Engelen van de DierenriemHuis van de 72 Engelen

De verschillende stromingen binnen de joodse mystiek

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De traditionele leer bestaat uit drie hoofdstromingen. Als eerste hebben we de theoretische kabbalah die zich voornamelijk bezig houdt met de natuur van God en het bestaan, oftewel het ontstaan van het universum en het leven dat wij kennen. Als tweede hebben wij de meditatieve kabbalah die ons toestaat om de kennis die de theoretische kabbalah ons schenkt te contempleren, hierover na te denken en te mediteren en zodoende tot conclusies te komen die ons verder zullen helpen door middel van de derde stroming: “de praktische kabbalah“. De praktische kabbalah wordt ook wel de magische kabbalah genoemd omdat zij ons toestaat om de goddelijke krachten die wij dankzij de theoretische en de meditatieve kabbalah kunnen leren kennen, op te roepen en toe te passen in ons dagdagelijks bestaan. De theoretische kabbalah schenkt ons door middel van de levensboom een idee van hoe God de wereld heeft geschapen en georganiseerd waarna zij verder gaat en ons bekend maakt met de 9 engelenkoren en de 72 engelen van het licht. De praktische kabbalah leert ons hoe wij met God en zijn engelen kunnen werken door middel van affirmaties en gebeden oftewel magische formules die ons toestaan om contact te leggen met het edelste in onszelf, dit naar boven te halen en hier iets mee te doen. Zo zouden wij elke engel als een edelsteen met magische krachten (die zich in ons zelf bevinden) kunnen beschouwen. Deze betoverende kristallen staan ons toe om een juweeltje van ons leven te maken. Dankzij de kristallisatie van de engelenkrachten in ons zelf en om ons heen verkrijgen wij alle bouwstenen die wij nodig hebben om het leven dat wij wensen te verwezenlijken.

 

De magische kabbalah leert ons om God in onszelf te vinden en met hem en zijn engelen te communiceren


God en zijn engelen schenken ons door middel van de levensboom 72 verschillende soorten van kennis, deugd en macht. Wij zouden God als een grote zon kunnen zien met 72 stralen of een diamant met 72 facetten. Elk facet brengt een aspect van het goddelijke aan het licht en staat ons toe om ons hiermee te verenigen en zodoende naar Gods evenbeeld te leven. Wanneer wij ons verbinden met de 72 engelen van kabbalah en wij leren om als een zon te zijn, vormen wij automatisch een schild van licht om ons heen wat ons beschermt tegen al het negatieve.

 

 

De ark van het verbond

 

Dankzij de 72 engelen kunnen wij ons verbinden met God en krijgen wij toegang tot de vele schatten die in ons huizen. De kennis van de 72 engelen zit verborgen in de ark van het verbond en wanneer wij op zoek gaan naar die ark dan vinden wij de verborgen schat (de innerlijke rijkdom die op kan bloeien uit een verbinding met de bron, God).

 

De tempel van Salomon.

 

Symbolisch gezien zouden wij kunnen stellen dat de 72 engelen van de kabbalah (en de ark van het verbond) hun plaats vinden in de tempel van Salomo. Wanneer wij van ons huis, ons lichaam en onze omgeving een tempel maken en alles hierin als goddelijk beschouwen dan zullen wij het vermogen verkrijgen om de engelenkrachten toe te passen (dan zullen wij dankzij de ark van het verbond in ons zelf steeds met God en zijn engelen kunnen handelen).

 

Het bereiken van spirituele autonomie dankzij directe communicatie met het goddelijke


Dankzij de traditionele engelenleer en de praktische kabbalah wordt het ons toegestaan om het goddelijke te vinden. De engelen van de magische kabbalah tonen ons dat het koninkrijk der hemelen zich zowel in onszelf als om ons heen bevindt en sporen ons aan om een grote ontdekkingsreis te ondernemen naar al de schatten die zich in ons bevinden en waarmee wij iets kunnen doen om ons leven te verfraaien. Zij kunnen ons de mysteriën van de levensboom ontsluieren en tonen hoe wij hiermee het mooiste in ons leven tot bloei kunnen laten komen.

 

 

 

 

Het ontstaan van de praktische Kabbalah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

In de middeleeuwen werd er door de Franse kabbalist Isaak de blinde (1160-1235) een school opgericht waarin de praktische kabbalah werd onderwezen. Rabbi Isaak ging er vanuit dat wij allen (net zoals God) een levensboom in ons dragen. Hij ging er vanuit dat wij allen emanaties (uitstralingen) zijn van deze goddelijke levensboom en dat wij allen het zaad ervan in ons hebben en dus over de potentie beschikken die ons toestaat naar Gods evenbeeld te leven. Isaak de blinde geloofde dat de wereld gevormd werd door goddelijke emanaties (die de wereld vormden naar zijn beeld) en dat wij dankzij deze uitstralingen beschikken over de creatieve kracht die ons toestaat om een wereld te vormen naar ons beeld. Natuurlijk gebeurt het vormen van deze wereld in samenwerking met God en zijn oneindige liefdeslicht wat verdeeld word door de aartsengelen en de 72 engelen van de kabbalah. De 72 engelen van het licht staan ons toe om hemelse medewerkers te worden en zodoende mee te werken aan de manifestatie van het goddelijke op aarde.

 

Het toepassen van creatieve krachten in ons bestaan door middel van de 72 engelen van het licht


De praktische kabbalah staat ons toe om goddelijke krachten op te roepen in ons leven en deze uit te voeren door middel van onze dagelijkse bezigheden. Deze magische krachten dragen bij aan de ontwikkeling van allerlei goede kwaliteiten die wij toe kunnen passen wanneer het leven er ons om vraagt (of wanneer wij beslissen om vanuit ons zelf wat te ondernemen). Het zijn dus creatieve krachten die ons de gelegenheid schenken om het goddelijke op aarde te brengen en zodoende onze meest verheven idealen waar maken en vorm geven aan een gevoel van gelukkig zijn vanwaaruit alles zich precies realiseert zoals wij wensen.

 

Vind God in jezelf dankzij de praktische kabbalah en de 72 engelen van het licht


De magische kabbalah staat ons toe om goede eigenschappen te ontwikkelen en dankzij deze deugden het goddelijke op aarde te manifesteren. De 72 engelen van de kabbalah leren ons om het goddelijke niet als iets groots en onbereikbaar te bekijken wat zich buiten onszelf bevindt, maar als iets kleins en dichtbij wat wij allen in ons dragen (ons hart).

 

 

Het ontstaan van een engelenleer in Spanje

 

In de 13de eeuw richtte Nachmanides een Yeshiva (leerhuis) in Spanje op. Hier werden de traditionele kabbalah studies voortgezet. Nachmanides was een discipel van Rabbi Azriel van Girona en Azriel was dan weer een leerling van Isaak de blinde. Namanides moest in 1263 vluchten naar Israël en in 1492 was de school volledig verlaten. Doch in 1975 werden er in Girona (spanje) manuscripten gevonden waarin melding werd gemaakt van 72 engelen die als taak hebben de mensheid te begeleiden. Zodoende kwam de kennis der engelen weer naar boven. Deze kennis is 500 jaar lang zo goed als verborgen gebleven maar komt nu weer tot leven dankzij de vele schrijvers en sprekers die overal ter wereld het licht der engelen verspreiden.

 

Andere bronnen van oorsprong

 

Ondanks de verdrijving van de Joden uit Frankenrijk en Spanje en de verdwijning van de leer werden er in de loop van de eeuwen (ook voor 1975) toch nog een aantal boeken geschreven waarin melding wordt gemaakt van de 72 engelen. Deze boeken gingen voornamelijk over magie en vinden hun samenvatting in het werk van Lenain Lazare (1793-1877). Lenain ging er vanuit dat de kennis van de 72 engelen afstamde van Chaldeeuwse, Egyptische en Arabische magiërs.  Deze Magiërs maakten gebruik van 72 genieën welke zij opriepen om hun doelen te bereiken. Lenain geeft in zijn meesterwerk (La science cabalistique ou l'art de connaître les bons génies 1823) de periodes in het jaar weer die zij regeren en de tijden waarop wij ze het beste op kunnen roepen. Later werden die datums nog wat aangepast door andere schrijvers waarvan ik nog even melding wil maken voordat ik met mijn eigen werk begin en de geschiedenis achter me laat.

 

Als eerste hebben wij Kabbaleb (Enrique Llop 1927-1991) die in de 20ste eeuw besluit om de leringen van de 72 engelen openbaar te maken. Kabbaleb was een Spaans vrijmetselaar die vond dat het tijd werd dat deze leringen een algemeen goed werden. Zodoende gaf hij vorm aan de eerste boeken over de 72 engelen. Zijn werk werd voorgezet door de Franse schrijver Haziel (Francois Bernard-Termes 1925-2015) die de leer der engelen verder commercialiseerde en vele boeken verkocht in Frankrijk. Ook in Quebec (Canada) was er een priester (Charles Rafael Payeur) die met de engelenleer naar buiten kwam. Eveneens werd er door Kaya en Christianne Muller een leerschool in Canada opgericht waar wij ook nu nog kennis kunnen maken met de leringen der engelen. Enkele andere bekende schrijvers zijn Joeliah die het werk van Haziel verder zet en Guérashel die het werk van kabbaleb vervolledigt. Ook had Kabbaleb drie kinderen (Soleika, Milena en Tristan Llop) die de leer der engelen verder verspreiden.

 

 

 

 

 

Het Engelen-Licht en de 72 Filosofische Huizen.

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Elke Engel maakt deel uit van het licht

Het licht van alle Beschermengelen die in ons huizen,

het Licht van de 72 Engelen van de Kabbalah.

 

Het is het Engelen Licht dat stroomt door de Levensboom,

het Licht der Engelen dat de 10 Sephiroth van de Levensboom verbind

en de verschillende werelden tot leven brengt

om uiteindelijk in onze aardse realiteit te voorschijn te komen

in de vorm van gaven en talenten waarmee wij iets kunnen doen

en zodoende al onze wensen waar maken.

 

Elke Engel is als een ster,

een kaarsje dat vol liefde brand ter ere van het licht

 

 

Lees meer...
 

Onze Beschermengelen en de Ontwaking van het Sterrenlicht

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Elke Beschermengel
is een Genie dat wij kunnen openbaren

 

De Beschermengelen bevinden zich in alles

waar we liefde en aandacht voor hebben.

Het zijn de Sterren die schijnen in alles en iedereen.

Onze Beschermengelen staan ten dienste van ons.

Het zijn de talenten die we meegekregen hebben in dit leven.

 

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 5