Huis van de 72 Engelen

Beschermengel Pahaliah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel PAHALIAH is het Genie van iedereen die geboren is in de periode van 27 juni tot 1 jullie alsook van de personen geboren op de volgende 5 dagen: 9/4, 23/6, 6/9, 18/11 en 28/1. Je kan haar oproepen door haar naam in 3 keer uit te spreken: PAHA-PAHALI-PAHALIAH

 

Positieve eigenschappen:

 

bevrijding van je zonden, het wakker worden van de levensenergie, de kundalini en het juiste gebruik ervan. Interesse in spiritualiteit, moraal, religie. Kennis van goed en slecht, puurheid, het herstellen van gemaakte fouten, liefdevolle strengheid, moed en doorzettingsvermogen.

 

Negatieve eigenschappen:

 

fout gebruik van de levensenergie, machtsmisbruik, gewelddadigheid, boosheid, geroddel, fanatisme en overdreven strengheid, ontmoediging, angsten, atheïsme, jezelf laten gaan, je vrijheid nemen ten koste van iedereen, zoektocht naar aardse geneugten en materiële bezittingen.

 

PAHALIAH werkt met de energieën van Saturnus (de strenge, structurerende intelligentie) en Mars (de actieve werkkracht) en is dus een Engel die je heldere inzichten verschaft en de kracht geeft om er iets mee te doen.

 

Je bent een Lichtstrijd-Ster en zult steeds opkomen voor de goddelijke weten. Volg je waarheid en je hoge idealen en je zult nooit verdwalen.

 

Beschermengel PAHALIAH schenk je enorm veel inzicht en kracht, daarom dat je ook zoveel van jezelf en anderen verwacht.

 

Je hebt een groots werk te verrichten en soms kan het leven daarom een strijd lijken. Voer deze strijd met liefde als eerste in jezelf, verbeter jezelf steeds en geef het goede voorbeeld dan zal de rest vanzelf volgen. Weet dat deze strijd jou en iedereen om je heen zal verrijken en dat je de overwinning kunt behalen. Richt je op het goede in iedereen om je heen, oordeel niet te snel en geef je medemensen de tijd om ook aan zichzelf te werken. Verwoord de waarheid met zachte en vriendelijke woorden, met warmte en Liefde en iedereen zal naar je luisteren en je begrijpen.

 

Beschermengel PAHALIAH kan je doen inzien dat het geen zin heeft je medemensen op hun fouten te wijzen. PAHALIAH geeft je de kracht om jezelf te bewijzen, waarna zij vanzelf hun fouten in beginnen zien en je zelf om raad zullen komen vragen.

 

Beschermengel PAHALIAH geeft je controle over je emoties, je ego, je lagere ik, dankzij PAHALIAH maak je je niet dik. Zij geeft je de capaciteit om de dingen naar hun juiste waarden in te schatten en de raad die je word gegeven mee te nemen in je leven (te integreren in je leven). PAHALIAH kan je de kalmte, de rust en de vrede geven die ervoor zorgt dat je je niet persoonlijk voelt aangesproken en zorgt ervoor dat je innerlijke water (je gevoel) niet begint te koken. Zij geeft je de Liefde die alles zacht en fijn kan maken, zodat je je niet in overdreven strengheid, kritiek en nutteloos geroddel kwijt hoeft te raken.

 

Werk aan jezelf in plek van de anderen te zeggen wat ze moeten doen, waar ze fout zitten en waar ze nog aan moeten werken. Respecteer hun mening en levenswijze en zij zullen het zelfde voor jou doen. Iedereen krijgt wat hij verdient en soms kunnen harde woorden terecht zijn en het resultaat van slechte acties, doch weet dat het de wet van oorzaak en gevolg kan worden overstegen door middel van de Liefdevolle vergiffenis die je wanneer je ze toepast bevrijd van al je karma. Iemand moet beginnen met het goede voorbeeld te geven, volg dus Christus, wees in de onvoorwaardelijke Liefde en word één met je Beschermengel. Geef het goede voorbeeld en je zult je nooit meer moeten verdedigen met woorden. Wees eerlijk en correct en bevrijd je zo van alle spijt en elk verwijt.

 

Beschermengel PAHALIAH is de boodschapper van de goddelijke moraal, zij toont je wat je kunt doen en wat niet, zij toont je wat je kunt zeggen en wat niet. Zij laat je zien waarom de wereld is zoals hij is en niet anders. PAHALIAH brengt je de regels waaraan je je moet houden om in goede gezondheid, voorspoed en liefde te zijn. Aan ons de keus om ons eraan te houden of niet. Zij brengt je de handleiding waarin geschreven staat hoe het universum in elkaar zit, hoe het universum functioneert. Zij brengt je de gebruiksaanwijzing van de goddelijke machine. Deze machine werkt op een natuurlijke manier. Maak je deze natuurlijke manier van leven eigen en je zult haar vruchten kunnen oogsten in de vorm van materiële en spirituele vooruitgaan.

 

Beschermengel PHALIAH helpt je om je gewoontes te veranderen, te transformeren van slechte naar goede gewoontes, van onnuttige, naar nuttige gewoontes. PAHALIAH kan je vullen met het geloof, de liefde en het vertrouwen waarop je kunt bouwen. Met haar als beschermengel is alles mogelijk en kun je al je projecten tot een goed einde brengen. Richt je focus op het gestelde objectief, overweeg het voor en tegen en handel dan met de determinatie die PAHALIAH je geschonken heeft.

 

Stel jezelf geen te hoge eisen maar voldoe aan de eisen die je jezelf stelt, je hebt alle krachten van PAHALIAH in je en met deze krachten kun je alles doen wat je wil.

 

Het beheersen van je hevige emoties is je grootste taak hier op aarde. In deze strijd staat je Beschermengel je steeds bij. Strijd tegen je slechte gewoontes en verander ze, transformeer ze met liefde, intelligentie en wilskracht. Strijd tegen je negatieve gedachten, verwissel ze voor positieve. Bevrijd je van angsten en schuldgevoelens die niet nodig zijn als je je fouten inziet, er iets aan doet jezelf vergeeft en in vrede verder leeft.

 

Open het boek van je verleden en bekijk voor een laatste keer de foutjes die je gemaakt hebt, word je bewust van alle negatieve ervaringen die je opgesloten hielden in een gevangenis van spijt en die je weerhielden om spiritueel vooruit te gaan. Zie de fouten, verbeter ze en sluit dan dit boek zodat je opnieuw kunt beginnen met een nieuw hoofdstuk, een nieuwe bladzijde, een nieuw levensverhaal dat echt het jouwe is. Een positief en opbouwend verhaal over het goede werk dat je aan het verrichten bent. Over de vooruitgang die je geboekt hebt. Welkom in de nieuwe wereld, de vakantie bestemming die op je wacht wanneer je met je goede en eerlijke zelfinzicht rustig verder werkt en met moed en doorzettingsvermogen de nodige veranderingen ondergaat. Weet dat je nu je toekomst creëert. Wees zonder vrees want wanneer je je goed gedraagt kan je niets slecht overkomen en zal niemand slecht van je spreken.

 

 

 

Enkele affirmaties:

 

PAHALIAH brengt de liefdeskracht in mij tot leven zodat ik mij onvoorwaardelijk kan geven.

 

Ik beheers mezelf en handel steeds met de kracht der liefdevolle vrede die in mij is.

 

Ik werk aan mezelf en aan mijn leven zodat ik de anderen het goede voorbeeld kan geven.

 

 

 

 

 

 

Beschermengel Nelchael

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Nelchael is het Genie oftewel de Beschermengel van iedereen geboren in de periode van 2 juli tot en met 6 juli. Ook is Nelchael aanwezig op Ziels-niveau, in de gevoelens en de emoties van de personen geboren op 1 van de volgende 5 dagen: 28 januari ~ 10 april ~ 24 juni ~ 7 september ~ 19 november en schenkt Hij ons zijn essenties elke dag op intellectueel niveau van 6u40 tot en met 6u59 na zonsopgang.

 

Beschermengel Nelchael werkt met de energieën van het sterrenbeeld Kreeft en maakt gebruik van de krachten van de planeet Saturnus en de Zon. Hij is de vijfde Engel van het Engelenkoor der Tronen en werkt onder leiding van Aartsengel Binaël (ook wel Aartsengel Tsapkiël genoemd)

 

Beschermengel Nelchael helpt ons om de intelligentie vanuit de Sefirah Binah naar de Sefirah Tiperth te brengen en plant zodoende de kennis van goed en slecht, van oorzaak en gevolg en nog zoveel andere natuurlijke en goddelijke weten en wetenschappen in ons zelf.

 

Nelchael is de Beschermengel die ons de geheimen van Astrologie en Kabbalah kan ontsluieren. Nelchael is de Engel die ons bewust kan maken van de hemelse kennis, hij kan ons dus heel veel leren, waarna wij hiernaar kunnen handelen en zodoende slagen in alles wat wij ondernemen.

 

 


Het bevaren van de astrologische zee en het in kaart brengen van de zodiak

 

Beschermengel Nelchael schenkt ons de dorst naar kennis en de honger naar wetenschap. Hij maakt ons nieuwsgierig en schenkt ons het verlangen om te weten en de moed om te ontdekken. Samen met hem kunnen wij op reis gaan door de dierenriem en zodoende de geheimen van de sterren (de hemel) ontsluieren. Hij schenkt ons een regenboog aan mogelijkheden en neemt ons mee op een groot avontuur naar het einde van die regenboog. Hij brengt ons naar de schat die zich in ons zelf bevindt door ons bewust te maken van al onze gaven en talenten. Nelchael toont ons dat wij al de goede eigenschappen van de dierenriemtekens bezitten en wij deze kunnen ontwikkelen wanneer wij besluiten om met hun energieën aan het werk te gaan. Hij spoort ons aan om kennis op te doen (omtrent alle deugden die in ons huizen) hierdoor bewuster te worden van onszelf en de rijkdom die wij in ons dragen waarna wij kunnen beginnen met het ontwikkelen en toepassen van die kennis. Hij brengt ons een zee aan informatie en zal ons steeds op positieve wijze inspireren. Samen met hem kunnen wij de vergaarde wetenschap onderwijzen en als een fontein van wijsheid (kennis en liefde) worden.

 

Het ontwikkelen van onze intelligentie door geestelijke gymnastiek en het vertellen van allegorische verhalen

 

Beschermengel Nelchael spoort ons aan om te studeren en schenkt ons interesse in de abstracte wetenschappen (wiskunde, heilige geometrie, numerologie, astrologie, kabbalah). Samen met hem kunnen wij onze intelligentie ontwikkelen door met onze geest aan het werk te gaan en onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Hij wekt in ons een groot interesse in de wereld en haar functioneren en wanneer wij deze drang naar kennis invullen door ons bezig te houden met het bestuderen van de natuur en haar weten zullen wij tot wonderbaarlijke ontdekkingen komen. Nelchael zet ons geheugen aan het werk en mocht dit zwarte gaten vertonen dan zal hij deze vullen met licht (kennis en liefde). Hij maakt ons bewust van alles wat wij reeds weten en staat ons bij met het onderwijzen van de verkregen kennis en de vergaarde wetenschap. Zodoende toont engel Nelchael ons de werking van het universum en wanneer wij gemotiveerd aan het werk gaan met hem word het ons toegestaan om de mysteriën waarvan hij ons bewust maakt uit te leggen aan onze medemens. Nelchael schenk ons ook liefde voor poëzie en literatuur wat er voor zorgt dat wij de geheimen die hij ons ontsluiert op een kunstzinnige manier kunnen brengen. Hij maakt ons bekend met de hemelse allegorieën en staat ons toe om deze te verwoorden door middel van parabels. Wanneer wij het hem vragen kan Nelchael de verhalenverteller in ons wakker maken en kunnen wij onze medemens trakteren op allerlei sprookjes waarvan zij veel kunnen leren.

Verantwoordelijkheidsgevoel en goede moed

 

Nelchael zorgt voor een groot verantwoordelijkheidsgevoel en staat ons toe om ons woord te houden en datgene wat wij beloven ook uit te voeren. Hij beschermt ons tegen angst en leugens omdat hij ons de intelligentie schenkt die ons toestaat alle leugens te doorzien en hij ons de goede moed geeft die ons van alle angst bevrijd.

 

Samenvatting

 

Beschermengel Nelchael wekt het goddelijke kind in ons wat nog nieuwsgierig en geïnteresseerd is en alles te weten wil komen. Zodoende spoort hij ons aan om onze ogen te openen voor alles wat er in ons omgaat en alles wat ons omringd. Samen met hem kunnen wij enorm veel zelfkennis opdoen en ons bewust worden van de wereld en haar functioneren. Waarna wij onze inzichten kunnen delen en zodoende datgene wat wij te weten zijn gekomen uitvoeren. Zodoende zijn wij zowel leerling als leraar en verkrijgen wij de nodige theorie waarna wij kunnen beginnen met de praktijk. Wanneer wij leren om de kennis die wij hebben vergaart toe te passen in ons dagdagelijks bestaan is succes verzekert (Samen met de volgende engel kunnen wij naam maken door middel van onze manier van gedragen en zodoende beroemdheid en faam bereiken. Hij leert ons om fier op onszelf te zijn en het goede voorbeeld te geven).

 

Affirmaties

 

Er bruist een fontein van wijsheid in mij.

Ik beschik over een zee aan informatie.

Ik ben een toegewijde leerling en een goede leraar.

Ik inspireer door mijn kennis te delen met woorden en daden.

 

 

 

 

 

Beschermengel Yeyayel

Geschreven door Michy en Fengo   

 

YEYAYEL is het Genie oftewel de Beschermengel van iedereen in die geboren is in de periode van 7 tot en met 11 jullie. Beschermengel YEYAYEL begeleid op Ziels-niveau, doormiddel van de gevoelens en de emoties de personen geboren op 1 van de volgende 5 dagen: 29 januari ~ 11 april ~ 25 juni ~ 8 september ~ 20 november. Hij schenkt ons zijn essenties elke dag op intellectueel niveau van 7u00 tot en met 7u19 na zonsopgang.

 

De kwaliteiten die je dankzij dit genie kunt ontwikkelen

 

Onpartijdigheid, een geheim kunnen houden, nederigheid, eer, nobelheid van gevoelens, eigenliefde, waarde, en onvoorwaardelijke Liefde.

 

De fouten die je dankzij dit genie kunt annuleren

 

Narcisme, hoogmoed, kritiek, diefstal, geld verdienen op een oneerlijke wijze.

 

Zelfkennis vergaren

 

Beschermengel Yeyayel werkt met de energieën van het sterrenbeeld Kreeft en maakt gebruik van de krachten van de planeet Saturnus en Venus. Hij is de zesde engel van het engelenkoor der Tronen en werkt onder leiding van aartsengel Tsaphkiel. Dankzij het programma van beschermengel Yeyayel  kunnen wij een beeld van onszelf vormen en er achter komen welk beeld de anderen van ons hebben. Door deze beelden te contempleren kunnen wij veel leren.

 

Met respect handelen

 

Beschermengel Yeyayel geeft je het nodige begrip om je correct in sociale relaties te gedragen. Engel Yeyayel  staat je toe om je lagere instincten en verlangens in toom te houden en de stille vrede in jezelf te vinden. Beschermengel Yeyayel  zorgt ervoor dat je manier van gedragen voor zich spreekt en het dus niet nodig is om jezelf goed te praten door middel van woorden. Hij beschermt je tegen de neiging om je in overgevoeligheid te verliezen. Hij kan je helpen om van jezelf te houden en op deze manier het goddelijke in jezelf te ontdekten.

 

Kijk in de spiegel met Liefde en zie de engel die in jezelf huist

 

Beschermengel Yeyayel heeft je een je een grote menselijkheid geschonken die je toestaat om de goddelijke principes op een vriendelijke manier begrijpelijk te maken. De grootste schat wordt je gegeven wanneer men steeds goed van je praat. Dit gebeurt wanneer je je zelf steeds goed gedraagt, wanneer je lief en vriendelijk bent, geduldig en nederig luistert naar anderen vooraleer je je eigen mening geeft, doet wat je belooft, glimlacht en van je leven een kunstwerk maakt. Dan kunnen de mensen om je heen enkel nog naar je opkijken en zul je overspoeld worden door complimenten en kan je rijk en bekend worden. Yeyayel kan je een goede reputatie en een eervolle naam bezorgen. Samen met hem kan van je leven een kunstwerk maken, een voorbeeld voor iedereen om je heen zijn. Beschermengel Yeyayel leert je de grote kunst om steeds juist te handelen en het gene wat je zegt, belooft, naar streeft uit te voeren, om te zetten in acties. Alles wat je denkt herhaald zich steeds weer net zoals deze woorden, totdat ze worden, totdat ze zijn. Gedraag je dus goed en maak je leven aangenaam. Wees bewust van wat jou manier van gedragen voortbrengt en ontdek het geheim van je spiegelbeeld.

 

Vragen ter contemplatie

 

Ben je bewust dat iedereen iets van jezelf naar je terug reflecteert? Weet je dat je datgene wat je uitzend ook terug ontvangt? Heb je weleens bedacht dat datgene wat je voor uitstuurt (je visie) weer naar je terug komt door middel van je levensomstandigheden en de mensen die je ontmoet?

 

Word een model van hemelse liefde en waardigheid

 

Je kunt je hemelse schoonheid op aarde brengen door een goed model te zijn (een model dat iedereen graag ziet en waar iedereen graag mee omgaat). Het is door middel van je vriendelijkheid en je liefde dat je de ware schoonheid naar boven kunt halen, de levenskunst die in je huist en waarmee je het leven kunt verreiken (door het aangenaam te maken). Deze kunst zal de juiste mensen naar je toe toveren en alle problemen in je leven oplossen. Voor elke stap die jij doet zullen er tien stappen naar je terug komen en zodoende kun je heel welvarend worden. Beschermengel Yeyayel kan je de voorspoed brengen die je wenst wanneer je steeds met liefde handelt en je gedachten waarmaakt op vriendelijke en respectvolle wijze. Zodoende brengt hij je succes met alles wat je doet en zorgt hij voor vele overwinningen in je leven. Hij staat je toe om te zegevieren over het kwade en je van alles wat lelijk is te bevrijden (alles wat je leven minder aangenaam maakt).

 

Op reis in je eigen wereld

 

Beschermengel Yeyayel staat je toe om over de zee van je gevoelens en emoties te reizen naar degene die je echt bent. De goddelijke intelligentie die Engel Yeyayel je schenkt staat je toe om je niet af te laten leiden door de zeemonsters (de woelige egoïstische emoties zoals angst, boosheid en haat zullen je niet te pakken krijgen en je zult niet verdrinken in de overvloed van verlangens en emoties die in jezelf huizen). Yeyayel zal je begeleiden tot en met het eiland van je dromen (je hart). Daar waar je bron is en de heilige graal op je wacht, daar waar het pure water der liefde tot je beschikking staat. Ga dus op reis naar jezelf (Yeyayel spoort je aan tot reizen of dit nu op deze wereld is of in jezelf).

 

Boodschap van engel Yeyayel

 

Word niet kwaad, het heeft geen zin om te schreeuwen dat je onderweg bent en je best doet. Houd het geheim en als je zo ver bent dan zul je weder kunnen keren met de schatten aan ervaringen die je op hebt gedaan. Dan zul je wederkeren met de graal, de liefde die zich in je hart bevindt, dan zul je iedereen kunnen laten drinken van deze hemelse liefde en jezelf en heel de wereld om je heen genezen. Begin eraan want enkel het nu moment telt. Wacht niet tot morgen met het gene dat je vandaag kunt doen. Kijk in waarheid naar jezelf accepteer, vergeef, heb lief en stel je het beste voor. Ontwikkel je voorstellingsvermogen zodat je het leven kunt tonen als een kleurrijk kunstwerk aan de mensen om je heen. Je kunt vele originele, speelse en leuke dingen bedenken en doen. Je hebt het in je om creatief bezig te zijn en je medemensen op een fijne en verleidelijke manier aan te tonen dat het leven heel leuk kan zijn. Zodoende kun je jezelf en je broeders en zusters de kunst des levens leren (de kunst van het houden van en het doen van datgene waar je gelukkig van word) Met de kunst kun je enorm veel geld verdienen, niet dat dit zo belangrijk is want wanneer je zo ver bent zul je er achter komen dat de echte rijkdom de liefde en de kennis is die zich in je hart bevind.

 

Goed omgaan met je innerlijke rijkdom

 

Beschermengel Yeyayel geeft je de capaciteit om op een juiste manier om te gaan met de liefde en kennis die in je huist en welke je naar buiten brengt met iedere actie die je uitvoert. Hij leert je om je innerlijke rijkdom te investeren op een juiste wijze en zorgt er zodoende voor dat deze liefdevolle kennis zijn plaats vindt in de geest en het hart van de mensen. Engel Yeyayel maakt alles prachtig daar hij je de mogelijkheid geeft om alles wat hier geschreven staat op een praktische manier uit te voeren. Ontwikkel de gaven van je engel Yeyayel in jezelf, handel in Liefde en maak er je werk van.

 

Met liefde handelen

 

Beschermengel Yeyayel geeft je de mogelijkheid om in liefde te handelen, dit is een zeer voorspoedige handel die je steeds geluk, voorspoed en welvaart zal brengen. Doe datgene wat je wil, waar je van houdt en heb vertrouwen dat alles in orde zal komen. Geloof en wees geduldig want geduld zal je leren dat alles op zijn tijd naar je toekomt en het leven een geschenk is.

 

Affirmaties


Ik heb geluk

De goede naam van engel Yeyayel leidt mij door mijn in liefde, goed uitgevoerde werk naar beroemdheid en faam.

Beschermengel Yeyayel maakt een kleurrijk kunstwerk van mijn leven dat me steeds de goddelijke voorspoed zal geven.

Dankjewel Yeyayel dat jij mij alle fouten waar ik spijt van heb vergeeft en vrede liefde en voorspoed in de plek geeft.

 

Gebed aan engel Yeyayel


Ik ben me bewust van mijn eigen gebreken en dankzij jou heer Yeyayel  kan ik elk gebrek transformeren tot de corresponderende kwaliteit. Op deze manier zal ik steeds een goed voorbeeld kunnen zijn en een levend licht van liefde dat de anderen de weg wijst.

 

Dank je heer Yeyayel dat je mij helpt om me steeds correct te gedragen. Dank je dat mijn manier van gedragen een levend bewijs is van de schoonheid, het licht en de liefde die in mezelf huist. Dank je dat al deze schitterende kwaliteiten zich in mijn leven mogen manifesteren in de vorm van een prachtig en gezellig huis, een harmonische relatie en een waardevolle communicatie met iedereen om me heen.

 

Dankjewel heer Yeyayel dat vrede, liefde en voorspoed vanaf nu onlosmakelijk deel uit maken van mijn leven en dat al de zonden die ik in zie me zijn vergeven zodat ik er niet langer de gevolgen van hoef te dragen en nooit geen reden meer heb om te klagen. Dank je dat je mij de kracht schenkt om in mezelf te kijken, de waarheid te zien, mezelf te vergeven en in vrede, voorspoed en Liefde verder te leven.

 

 

 

 

Channeling engel Yeiaiel (doorgekregen en geschreven door Michy)

 

Ik ben de engel die je over de diepste wateren van je gevoelens begeleidt. Ik breng kleur aan datgene wat voor velen grauw zou lijken en breng zo mooie omstandigheden tot leven die enkel kunnen worden waargenomen door de puurheid van het hart. Met mij aan je zijde wordt harmonie nog harmonischer, worden kleuren nog kleurrijker en kan het leven ontwaken in de grootste betovering.

 

Mijn kracht leert je vooral dat er nooit iets te vrezen valt, dat harmonie in jezelf en met de wereld om je heen al het mooie creëert, terwijl negativiteit deze wereld haar glans kan doen verliezen. Mijn kracht is subtiel maar is bezaaid met de grootste wonderen. Ik leer je de gave van het onderscheidingsvermogen, de liefde voor het leven die van alles een mooie droom kan maken wanneer je hart hiervoor open staat. Ik begeleid je in deze taak om de distinctie te vinden tussen alle nuances die het leven biedt.

 

Samen maken we van je leven een kunstwerk dat gekleurd wordt door liefde. Ik toon je de kansen om liefde voor jezelf te kunnen voelen, om steeds in harmonie te zijn ook al raast er een uitwendige storm om je heen. Ik maak je bewust van de kleuren die verschijnen wanneer je steeds handelt in voeling met je hart. In deze acties ligt het ware genoegen, de ware toedracht van je werk hier op Aarde. Roep me aan wanneer je het moeilijk hebt zodat ik je kan leiden naar de situaties die terug kleur aan je bestaan zullen schenken.

 

Ik ben de engel van vreugde en doe niets liever dan deze delen met jou. Samen hebben we de kracht om de trilling van elke omstandigheid te verhogen tot die van de hoogste harmonie. Vertrouw hierop, vertrouw op mijn hulp, zodat we moeiteloos de hoogste bergen zullen beklimmen. Van hieruit verkrijgen we het mooiste zicht op de kleurrijke serenade die het leven noemt. Ik ben bij je op elk moment, in liefde en genot. Samen creëren we dat wat paradijselijk is. Ik ben je engel Yeiaiel.

 

Steen: Aquamarijn

Kleur: Blauwgroen

 

Affirmaties

~~~~~~~

 

* In liefde bewandel ik mijn gekozen pad

* Ik hoef geen angst te kennen met Yeiaiel aan mijn zij

* Voor mijn goede daden komen beloningen nu naar me toe

* Het avontuur des levens lonkt me ik kies nu voor de reis

 

Gebed

~~~~

 

Dank je

Yeiaiel

dat je je

licht schijnt

op dat wat

me lief is

 

Dank je

dat je alles

kleuren kan

in tinten

die voorheen

niet leken

te bestaan

 

dankzij jou

leer ik dat

het leven

vreugde is

 

samen met jou

weet ik dat alles

steeds mooier kan

steeds beter kan

steeds meer

liefde kan

bevatten

 

samen

versterken we

al wat goed is

al wat mooi is

en leren hieruit

de lessen

van harmonie

 

dank je

Yeiaiel

omdat je

steeds aan mijn

zijde bent in

liefde en vrede

 

 

 

Met wilskracht, liefde en intelligentie geschreven door Fengo en Michy

(De studie van de Engel is gemaakt door Fengo en de Channeling alsook de affirmaties en het gebed die als laatste aan bod komen zijn geschreven door Michy)

 

 

 

 

 

 

De 72 Engelen van de Kabbalah en de 72 Engelen-Gaven

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De 72 Engelen van de Kabbalah zijn de 72 Engelen van het Licht,

dit licht schenkt ons het begrip - de kennis die we nodig hebben

om zelf een licht te worden - een zon die ten dienste staat van de mensheid,

de dieren, de planten, de mineralen en onszelf.

Deze 72 Engelen representeren elk een eigenschap, een kenmerk van het Wezen.

Het zijn de goddelijke lichtstralen die alles voeden en levend maken.

 

 

 

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 9 van 10