Engelen van de DierenriemHuis van de 72 Engelen

Beschermengel Nelchael

Geschreven door Michy en Fengo   

 

Nelchael is het Genie oftewel de Beschermengel van iedereen geboren in de periode van 2 juli tot en met 6 juli. Ook is Nelchael aanwezig op Ziels-niveau, in de gevoelens en de emoties van de personen geboren op 1 van de volgende 5 dagen: 28 januari ~ 10 april ~ 24 juni ~ 7 september ~ 19 november en schenkt Hij ons zijn essenties elke dag op intellectueel niveau van 6u40 tot en met 6u59 na zonsopgang.

 

Beschermengel Nelchael werkt met de energieën van het sterrenbeeld Kreeft en maakt gebruik van de krachten van de planeet Saturnus en de Zon. Hij is de vijfde Engel van het Engelenkoor der Tronen en werkt onder leiding van Aartsengel Binaël (ook wel Aartsengel Tsapkiël genoemd)

 

Beschermengel Nelchael helpt ons om de intelligentie vanuit de Sefirah Binah naar de Sefirah Tiperth te brengen en plant zodoende de kennis van goed en slecht, van oorzaak en gevolg en nog zoveel andere natuurlijke en goddelijke weten en wetenschappen in ons zelf.

 

Nelchael is de Beschermengel die ons de geheimen van Astrologie en Kabbalah kan ontsluieren. Nelchael is de Engel die ons bewust kan maken van de hemelse kennis, hij kan ons dus heel veel leren, waarna wij hiernaar kunnen handelen en zodoende slagen in alles wat wij ondernemen.

 

 

Gaven die je dankzij zijn invloed kan ontwikkelen:

 

* Waardevolle inzichten over jezelf, de wereld om je heen en de werking van het universum

* Uitgebreidere kennis over de wet van oorzaak en gevolg

* Plotse inspiraties die opeens tot je komen, soms tijdens het ontwaken

* Een verhoogde interesse in de letteren, cijfers en schone kunsten

* Ontwaking van verhoogd intellect en verbeeldingskracht alsook balancering van beide hersenhelften wat het ontvangen van hogere inzichten met zich mee brengt

* Goede concentratie, leren wordt gemakkelijk, examens succesvol

* Het vergaren van kennis die dankzij diepe inzichten getransformeerd kan worden tot wijsheid

* Begrip over tijd/ruimte realiteit, heilige geometrie en werkzame krachten van buitenaf

* Perfecte waarneming van elke gegeven realiteit die je terug tot haar werkelijke oorsprong neemt en zo een vernieuwd perspectief biedt dat nieuwe erkenningen mogelijk maakt

* De kunst der verheven beschouwing van de wereld om ons heen

 

 

Problemen die kunnen optreden en verholpen worden onder zijn invloed:

 

* Negativiteit en doelloosheid, gebrek aan de juiste inzichten

* Onzekerheid en twijfel aangaande beslissingen die genomen moeten worden

* Een gevoel van verwarde afwezigheid, alsof men niet echt tot deze wereld behoort

* Een ongeïnteresseerde geestesgesteldheid die zich afvraagt wat het er eigenlijk allemaal toe doet

* Grote lusteloosheid, onkunde om verbanden tussen situaties waar te nemen

* Roekeloosheid en impulsiviteit, leven zonder even stil te staan bij wat men doet

* Bevooroordeeldheid die leidt tot stagnatie

* verwarring, zelfbedrog, weigering om situaties onder ogen te zien

 

 

Artwork: Monique Anna Cretto

 

 

Beschermengel Nelchael is een perfecte leraar voor de nieuwsgierige zielen of wijsgeren in spe. Geinteresseerd in astrologie, astronomie, de oude mysterien of de werking van het Universum? Laat Nelchael je dan liefdevol onderwijzen door het overbrengen van inzichten die kunnen reiken tot de oerbron. Hij neemt je mee op een ontdekkingsreis die zijn gelijke niet kent en je op verbluffende, aangenaam verrassende wijze de geheimen van het Universum toont op een manier die voor jou klaar en duidelijk is. Wanneer we met Nelchael's hulp de grote mysterien contempleren komen we tot inzichten die leiden tot grote transformaties. Nelchael bekoort ons tot de kunsten van wetenschap, technologie en vele vakken die voor velen moeilijk lijken maar het dankzij zijn hulp niet hoeven te zijn. Deze lieve engel is niet alleen een goede leraar, hij brengt ook goede leraren voort. Roep deze engel aan wanneer deze hogere kennis je lonkt en je het evolutionaire pad wil betreden waarin hij je graag de weg wijst.

 

 

 

 

 

 

Beschermengel Yeyayel

Geschreven door Michy en Fengo   

 

YEYAYEL is het Genie oftewel de Beschermengel van iedereen in die geboren is in de periode van 7 tot en met 11 jullie. Beschermengel YEYAYEL begeleid op Ziels-niveau, doormiddel van de gevoelens en de emoties de personen geboren op 1 van de volgende 5 dagen: 29 januari ~ 11 april ~ 25 juni ~ 8 september ~ 20 november. Hij schenkt ons zijn essenties elke dag op intellectueel niveau van 7u00 tot en met 7u19 na zonsopgang.

 

Beschermengel YEYAYEL werkt met de energieën van het sterrenbeeld Kreeft en maakt gebruik van de krachten van de planeet Saturnus en Venus. Hij is de zesde Engel van het Engelenkoor der Tronen en werkt onder leiding van Aartsengel Binaël (ook wel Aartsengel Tsapkiël genoemd)


Dankzij het programma van Beschermengel YEYAYEL kunnen wij een beeld van onszelf vormen en er achter komen welk beeld de anderen van ons hebben. Door deze beelden te contempleren kunnen wij veel leren.

 

De kwaliteiten die je dankzij dit Genie kunt ontwikkelen zijn:

 

Onpartijdigheid, een geheim kunnen houden, nederigheid, eer, nobelheid van gevoelens, eigenliefde, waarde, en onvoorwaardelijke Liefde.

 

De fouten die je dankzij dit Genie kunt annuleren zijn:

 

Narcisme, hoogmoed, kritiek, diefstal, geld verdienen op een oneerlijke wijze.

 

Wees nederig genoeg om iedereen zijn eigen fouten te laten maken, verspil je tijd niet met kritiek en slechtpraterij. Wees geduldig goed en juist en je zal zeer snel constateren dat iedereen je goede voorbeeld volgt.

 

Want Liefde is een zaad, een plant die zich enorm snel vermenigvuldigd.

 

Beschermengel YEYAYEL geeft je het nodige begrip om je correct in sociale relaties te gedragen.

 

Word je bewust van de eenheid.

 

Beschermengel YEYAYEL staat je toe om je lagere instincten en verlangens in toom te houden en de stille vrede in jezelf te vinden. Beschermengel YEYAYEL zorgt ervoor dat je manier van gedragen voor zich spreekt en het dus niet nodig is om jezelf goed te praten door middel van woorden.

 

Hij beschermt je tegen de neiging om je in overgevoeligheid te verliezen. Hij kan je helpen om van jezelf te houden en op deze manier het goddelijke in jezelf te ontdekten.

 

Kijk in de spiegel met Liefde en zie de Engel die in jezelf huist.

 

Hij geeft je een grote menselijkheid die je toestaat om de goddelijke principes op een vriendelijke manier begrijpelijk te maken.

 

De grootste schat wordt je gegeven wanneer men steeds goed van je praat. Dit gebeurt wanneer je je zelf steeds goed gedraagt, wanneer je lief en vriendelijk bent, geduldig en nederig luistert naar anderen vooraleer je je eigen mening geeft, doet wat je belooft, glimlacht en van je leven een kunstwerk maakt. Dan kunnen de mensen om je heen enkel nog naar je opkijken en zul je overspoeld worden door complimenten en kan je rijk en bekend worden.

 

Beschermengel YEYAYEL kan je een goede reputatie en een eervolle naam bezorgen. YEYAYEL kan van je leven een kunstwerk maken een voorbeeld voor iedereen om je heen.

 

Beschermengel YEYAYEL leert je de grote kunst om steeds juist te handelen, het gene wat je zegt, belooft, naar streeft uit te voeren, om te zetten in Acties.

 

Alles wat je denkt herhaald zich steeds weer net zoals deze woorden, totdat ze worden, totdat ze zijn. Gedraag je dus perfect en je zult voordat je het weet in een perfecte wereld leven daar alles en iedereen jezelf reflecteert.

 

Je kunt een model van perfectie zijn een model dat iedereen graag ziet en waar iedereen graag mee omgaat. Dit is de echte schoonheid die in je huist, dit is de echte kunst want deze kunst is Juist en Waar en bovendien is zij zeer waardevol voor iedereen om je heen en voor jezelf.

 

Deze kunst zal de juiste partner naar je toe toveren en alle problemen in je leven oplossen.

 

Voor elke stap die jij doet zullen de Engelen er 10 doen.

 

Beschermengel YEYAYEL staat je toe om over de zee van je gevoelens en emoties te reizen naar degene die je echt bent. De goddelijke intelligentie die Beschermengel YEYAYEL je schenkt staat je toe om je niet af te laten leiden door de zeemonsters, de woelige egoïstische emoties zoals angst, boosheid en haat zullen je niet te pakken krijgen en je zult niet verdrinken in de overvloed van verlangens en emoties die in jezelf huizen.

 

Beschermengel YEYAYEL zal je begeleiden tot en met het eiland van je dromen (je hart). Daar waar je bron is en de heilige Graal op je wacht, daar waar het pure water der Liefde tot je beschikking staat. Ga dus op reis naar jezelf, YEYAYEL spoort je aan tot reizen of dit nu op deze wereld is of in jezelf.

 

Word niet kwaad, het heeft geen zin om te schreeuwen dat je onderweg bent en je best doet. Houd het geheim en als je zo ver bent dan zul je weder kunnen keren met de schatten aan ervaringen die je op hebt gedaan.

 

Dan zul je wederkeren met de Graal, de Liefde die zich in je hart bevindt, dan zul je iedereen kunnen laten drinken van deze Hemelse Liefde en jezelf en heel de wereld om je heen genezen.

 

Begin eraan want enkel het nu moment telt.


Wacht niet tot morgen met het gene dat je vandaag kunt doen.

 


Kijk in waarheid naar jezelf accepteer, vergeef, heb lief en stel je het beste voor

 

Ontwikkel je voorstellingsvermogen zodat je het leven kunt tonen als een kleurrijk kunstwerk aan de mensen om je heen.

 

Je kunt vele originele, speelse en leuke dingen bedenken en doen. Creëren op een leuke, fijne, verleidelijke manier, jezelf en je zusters en broeders leren om echte Liefdeskunstenaars te worden. (om van jezelf en het leven te houden)

 

Met de Kunst van je Beschermengel kun je enorm veel geld verdienen, niet dat dit zo belangrijk is want wanneer je zo ver bent zul je er achter komen dat de echte rijkdom de Liefde en de Kennis is die zich in je hart bevind.

 

Beschermengel YEYAYEL geeft je de capaciteit om op een juiste manier om te gaan met deze liefde en deze kennis zodat het iedereen verrijkt en niet enkel je eigen egocentrische verlangens. Wanneer je dit doet zal deze liefdevolle kennis je alle rijkdom schenken die je nodig hebt.

 

Beschermengel YEYAYEL maakt alles prachtig omdat hij je de mogelijkheid geeft om alles wat hier geschreven staat op een praktische manier uit te voeren.

 

Ontwikkel de gaven van je Beschermengel in jezelf, handel in Liefde en maak er je werk van.

 

Beschermengel YEYAYEL geeft je de mogelijkheid om in Liefde te handelen, dit is een zeer voorspoedige handel die je steeds geluk, voorspoed en overvloed zal brengen.

 

Doe datgene wat je wil, waar je van houdt en heb vertrouwen dat alles in orde zal komen.

 

Geloof en wees geduldig want geduld zal je leren dat alles op zijn tijd naar je toekomt

en het leven een geschenk is.

 

 

Affirmaties:

 

IK HEB GELUK.

 

De goede Naam van YEYAYEL leidt mij door mijn in liefde, goed uitgevoerde werk naar beroemdheid en faam.

 

Beschermengel YEYAYEL maakt een kleurrijk kunstwerk van mijn leven dat me steeds de goddelijke voorspoed zal geven.

 

Dankjewel Beschermengel YEYAYEL dat jij mij alle fouten waar ik spijt van heb vergeeft en vrede liefde en voorspoed in de plek geeft.

 

Gebeden aan Beschermengel YEYAYEL:

 

YEYAYEL: Naam verwerven

 

Dank je Heer YEYAYEL dat je mij helpt om me steeds correct te gedragen. Dank je dat mijn manier van gedragen een levend bewijs is van de schoonheid, het Licht en de Liefde die in mezelf huist. Dank je dat al deze schitterende kwaliteiten zich in mijn leven mogen manifesteren in de vorm van een prachtig en gezellig huis, een harmonische relatie en een waardevolle communicatie met iedereen om me heen. Amen.

 

YEYAYEL: De rechterhand van God

 

Ik ben me bewust van mijn eigen gebreken en dankzij jou Heer YEYAYEL kan ik elk gebrek transformeren tot de corresponderende kwaliteit. Op deze manier zal ik steeds een goed voorbeeld kunnen zijn en een levend Licht van Liefde dat de anderen de weg wijst. Amen

 

YEYAYEL : Ik ben rijk

 

Dankjewel Heer YEYAYEL dat Vrede, Liefde en Voorspoed vanaf nu onlosmakelijk deel uit maken van mijn leven en dat al de zonden die ik in zie me zijn vergeven zodat ik er niet langer de gevolgen van hoef te dragen en nooit geen reden meer heb om te klagen. Dank je dat je mij de kracht schenkt om in mezelf te kijken, de waarheid te zien, mezelf te vergeven en in Vrede, Voorspoed en Liefde verder te leven.

Amen, Amen, Amen.

 

 

 

 

Channeling engel Yeiaiel (doorgekregen en geschreven door Michy)

 

Ik ben de engel die je over de diepste wateren van je gevoelens begeleidt. Ik breng kleur aan datgene wat voor velen grauw zou lijken en breng zo mooie omstandigheden tot leven die enkel kunnen worden waargenomen door de puurheid van het hart. Met mij aan je zijde wordt harmonie nog harmonischer, worden kleuren nog kleurrijker en kan het leven ontwaken in de grootste betovering.

 

Mijn kracht leert je vooral dat er nooit iets te vrezen valt, dat harmonie in jezelf en met de wereld om je heen al het mooie creëert, terwijl negativiteit deze wereld haar glans kan doen verliezen. Mijn kracht is subtiel maar is bezaaid met de grootste wonderen. Ik leer je de gave van het onderscheidingsvermogen, de liefde voor het leven die van alles een mooie droom kan maken wanneer je hart hiervoor open staat. Ik begeleid je in deze taak om de distinctie te vinden tussen alle nuances die het leven biedt.

 

Samen maken we van je leven een kunstwerk dat gekleurd wordt door liefde. Ik toon je de kansen om liefde voor jezelf te kunnen voelen, om steeds in harmonie te zijn ook al raast er een uitwendige storm om je heen. Ik maak je bewust van de kleuren die verschijnen wanneer je steeds handelt in voeling met je hart. In deze acties ligt het ware genoegen, de ware toedracht van je werk hier op Aarde. Roep me aan wanneer je het moeilijk hebt zodat ik je kan leiden naar de situaties die terug kleur aan je bestaan zullen schenken.

 

Ik ben de engel van vreugde en doe niets liever dan deze delen met jou. Samen hebben we de kracht om de trilling van elke omstandigheid te verhogen tot die van de hoogste harmonie. Vertrouw hierop, vertrouw op mijn hulp, zodat we moeiteloos de hoogste bergen zullen beklimmen. Van hieruit verkrijgen we het mooiste zicht op de kleurrijke serenade die het leven noemt. Ik ben bij je op elk moment, in liefde en genot. Samen creëren we dat wat paradijselijk is. Ik ben je engel Yeiaiel.

 

Steen: Aquamarijn

Kleur: Blauwgroen

 

Affirmaties

~~~~~~~

 

* In liefde bewandel ik mijn gekozen pad

* Ik hoef geen angst te kennen met Yeiaiel aan mijn zij

* Voor mijn goede daden komen beloningen nu naar me toe

* Het avontuur des levens lonkt me ik kies nu voor de reis

 

Gebed

~~~~

 

Dank je

Yeiaiel

dat je je

licht schijnt

op dat wat

me lief is

 

Dank je

dat je alles

kleuren kan

in tinten

die voorheen

niet leken

te bestaan

 

dankzij jou

leer ik dat

het leven

vreugde is

 

samen met jou

weet ik dat alles

steeds mooier kan

steeds beter kan

steeds meer

liefde kan

bevatten

 

samen

versterken we

al wat goed is

al wat mooi is

en leren hieruit

de lessen

van harmonie

 

dank je

Yeiaiel

omdat je

steeds aan mijn

zijde bent in

liefde en vrede

 

 

 

Met wilskracht, liefde en intelligentie geschreven door Fengo en Michy

(De studie van de Engel is gemaakt door Fengo en de Channeling alsook de affirmaties en het gebed die als laatste aan bod komen zijn geschreven door Michy)

 

 

 

 

 

 

De 72 Engelen van de Kabbalah en de 72 Engelen-Gaven

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De 72 Engelen van de Kabbalah zijn de 72 Engelen van het Licht,

dit licht schenkt ons het begrip - de kennis die we nodig hebben

om zelf een licht te worden - een zon die ten dienste staat van de mensheid,

de dieren, de planten, de mineralen en onszelf.

Deze 72 Engelen representeren elk een eigenschap, een kenmerk van het Wezen.

Het zijn de goddelijke lichtstralen die alles voeden en levend maken.

 

 

 

Lees meer...
 

Het Engelenkoor der Serafijnen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Het Engelenkoor der serafijnen bestaat uit 8 Engelen die ons elk een eigenschap van het wezen schenken. Hun gaven zijn ontelbaar en de korte beschrijvingen die hieronder volgen zijn dan ook maar een korte introductie die ons toestaat om alvast kennis te maken met hen. Beschouw hen als je beste vrienden en laat je bezielen door hun aanwezigheid.

 

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende > Einde >>

Pagina 8 van 9