Huis van de 72 Engelen

Engel Yelahiah, de Licht-werk-ster

Geschreven door Fengo Jabamiah   

YELAHIAH schenkt ons haar zodiakale essenties van 5 tot 10 graden Schorpioen, mensen die geboren zijn tijdens deze periode werken van nature met het programa van YELAHIAH maar iedereen kan gebruik maken van haar energien en deze Engelen essentie in zichzelf ontwikkelen.

De gaven, deugden en kwaliteiten die je dankzij YELAHIAH kan ontwikkelen zijn:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Strijdster van het licht, gebruik maken van de goddelijke gerechtigheid

* Handelen met juistheid, conflicten oplossen door het juiste gedrag

* Je orienteren op oud karma oplossen waardoor nieuwe kansen in de plaats komen

* Moed, nederigheid, dynamisme, durven opkomen voor je idealen

* Loyaliteit en de enorme kracht om te werken ten dienste van het goede

* Het verwerven van wijsheid door levenservaring

* Succes in moeilijke situaties en ze zo naar vrede leiden

Eventuele problemen die YELAHIAH je kan helpen overkomen zijn:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Brutaliteit, aggressiviteit of zelfs tirannieke neigingen die tot criminaliteit kunnen leiden

* De neiging om veel overwerk te verrichten

* egoisme, obssesief gedrag alsook fanatiek optreden

* Hoogmoed waardoor je op anderen zou kunnen neerkijken

* Zichzelf verliezen in negativiteit

De grootste kracht die YELAHIAH je schenkt is de onvoorwaardelijke en universele liefde. Wanneer je in de liefde bent en steeds naar jezelf en je medemensen kijkt met begrip en vergevingsgezindheid zal je leven een sprookje worden. Dan zal je erachter komen dat liefde en zachte begrijpelijke woorden het beste wapen zijn, dan zullen 1 voor 1 al je problemen en al je vijanden verdwijnen. Engel YELAHIAH schenkt je het vermogen om in jezelf te geloven, om te weten dat je in staat bent tot grootse dingen. YELAHIAH kan je bevrijden van alle artificiele middelen die je tot je neemt om jezelf te verzadigen. YELAHIAH kan je het zaad der ware liefde schenken. Samen met Engel YELAHIAH kan je putten uit de goddelijke bron en wanneer je dit doet zul je tot het besef komen dat er geen enkele voeding, geen enkel medicament en geen enkele drugs is dat hieraan kan tippen.

YELAHIAH heeft je een enorm gevoel voor juistheid, eerlijkheid en gerechtigheid gegeven. Dit gevoel kan je soms boos maken, woedend op jezelf of op je medemensen. Gelukkig heeft YELAHIAH je ook de nodige intelligentie geschonken om te begrijpen dat alles in jezelf begint en dat je de wereld enkel kan veranderen door jezelf te veranderen. Samen met YELAHIAH kun je de hevige emoties in jezelf transformeren tot de sublieme liefde waarmee je de hele wereld kunt helen. Samen met YELAHIAH kun je de reden van alle oorlog en stress die zich in onszelf en onze wereld bevindt achterhalen en beginnen met er iets aan te doen. Engel YELAHIAH leidt je steeds naar de juiste situaties en mensen om dit begrip te verwerven. Met de enorme dynamische kracht die YELAHIAH je schenkt kun je elke dag een stap verder zetten naar je eigen perfectie. Wanneer je je laat vullen door haar licht zul je de verantwoordelijkheid voor je eigen leven en je eigen daden herkennen en steeds de nodige transformaties in jezelf tewerkstellen tot en met het glorieuze moment dat je een levend voorbeeld van deugdzaamheid zult zijn. YELAHIAH leert je om van jezelf te houden ondanks al de ovolmaaktheden die zich nog in jezelf kunnen bevinden. Zij spoort je aan om met liefde aan jezelf te werken. YELAHIAH toont je dat je wanneer je positief bent en je wilskracht gebruikt om het mooie in jezelf te ontwikkelen je je automatisch bevrijdt van het lelijke. Engel YELAHIAH geeft je de kracht om iets te doen! Wanneer je gemotiveerd en geinspireerd wordt door haar zul je vele projecten kunnen beginnen en succesvol afwerken. Tijdens het uitvoeren van deze projecten zul je veel leren en een enorme vooruitgang boeken in jezelf en om je heen. Wees dus in vrede en geniet van het vreugdevolle werk, van de nuttige levensopdracht die je gegeven is. Stoor je niet langer aan al de onvolmaaktheden in de wereld en in jezelf, werk met liefde aan het goede, het mooie en het fijne zo zal voor je het weet alles wat je ooit boos maakte verdwijnen.

YELAHIAH beschermt tegen brutaliteit en aggresiviteit, tegen wrok en slechte behandelingen alsook tegen criminaliteit in onszelf en om ons heen, wat ervoor zorgt dat onrechtvaardige behandelingen dankzij de steun van deze engel succesvol overwonnen kunnen worden. YELAHIAH staat steeds voor je klaar wanneer je dringende hulp nodig hebt. Engel YELAHIAH is de verdeler van de onuitputtelijke cratieve kracht van Mars. Zij vult je met een dynamische wilskracht die je alle obstakels kan laten overwinnen. Zij brengt je dichter bij het goddelijke licht en schenkt je zo het begrip over wie je werkelijk bent. YELAHIAH schijnt haar licht op zowel je positieve als je negatieve kanten zodat je jezelf en de wereld kan trasformeren dankzij het enorme potentieel dat zij in je wakker maakt. YELAHIAH geeft je de kracht om je banden met alles wat krom is of rot te verbreken, de kracht om te vechten voor het goede. Zij vult je met de energien van Mars en zorgt zo voor oorlog en vrede, doch zij werkt ook met het licht van de Zon wat je het begrip schenkt dat je dit gevecht met een vredige afloop als eerste in jezelf moet voeren. Zij schenkt je het begrip dat het je innerlijke vijanden zijn die je het leven zuur maken. Deze vijanden heten angst en zorgen, boosheid en aggressie, het zijn de negatieve gevoelens en gedachten in je geest die vragen om begrip, liefde en vertrouwen. Wanneer we deze vijanden transformeren door de kracht van rust, liefde en vertrouwen vallen ze weg alsof ze nooit bestaan hebben, dan wordt je hemel weer helder.

Dankzij YELAHIAH kun je je van deze oude gedachten en gevoelens bevrijden waarna ook al deze energien zich niet langer in je daden, noch in de daden van degenen die je omringen zullen bevinden. Elke transformatie begint steeds in jezelf, waarna je ze vol vreugde in je buitenwereld zal waarnemen. Wanneer je hiervoor YELAHIAH aanroept helpt ze je door het aanreiken van inspiraties en situaties die heling met zich meebrengen. Geen enkele vraag om hulp aan je engel wordt ooit onbeantwoord gelaten. Hierin ligt de sleutel tot transformatie. YELAHIAH heeft je een liefdevol hart geschonken en wanneer je het haar vraagt zal ze je de moed, de wilskracht en het doorzettingsvermogen schenken om steeds verder te gaan op de weg naar gelukkig zijn.

Samen met YELAHIAH leer je om je creatieve kracht op een positieve manier te benutten, om de dingen te doen waar je van houdt. Zij schenkt je enorm veel energie en de nodige intelligentie, het juiste begrip om hiermee iets nuttigs en fijns te doen. Wanneer je op een liefdevolle wijze gebruik maakt van de energie van Engel YELAHIAH zul je je hartewens kunnen vervullen en het project waarvoor je hier op Aarde gekomen bent tot een helder idee kunnen omzetten, een schitterende toekomst waarnaar je vol hoop en vertrouwen kunt werken.

Engel YELAHIAH schenkt je een enorm begrip omtrent de wet van oorzaak en gevolg, zij toont je dat alle moeilijkheden die zich in je leven voordoen de moeite zijn om op te lossen, ze dragen steeds de sleutel tot transformatie in zich. Zelfs wanneer je voelt dat er je onrecht werd aangedaan schenkt. Engel YELAHIAH je toch de liefde en de kracht om aan alle vragen te voldoen en om je schulden te betalen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat Engel YELAHIAH je in contact brengt met de reincarnatieleer, of je op andere manieren laat inzien dat er nog dingen zijn waarvan je je nog niet volledig bewust bent of die je je niet meer herinnert.

Beschermengel YELAHIAH staat je bij om van je leven een vredig bestaan te maken. Zij toont je dat de beste manier om je vijanden te overwinnen is om te stoppen met vechten en hen precies te geven wat ze verlangen. Soms kan dit misschien gekheid lijken, soms kan de prijs te hoog lijken. Maar wanneer het geven van datgene wat ze verlangen je een vreugdevol leven, een vredig bestaan schenkt, hoe kan de prijs dan ooit teveel zijn? Beschermengel YELAHIAH toont je dat het bevechten van negativiteit met negativiteit meer onheil teweegbrengt, daarom leert ze je andere en betere strategien om het gevecht des levens steeds tot een goed einde te brengen, waarna je als een held zult kunnen genieten van je overwinning.

YELAHIAH schijnt haar licht op het positieve in alles en iedereen zodat je hier wat mee kunt doen, zodat je hieruit kunt leren en transformeren. Zij laat je begrijpen dat alles waar je je nog aan stoort elementen zijn waaraan je nog moet werken. Stoor je je aan rommel, ruim dan op. Stoor je je aan stress, probeer dan rust en organisatie in je leven te brengen. Wanneer je ongeduldig wordt, focus je dan op geduld... Focus je steeds op de tegenovergestelde eigenschap, transformeer angst tot liefde in moed en in kracht.

Engel YELAHIAH heeft van jou een echte licht-strijd-ster gemaakt en je de nodige wapens geschonken om je van dat wat je ongelukkig maakt te bevrijden. Deze wapens noemen liefde en vergiffenis en kunnen een transformatieproces in gang zetten dat leidt tot een enorme levensvreugde die je een goede gezondheid en veel geluk schenkt. Engel† YELAHIAH zal je in contact brengen met de juiste mensen, situaties of boeken waar je een voorbeeld aan kan nemen en zo kan werken ten dienste van het hoogste in jezelf.†Mythische helden alsook reŽle†wereldverbeteraars zullen je inspireren en het goede voorbeeld tonen waardoor ook jij je steentje bij zal kunnen dragen en van je leven een heerlijk avontuur maken waarin je met veel plezier de draak overwint. Dankzij Beschermengel YELAHIAH kun je een kanaal voor de hemelse krachten zijn en de goddelijke wil in de vorm van nuttige†ideeŽn en een liefdevolle moraal ontvangen. Kom dus op voor je idealen, voor het licht dat in jezelf en ieder om je heen huist. Weet dat Engel YELAHIAH je steeds bij zal staan in je taak om jezelf en alles en iedereen in je omgeving van schaduwen te bevrijden. Met Engel YELAHIAH als beschermengel zul je al je twijfels achter je laten en tot het besef komen dat iedereen de liefde van God door middel van jouw handelen verdient.

YELAHIAH heeft je de liefde geschonken voor dat wat juist en authentiek is. Zij schenkt je de mogelijkheid om verder te bouwen aan al het goede wat de mensheid en jijzelf reeds bereikt hebben. Samen kunnen jullie op reis gaan en genieten van al de mooie monumenten die de mensheid heeft achtergelaten. Deze monumenten, de helden, de profeten en de wijsheden die je erfenis zijn zullen je de juiste weg wijzen waarna ook jij hemelse monumenten op Aarde zult kunnen achterlaten en de nodige tekens en wegen aan de mensheid schenken. Engel YELAHIAH heeft je een voortreffelijk geheugen geschonken alsook de drang tot reizen en leren. Geniet van deze reizen en weet dat alles wat je tegenkomt je steeds het nodige zal onderwijzen. Je engel zal je steeds onderwijzen en bijstaan in het lichtvolle strijden tegen onrecht, samen zullen jullie de zwakkeren helpen en de onschuldigen bevrijden. Samen zullen jullie strijden voor een wereld zonder lijden. Samen zullen jullie weer hoop brengen, jullie daden zullen voor eeuwig bewaard blijven in de geschiedenis der mensheid. Engel YELAHIAH zal je de overwinning schenken. Sta dus steeds open voor haar raad, word niet kwaad maar laat je hart spreken. Vraag haar om liefde en licht, vraag haar om de nodige inspiraties en omstandigheden waardoor je steeds juist kan handelen in het heden. Wees dankbaar voor haar kostbare essentie want zij brengt je innerlijke en uiterlijke vrede. Wanneer je je taak met Engel YELAHIAH tot een goed einde brengt kan je naam even bekend worden als Jeanne D' Arc, dan zal je een echte licht-strijd-ster zijn en steeds kunnen putten uit de innerlijke vrede en vreugde die je beschermengel je brengt.

Korte samenvatting

~~~~~~~~~~~~~~

* YELAHIAH maakt van je een licht~strijd~ster. Ze leert je om je steeds op het positieve te richten

* Dankzij YELAHIAH leer je de kunst van onvoorwaardelijke liefde en vergiffenis

* YELAHIAH schenkt een heldere intelligentie en het talent om allerlei situaties te overwinnen.

* Dankzij YELAHIAH kun je vele giften en voordelen verkrijgen, alsook mooie vruchten oogsten

* YELAHIAH brengt wijsheid, juistheid, de kracht en het begrip dat ons leidt als een licht door het donker.

* Dankzij de moed die YELAHIAH schenkt zal je steeds opkomen voor het goede en het juiste

* De zegeningen van YELAHIAH zorgen voor liefdevolle gerechtigheid in het leven.

 

Beschermengel Sealiah, Hernieuwde Wilskracht

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Dag Lieve mensen deze tekst gaat over de Engel SEALIAH (welke in directe verbinding staat met Aartsengel Rafael) deze Engel geeft ons de kracht om weer op nieuw te beginnen vol goede moed.

Je kunt haar oproepen en haar kracht in jezelf tot leven brengen door haar naam in 3 keer uit te spreken : SEA-SEALI-SEALIAH.

De voornaamste kwaliteiten die je dankzij haar kunt ontwikkelen zijn:

Wilskracht, uithoudingsvermogen en behulpzaamheid.

SEALIAH werkt met de krachten van de Zon en op dezelfde manier als de Zon levenskracht schenkt aan alles, schenkt SEALIAH ons allen Levenskracht en Vreugde. Wanneer wij de esentie van SEALIAH in onszelf ontwikkelen zal de Zon altijd schijnen, omdat onze innerlijke Zon dan schijnt en haar vreugdevolle licht dan nooit niet meer verwijnt. SEALIAH maakt ons bewust dat de Zon er altijd is al is zij soms verborgen achter de wolken. Zij geeft ons de kracht om alle wolken te laten verdwijnen zodat wij weer volop kunnen schijnen.

Als de Zon schijnt zijn we content en goedgezind en weer gemotiveerd om verder te gaan. SEALIAH doet het zelfde ! Zij schenkt je het Licht en de Liefde wanneer alles moeilijk lijkt te gaan. Wanneer het regent en iedereen is slechtgezind kun jij als een Zonnetje zijn en iedereen weer motiveren want JIJ en SEALIAH zijn 1. SEALIAH is de Zon die in jezelf schijnt en er voor zorgt dat al de negativiteit en het pessimisme verdwijnt.

De Engelen essentie van SEALIAH is de teruggevonden wilskracht. SEALIAH brengt je weer energie als alle hoop verloren lijkt te zijn. Zij brengt genezing als je ziek bent en rijkdom als je arm bent. En net als SEALIAH bezit ook jij al deze capaciteiten, je kunt de mensen weer motiveren als ze het niet meer zien zitten, je kunt hen de nodige steun en Liefde brengen en ze zo verder helpen.

SEALIAH is de Motor van alle dingen, het hart wat je bloed doet stromen, zij zorgt ervoor dat je steeds in goede gezondheid bent, gemotiveerd en ondernemend. Deze engel brengt je de wijsheid, het begrip en de waarheid zodat je je uit kunt drukken met Liefde en Intelligentie en zo als een Licht kunt zijn voor je medemens en weer Hoop kunt brengen daar waar het nodig is!

SEALIAH is altijd aanwezig voor Jou en zo kan ook jij altijd aanwezig zijn voor je medemensen en zorgen voor positieve veranderingen. Je kunt een groots werk verrichten en zorgen voor vele verbeteringen. SEALIAH geeft je de kracht om alle obstakels te overwinnen! Bovendien helpt zij je om je bewust te worden van het nut van de obstakels op je weg.

SEALIAH maakt je bewust van je eigen waarden en helpt je om deze innerlijke waarheden op een positieve en eerlijke manier uit te drukken zodat je als een wekker kunt zijn en alle mensen om je heen wakker kunt maken. Je hebt Leidinggevende capaciteiten en de nodige nederigheid om er op een positieve manier mee om te gaan. Je kunt mensen genezen daar SEALIAH de allerbeste genezer is en in directe verbinding staat met de†Aartsengel Rafael. Maar ook opvoeding en verzorging van kinderen of ouderen behoren tot je mogelijkheden.

SEALIAH heeft ook een zeer sterke invloed op de 4 elementen en werkt dus met de krachten van de natuur. Zij schenkt je overvloed wanneer je op een juiste en evenwichtige manier werkt met deze elementen. Teveel Zon (Vuur, wilskracht) is niet goed en te weinig ook niet en zo is het ook met het Water (gevoelens, liefde) Het is de juiste mengeling die zorgt voor een goed resultaat.

SEALIAH brengt je het Licht, het Begrip wat zorgt voor evenwicht en harmonie zij geeft je alle mogelijkheden om van je leven een paradijs te maken en mocht je er soms niet meer in geloven, hef dan je armen naar boven en vraag om nieuwe energie, SEALIAH zal ze je geven want SEALIAH is de motor van het LEVEN.

Affirmaties :

~~~~~~~~

*Het Licht van SEALIAH toont mij de weg naar mijn hogere zelf.

*De teruggevonden wilskracht van SEALIAH zorgt ervoor dat ik alle obstakels overwin.

*Dankzij het begrip dat SEALIAH mij schenkt vind ik oplossingen voor alle problemen.

*Dankjewel SEALIAH.

 

Engel Ariel en de Innerlijke Rijkdom die wij allen in ons dragen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Ariel is de Engelenkracht van iedereen die geboren is in de periode van 8 tot en met 12 november of te wel van 15į tot 19į59 graden Schorpioen alsook van de Personen geboren op de volgende vijf graden/dagen: 16į Stier, 28į Kreeft, 10į Weegschaal, 22į Boogschutter en 4į Vissen of 6/5, 20/7, 3/10, 14/12, en 23/2. Aangezien er 360 graden zijn in de Zodiak en 365 dagen in het jaar is het beter om je geboortehoroscoop er bij te halen en de graad waarin je Zon staat als†aanknopingspunt te gebruiken in plek van blindelings op de datums te vertrouwen. Maar aangezien de Engelen allemaal hand in hand werken en elkanders werk voortzetten maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit. Bovendien kunnen wij allemaal de Engelenessentie van Ariel in onszelf ontwikkelen.

De mogelijkheden die je hebt met Ariel als Beschermengel en de beproevingen die je met zijn hulp kunt overwinnen:

Engel Ariel kan je in contact brengen met je eeuwige zelf en je je ware innerlijke visie openbaren. Hij staat je toe om uitstekend droomwerk te verrichten, om zelfvertrouwen en waardigheid te ontwikkelen. Met hem als Beschermengel kun je een uitstekend medium worden en de gave van dankbaarheid ontplooien. Je hebt talent voor meditatie en visualisatie en kunt de gave van innerlijke rust en harmonie verkrijgen. Ariel staat je toe om een enorme rijkdom op allerlei gebieden te vergaren en daar iets nuttigs mee te ondernemen.

Met hem kun je het geheim der ware schoonheid ontsluieren en door alle illusies heen kijken. Je enorme zelfkennis en mensenkennis staat je toe om educatieve beroepen uit te oefenen maar ook alle kunstzinnige bezigheden behoren tot je mogelijkheden, dit kan van variŽren van juwelen ontwerpen tot het maken van inspirerende tekeningen of schilderijen. Eťn ding is zeker met Ariel aan je zij kun je van jezelf en van je leven een juweeltje maken.

Engel Ariel kan je bewust maken van de ruwe diamant die je reeds bent en je helpen om jezelf zodanig te polijsten dat je kunt schitteren in al je glorie. Zoals je zult merken werkt Ariel op een zeer kunstzinnige en dromerige wijze, doch zijn verlichtende intelligentie kan je de vleugels der kennis en liefde schenken zodat je boven de wereld der dromen uit kunt stijgen en zelf ten rade zult kunnen gaan in de wereld der goddelijke gedachten.

De beproevingen die je tijdens je lessen met Engel Ariel te wachten staan houden in dat je moet leren om de symbolen te begrijpen, om tussen de lijntjes door te lezen en dat je doelgericht de enorme berg aan informatie leert filteren zodat enkel het licht, de ster die je werkelijk bent overblijft. Je kunt Ariel steeds om hulp vragen wanneer je in de war raakt, hij zal je bijstaan tijdens je gehele leven en je steeds de nodige hulpmiddelen geven om je levenstaak op een correcte wijze uit te kunnen voeren. Doch let op dat het middel niet het doel wordt, geniet van de enorme rijkdom en overvloed die je geschonken is en nog geschonken zal worden, maar pas op dat je je niet volledig verliest in de materie.

Je hebt reeds vele levens achter de rug en Engel Ariel schenkt je de mogelijkheid om te genieten van de vruchten van je werk en je innerlijke rijkdom op Aarde te manifesteren. Ariel schenkt je de mogelijkheid om de zee der ervaringen die je hebt opgedaan te bevaren als een echte kapitein en zo het land van je dromen te ontdekken.

Ga op zoek naar het deel in jezelf dat het nobelste en het hoogst geplaatst is. Ga op reis in de landschappen van de geest en put daar het nodige licht om je leven en de staat van je wereld te verbeteren. Geef de vrede een kans door innerlijke vrede te bereiken en deze uit te stralen. Put uit de bron van je hogere zelf en zorg ervoor dat de vreugde en het licht in jezelf zo intens is dat het al het negatieve oplost en je een heldere en duidelijke visie omtrent jezelf en je wereld schenkt.

Beklim desnoods de hoogste berg of het hoogste gebouw en kijk uit over je wereld, zie hoe mooi je bent en hoe mooi de wereld is die in jezelf huist en je steeds omringt met haar almachtige en overvloedige schoonheid.

Treed in contact met de Godheid die in jezelf woont en luister naar de liefdevolle woorden van de wijze die zich boven op de berg bevindt. Spreek met hem over je dromen, over de mooie en liefdevolle wereld die je tot leven wil zien komen.

Kijk met hem in het diepste van je wezen zonder je te schamen over je onvolmaaktheden maar vol van goedheid en vastbesloten om samen met Hem je gewoontes, je gedachten en je karakter te verbeteren, totdat jullie 1 worden en samenvloeien in het hart van het bestaan, vanwaaruit jullie samen kunnen regeren met liefde en vergiffenis. Het hart van waaruit jullie steeds de nodige liefde aan de wereld kunnen schenken zodat iedereen verliefd wordt op het leven, en de schoonheid van het aardse paradijs zichzelf uiteindelijk in al haar glorie onthult.

Wat zie je als je jezelf en je wereld bekijkt? Zie je prachtige bergen en dalen, zeeŽn van goddelijke voorzienigheid? of zie je afvalhopen, lijden en oorlog? Waar richt je je focus op? Als de wereld die je ziet de wereld is die je bent, wat zou je dan aan jezelf willen veranderen? En wat bevalt je, wat beschouw jij als je kwaliteiten? Waar richt je je aandacht op? Aan wat schenk je energie en liefde? Geef je kritiek of schenk je goede raad aan je wereld? Luister je naar de goede raad van je wereld?

Je kunt de wereld enkel veranderen door jezelf te veranderen, begin bij jezelf, maak plaats voor positieve gedachten in jezelf, maak plaats voor gevoelens van liefde en schoonheid, laat Venus in jezelf ontwaken want Ariel werkt ook met haar energieŽn. Richt je niet teveel op het negatieve, plant eerder de bloemen der liefde en zaai de vrede in de vorm van een mooie bloementuin waar je kunt gaan zitten en genieten in het licht van de Zon. In de stilte, in de rust waaruit het begrip als een levende intelligentie tot je spreekt en je de reden van je bestaan ontsluiert. Breng je wereld tot leven creŽer, fantaseer, vul jezelf en je omgeving met je schitterende ideeŽn, breng ze tot leven met liefde en geniet van je bestaan.

Beschermengel Ariel geeft je een overzicht van jezelf en van je leven, van je diepste geheimen want zij kent je: zij weet wie je bent. Weet jij wie je bent, wat je wil en waar je van houdt? Kun jij de waarheid in jezelf lezen? Ariel kan je helpen met al deze vragen te beantwoorden en nog veel meer, zij kan je de kennis en het begrip brengen en je gelukkig maken door al deze zelf-inzichten. Zij leert je om naar jezelf te kijken, naar je huisje en je tuintje, naar de vogeltjes die fluiten en de kinderen die spelen en zingen en nog zoveel andere fantastische dingen.

Met haar kun je je geliefden tot leven roepen, kijk naar je geliefden, droom van hen en breng hen tot leven. kijk naar de mensen die je omringen, naar de bomen en de planten die in je omgeving groeien. Kijk naar alle delen van je wereld waar jij een positieve invloed op kunt uitoefenen en waarmee je prachtige dingen kunt verwezenlijken. Is je huis gezellig en schoon, kun je er de nobelste gasten ontvangen? Ben je een goede gastvrouw of denk je dat je beschermengel liever niet in je zou wonen? Als je huis vies is maak het dan schoon, als je in slechte gezondheid bent verzorg jezelf dan. Als je tuin een woestijn is begin dan met het zaaien en verzorgen van goede nieuwe zaden want zij zullen je de schoonheid en de vruchten schenken die je verdient.

Met Beschermengel Ariel aan je zij maak je iedereen blij, met Ariel kun je liefde, schoonheid en vrede in jezelf en in je wereld brengen. Zij staat je toe om je uit te drukken met gratie en zachtheid, om harmonie te vergroten en plaats te maken voor prachtige gelegenheden, die al wat laag en bij de grond is doen verbleken. Tijdens deze gelegenheden kun je beste vrienden samenbrengen, al je goede eigenschappen verenigen en fijne en leuke activiteiten organiseren waar iedereen wat van kan leren.

Liefde is het antwoord en dat weet je, geef je over en laat al het andere gaan, speel je denkspelletjes en fantaseer maar hou het leuk, maak er iets fijns van, zorg ervoor dat je er aantrekkelijk uit ziet, kleed jezelf en je creaties mooi aan, maak er een verleidelijk kunstwerk van dat uitnodigt om te verkennen, laat vreugde genot en overvloed toe in jezelf en in je leven.

Maak plaats voor de stoet van engelen die in je wil wonen, maak plaats voor alle goede eigenschappen die je kunt bezitten. Breng liefde in onze levens, werk alles af en stop niet met werken voordat je werk, je lichaam en je leven gevuld is met liefde. Maak er iets liefdevol van laat het in al zijn details schitteren als een goddelijke diamant, maak van je leven een juweeltje, want je bent het waard.

De diamant bevindt zich in je hart en in je hand als een ring, als een verbintenis met je beschermengel en met hetgene wat hem tot leven heeft gebracht. Bedank God en de Engelen met heerlijke geuren, prachtige muziek, prachtige juwelen en tekeningen, schilderijen met de mooiste landschappen. Wees als een spiegel voor de goddelijke schoonheid en reflecteer de stralen van de goddelijke Zoon.

Wees als een edelsteen en genees de mensen om je heen door je subtiele aanwezigheid. Toon hen de schatten aan natuurlijke overvloed. Maak jezelf en je wereld bewust dat er zich overal schitterende sterren bevinden, dat het de moeite is om naar de hemel te kijken en de wolken en de zon te beminnen. Laat de rust en de vrede van de hemel op je inwerken. Vul je met haar licht, haar schoonheid, wees als de aarde en geniet, laat de aantrekkingskracht van de natuur op je inwerken.

Ontdek de paradijselijke eilanden die je innerlijke zeeŽn herbergen, de bossen en de velden met bloemen die wachten om je te verwelkomen wanneer je bereid bent om hen tot leven te roepen en de nodige stappen te ondernemen. Als het je niet lukt om je innerlijke wereld te veranderen, verander dan van uiterlijke omgeving. Omring je met de mensen en de omgeving die jij wenst en volg hun voorbeeld als je zelf het goede voorbeeld niet kunt geven.

Of maak een mengeling van beide. Je zult verbaasd staan van hetgeen je kunt bereiken en hetgeen je al bereikt hebt wanneer je leert om met de juiste ogen naar jezelf en naar de creatie te kijken. Bekijk je leven als een spannend sprookjesboek en wees dankbaar voor de 1001 nachten die je wachten, geniet van je dromen en weet dat zij je altijd zullen steunen en je de weg wijzen.

Je hebt de macht om de symbolen te begrijpen en om de moraal achter alle verhaaltjes in je boek te doorzien, dit begrip kan een heel ander licht over je wereld brengen en de moeilijke delen van je verhaal heel wat leuker maken. Ariel geeft je de mogelijkheid om in jezelf te lezen als in een boek, om jezelf van een afstandje te bekijken en te lachen met de zotten en de dwazen in jezelf, geef jezelf een goede raad en glimlach want eigenlijk valt het allemaal best wel mee en kent elke ervaring een goed einde.

Herinner je het kind dat leerde om te lopen, herinner je je dromen, doe de hoop in jezelf herleven en weet dat alles wat je ooit hebt gedaan gedacht of gedroomd hebt nog steeds bestaat en dat je het kunt verwezenlijken wanneer je er plaats voor maakt in je leven, in jezelf en in de realiteit die je zelf creŽert.

Laat het innerlijk kind in jezelf ontwaken en hand in hand wandelen met de wijze, zorg dat er plaats voor iedereen is in je leven, open de poorten van je hemelse rijk. Vooruit vlieg mee met je beschermengel naar de subtielste gebieden van je bewustzijn. Word je bewust van je mogelijkheden, ontdek de schatten die in jezelf verborgen liggen.

Je bent 1 met je hemelse Vader

Beschermengel Ariel heeft je de kracht geschonken om de diepste waarden van liefde en respect die in je hart huizen op een delicate en diplomatische wijze naar buiten te brengen. Ariel zal je steeds de nodige kracht schenken om in jezelf en je dromen te blijven geloven. Ariel zal je vullen met zelfvertrouwen en je waarden bevestigen door je dromen te schenken die deze waarden bekrachtigen.

Ook kan Beschermengel Ariel je bijstaan en je de weg tonen door je voorspellende en inwijdende dromen te sturen, wees dus zeer aandachtig en probeer je je dromen te herinneren als je 's morgens vroeg opstaat. Ook tijdens de dag zal Ariel je steeds begeleiden door middel van symbolische anekdotes in je leven die je steeds meer begrip omtrent het Al zullen schenken.

Deel dit begrip en wees begrijpelijk, lees tussen de lijntjes maar verwacht niet dat iedereen al klaar is om de wijsheden die achter de woorden verborgen liggen te begrijpen, net zoals niet iedereen de wijsheid die zich in deze tekst bevindt zal kunnen verteren en dat sommige ideeŽn misschien zwaar op de maag zullen liggen.

Neem dus je tijd en lees en overdenk de dingen die hier geschreven staan beetje bij beetje, totdat je het grote geheel ziet en je niet meer stoort aan de details die je onwaarschijnlijk lijken.

Ariel leert je de levenskunst door je in contact te brengen met de goddelijke moraal die in je huist. Leef naar deze waarden en beleef je eigen waarde in al haar vormen, wees fier op jezelf en weet dat je het waard bent om als een Zon te stralen en de sterrenkracht die in jezelf huist te delen met je geliefden.

Speel mee met het hemelse koor waarvan jij en je beschermengel deel uitmaken. Wees dankbaar voor de muziek der hemelse sferen die vanuit de rust en de stilte uit het diepste van jezelf opstijgt en draag je toontje bij.

Heb vertrouwen in jezelf en in je stem, laat je hart zingen van vreugde en je stem spreken vol vertrouwen in de waarde van dit hart en de intelligentie van je geest die je toestaat om deze waarden te verkondigen op een harmonieuze wijze.

Beschermengel Ariel leert je om zelfvertrouwen te cultiveren door te geloven in de Godheid die je steeds leidt door je zijn wijsheid in te fluisteren door middel van waardevolle inspiraties en voorgevoelens. De innerlijke kracht die Ariel je schenkt beschermt je tegelijkertijd tegen negatieve invloeden van buitenaf!

Want wie vol van geloof en liefde is en straalt als een ster vormt een schild, een cirkel van licht om zich heen waar geen enkele negatieve invloed nog door kan dringen.

Beschermengel Ariel staat je toe om trouw te blijven aan je ster, aan je hartewens en aan de hartenwensen van je medemensen. Ariel toont je dat het de moeite waard is om de weg te volgen die je eeuwige zelf voor je heeft uitgestippeld. Volg dus de weg van de wijze en vertrouw op je innerlijk licht, weet dat alles steeds goed zal komen want na elke nachtmerrie komen weer fijne dromen, wees je bewust van de waarden die de kluizenaar in je inner-rijk je wil leren.

Blijf steeds trouw aan de waarden van je hogere zelf want de enige echte rijkdom is de verbintenis met de Godheid die je dankzij je lieve beschermengel kunt maken en de enige echte waardigheid begint met trouw aan je beschermengel en aan God.

Dankbaarheid, vertrouwen en geloof zullen je krachtig en rijk maken, wees dus positief en opbouwend, werk aan jezelf en wees fier op elke stap die je doet op het pad naar je Ster.

Beschermengel Ariel leert je om in je kracht te blijven staan en steeds de nodige energie uit je inner-rijk te putten, daar kan zij een leeuwin zijn of een liefdevolle tovenaar, een God of een Godin, een vurige rivier van bloed die de nodige energie door je kan laten stromen en je bevrijden van al de zwakheid die je ervan weerhoudt je innerlijke rijkdom tot leven te dromen.

Engel Ariel vult je wezen met de kennis uit het hart, hij brengt je rechtstreeks in connectie met de bron en kan je door middel van meditatie tot diepe inzichten brengen omtrent jezelf en de wereld. Je wordt steeds gesteund door zijn goddelijke licht dat tot je komt tijdens momenten van rust en stilte.

Met Ariel als Beschermengel kun je een uitstekend medium worden dankzij de innerlijke profete die in jezelf woont en zich reeds ontsluierde in vele vormen, doch weet dat niet alle vormen waar zijn en dat er zich in je inner-rijk ook nog vele illusies kunnen bevinden die je proberen te verleiden of angst aan te jagen.

Oude wonden, schaamte en spijt, ongeloof en woede, wees dus op je hoede en laat je leiden door het gouden licht van je beschermengel, dat zich als een weg voor je zal openbaren wanneer je het hem vraagt.

Beschermengel Ariel leert je om door de uiterlijke schijn heen te kijken en de echte schoonheid in alles en iedereen naar boven te halen. Ariel kan je 1 voor 1 alle goddelijke geheimen ontsluieren in het ritme dat voor jou het juiste is.

Je kunt met hem werken tijdens meditatie en visualisaties. Het zijn niet zozeer de technieken die tellen maar de resultaten die je behaalt. Ontdek zelf welke fantastische resultaten je kunt behalen en laat je verrassen door Ariel.

Een goede meditatie brengt je in harmonie met jezelf en een fijne visualisatie schenkt je weer hoop en doet je dromen, het is op deze wijze dat het goddelijk licht tot je kan komen, als een stroom van fantastische liefde die je hele wezen vult. Laat deze goddelijke vloeistof door je lichaam stromen, let op je ademhaling en voel hoe de goddelijke adem weer zuurstof aan je inner-rijk geeft.

Voel het leven, voel de liefde in jezelf en laat je inspireren, laat je ideeŽn groeien en bloeien, bestudeer de bloemen van je inner-rijk, maak kennis met je chakraís, bestudeer ze in alle rust en weet dat dit werk zijn vruchten zal dragen en dat de rijkdom die je je zo eigen maakt niet enkel jezelf maar alles en iedereen om je heen zal dienen.

Engel Ariel kan je helpen met het vinden van rust, kalmte en sereniteit in jezelf. Wanneer je op een positieve wijze met haar werkt zul je steeds de innerlijke vrede en kracht bereiken die je nodig hebt om jezelf en de wereld te begrijpen. Het werk met Ariel zal je vullen met Liefde, een overvloedig gevoel van gelukkig zijn en genieten van hetgene wat er in je gedachten en je gevoelens gebeurt zal je steeds aansporen tot goede daden en zo zul je steeds op een juiste wijze om kunnen gaan met de rijkdom die je bezit en die je omringt.

Zelfs gevoelens van triestheid en melancholie zul je in goede banen kunnen leiden en zo de trein der liefde door het ijzige landschap der stilstand kunnen sturen naar het liefdevolle land der creativiteit.

De ring der eenheid

Beschermengel Ariel is als een brug, een verbinding me de Godheid in jezelf. Hij schenkt je de ring der eenheid die het je mogelijk maakt om in de toekomst te kunnen kijken als een koningin, een hogepriesteres die haar land bekijkt en nadenkt hoe zij het beste gebruik kan maken van de rijkdom die God haar geschonken heeft.

Een koningin die weet dat haar Vader haar steeds de nodige middelen zal schenken om de goddelijke droom waar te maken. Een hogepriesteres die licht brengt in jezelf waardoor je een duidelijke visie omtrent jezelf, je toekomst en je verleden ontvangt als ook de gave om steeds dankbaar te zijn en te delen in de goddelijke liefde die in ons allen huist met de heilige geest die door ons allen werkt.

Ariel is de Engel der mysteries en schonk je de gave om je intellect en je gevoelens zodanig te verbinden dat er een enorme rijkdom aan ideeŽn en dromen in je ontstaat, een kracht waaruit je steeds kunt putten. Het licht der schoonheid dat hij je door middel van Venus schenkt leidt je naar het mooiste in jezelf en brengt je zo naar de schitterende sterren-koning die in jezelf huist.

Ariel schenkt je de kracht, de kennis en de schoonheid van het hart, zijn gaven zijn als een licht waarmee je iedereen kunt leiden, het licht is je gegeven en de mogelijkheid om anderen het juiste pad te tonen om dankbaar te zijn en je te laten belonen door de goedheid die in jezelf huist, de waarde van het leven die alles de moeite waard maakt.

Wees waardig aan deze waarden en geniet van het leven, kijk met liefde naar alles en maak er steeds het beste van, want alles is je gegeven, je bent de koningin van je bestaan en je weet diep in jezelf waar je naar toe moet gaan.

Deze diepe connectie met de profete in jezelf kan je ten dienste stellen van je medemens door een kanaal van Engelenlicht te worden en je medemensen op een positieve wijze te informeren over hun toekomst, hen steeds sleutels te schenken en de gesloten deuren naar hun innerlijke schatten te openen. Hen weer in verbinding te brengen met hun ster zodat ook zij het hoofdpersonage van hun eigen verhaal kunnen worden en schitteren in al hun glorie.

Engel Ariel is een van de dragers van de fakkel der kennis en zal je dan ook steeds op een heldere wijze leiden over de regenboog van het bestaan naar de schat die zich in jezelf bevindt, de ster die het nooit opgeeft en voor wie het leven een feest is en de materie een kennismaking met de goddelijke rijkdom en overvloed, een expressie van de goddelijke voorzienigheid zelve, een stroom van informatie en van zelfinzichten die zich steeds blijven herhalen totdat je ze begrijpt, totdat je jezelf begrijpt totdat je 1 wordt met de muziek en je waarachtig kunt dansen op het ritme der goddelijke liefde met de ster die je zelf bent, je innerlijke geliefde die zich uit in al zijn vormen.

Degene waarnaar je op zoek bent en hij die steeds met je is.

Ariel kan je inwijden en deze dans des levens leren. Hij kan de goddelijke vlam in je doen oplichten en heel je innerlijk landschap verlichten als de prins die je Zon weer doet schijnen.

Laat door deze goddelijke kennismaking de ster in je ontwaken en maak kennis met het landschap van het bevroren eiland waarvan men enkel de top kan zien, de ijsberg aan ervaringen en onvervulde verlangens, het landschap van je dromen wat je dankzij Ariel je geliefde Beschermegel tot leven kunt doen komen. Volg dus je Ster en wees vol vertrouwen, geloof in jezelf en in je dromen want zij zullen allen uitkomen.

Met Ariel kun je de Hemel op aarde brengen en je innerlijke schatten met liefde en intelligentie manifesteren in de vorm van een overvloedig leven en een geliefde persoonlijkheid.

Ariel schenkt je de mogelijkheid om te luisteren naar de wijsheid van je hart en je liefde te schenken aan hen die het verdienen, door hen op een positieve wijze weer aan te moedigen. Geef je geliefden dus steeds een duwtje in de rug, wijs hen de weg en beloop het pad te samen met hen van wie je houdt.

Wees vriendelijk en zacht en deel je rijkdom aan mensenkennis met iedereen om je heen.

Zorg dat je de dingen steeds vanuit je hart doet want enkel een cadeau met liefde geschonken wordt in dank ontvangen. Wanneer je met liefde geeft en ontvangt dan zal het leven je steeds alles schenken wat je nodig hebt.

Wanneer je grote en liefdevolle plannen hebt zal Ariel zijn hemelse goud voor je manifesteren in de vorm van geld en bezittingen, maak daar goed gebruik van, gebruik je schatten voor iets goeds en nuttig, iets wat iedereen rijker en gelukkiger maakt.

Wees vreugdevol en vrijgevend doch let er ook op iets van je rijkdom te behouden, wees spaarzaam met je energie, gooi geen parels voor de zwijnen en laat je ook niet verleiden door de zwijnen die enkel aards genot najagen en voor wie rijkdom enkel een machtsmiddel is en de schoonheid zich enkel bevindt in uiterlijke schijn. Kijk door al deze illusies en angsten heen en ontdek samen met Ariel de ware schoonheid die zich in alles bevindt.

Ariel brengt je naar je ware zelf, degene die je echt bent en bevrijdt je zo van alle illusies, alle uiterlijke schijn waarmee je omhuld bent. Ariel geeft je de kracht om al je maskers af te legen en van jezelf te houden zoals je werkelijk bent.

Ariel onthult de ware schoonheid in jezelf en helpt je om op een waardige wijze te handelen in naam van deze schoonheid met het licht der liefde dat je in je hart draagt.

Laat je vriendschap en je vreugde spreken, omring je met vrienden en deel de wijsheid die het dagelijkse leven jullie schenkt door middel van haar lessen. Geniet van het opdoen aan ervaringen en het experimenteren met de vele gaven die je gekregen hebt.

Laat je niet forceren, blijf je innerlijke waardigheid eren, geef liefde en wees dankbaar voor al de inspiratie en de nieuwsgierige bedrijvigheid die Ariel je schenkt.

Durf te dromen en te wensen, kijk diep in je eigen donkere nacht en vertrouw op de schitterende sterrenliefde, de waarachtige rijkdom van het hart.

Laat je innerlijk kind ontwaken en bekijk de wereld door haar ogen, geniet van het spel, de zoektocht naar de schat, het plezier van het leven in overvloed en gelukzaligheid.

Heb vertrouwen in je hemelse ouders en je geliefde begeleider Ariel, je broeder en je beschermengel, het licht dat je steeds begeleidt. Bedank hem voor het rijke avontuur des levens, deel in liefde en wees wie je bent.

Beschermengel Ariel kan je de sleutel geven naar de magische sprookjeswereld in jezelf en je in fijne en romantische stemmingen brengen, hij zal steeds vanuit je hart zingen en je meenemen naar hogere sferen waar je rijkelijk beloond wordt voor je werk en een visie omtrent jezelf en je toekomst kunt ontvangen.

Engel Ariel kan je meenemen naar je innerlijke bank waar je van je welverdiende rust kunt genieten en betaalt je uit voor je goede daden door je de geheimen der natuur te onthullen zodat je haar rijkdom ten volle kunt benutten, haar in liefde bedanken en steeds weer met geloof en vertrouwen verder kunt werken aan de verfijning van het kunstwerk der natuur, door steeds liefdevollere en mooiere dromen te weven. Steeds het beste van jezelf aan je creatie te geven.

Beschermengel Ariel kan je een zicht verschaffen omtrent je actuele persoonlijkheid en de weg openen voor je goddelijke individualiteit. Wanneer je met hem werkt zal hij je alle kwaliteiten in jezelf tonen als sterren die schitteren aan je hemelse firmament. Ook zal hij je begeleiden op de weg naar je innerlijke grotten en kerkers waar je fouten in de duisternis van je eigen innerlijk aan het werk zijn.

Samen met Ariel kun je ook van deze fouten sterren maken , edelstenen† die schitteren en glinsteren in het diepst van je wezen. Samen met Ariel zul je deze zwarte kolen tot diamanten transformeren en steeds meer en meer leren over het alchemistisch proces dat het leven is.

Beschermengel Ariel zal je tonen hoe je het beste kunt handelen en je bijstaan op je weg totdat je een perfecte weerspiegeling van de goddelijke schoonheid wordt. Zij zal je de waarde van de eeuwige dingen tonen en steeds inspireren door licht in je duisternis te brengen en je te transformeren met liefde en intelligentie.

Engel Ariel kan het rijk van God aan je openbaren wanneer je als een kind bent en durft te geloven in de goddelijke voorzienigheid, kinderen zien het paradijs en geloven in het geluk, zij maken zich geen zorgen omdat ze weten dat hun ouders voor alles zorgen.

Wees dus als een kind en weet en vertrouw, geloof in de hemelse Moeder en Vader en heb nooit geen zorgen. Rijk is het zorgeloze kind in jezelf, laat het vrij, laat het spelen en genieten van het leven, beleef het plezier door de wereld met nieuwe ogen te bekijken en er een fantastisch avontuur van te maken.

Ga op reis in je zelf met Beschermengel Ariel als een kind, een koningin of een hogepriesteres, maak gebruik van de ring die je hebt gekregen, de alliantie met de Heer die zich in jezelf bevindt, neem de regenboog naar dromenland, bergen en zeeŽn, gronden waaruit de schatten oprijzen in de vorm van een natuurlijke en heerlijke schoonheid staan tot je beschikking.

Fantastische innerlijke landschappen zonder einde en nog veel meer biedt Engel Ariel je.

De mogelijkheden die Beschermengel Ariel je schenkt zijn oneindig en de bron aan informatie waar zij je mee in contact kan brengen zal je de wijsheid en de wetenschap schenken die wij door onze vele levens heen verworven hebben.

Engel Ariel en ik toonden je een waaier van mogelijkheden en verschillende innerlijke landschappen en personages waarmee je aan het werk kunt gaan.

Doch wanneer je in je eigen inner-rijk deze wetenschap niet kunt vergaren dan zal zij je op reis sturen in de uiterlijke wereld.

Beschermengel Ariel zal je de Liefde in al haar vormen openbaren en het verlangen naar eenheid en eenwording van de innerlijke en uiterlijke werelden in je wekken. Samen met haar kun je genieten van de schoonheid die de diversiteit je schenkt in al haar vormen.

Met Ariel kun je de wereld veroveren en je eigen kleine paradijs creŽren. Hoe deze tuin eruit zal zien zal volledig van jezelf afhangen. Wanneer je kijkt naar de wereld om je heen en de wereld in jezelf zie je reeds vele voorbeelden die van het ene extreme naar het andere gaan.

Wat is goed en wat is slecht? Er zijn vele wegen en je hebt de opdracht gekregen om deze allen te verenigen en te leiden naar het eiland der liefde wat zich in je hart bevindt.

Laat dit hart spreken, zing voor je volgelingen en leid hen naar de tuin van de eeuwige jeugd waar zij net als jij hun dromen kunnen omarmen en realiseren op Aarde.

Ziedaar de Zon die de plantjes laat groeien, ziedaar de edelstenen die diep in de aarde gloeien. In al het duistere zit wel iets moois verborgen, richt je aandacht daar op en laat achter je zorgen.

Ga op zoek naar de geliefde die zich in je hart bevindt, je schone droomprins of je stoere ridder, je verleidelijke playboy of je wijze romantische minnaar. Hij die van je houdt om wie je bent, hij die je het allerbeste kent en je steeds op een positieve wijze aanmoedigt om verder te gaan met alle projecten waarmee je bezig bent.

Hij die je werkelijke schoonheid ziet en kent, hij die je steeds met complimenten en cadeautjes verwent. Ontdek hem in jezelf en weldra zal hij in je leven komen en je belonen met de realisatie van je mooiste dromen.

Beschermengel Ariel staat je bij op de weg naar vervollediging, het is de wens van Ariel dat wij ons allen ver-enigen, dat wij compleet worden. Elimineer je negatieve gedachten en gevoelens omtrent de verschillen die te groot zijn. Ga op zoek naar affiniteiten, wek de aantrekkingskracht der liefde. Gebruik het gene wat ons samen kan brengen als een balsem die ons allen verbindt.

Zoek de overeenkomen en laat de verschillen varen totdat ze elkaar ontmoeten en zich in vrede kunnen verenigen op het paradijselijke eiland van de eeuwige lente.

Zoek naar waardevolle redenen die de mensheid kunnen overtuigen dat een algemene vereniging de moeite waard is.

Werk samen met Engel Ariel aan deze grote liefdesvereniging en bespoedig zo de komst van het paradijs op Aarde. Geef goede raad zodat iedereen zich geprijsd voelt en wij ons allen kunnen verbinden met onvoorwaardelijke liefde voor elkaar.

Je kunt een goede raadgeefster zijn voor koppels die het moeilijk hebben en de glorieuze liefdesvereniging aankondigen die iedereen te samen zal brengen.

Beschermengel Ariel kan je helpen om vrede in jezelf te vinden, om de uitersten te verenigen en al je verschillende persoonlijkheden in extase te laten dansen rond de bron die zich in je hart bevindt. De materialisatie van dit innerlijk gebeuren zal van je leven een feest maken waar iedereen steeds van kan genieten.

Engel Ariel schenkt je de sympathie, de vriendelijkheid en de diplomatie die zelf de ergste conflicten weer op kan lossen en alle poorten naar vrede harmonie en vreugdevolle avonturen voor je open zal doen.

De inspiratie die Ariel je schenkt kan van je leven een kunstwerk maken, een liefdesvereniging van beeld en geluid, van zoete geuren en sensuele aanrakingen, een massage zonder einde in het ritme van de goddelijke voorzienigheid.

Goede raad van Beschermengel Ariel

Blijf jezelf waardig, verlaag je niet tot het niveau van zij die het slechte voorbeeld geven, blijf in je kracht staan en toon zelf het goede voorbeeld door op een positieve wijze met mij te werken, ik zal je steeds steunen en begeleiden.

Ik ben steeds met je en zal je bevrijden van alle twijfels die je er nog van weerhouden om direct met mij te praten, zodat je voor eens en voor altijd de stemmen van de lagere entiteiten in jezelf achter kunt laten.

Laat je niet langer verscheuren tussen meningen over goed of slecht, de weg gaat niet naar boven of naar beneden, de weg is recht of rond: welkom in het land van de gouden morgenstond.

Schaam je niet langer voor je innerlijke werelden, maak ze waar als dat je wens is.

Spreek uit eigen ervaring, laat je niets dwingen of opdringen,

maak je eigen keuzes en wees fier op jezelf.

You can dream. Wish upon your star. I am your inner star, your inner child, and your promise of happiness. I am your beloved Angel Ariel. Come and take my hand I love you.

Affirmaties:

1 van de beste manieren om de krachten van je Beschermengel in je te wekken is het affirmeren van deze krachten in jezelf met grote dankbaarheid en geloof in de realisatie van je woorden, vandaar dat hieronder een aantal affirmaties volgen die de krachten van Ariel in jezelf zullen doen ontwaken:

Dankjewel Beschermengel Ariel dat jij mij bewust maakt van de overvloedigheid aan schoonheid en vreugde die deze wereld herbergt .

Dankjewel Engel Ariel voor de grote extase die het rijzen door de verschillende werelden mij schenkt.

Dankjewel Ariel dat jij mij in contact brengt met het innerlijk kind in mezelf voor wie het leven nog een paradijs is. Het kind dat nog durft te dromen, en te springen staat om op avontuur te gaan.

Bedankt Beschermengel Ariel dat ik als een kind mag zijn en alles weer kan zien door nieuwe ogen.

Dankzij Engel Ariel breng ik licht in de duisternis en transformeer ik mezelf met liefde en intelligentie.

Dankjewel Ariel dat jij het licht in mijn duisternis brengt en me transformeert door me liefde en intelligentie te schenken als vleugels naar vrijheid en innige rijkdom.

Dankjewel Ariel voor de rust en de vrede, de harmonie en het gebed. De meditatie en de dromen, het genieten en het fantaseren, het op reis gaan in de hogere sferen.

Dankjewel Beschermengel Ariel dat de innerlijke rust en harmonie die ik tijdens dromen en meditaties ontwikkel mij steeds de juiste weg wijst.

Dankjewel Engel Ariel dat ik in vrijheid en waardigheid mag leven.

Bedankt Ariel dat ik dankzij jou vertrouw in mijn eigen waarden omdat ik weet dat ik en de Wijze 1 zijn en ik volledig in zijn raad der Engelen vertrouw.

Bedankt dat jij mij de boodschap die verborgen is in de evenementen van mijn bestaan leert lezen zodat ik nooit niets of niemand hoef te vrezen.

Bedankt voor het vertrouwen wat jij mij schenkt, de rijkdom en hoop waarmee ik iedereen kan genezen.

Door deugden die je met Beschermengel Ariel in jezelf kunt ontwikkelen te affirmeren en te contempleren kun je veel leren, dit kan leiden tot meditaties of gebeden, maar je kunt ook op reis in je eigen sprookjesland gaan, met Ariel als Beschermengel ben je de Meester van je eigen bestaan. En het is zo dat al deze affirmaties en de gebeden die volgen zijn ontstaan. Als een goddelijk rijm dat de waarheid brengt en je de ware liefde van het hart schenkt:

AR-ARI-ARIEL

Bedankt Beschermengel Ariel voor de weg van sterrenlicht die jij mij openbaart, bedankt voor de eeuwige bron van rijkdom en inspiratie die in mij woont. Bedankt voor de ster die mij kroont en me steeds met de uitkomst van mijn wensen beloont.

Glorie aan jou mijn liefste koning, mijn schitterend innerlijk kind. Bedankt dat ik met jou in mijn hart durf te dromen en er vertrouwen in heb dat alles waar ik in geloof uit zal komen.

Met veel liefde en respect omarm ik je en schenk ik je mijn tederste liefdeskus. Ik hou van jou Engel Ariel en 1 worden met jou is mijn grootste wens zodat wij samen van deze aarde een paradijs kunnen maken en de materie versieren met de pracht en de praal van Venus. Haar vullen met het licht van de Zoon en zo meer begrip en tolerantie op de wereld brengen. Bedankt dat ik jouw rijkdom mag vermenigvuldigen en zo de Eeuwige in waardigheid huldigen. Bedankt voor het liefdevolle werk dat wij samen uit mogen voeren.

AR-ARI-ARIEL

Mijn Liefde is groter dan de zee en de innerlijk rijkdom die jij mij schenkt veelvuldiger dan de waterdruppels die zich erin bevinden.

Bedankt Ariel want dankzij jou word ik weer 1 met de zee van mijn dromen

en kan ik altijd naar dromenland komen.

Zeemeerminnen en prinsessen, avonturen en liefdevolle lessen,

een bron van ware liefde en rijkdom waar ik mijn dorst kan lessen.

Bedankt voor de wijn die jij mij liet drinken,

laat mij hem delen want de kinderen van de koning zijn met velen.

Het was een eer om deze lezing met jou te bestuderen en ervan te leren, dat de woorden ervan tot in het diepst van het hart mogen raken, zodat zij kunnen wortelen en groeien naar de Zon.

Laat de Levensboom der Liefde het bouwwerk van mijn hart zijn.

Leer mij om zijn wijsheid te begrijpen zodat ik de nodige kennis en liefde aan mijn medemensen kan geven en wij allemaal in vrede verder kunnen leven.

Korte samenvatting

Beschermengel Ariel schenkt je een goede intuÔtie, heldere ideeŽn, een vrijgevige en nobele aard, de gave om je ideeŽn te verspreiden en in rijkdom te delen. Hij schenkt je een oplossingsgerichte geest en de mogelijkheid om tevredenheid en harmonie in je leven en het leven van alles om je heen te bewerkstelligen.

Engel Ariel toont je alle oplossingen en schenkt je de nodige gereedschappen (kwaliteiten, deugden, gaven) om je leven te doen slagen en het bouwwerk van je dromen te verwezenlijken. wanneer je in de war bent en tussen de overvloed aan gedachten de stem van je ware, eeuwige zelf niet meer kunt herkennen vraag dan hulp aan je Beschermengel en laat je door hem leiden naar de stille en de rust, naar de liefdevolle vrede in je hart vanwaaruit God tot je zal spreken en je de weg wijzen door je de juiste informatie te geven, door je het licht der waarheid te schenken dat al je wonden zal genezen.

Ariel is de Engel der innerlijke rijkdom, de engel der openbaringen.

Beschermengel Ariel schenkt je een overvloed aan inspiratie, kunstzinnigheid en dromen, fantastische landschappen die allemaal tot leven komen. hij overspoelt je met symbolische voorstellingen die† je de diepste en waardevolste geheimen omtrent jezelf en de wereld ontsluieren.

Alles bevindt zich al in jezelf als een zaadje dat wacht om te ontkiemen. Dit zaadje wil een mooie bloem worden, zij wil genieten van het licht van de Zon en is volop bezig zich een weg te banen naar de buitenwereld. Zij wil zich geven, haar kennis delen, praten en lachen, communiceren met de mensen om haar heen.

Dit zaadje is de ster die in je schijnt. Het is je hogere Zelf. Heb vertrouwen in deze ster want zij weet precies wat je moet doen om je innerlijke rijkdom op aarde te manifesteren. Volg je intuÔtie want zij zal je leiden naar de schatten die in jezelf verborgen liggen. Diep van binnen weet je alles al en deze wetenschap is een rijkdom die steeds tot je beschikking staat en zich geduldig beetje bij beetje openbaart.

Engel Ariel kan je helpen om vertrouwen te hebben in jezelf, waarna je je innerlijke rijkdom kunt delen met alle mensen om je heen. Dankzij hem heb je de capaciteit om de diepste geheimen te ontsluieren en de mysteries des levens aan het licht te brengen. Je intuÔtieve ideeŽn en gevoelens kunnen je helpen om alle problemen van jezelf en je medemensen op te lossen. Je bent een wezen vol openbaringen, dus laat ze vrij. Deel je rijkdom op een discrete en subtiele wijze zonder jezelf of je medemensen pijn te doen.

Laat de liefde die in je is haar werk doen, want ook liefde, discretie en subtiliteit behoren tot je innerlijke schatten. Het goud en de edelstenen die je in jezelf kunt vinden bestaan uit de goede eigenschappen die je je eigen hebt gemaakt.

Deel deze rijkdom en heb geen schrik van de duisternis. Omarm je demonen, schenk hen licht en vergiffenis. Want je vijanden zijn je beste vrienden omdat zij je bewust maken van de delen van jezelf waar je nog aan moet werken. Zij vertellen je de waarheid en wanneer je luistert naar hun goede raad kun je je steen polijsten en er achter komen dat ook jij een facet bent van de goddelijke diamant.

Beschermengel Ariel schenkt je de goddelijke gratie om te leven in het vreugdevolle nu moment, uit het verleden te putten en aan de toekomst te bouwen vol geloof en vertrouwen, omdat de toekomst nu is en het verleden is geweest, daarom kunnen wij nu enkel een schitterende toekomst beleven. Verwelkom haar want zij is de creatie van je gevoelens, je daden en je gedachten, zij is het resultaat dat jij verwachte. Zij is de schat die zich in jezelf bevindt en de innerlijke rijkdom die je alom aanwezig omringt.

Wij zijn als een gedicht, een rijm van goddelijke rijkdom en overvloed, dat de woorden van de Heer tot ons mogen komen en ons belonen met de realisatie van onze mooiste dromen.

Wij zijn rijk, rijker dan al het geld.

Wij zijn rijk, rijker dan al het bezit.

Het is een rijkdom die in ons zit.

Het is de liefde.

Het is de hoop.

Laten wij met onze Ziel dansen

en leren leven met de innerlijke rijkdom die ons is gegeven

alsook met de overvloedige voorzienigheid waarmee zij ons omringt.

Laten wij het leven danken voor de melodie waarin wij ons bevinden.

Laten wij genieten want wij zijn allen haar beminden.

Laten wij haar vervolmaken en de wereld bezielen met onze liefde voor haar.

De enige echte rijkdom bevindt zich in ons.

Het is een onuitputtelijke kracht

die ons de mogelijkheid geeft altijd gelukkig te zijn.

Zij geeft ons de mogelijkheid

altijd alles als prachtig, mooi en nuttig te ervaren.

Beschermengel Ariel staat je toe om jezelf te leren kennen en al de persoonlijkheden in jezelf te kunnen onderscheiden tot en met het glorieuze moment dat je je goddelijke individualiteit ontdekt en alle andere delen van jezelf deze herkennen en uit liefde voor zijn licht hem als koning accepteren en dienen met liefde en trouw.

Dan zullen alle kleine details schitteren, dan zal de goddelijke diamant met al zijn facetten je gehele wezen verlichten en dan zullen alle schatten in je wezen, je lichaam, je ziel en je geest† zich openbaren net zoals de zaadjes in de donkere aarde zich openbaren wanneer de lente aanbreekt en het licht van de Zon als bij toverslag al het verborgen leven weer in beweging brengt.

Engel Ariel zal je leven vullen met rijkdom wanneer je de echte rijkdom in je hart ontdekt en deze verspreidt net zoals de Zoon zijn licht verspreidt. Dan zal je liefdevolle glimlach de Aarde en al haar wezens† voeden en dan zullen zij je steeds omringen in de mooiste kleuren, dan zullen zij je ook al hun rijkdom, al hun vriendelijkheid en al hun steun verlenen, dan is voor je het weet alle duisternis en ook alle angst en alle haat verdwenen.

Beschermengel Ariel maakt je ervan bewust dat je een rijk iemand bent en dat je door deze rijkdom te delen nog rijker wordt. Wees dankbaar voor de rijkdom die je Beschermengel je heeft geschonken, doch wees voorzichtig en daal niet te diep in de materie, laat je niet meesleuren naar het middelpunt van de Aarde. Neen, wees als een Zon, ga op reis en stijg uit boven de aardse rijkdommen die enkel illusie zijn en je slechts tijdelijk genot verschaffen.

Ga op zoek naar de Eeuwige en verdeel zijn eeuwige licht, verspreid de waarheid, de wijsheid en de liefde van de Engel in jezelf. Open je kanaal en laat de rivier des overvloeds stromen. Ga voor je dromen, maar verlies je niet in je nachtmerries of in nep paradijzen vol pijn en vol lusten. Vergeet nooit de lippen van de Engel die je kuste.

Bedank Beschermengel Ariel voor deze kus van eeuwige liefde wanneer hij je hem geeft

en weet dat zijn kracht voor eeuwig in je verder leeft.

Ariel houdt van jou, Ariel houdt van iedereen

en het is de wens van Ariel om iedereen zijn rijkdom te schenken.

Engel Ariel schenkt je de mogelijkheden om waardevolle projecten voor jezelf en de wereld te realiseren wanneer je handelt in liefde en je werken weer hoop schenken. Dan zal hij je helpen bij het denken, dan zal hij je steeds de nodige inspiraties schenken. Dan zullen alle omstandigheden meewerken aan de realisatie van je droom, dan zal je overspoeld worden door hulp en rijkdom.

 

Beschermengel Asaliah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermegel Asaliah leert ons hoe wij zelf onze belevingswereld kunnen vormen door gehoor te geven aan onze fijnste gevoelens en onze verbeeldingskracht aan te wenden ten dienste van onze meest verheven visie. Ook leert zij ons om onze eigen visie los te laten (de manier waarop wij de dingen zien) en de wereld te zien voor wat ze is.

Boodschap van Engel Asaliah

Open je hart en word je bewust van je gevoelens. Eer en respecteer hen want zij zijn als de beste richtingwijzers op je pad. Gevoelens zijn zacht en liefdevol, gevoelens waarschuwen je op een rustige wijze. Emoties daarentegen sleuren je mee, vandaar dat het goed is om naar onze gevoelens te leren luisteren vooraleer wij meegevoerd worden door onze emoties.

Wanneer wij geen gehoor geven aan ons gevoel kan het zijn dat de emoties de overhand krijgen en dat zij ons zodoende toch nog de juiste richting uit sturen. Doch meestal zorgen emoties voornamelijk voor verwarring en strijd vandaar dat het aangewezen is om er steeds op toe te zien niet te emotioneel te worden.

Vorm geven aan onze eigen werkelijkheid

Beschermegel Asaliah toont ons hoe onze gedachten en onze gevoelens de verbeelding prikkelen en hoe wij door middel van onze eigen verbeeldingswereld het gene om ons heen aanschouwen. Engel Asaliah toont ons hoe wij met kennis en fantasie onze eigen beelden scheppen over de wereld en hoe deze beelden hun plaatsje vinden in ons bestaan. Zij laat ons zien hoe onze belevingswereld vorm aanneemt en maakt ons aandachtig voor de invloed die ons eigen voorstellingsvermogen hier op uitoefent.

Het openbaren van onze zielenkracht

Beschermengel Asaliah staat ons toe om eerlijk te zijn over onze gevoelens en onze diepste hartewens te uiten in woord en daad. Asaliah toont ons hoe onze gevoelens kleur geven aan ons bestaan en wanneer we met Haar aan de slag gaan en het leven aangenaam maken door steeds onze fijnste gevoelens te volgen zal er een gevoel van gelukkig zijn in onszelf ontstaan wat niet te evenaren valt. Het intense geluk dat Zij ons brengt bestaat uit de pure vreugde van de Ziel die zich mag uiten met al Haar verbeeldingskracht. Engel Asaliah brengt ons in contact met de Ziel die zingt voor ons allen, de Kunstenares die kleur geeft aan de wereld en voor wie het leven als een (linnen) doek is waarop Zij haar mooiste beelden projecteert. Asaliah inspireert ons en zet ons aan tot het uiten van onze Ziel. Wanneer wij Haar blootgeven en we het schitterende Wezen wat door onze allen heen werkt beleven kunnen wij met Haar mee dansen door de wereld van onze dromen.


Contemplatie

Beschermegel Asaliah leert ons om de wereld en ons eigen op objectieve wijze te beschouwen. Zij brengt ons inzichten en toont ons opportuniteiten. Zij maakt ons bewust van ons potentiel en schenkt ons een overzicht van de mogelijkheden die wij hebben. Zij staat ons toe om na diepe innerlijke contemplatie de juiste keuzes te maken en zodoende richtig te geven aan ons leven. Engel Asaliah behoed ons voor gevaren door ons te leren steeds de juiste koers aan te houden. En wanneer wij samen met haar ons pad belopen zal zij zorgen voor veel geluk op onze weg.

Het ontwikkelen van meer perspectief

Beschermegel Asaliah leert ons om vanuit onze ziel te communiceren. Zij helpt ons om naar ons zelf te kijken, om diep naar binnen te keren en door middel van de spiegel in ons onderbewustzijn tot bewustzijn te komen. Samen met Haar worden wij ons bewust van onze vaardigheden en krijgen wij de mogelijkheid om deze toe te passen in ons dagelijks bestaan. De gaven en talenten waarover wij beschikken worden geopenbaard, het geluk komt op ons pad en vele kansen worden ons geboden.†Samen met Beschermegel Asaliah kunnen wij het leven vanuit een hoger gezichtspunt leren beschouwen. Zij toont ons het grotere plaatje maar maakt ons ook aandachtig voor alle kleine plaatjes die te samen ons wereldbeeld vormen. Zij spoort ons aan om onze horizon te verbreden door het contempleren van de goddelijke (natuurlijke) mechanismen die deze wereld regeren. Zij vult ons hart met pure intenties en spoort ons aan tot een verheven levensstijl door in ons hemelse verlangens te wekken. Beschermegel Asaliah schenkt ons mystieke ervaringen, zij leert ons om tussen de lijntjes door te lezen en de waarheid te ontsluieren (de ware boodschap die overal achter zit). Zij brengt ons naar de oorzaak, naar de bron en leert ons uit deze bron te putten en de kracht die wij zodoende vinden in ons zelf, te verspreiden zoals de zon haar licht verspreid.

Het contempleren van de mooiste beelden

Engel Asaliah brengt ons een grote dankbaarheid door ons bewust te maken van alle fijne beelden die in ons huizen. Samen met haar zien wij onze familie en onze vrienden en worden wij ons bewust van de mooie wereld waarin wij leven. Zij leert ons om dit alles ook nog eens naar wens in te kleuren door ons voorstellingsvermogen aan te wakkeren en onze fantasie haar intrede te laten doen. Samen met Haar kunnen wij de beelden die wij in onze geest hebben en waarnaar wij met hart en ziel verlangen tot leven blazen. Zij staat ons toe om onze visie te verwoorden en om de beelden die wij in ons dragen zodoende te tonen aan onze medemens. Zij maakt ons bewust van al hetgene wat in onze macht ligt en zorgt zodoende voor verbinding met onze innerlijke kracht. Met deze kracht kunnen wij vorm geven aan ons leven en tegelijkertijd het leven voor de mensen om ons heen stukken aangenamer maken, door ons steeds het beste voor te stellen en dit in samenwerking met hen te realiseren. Beschermengel Asaliah zorgt voor zelfbewustzijn en zelfcontrole en kan van ons excellente opvoeders maken. Zij brengt ons de juiste moraal en staat ons bij tijdens het verspreiden van onze waarden en normen. Samen met Haar kunnen wij ons charisma ontwikkelen en zodoende inspirerend optreden. Zij wekt de visionair in ons en wanneer wij leren om de beelden die Zij in ons zelf tot leven roept te delen met onze medemens kunnen wij rekenen op een groot publiek en vele volgers. Het aanzetten tot goede acties en het tot leven roepen van een harmonieuze leefwereld behoren tot de taken van de Beschermelingen van Asaliah.


 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 14