Huis van de 72 Engelen

Het doel van mijn schrijven

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Het doel van mijn schrijven is om de onzichtbare innerlijke en uiterlijke processen die plaats vinden in onszelf en onze wereld te openbaren door middel van het licht,†de Liefde, de wijsheid,†de kennis en de wetenschap die de Aartsengelen, de Engelen en onze persoonlijke Beschermengelen ons te bieden hebben.

Iedereen weet dat wij positieve en negatieve gevoelens en gedachten hebben. Iedereen weet dat wij ons soms goed en soms slecht voelen, dat wij soms juist en soms fout handelen.

Deze gevoelens en gedachten vullen ons wezen en zo worden wij wat wij voelen en denken, zo handelen wij naargelang onze gevoelens en onze gedachten. Het doel van deze teksten is dat wij onze aandacht vestigen op het licht, op de positieve gedachten en gevoelens die in ons huizen.

Deze positieve gedachten en gevoelens ga ik in deze studie beschrijven als energieŽn die gerepresenteerd worden door de Aartsengelen, Engelen en Beschermengelen.

Het is mijn wens om de leringen der Engelen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken zodat iedereen het pad der wijzen kan belopen en de Engel die in zichzelf huist kan ontdekken en naar buiten brengen.

Dit wil niet zeggen dat zij die de wetenschap die zich in deze studies bevindt begrijpen en er op een positieve wijze iets mee doen vleugels zullen krijgen en in†Engelen†zullen veranderen, doch dat zij die de moeite doen om deze studie te vervolledigen de symbolische vleugels der kennis en liefde zullen ontvangen waarmee zij alle negativiteit, al het ongeloof, alle vooroordelen en dogmaís waarin wij gevangen zitten kunnen ontstijgen.

Met deze vleugels kunnen wij regelrecht naar ons doel vliegen en het vreugdevolle leven dat wij wensen verwezenlijken.

Uiteindelijk is het het doel van iedereen om gelukkig te zijn, om een nuttig en vreugdevol werk te verrichten en te genieten van een liefdevolle en perfecte relatie met alles en iedereen om ons heen en in onszelf.

Simpele wensen zoals een goede relatie en een fijn werk zullen dus aan bod komen en er zal ons de nodige wetenschap gegeven worden om deze wensen waar te maken.

Deze wetenschap zal zorgen voor geloof en dit geloof zal zorgen voor de realisatie van onze dromen.

Is het mogelijk om je brood te verdienen met iets waar je van houdt?

is het mogelijk om te houden van, om lief te hebben en geliefd te zijn?

Ziehier enkele vragen waar wij ons mee bezig zullen houden tijdens en na het bestuderen van de verschillende leringen die de Engelen ons te bieden hebben.

Het zijn onze negatieve gedachten en vooroordelen die ons weerhouden van het geloof in deze dingen. Het is de wetenschap van onze maatschappij en onze voorouders die ons gevangen houdt in oude patronen waarvan wij ons het best van kunnen bevrijden.

Het oude moet kunnen sterven zodat het nieuwe geboren kan worden en het is dan ook het doel van deze teksten om een nieuwe wetenschap te bieden die een eeuwenoude weg naar verlichting opent die ons door de eeuwen heen op vele verschillende wijzen geopenbaard is.

De appel valt niet ver van de boom en het oude leeft verder in het nieuwe, doch alles gebeurt op zijn tijd in het ritme van de goddelijke voorzienigheid.

Dat deze goddelijke voorzienigheid ons zijn vruchten mogen schenken dankzij de letters die hier geschreven staan, dat deze letters ons het woord van God mogen openbaren en de zin van het bestaan duidelijk maken.

Dat deze teksten als zaden mogen zijn die in ons innerlijk ontkiemen zodat wij de Ster die in ons allen schijnt kunnen zien schitteren en het licht van het hogere zelf ons de weg kan wijzen.

Het Hogere Zelf en de Engel die in ons huist zijn 1

Alle wegen leiden naar God, enkel de symbolen die op de wegwijzers staan verschillen van cultuur tot cultuur.†Dat de Universele eenheid ons moge leiden en de weg wijzen door het paradijs aan diversiteit wat het leven zo spannend en waardevol maakt.

 

Aartsengel Tsaphkiel en de Tronen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Aartsengel Tsaphkiel†is de organisator, de computer van het universum. Hij transformeert de goddelijke energieŽn, vooral de goddelijke wil en de Christusliefde in wetten. Hij maakt de mensheid bewust van deze wetten en schenkt de nodige intelligentie om ze te begrijpen en ernaar te handelen.

Aartsengel, Prins Tsaphkiel schenkt ons de kennis die ons toestaat om al onze ideeŽn waar te maken. Aartsengel Tsaphkiel†doet ons begrijpen hoe wij ons het beste kunnen gedragen, waarheen wij het beste kunnen gaan. Hij toont ons de waarheid, hij toont ons de juiste weg.

Lees meer...
 

Het Engelenkoor der Tronen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

De Engelen Tronen laten ons drinken uit de beker van het noodlot†en schenken ons het zwaard der gerechtigheid†dat ons toestaat†om steeds met onderscheidingsvermogen de juiste keuzes te maken.

De Engelen van het Engelenkoor der tronen zorgen voor het nodige licht, het nodige begrip, de nodige intelligentie waarmee wij de beproevingen des levens kunnen begrijpen en de goede opportuniteiten die ons steeds aangeboden worden kunnen zien.

De Engelen Serafijnen openbaren de mens zijn lot, zijn levensopdracht:†de wil van God de Vader.

De Engelen Cherubijnen schenken ons de liefdevolle motivatie waarmee wij aan het werk kunnen gaan en vullen ons leven met voorspoed en geluk zodat wij steeds de nodige middelen tot onze beschikking hebben om een goed werk te verrichten. Het waardevolste ingrediŽnt dat zij ons kunnen schenken is†de Christus-Liefde.

De Engelen Tronen zorgen voor de juiste omstandigheden waarin dit lot zich kan voltrekken en letten erop dat alles op de juiste wijze verloopt.

Zij brengen ons de suprÍme intelligentie van de Heilige Geest

Lees meer...
 

Werken met de Engelen Tronen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

De Engelen van het Engelenkoor der Tronen brengen ons weer in contact met onze natuur en met de natuur die ons omringt. Zij tonen ons dat alles 1 is en leren ons om op een harmonische wijze samen te werken met deze eenheid. Zij leren ons de natuurwetten en helpen ons om op een natuurlijke wijze te leven.

De Engelen Tronen kunnen ons ook helpen om de vrouwelijkheid te begrijpen en in onszelf te ontwikkelen zodat wij net als Haar open kunnen staan voor de goddelijke energieŽn en wij met Haar samen kunnen werken aan de realisatie van het goddelijke plan op Aarde. Zij leren ons om respect te hebben voor de vrouwen en voor de taak die ze op zich hebben genomen.

De Engelen van het Engelenkoor der Tronen zorgen voor dagen van nadenken en mediteren. Dagen van corrigeren en het harmoniseren van de tegenstellingen in onszelf en om ons heen. Zij offeren zich op en komen de waarheid brengen in onze duistere wereld.

Leven wij in een duistere wereld of is deze Aarde reeds een paradijs?

Zie hier een tegenstelling die de moeite is om te bestuderen.

Hangt het enkel van onze manier van zien af?

Of is het misschien toch eens dringend tijd dat wij er daadwerkelijk iets aan doen?

Natuurlijk begint alles in onze gedachten en worden deze gevoed door onze gevoelens waarna zij tot leven komen, doch het resultaat hangt steeds af van onze daden, onze manier van zijn. Mooi zijn de dromers en ik ben 1 van hen. Nuttig zijn de werkers, de doeners die daadwerkelijk iets doen om onze wereld te verbeteren.

Verbeter ik de wereld, verbeter ik mezelf door het schrijven van deze teksten?

Zullen wij dan maar allemaal beginnen met het goede woord te verspreiden?

Is het onze taak om te zeggen wat de anderen moeten doen, of zouden wij misschien beter zelf een levend voorbeeld worden en stoppen met alles wat onszelf en de wereld schaadt, stoppen met al ons gepraat en in actie schieten zonder bloed te vergieten?

Ervaringen met de Engelen Tronen

De Engelen van het Engelenkoor der Tronen brengen ons de nodige informatie en zorgen ervoor dat wij onszelf de juiste vragen stellen. De kennis die wij met Hen kunnen verwerven ligt verborgen als een schat in het hart van ons samenzijn.

Dat wij allen deze schat mogen vinden en er iets mee doen.

Ik vond de schat door in actie te schieten, de afwas te doen en alle negatieve gedachten en gevoelens weg te wassen, van onze borden en ons bestek af te spoelen en zo ook van mij aangezien ik de magische woorden zei: 'terwijl ik dit bord afspoel spoel ik alle gedachten en gevoelens die mij niet meer dienen van mij af'.

Daarna ging ik verder en veegde alle twijfels en alle zorgen uit mijn huis waarna ik naar de tuin ging en de rozen snoeide, er enkele mee naar binnen nam en in een mooie vaas zette voor mijn geliefde.

Ik luisterde naar blije doch zeer inspirerende kinderliedjes tijdens de grote kuis waarna ik romantische muziek opzette en enkele lieve woordjes en tekeningetjes voor mijn geliefde maakte. Nu ben ik weer in de liefde en kan ik putten uit de schat die zich in mijn hart bevindt.

De Wetenschap der Engelen Tronen

Samen met de Engelen van het Engelenkoor der Tronen doen wij ervaring op en worden wij ons steeds bewuster van de wetten die in ons universum heersen. Samen doen wij kennis op omtrent God, de wereld en onszelf. Wanneer wij deze kennis doorgeven zullen de tronen ons steeds meer wetenschap geven totdat wij een echte goddelijke wetenschapper worden en weten waarom wij leven.

De kennis en wetenschap die de Engelen van het Engelenkoor der Tronen ons te bieden hebben zal ons enkel van nut zijn wanneer wij er in liefde iets mee doen. De Engelen van het Engelenkoor der Tronen sporen ons aan tot actie en wij kunnen te weten komen waarnaartoe zij ons willen leiden wanneer wij aandachtig zijn voor datgene wat ons reeds omringt en datgene waar wij reeds mee bezig zijn.

De voornaamste taak van Aartsengel Tsaphkiel en het Engelenkoor der Tronen is ons te helpen een solide basis te creŽren van waaruit onze dromen als een goddelijk bouwwerk tot leven kunnen komen. Met de krachten van het Engelenkoor der Tronen in onszelf kunnen wij dus zorgen voor een huis, een werk dat we graag doen, een landschap waarin wij graag vertoeven, een aarde waarin wij de zaadjes van onze dromen kunnen planten.

Zij zorgen er steeds voor dat wij ons in de juiste omgeving bevinden

zodat wij onze taak op Aarde uit kunnen voeren.

Zo kwam ik terecht bij een vrouw die met Engelen werkt en ook vrienden en vriendinnen heeft die geÔnteresseerd zijn in deze wetenschap en waarmee ik dus mijn kennis kan delen. Hieruit trek ik de conclusie dat ik op het juiste pad ben en ook omdat ik mij goed voel wanneer ik schrijf.

Doch vaak doen wij dingen waar we niet van houden enkel voor het geld, is dit goed of niet goed, daar durf ik niet over te oordelen aangezien mijn basis nog niet zo solide is en ik de gave van het geduld dus zal moeten ontwikkelen en in vrede en liefde verder gaan totdat de hemelse rijkdom die mij steeds geschonken wordt en de welke ik op mijn beurt met jullie deel hier op aarde voor vruchten zal zorgen en wij samen met de Engelen Heerschappijen (het volgende Engelenkoor) aan de oogst kunnen beginnen.

Wanneer wij op een positieve wijze werken met de Engelen van het Engelenkoor de Tronen zullen al onze levenscondities verbeteren. Zij schenken begrip en reden en helpen ons steeds hoger op de treden totdat wij helemaal van boven op de piramide staan en zien hoe dat de dingen komen en gaan, begrijpen waarom wij bestaan.

Zij laten ons onze fouten zien en schenken ons de mogelijkheid om er op een positieve manier aan te werken. Samen met hen overwinnen wij de schaamte en kunnen wij op een eervolle manier de gevolgen van onze daden ondergaan.

De Engelen van het Engelenkoor der tronen helpen ons om ons leven en ons lot te accepteren zoals het is en onszelf aan te passen naargelang onze levensomstandigheden wanneer dit nodig is.

Wanneer het leven moeilijk is schenken zij ons de nodige kracht en het nodige begrip om de moeilijke omstandigheden waarin wij ons bevinden op een doordachte wijze op te lossen.

Vrije bijdragen om onze projecten te steunen

kunnen geschonken worden op het rekeningnummer†BE83 9795 8636 6015

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 8 van 12