Engelen van de Dierenriem

FacebookHuis van de 72 Engelen

Engelen Licht

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Het licht der Engelen is Gods grootste gave

en Hij wil het ons allen geven,

Laten wij dus openstaan voor Zijn Licht

en dit licht schenken met wijsheid en liefde

en zo doende kennis en vooruitgang verwezenlijken

in ons zelf en onze wereld door middel van wilskrachtige daden en

Liefdevolle acties die zorgen voor overvloed, een goede gezondheid

en een vreugdevol bestaan.

Lees meer...
 

Aartsengel Rafael en het Engelenkoor der Deugden

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Het Engelenkoor der Deugden, ook wel de Machten genoemd staat onder de leiding van de grote Aartsengel, Prins Rafael. Het is de missie van de Deugden om onze menselijke persoonlijkheid weer in contact te brengen met de goddelijke individualiteit, zij zorgen ervoor dat het goddelijke plan in ons bewustzijn nederdaalt en schenken ons de nodige wilskracht om de wensen van onze innerlijke koning te realiseren. Zij brengen ons in contact met het Christus kind in onszelf zodat wij net als Christus kunnen luisteren naar de stem van de Vader en Zijn wil kunnen realiseren op Aarde.

 

Het Engelenkoor der Deugden moedigt ons aan om de Godheid in onszelf te ontwikkelen en heer en meester te worden over onze gedachten, onze gevoelens en onze daden. De Deugden schenken ons de kans om harmonie en vrede te brengen in ons wezen en deze naar buiten te brengen door op een creatieve wijze onze liefde te materialiseren in de vorm van leuke en nuttige activiteiten die van het leven een kunstwerk maken, een goddelijk bouwwerk waar iedereen zijn plaats en zijn nut in heeft en waar wij allen met vreugde te samen aan kunnen werken.

 

Rafael en het Engelenkoor der Deugden schenken ons deze vreugde door middel van het licht van de Zon. Dit licht maakt ons wakker en geeft ons de nodige kracht en positiviteit om actie te ondernemen. Het is het licht van God dat op ons schijnt en ons doordringt met levenskracht zodat we kunnen groeien en bloeien en van ons leven genieten.

 

 

Rafael en de Deugden helpen je om je echte identiteit te ontdekken en om innerlijk meesterschap te ontwikkelen zodat je met de goede raad van de Vader als een echt Koningskind over je leven kunt regeren. Rafael en de Deugden leren je om met eerbied om te gaan met jezelf en alle andere levensvormen, om je lichaam, je ziel en je geest op de juiste wijze te verzorgen zodat je in goede gezondheid kunt zijn en kunt stralen als een Zon en zo het leven van iedereen en alles in jezelf en om je heen kunt eren door je licht te schenken en alles steeds te verfijnen, steeds mooier en interessanter te maken.

 

Licht is aandacht en wanneer je aandacht hebt voor jezelf en alle andere levensvormen zul je de schoonheid in alles ontdekken en tot diepe zelfinzichten komen. Deze zelfinzichten kan Rafael door middel van je lieve Beschermengelen aan je schenken wanneer je trouw bent aan je innerlijke Zon, je innerlijk licht en je steeds de nodige moeite doet om te handelen in overeenstemming met deze innerlijke Ster.

 

Rafael en zijn Zonne Engelen (de Deugden) zijn de beheerders van ons bewustzijn, ons geweten, de gebieden van waaruit zij werken bevatten al onze ervaringen en de belangrijkste gift die zij ons schenken is het begrip dat wij dankzij al onze ervaringen hebben opgedaan. Het is dit begrip, dit licht aan ervaringen dat zij ons kunnen schenken vanuit ons diepste innerlijk vanuit ons ge-weten, vanuit ons bewustzijn, ons hart. Rafael en de deugden schenken ons de wijsheid door middel van de stem van onze ziel, ons eeuwige zelf. Rafael en zijn Engelen voeden ons bewustzijn, zij maken ons bewust van wie wij zijn, zij brengen ons in contact met ons geweten en helpen ons om ons te herinneren dat de ware wetenschap zich reeds in onszelf bevindt als een bron van goddelijke intelligentie die zich openbaart op de top van de berg aan ervaringen die wij hebben opgedaan.

 

 

 

 

Aartsengel Camuel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De Naam van Aartsengel Camuel betekent Hij die God ziet. En aangezien alle Namen aan God toebehoren zouden wij dus kunnen stellen dat zijn Naam betekend Hij die Zichzelf ziet.


Aartsengel Camuel vertegenwoordigd de Goddelijke rechtvaardigheid en staat ons toe om alles wat krom is weer recht te maken.

 

Sleutelwoorden


Zelfzekerheid, vertrouwen, passie, moed, juistheid, kracht, macht, activiteit en edelmoedigheid.

 

 

 

 

Wat wij met Aartsengel Camuel (God) kunnen bereiken


Aartsengel Camuel staat in verband met onze basis chakra, Zijn kleur is rood en de dag waarop wij het best met Hem kunnen werken is dinsdag. Prins Camuel werkt met de energieën van de Planeet Mars en is de leider van het Engelenkoor der Krachten (ook wel Machten genoemd en vaak verwisseld met elkaar aangezien het niet duidelijk is of het nu de Machten of de Krachten zijn, later meer info hieromtrent).

 

Aartsengel Camuel is de Koning van de Sefirah Gevurah en schenkt ons vanuit deze energiespiraal (sfeer) kracht, macht, energie, passie, moed en doorzettingsvermogen. Hij staat ons toe om dankzij deze actieve werkkrachten het verleden achter te laten en zodoende alles wat oud is en enkel nog pijn doet te boven te komen.

 

Hij staat ons bij met het doorbreken en overkomen van slechte gewoontes en leert ons om nee te zeggen indien nodig. Aartsengel Camuel is de Engel der positieve veranderingen die ons begeleid op het pad naar de gewenste toekomst.

 

Wij kunnen de krachten van Aartsengel Camuel in ons weken door ijzer tot ons te nemen. Camuel staat dan ook in verband met dit Metaal en kan ons ijzersterk maken wanneer wij ons op de juiste wijze voeden en wij op een verantwoordelijke manier met zijn actieve werkkracht om leren gaan zonder ons te verliezen in boosheid en agressiviteit.

 

Prins Camuel schenkt ons de moed en de motivatie om actief aan het werk te gaan en zodoende stap voor stap onze mooiste dromen in de rots te kerven (te realiseren).

 

Het verleden achter laten en aan een mooie toekomst bouwen


Aartsengel Camuel brengt ons tot het besef dat we het verleden niet kunnen veranderen maar dat we door hier en nu juist te handelen bij kunnen dragen aan een goede toekomst.

 

Prins Camuel staat ons toe om in onze eigen kracht te staan en onze grenzen steeds een beetje meer te verleggen (steeds iets meer van ons zelf te geven en zodoende onszelf te versterken en dankzij deze kracht anderen bij te staan).

 

Wat wij van Aartsengel Camuel kunnen leren


Aartsengel Camuel leert ons om onszelf en anderen grenzen te stellen en staat ons toe om een zekere strengheid te handhaven wanneer deze gerechtvaardigd is. Hij behoed ons voor boosheid en kan ons leren om steeds een bepaalde mate van zelfcontrole te behouden.

 

De Gaven en Geschenken van Aartsengel Camuel (God de Vader)


Aartsengel Camuel schenkt ons de kracht, de moed en het inzicht wat ons toestaat om onze verantwoordelijkheden te accepteren en onze levensopdracht uit te voeren (Aartsengel Metatron en de Engelen Serafijnen kunnen ons helpen om onze missie te weten te komen).

 

Prins Camuel (God) schenkt ons de nodige energie door ons zelfvertrouwen op te peppen. Hij vult ons met de Goddelijke vuurkracht (de levensenergie) en maakt zodoende de goede werkkracht in ons wakker.

 

Wanneer wij met Aartsengel Camuel aan het werk gaan word het ons toegestaan om alles wat stil ligt (of staat) in ons leven weer in gang te zetten (dankzij Hem kunnen wij ons bevrijden van de luiheid die ons weerhoud van onze volledige zelfrealisatie).

 

Prins Camuel staat ons bij tijdens het realiseren van onze waarachtige levensmissie (onze vocatie) en zal ons steeds bijstaan door ons te vullen met het nodige zelfvertrouwen het welke ons toestaat onze ware en echte passies uit te voeren en waar te maken.

 

Dankzij het vertrouwen en de passie die Aartsengel Camuel ons schenkt wordt het ons mogelijk gemaakt om datgene waarvan wij in ons diepste innerlijk dromen naar boven te laten komen. Zodoende komen wij er achter welke activiteiten ons werkelijk gelukkig maken en kunnen wij beginnen met het uitvoeren hiervan.

 

Stenen waarvan de elixirs de krachten van Prins Camuel in ons wekken


Alle Edelstenen die een grote hoeveelheid ijzer bevatten alsook alle rode stenen. Het dragen van rode Edelstenen zoals Robijn, Granaat en Carneool kan ons ook helpen doch dit is niet wetenschappelijk bewezen (de werking van stenenelixirs die de gewenste mineralen bevatten is daarentegen een wetenschappelijk feit wat niet te ontkennen valt).

 

Korte samenvatting


Aartsengel Camuel Prins van de Planeet Mars en Koning van de Sefirah Gevurah helpt ons met het doorbreken van blokkades, staat ons toe om obstakels te overwinnen, help ons met het overkomen van oude pijnen en kan ons leren omgaan met boosheid en agressiviteit dankzij het behouden van zelfcontrole en het stellen van grenzen voor onszelf zowel als voor anderen.

 

Besluit


Prins Camuel is een Aartsengel die zelfzekerheid, zelfvertrouwen, vastberadenheid en doorzettingsvermogen schenkt. Dankzij Hem (God) kunnen vol goede moed aan het werk gaan en een zekere edelmoedigheid ontwikkelen die ervoor zorgt dat onze activiteiten bijdragen aan betere levensomstandigheden voor iedereen.

 

 

 

 

 

 

 

Aartsengel Tzadkiel, ook wel Hesediel genoemd

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

 

Aartsengel Tzadkiel welke ook wel Hesediel genoemd word representeert de leidinggevende kracht in ons zelf die zorgt voor een goede moreel. Aartsengel Hesediel is de autoriteit in ons die de moraal steeds weer opkrikt en ons zodoende de moed en de kracht schenkt die ons toestaat vooruit te gaan.

 

Aartsengel Hesediel brengt ons voorspoed en vooruitgang en is de universele drager der paradijselijke overvloed. Hij is de goedheid zelve die zich op een liefdevolle en genereuze wijze ten dienste stelt van eenieder die deze goedheid kan gebruiken en eenieder die om kan gaan met deze goedheid. Het goede zijn van Aartsengel Hesediel bestaat uit een enorm potentieel op alle gebied het welke zich kan manifesteren in de vorm van overvloed en rijkdom op aarde. Hij is de staat van individueel welzijn die kan zorgen voor een algemeen welzijn en representeert de kracht in onszelf die streeft naar een staat van algemeen welzijn die zorgt voor het individuele welzijn van eenieder die er deel van uit maakt.

 

 

Aartsengel Hesediel representeert de leidinggevende kracht in onze staat van zijn, de kracht die onze moreel in stand houd.

Aartsengel, Prins Hesediel kan ons zelfvertrouwen schenken alsook de wil om door te zetten en iets te bereiken indien wij dit wensen. Wanneer wij het even niet meer zien zitten kunnen wij hem vragen om een toespraak te houden en zodoende onze moraal op te krikken. En net zoals Aartsengel Hesediel kunnen wij de moraal op peil houden door onze veerkracht te gebruiken en onze geestesgesteldheid te verheffen. Waarna wij de moed weer vinden en deze moed kunnen uiten door middel van mooie woorden die weer hoop en motivatie brengen. Hierdoor kunnen wij zorgen voor een aanloop van goede verwezenlijkingen. Bovendien schenkt Aartsengel Hesediel ons het Charisma wat ons toestaat om anderen aan te zetten tot beweging. Wanneer wij het aantrekkelijke charisma dat Aartsengel Hesediel ons kan schenken inzetten om onszelf en anderen aan te zetten tot goede bewegingen die bijdragen aan het algemeen welzijn kunnen wij er zeker van zijn dat er al gauw een goede algemene samenwerking zal ontstaan waarin eenieder zich kan vinden.

 

 

Aartsengel Hesediel is zo rijk als de zee diep is en kan al onze wensen vervullen. Hij kan ons de vooruitgang en de voorspoed brengen waarnaar wij verlangen indien dit verlangen aanwezig is. Het is het verlangen zelf wat werkt als een stil gebed het welke de krachten van Aartsengel Hesediel in onszelf en op aarde in werking zet.

 

Vandaar dat wij dan ook eerst te weten moeten zien komen naar welke vooruitgang wij verlangen en wat de voorspoed is die wij wensen vooraleer wij Aartsengel Hesediel om hulp vragen. Daarna kunnen wij naar het nodige zelfvertrouwen solliciteren en om de  morele kracht vragen die ons toestaat datgene wat wij aanroepen te realiseren.

 

Aartsengel Hesediel kan ons leiden dankzij datgene wat in onze geest de boventoon geeft alsook door middel van onze diepste verlangens. Aartsengel Hesediel kan ons meesterschap over deze verlangens verschaffen en samen met hem zullen wij ze dan ook op een juiste wijze kunnen vervullen indien wij dit wensen.

 

 

Onderwerpen die de moeite zijn om over te mediteren


Waardoor laten wij ons leiden?

Wat is de vooruitgang die wij te werk willen stellen en welke voorspoed is het die wij hieruit willen zien voortvloeien?

Welke rijkdommen wensen wij en hoe gaan we ervoor zorgen dat zij steeds aanwezig blijven?

 

Het nieuwe tijdperk en het paradijs

Aartsengel Hesediel kan ons leren om ons eigen paradijs te creëren. Doch hij waarschuwt ons voor onszelf en de wijze waarop wij zijn rijkdom investeren en vertelt ons dat de vooruitgang die wij wensen niet enkel door middel van Engelen geschied maar ook door middel van onze grootste demonen en dat het de krachten zijn die wij solliciteren de welke wij zullen ontvangen.

 

 

De hemelse sponsoring

Aartsengel Hesediel kan ons leren omgaan met geld en bezit, met macht en met rijkdom. Hij zal steeds zorgen voor een hemelse sponsoring de welke bestaat uit liefde en uit kennis. Uit een hart voor het leven en een heldere geest die ons toestaat om een goede moraal te ontwikkelen. Aartsengel Hesediel brengt ons ook de nodige humor zodat wij op een fijne wijze bij kunnen dragen aan het tot stand brengen van een positieve mentaliteit.

 

Aartsengel Hesediel en het verwezenlijken van een verheven ideaal

Aartsengel Hesediel toont ons dat alles begint in onze eigen gedachtewereld die opbloeit vanuit ons onderbewuste of aan welke wij bewust vorm geven. Zo kunnen wij bewust ons leven leiden samen met Aartsengel Hesediel of ons onbewust laten leiden door de krachten van Aartsengel Hesediel in onszelf. Aartsengel Hesediel kan onze verbeelding prikkelen en onze verlangens tot leven roepen en spoort ons zo aan tot verdere manifestatie. Doch Aartsengel Hesediel representeert ook de morele kracht in onszelf die ons kan aantonen welke verlangens goed zijn om na te volgen en welke verlangens wij beter achter zouden laten. Wanneer het ons lukt om de welwillendheid van Aartsengel Hesediel aan te trekken zal hij ons inspireren en motiveren en de mogelijkheid schenken om datgene wat wij willen waar te maken.

 

Aartsengel Hesediel en het pad naar het aardse paradijs

Samen met Aartsengel Hesediel kunnen wij de eerste stappen naar het paradijs van onze dromen ondernemen door onze ogen te openen voor het natuurlijke kapitaal wat de aarde te bieden heeft. De aarde heeft een enorme overvloed aan grondstoffen in het verschiet en wanneer wij leren om op de juiste wijze om te gaan met haar natuurlijke bronnen en wij de levensmiddelen die zij schenkt op een eerlijke wijze verdelen is het mogelijk om een algemeen welzijn te creëren en paradijselijke omstandigheden tot leven te roepen.

 

 

Affirmaties die de kracht van Hesediel in onszelf wekken

Ik ben een machtig man (of een machtige vrouw) die alles betalen kan.

Ik heb potentieel en de nodige vermogens om hiermee iets te doen.

Ik schenk opportuniteiten en maak zodoende dingen mogelijk.

Ik heb het vermogen om mijn potentieel tot uiting te doen komen en hiermee alles wat ik verlang te doen groeien.

In mijn ware aard liggen vele schatten verborgen en dankzij Aartsengel Hesediel kan ik deze aan het licht brengen.

Ik ben een opportunist en een visionair.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 9