en leuke dingen bedenken en doen. Creëren op een leuke, fijne, verleidelijke manier, jezelf en je zusters en broeders leren om echte Liefdeskunstenaars te worden. (om van jezelf en het leven te houden)

 

Met de Kunst van je Beschermengel kun je enorm veel geld verdienen, niet dat dit zo belangrijk is want wanneer je zo ver bent zul je er achter komen dat de echte rijkdom de Liefde en de Kennis is die zich in je hart bevind.

 

Beschermengel YEYAYEL geeft je de capaciteit om op een juiste manier om te gaan met deze liefde en deze kennis zodat het iedereen verrijkt en niet enkel je eigen egocentrische verlangens. Wanneer je dit doet zal deze liefdevolle kennis je alle rijkdom schenken die je nodig hebt.

 

Beschermengel YEYAYEL maakt alles prachtig omdat hij je de mogelijkheid geeft om alles wat hier geschreven staat op een praktische manier uit te voeren.

 

Ontwikkel de gaven van je Beschermengel in jezelf, handel in Liefde en maak er je werk van.

 

Beschermengel YEYAYEL geeft je de mogelijkheid om in Liefde te handelen, dit is een zeer voorspoedige handel die je steeds geluk, voorspoed en overvloed zal brengen.

 

Doe datgene wat je wil, waar je van houdt en heb vertrouwen dat alles in orde zal komen.

 

Geloof en wees geduldig want geduld zal je leren dat alles op zijn tijd naar je toekomt

en het leven een geschenk is.

 

 

Affirmaties:

 

IK HEB GELUK.

 

De goede Naam van YEYAYEL leidt mij door mijn in liefde, goed uitgevoerde werk naar beroemdheid en faam.

 

Beschermengel YEYAYEL maakt een kleurrijk kunstwerk van mijn leven dat me steeds de goddelijke voorspoed zal geven.

 

Dankjewel Beschermengel YEYAYEL dat jij mij alle fouten waar ik spijt van heb vergeeft en vrede liefde en voorspoed in de plek geeft.

 

Gebeden aan Beschermengel YEYAYEL:

 

YEYAYEL: Naam verwerven

 

Dank je Heer YEYAYEL dat je mij helpt om me steeds correct te gedragen. Dank je dat mijn manier van gedragen een levend bewijs is van de schoonheid, het Licht en de Liefde die in mezelf huist. Dank je dat al deze schitterende kwaliteiten zich in mijn leven mogen manifesteren in de vorm van een prachtig en gezellig huis, een harmonische relatie en een waardevolle communicatie met iedereen om me heen. Amen.

 

YEYAYEL: De rechterhand van God

 

Ik ben me bewust van mijn eigen gebreken en dankzij jou Heer YEYAYEL kan ik elk gebrek transformeren tot de corresponderende kwaliteit. Op deze manier zal ik steeds een goed voorbeeld kunnen zijn en een levend Licht van Liefde dat de anderen de weg wijst. Amen

 

YEYAYEL : Ik ben rijk

 

Dankjewel Heer YEYAYEL dat Vrede, Liefde en Voorspoed vanaf nu onlosmakelijk deel uit maken van mijn leven en dat al de zonden die ik in zie me zijn vergeven zodat ik er niet langer de gevolgen van hoef te dragen en nooit geen reden meer heb om te klagen. Dank je dat je mij de kracht schenkt om in mezelf te kijken, de waarheid te zien, mezelf te vergeven en in Vrede, Voorspoed en Liefde verder te leven.

Amen, Amen, Amen.

 

 

 

 

Channeling engel Yeiaiel (doorgekregen en geschreven door Michy)

 

Ik ben de engel die je over de diepste wateren van je gevoelens begeleidt. Ik breng kleur aan datgene wat voor velen grauw zou lijken en breng zo mooie omstandigheden tot leven die enkel kunnen worden waargenomen door de puurheid van het hart. Met mij aan je zijde wordt harmonie nog harmonischer, worden kleuren nog kleurrijker en kan het leven ontwaken in de grootste betovering.

 

Mijn kracht leert je vooral dat er nooit iets te vrezen valt, dat harmonie in jezelf en met de wereld om je heen al het mooie creëert, terwijl negativiteit deze wereld haar glans kan doen verliezen. Mijn kracht is subtiel maar is bezaaid met de grootste wonderen. Ik leer je de gave van het onderscheidingsvermogen, de liefde voor het leven die van alles een mooie droom kan maken wanneer je hart hiervoor open staat. Ik begeleid je in deze taak om de distinctie te vinden tussen alle nuances die het leven biedt.

 

Samen maken we van je leven een kunstwerk dat gekleurd wordt door liefde. Ik toon je de kansen om liefde voor jezelf te kunnen voelen, om steeds in harmonie te zijn ook al raast er een uitwendige storm om je heen. Ik maak je bewust van de kleuren die verschijnen wanneer je steeds handelt in voeling met je hart. In deze acties ligt het ware genoegen, de ware toedracht van je werk hier op Aarde. Roep me aan wanneer je het moeilijk hebt zodat ik je kan leiden naar de situaties die terug kleur aan je bestaan zullen schenken.

 

Ik ben de engel van vreugde en doe niets liever dan deze delen met jou. Samen hebben we de kracht om de trilling van elke omstandigheid te verhogen tot die van de hoogste harmonie. Vertrouw hierop, vertrouw op mijn hulp, zodat we moeiteloos de hoogste bergen zullen beklimmen. Van hieruit verkrijgen we het mooiste zicht op de kleurrijke serenade die het leven noemt. Ik ben bij je op elk moment, in liefde en genot. Samen creëren we dat wat paradijselijk is. Ik ben je engel Yeiaiel.

 

Steen: Aquamarijn

Kleur: Blauwgroen

 

Affirmaties

~~~~~~~

 

* In liefde bewandel ik mijn gekozen pad

* Ik hoef geen angst te kennen met Yeiaiel aan mijn zij

* Voor mijn goede daden komen beloningen nu naar me toe

* Het avontuur des levens lonkt me ik kies nu voor de reis

 

Gebed

~~~~

 

Dank je

Yeiaiel

dat je je

licht schijnt

op dat wat

me lief is

 

Dank je

dat je alles

kleuren kan

in tinten

die voorheen

niet leken

te bestaan

 

dankzij jou

leer ik dat

het leven

vreugde is

 

samen met jou

weet ik dat alles

steeds mooier kan

steeds beter kan

steeds meer

liefde kan

bevatten

 

samen

versterken we

al wat goed is

al wat mooi is

en leren hieruit

de lessen

van harmonie

 

dank je

Yeiaiel

omdat je

steeds aan mijn

zijde bent in

liefde en vrede

 

 

 

Met wilskracht, liefde en intelligentie geschreven door Fengo en Michy

(De studie van de Engel is gemaakt door Fengo en de Channeling alsook de affirmaties en het gebed die als laatste aan bod komen zijn geschreven door Michy)

 

 

 

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende > Einde >>

Pagina 7 van 9