Engelen van de DierenriemHuis van de 72 Engelen

Maak kennis met je drie Beschermengelen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Wens je een uitgebreide engelen lezing over je geboorte geniën te ontvangen gelieve je geboortedatum, plaats en uur door te geven via het contact formulier (indien een persoonlijke ontmoeting gewenst is kan je langs hier ook een afspraak maken met mij) De prijs voor een engelen lezing is 72 euro over te maken op rekeningnummer BE83 9795 8636 6015. Indien een persoonlijk consult gewenst is kan de bijdrage ter plaatse geschonken worden.

 

Wat houdt een uitgebreide engelen lezing in

 

Ik bereken je geboorte engelen en kom zo je gaven te weten waarna we kunnen bespreken wat deze vaardigheden te bieden hebben en hoe je er iets mee kan doen (of ik doe het zelfde en stuur je de studie door via mail).

 

De studie bestaat uit drie lange teksten over je beschermengelen waaruit meestal vanzelf gebeden en affirmaties ontstaan. Ook is het mogelijk dat de engel zeer sterk doorkomt en je met een persoonlijk advies verrast. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je zelf leert luisteren naar je engelen. Deze lezing kan een eerste stap zijn daarnaartoe (naar het contact met de engelen in jezelf)

 

Een korte voorgeschiedenis

 

Op het moment dat ik besloot om te beginnen met het maken van persoonlijke engelenstudies kwamen de volgende affirmaties en het volgende gebed door en vanaf toen ben ik begonnen met het uitvoeren van mijn droom en het aanreiken van de engelen sleutels die de poorten naar de wijsheid die in ons zelf huist kunnen openen.

 

Ik heb talent en ga hiermee iets doen voor mijn medemensen, de aarde en de maatschappij. Alles wat ik doe doe ik graag, het brengt mij overvloed en vreugde en geeft zin aan mijn leven.

 

Bedankt aan het Licht wat in mezelf schijnt en ervoor zorgt dat al het negatieve verdwijnt. Bedankt dat ik nu een doel heb en weet wat me te doen staat. Bedankt dat alle omstandigheden in het leven mij helpen om dit doel te verwezenlijken.

 

 

Investeer in het verwezenlijken van onze droom en draag bij aan de creatie van de engelenleer

 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er uit het maken van de engelen lezingen een aantal boeken ontstaan waarin de volledige engelenleer word uitgelegd. Ook droom ik ervan om ooit 72 engelen schilderijen te ontwerpen en van deze kustwerken een kaartspel te maken. De kers op de taart van mijn dromen bestaat uit een astrologisch geboorte spel waarin het zelf mogelijk is om informatie over vorige en volgende levens te ontvangen. Door een engelen lezing te bestellen draag je bij aan de creatie van dit spel en help je met het tot leven brengen van de Engelenleer.

 

 

 

 

 

 

Het Engelen-Licht en de 72 Filosofische Huizen.

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Elke Engel maakt deel uit van het licht

Het licht van alle Beschermengelen die in ons huizen,

het Licht van de 72 Engelen van de Kabbalah.

 

Het is het Engelen Licht dat stroomt door de Levensboom,

het Licht der Engelen dat de 10 Sephiroth van de Levensboom verbind

en de verschillende werelden tot leven brengt

om uiteindelijk in onze aardse realiteit te voorschijn te komen

in de vorm van gaven en talenten waarmee wij iets kunnen doen

en zodoende al onze wensen waar maken.

 

Elke Engel is als een ster,

een kaarsje dat vol liefde brand ter ere van het licht

 

 

Lees meer...
 

Onze drie Beschermengelen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Onze drie Geboorte-Engelen omhelzen elk een Genie dat wij tot wording kunnen brengen. Het kennis maken met deze drie geboorte genieën staat ons toe om onszelf beter te leren kennen en stelt ons zodoende in staat om onze levensmissie te weten te komen en voor een goede oriëntatie te zorgen.

 

Deze drie Genieën staan ons bij op drie gebieden als eerste het geestelijke en intellectuele, daarna het gevoelsmatige en emotionele en vervolgens het fysieke en materiële.

 

De eerste is heilig en komt rechtstreeks van God om ons leven te dirigeren al gebeurt dit nog vaak op onbewust niveau. De tweede komt van de sterren, dat wil zeggen de astrologische wereld en kan ons leren om ons goed te voelen. De derde leert ons om onszelf waar te maken en staat ons bij vanuit de elementaire wereld. De eerste zorgt voor het mentale plan, de tweede voor het gevoelsmatige en de derde voor het fysieke.

 

Onze drie geboorte-engelen zorgen voor de communicatie van het goddelijk licht en brengen een geestelijke helderheid en een innerlijke verlichting. Zij doen dit door te zorgen voor goede gedachten en fijne gevoelens en inspireren ons om hiermee prachtige resultaten te verwerkelijken.

 

Zij maken ons bewust van ons potentieel en schenken ons zodoende de kans om onze vermogens te ontwikkelen en een positieve groei te veroorzaken op alle gebied. Dit doen ze door ons te leren onze vermogens juist te investeren en zodoende voor een algemene welvaart te zorgen. Samen met onze lieve Beschermengelen kunnen wij voor vooruitgang zorgen op zowel het geestelijke, het gevoelsmatige als het  fysieke niveau van ieder voor zich alsook op het materiële plan dat ons alle toebehoort. Zij helpen ons om ons materieel plan te verbeteren, ons gevoelsmatig plan te veraangenamen en zodoende verhevener gedachten te kweken die ons toestaan om onze mentaliteit te sublimeren en zodoende veel vooruit te gaan in geestelijk opzicht, waarna het geestelijke plan zich voor ons ontvouwt en ons zodoende de mogelijkheid schenkt om hieraan mee te werken en in vreugde en met welgezindheid door het leven te gaan.

 

Zij helpen ons bij het ontwikkelen van deugden die deugd doen en schenken ons zodoende de nodige moraal, de juiste gedragscode om gelukkig en in goede gezondheid te zijn. Zij schenken ons de ethiek van de deugdzaamheid die leidt tot een prettig bestaan voor iedereen.

 

Datgene doen waartoe wij ons geroepen voelen

 

Onze drie Beschermengelen staan ons toe om onze roeping te vinden en te volgen en zodoende alles leuker te maken door ons bezig te houden met datgene waar wij echt van houden. Zij leren ons dat deugdzaamheid geen blokkade inhoudt maar het volgen van het pad wat voor ons bestemd is.

 

Onze Beschermengelen en onze geboorte horoscoop

 

Wij kunnen te weten komen welke Engelen onze Beschermengelen zijn door onze geboorte horoscoop onder de loop te nemen. Elke engel beschikt over 5 graden van de Zodiak om zo de cirkel te vervolledigen: 72 x 5 = 360, de 360 graden van de Zodiak. Bovendien beschikken zij elk ook nog eens over 1 graad/dag op gevoelsmatig niveau en over 20 minuten per dag op mentaal niveau.

 

Dit zorgt ervoor dat wij 3 Beschermengelen meekrijgen : de Engel van onze geboorte periode, de 5 graden/dagen waarin we geboren zijn, de Engel van onze geboortedag/graad en de Engel van ons geboorte uur. Deze 3 engelen staan steeds tot onze beschikking op fysiek, gevoelsmatig en mentaal niveau het zijn de 3 Genieën die zich in onszelf bevinden.

 

Engel Vehuiah, Genie nummer 1 regeert over de eerste graad van het dierenriemteken Ram. Beschermengel Yeliel, Genie numero 2 heerst over de tweede graad van Ram en Sitael het derde Genie regeert over de derde graad Ram. Wanneer wij zo verder de ronde gaan met de Engelen komen wij elk Genie vijf keer tegen in de Zodiak (5 X 72 = 360). De Vijf punten die de Engel van onze geboortedag/graad verenigen vormen het innerlijke Pentagram dat wij tijdens dit leven kunnen ontwikkelen.

 

 

 

Ben je benieuwd naar jou Genie klik dan op deze link en maak kennis met je drie Beschermengelen

 

 

 

 

 

 

Het Engelenkoor der Cherubijnen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De Engelen Cherubijnen geven de liefde en de kennis van ons goddelijke zelf door en het is zo dat wij dankzij hen wijs kunnen worden, ook helpen zij ons om deze wijsheid door te geven met liefde en het is zo dat wijsheid en liefde 1 worden. God is liefde en wanneer wij met liefde handelen, handelen wij in overeenstemming met de goddelijke wil en kan de goddelijke wijsheid in ons nederdalen.

 

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor der Cherubijnen

kunnen ons de sublieme schoonheid van het goddelijke wat zich in alles bevindt tonen.


Ons goddelijke zelf is de pure liefde die in ons huist en wanneer wij handelen met dit licht worden wij ons bewust van onze goddelijke natuur. Wanneer wij de goddelijke liefde uiten, naar buiten brengen, verdelen en schenken, gebruiken voor goede doelen worden wij 1 met de Ster die in ons huist en kunnen wij schitteren in al onze glorie.

 

Dan worden de Vader en de Zoon weer 1 uit liefde voor elkander, dan verenigen de geliefden in ons zelf en om ons heen zich en kunnen wij genieten van het grote liefdesspel dat het leven werkelijk is. Dan wordt alles een groot geheel van liefdevolle deeltjes die allen in harmonie tesamen werken.

 

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor der Cherubijnen kunnen ons dus bevrijden van onze egoïstische lagere natuur en ons weer in verbinding brengen met onze hogere altruïstische natuur.

 

Vanuit deze hogere altruïstische natuur kunnen wij een nuttig werk verrichten ten dienste van het Al, en van Alles en iedereen houden wat er voor zal zorgen dat ook iedereen van ons zal houden en er ons steeds alles geschonken zal worden wat wij nodig hebben voor de verwezenlijking van onze taak, onze liefdevolle samenwerking met het Al.

 

Tijdens de periode met het Engelenkoor der Cherubijnen kunnen wij leren om onze focus te richten op het goddelijke. Zij leren ons om naar alles met liefde te kijken en onze gevoelens te harmoniseren door middel van deze liefde. Zij leren ons om te houden van onszelf, onze bezittingen en onze geliefden, maar bovenal leren Zij ons om deze liefde op een onvoorwaardelijke wijze te delen met de gehele wereld zodat wij een bron van liefde en positiviteit, van licht en wijsheid worden waar wijzelf en onze omgeving steeds van kunnen genieten.

 

Het Engelenkoor der Cherubijnen schenkt ons het plezier om lief te hebben en 1 te worden met de bron van liefde waar wij allen onze dorst kunnen lessen zodat wij steeds verder kunnen gaan met de realisatie van het goddelijke plan op aarde.

 

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor de Cherubijnen

regeren de periode van 1 mei tot en met 10 juni

 

 

Dienstbaarheid en goddelijke voorzienigheid

 

Liefhebben om lief te hebben, gelukkig zijn omdat je in de liefde bent, liefde schenken en liefde ontvangen, zonder reden, zonder eigen belangen.

 

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor der Cherubijnen kunnen ons de goddelijke liefde schenken, de absolute liefde, de pure liefde die alles weer levend en vreugdig maakt. Deze liefde kunnen de Engelen Cherubijnen ons geven zodat wij samen met hen de nodige steun kunnen brengen aan hen die zich in de problemen bevinden, de nodige genezing aan hen die ziek zijn, de nodige hoop aan hen die wanhopen, en de nodige vergeving aan hen die zich schuldig voelen.

 

De Engelen Cherubijnen schenken ons de nodige motivatie om ons levensplan te verwezenlijken. Zij doen dit door ons in contact te brengen met de goddelijke voorzienigheid, de welke ons vele gelukkige omstandigheden, steun, vriendschap en genezing zal schenken zodat wij onze ware kracht weer hervinden, de liefde in ons ontwaakt en wij op onze beurt door middel van concrete acties de liefde in onze medemensen kunnen wekken.

 

Dankzij het Engelenkoor der Cherubijnen kunnen wij op een positieve wijze gebruik maken van de goddelijke voorzienigheid en de hemelse liefde schenken in al haar vormen. Zo kunnen wij een hemelse medewerker op Aarde worden en de goddelijke gratie schenken aan al het gene wat deel uit maakt van ons leven en onszelf door middel van dienstbaarheid en op onvoorwaardelijke wijze geven.

 

Wanneer wij onze aandacht richten op de noden van onze medemensen en de prachtige wereld waarin wij leven, en dit kunstwerk steeds de nodige steun en zorg geven dan zal de goddelijke voorzienigheid steeds tot onze beschikking staan zodat wij gemotiveerd en vol goede moed verder met dit liefdevolle werk kunnen gaan. Dan ontstaat er een harmonie tussen ons en het Engelenkoor der Cherubijnen en zullen al onze zorgen als vanzelf verdwijnen.

 

Dan zullen we net als Christus wonderen kunnen verrichten en in vrijheid met wijsheid, vriendschap en liefde onze wereld verrijken. Dan openen wij de weg naar de hemelse rijken. Dan worden wij rijk en zullen wij altijd in deze rijkdom kunnen delen.

 

De enige echte rijkdom is de liefde en het is deze rijkdom die de Engelen Cherubijnen ons kunnen schenken, doch op aards niveau kan dit goddelijke goud best te voorschijn komen in de vorm van financiële steun,  een wonderbaarlijke genezing of de relatie van je dromen.

 

 

 

 

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 9 van 11