Huis van de 72 Engelen

48 Beschermengel Mihael en de Krachten van de Zon en de Maan

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Engel Mihael is de fysieke Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 18/11 tot 22/11. Hij is ook de emotionele en gevoelsmatige begeleider van iedereen die geboren is op één van de volgende 5 dagen: 8/5, 22/7, 5/10, 16/12, en 24/2. Engel Mihael is ook de mentale en geestelijke Beschermengel van alle personen die ongeveer van 15:40 tot 16:00 na Zonsopgang geboren zijn. (deze uren zijn approximatief en wanneer je te weten wil komen op welk moment van de dag Mihael regeert is het het beste dit zelf te berekenen)

 

De gaven van Engel Mihael

Met Engel Mihael kunnen wij rekenen op datgene wat wij aanvoelen. Hij staat ons toe om slechte gewoontes en manieren van gedragen die wij van onze voorouders hebben meegekregen of zelf ontwikkeld hebben achter te laten. Engel Mihael helpt ons om onszelf niet te veel te laten bepalen door onze omgeving en schenkt ons de kracht om zelf voor de omgeving en de omstandigheden te zorgen die wij nodig hebben om onszelf optimaal te kunnen ontwikkelen en zodoende onze ambities waar te maken. Wat deze ambities zijn en waartoe zij bijdragen is een vraag die de moeite is om te overdenken, wat onze werkelijke ambities zijn en hoe wij deze beetje bij beetje verwezenlijken is een vraagstuk waar wij lang en breed over kunnen mediteren en zodoende veel leren. Wanneer wij te ambitieus zijn en denken dat wij een God of een Godin zijn kan beschermengel Mihael ons weer naar beneden halen en ons op de harde realiteit wijzen. Wanneer wij alle ambitie hebben laten varen en wij het roer van ons leven in de handen van anderen laten kan Mihael ons helpen om wederom op eigen benen te staan.

 

Bewust worden van onszelf en onze omgeving zonder ons te verliezen in hoogmoed of ons minderwaardig te voelen

Engel Mihael kan ons bewust maken van ons potentieel alsook van de omstandigheden, de mogelijkheden die wij hebben en schenkt ons zodoende vele kansen om onszelf verder te ontwikkelen. Beschermengel Mihael kan ons bevrijden van een minder-waardigheidscomplex indien dit aanwezig is alsook van de hoogheidswaanzin die ons kan doen denken dat wij apart en beter dan alle anderen zijn. Beschermengel Mihael leert ons om naar onszelf te kijken en kan ons bewust maken van wie wij werkelijk zijn en wat er ons te doen staat. Wanneer wij onzeker zijn zal hij ons weer moed schenken door ons bewust te maken van onze eigen capaciteiten. Wanneer wij twijfelen zal hij ons weer hoop schenken door onze bewust te maken van de vele mogelijkheden die er zijn. Beschermengel Mihael is dat lichtje in onszelf, dat vlammetje wat soms wel eens klein is maar nooit volledig gedoofd. Wij kunnen hem aanroepen wanneer wij een zwak en beïnvloedbaar ego hebben en wanneer wij het hem vragen zal hij dit vlammetje in onszelf aanwakkeren en zodoende ons ego weer kracht schenken. Ook behoed hij ons voor het opblazen van ons ego en beschermd ons zodoende tegen de hoogmoed die zelf de besten ten val kan brengen. Mihael werkt gestaag naar een zekere zelfbewustheid met het oog op vernieuwing en innovatie wat wil zeggen dat Mihael ons kan helpen om onszelf steeds weer opnieuw uit te vinden. Hij staat ons toe om alle duisternis achter ons te laten en een nieuw licht te ontvangen wat wij kunnen huisvesten in ons hart.

 

Beschermengel Mihael staat ons toe om zelf richting te geven aan ons leven

Beschermengel Mihael staat ons toe om datgene wat wij willen te realiseren door ons te omringen met datgene wat wij nodig hebben. Wanneer wij ons bijvoorbeeld gevangen voelen in een huisje in de stad kan hij ons aansporen tot verhuizen naar het platteland of inspireren om op reis te gaan. Alles is mogelijk met Engel Mihael aangezien hij ons dankzij de krachten van de Zon bewust maakt van onszelf en onze mogelijkheden waarna wij zelf richting kunnen geven aan ons leven. Engel Mihael leert ons om te zorgen voor constante vernieuwing en bevrijd ons zodoende van een saai en monotoon leven. De Zon staat in verband met deze vernieuwing en de Maan met het kader waarin deze vernieuwing plaatsvind. Engel Mihael schenkt zijn Beschermelingen voorgevoelens en inspiraties door middel van de Maan. Deze inspirerende gevoelens kunnen inzichten verschaffen die ons toestaan om de juiste keuzes te maken.

 

 

De genezende krachten van Mihael

Beschermegel Mihael is een grote en sterke geneeskrachtige Engel die ons toestaat om problemen uit onze kindertijd los te laten. Mihael kan ons als ouders ook helpen om onze kinderen los te laten en ons leren om vertrouwen te hebben in hen en hen zodoende de kans schenken om zichzelf op hun eigen manier verder te ontplooien. Engel Mihael schenkt vele inzichten aangaande opvoeding en hoe dat wij bepaalde problemen mee krijgen van onze voorouders en kan ons helpen bij het overkomen van trauma's. Beschermengel Mihael kan ons leren om onszelf opnieuw op te voeden en wanneer het ons lukt om de opvoeding die wij niet van onze ouders hebben meegekregen zelf uit te voeren zullen wij op onze beurt een betere opvoeding aan onze kinderen kunnen geven. Beschermengel Mihael verteld ons dat het niet goed is om iets op te dringen en brengt ons tot het besef dat wij onze kinderen vrij moeten laten wanneer zij eenmaal op eigen benen staan. Hij vertelt ons dat het niet goed is om kinderen aan banden te leggen en schenkt ons de wijze raad om te leren hen positief te stimuleren. Engel Mihael kan ons leren om onze wijsheid door te geven zonder onszelf en onze mening op te dringen. Hij staat ons toe om naar de wijze raad van de ouderen te luisteren zonder ons verplicht te voelen om net als hen te doen. Beschermengel Mihael kan ons leren om het pad te tonen aan onze medemensen doch waarschuwt ons dat het niet goed is om de weg voor anderen te willen bepalen. De genezende krachten van Mihael kunnen helpen bij het oplossen van relationele problemen en dankzij het helen van onze relaties kunnen wij een harmonie ontwikkelen welke bijdraagt aan een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid.

 

Wat wij kunnen leren van Engel Mihael

Mihael zorgt voor evenwicht en kan ons helpen met het hervinden van onze innerlijke balans. Beschermengel Mihael kan ons leren om een harmonieus leven te leiden. Dit wil zeggen zorgen voor harmonie in ons zelf zodat wij een harmonische instelling kunnen bekomen en zodoende harmonie met onze omgeving bereiken. Beschermengel Mihael kan ons helpen om onevenwichtigheden die zich kunnen uiten door middel van ziektes te boven te komen door weer voor evenwicht en harmonie in onszelf en onze relaties te zorgen waarna wij kunnen genieten van een goede gezondheid van lichaam ziel en geest. Engel Mihael werkt onder Leiding van Aartsengel Rafael en kan ons dus leren om een gezond leven te leiden. Rafael en het Engelenkoor der Deugden worden ook wel gezien als het Engelenkoor der geneeskunde en zodoende schenkt Beschermengel Mihael ons dan ook helende krachten. Door voor harmonie te zorgen in onze relatie en in onze familie kunnen wij zorgen voor een betere geestelijke gezondheid waarna ook fysieke verschijnselen van ziekten langzaamaan weg kunnen gaan. Beschermengel Mihael kan de staat van onze gezondheid verbeteren en ons immuunsysteem versterken en van Hem kunnen we leren hoe we dit ook voor anderen kunnen doen. Beschermegel Mihael is één van de grootste geneesheren van de zodiak aangezien hij zorgt voor gezonde relaties waaruit gezonde kinderen en ondernemingen ontstaan die ons allen vooruit helpen. Beschermengel Mihael kan ons leren om onze creatieve wil uit te oefenen, om er richting aan te geven en dingen te realiseren. Hij spoort ons aan tot activiteit en leert ons om te leven in het nu moment. Met hem kunnen wij leren van het nu moment, onze conclusies trekken in het nu moment en zodoende het nu moment zien en hier gelijk op een juiste manier mee omgaan. Hij leert ons om hier en nu actie te ondernemen wanneer dit nodig is. Doch Mihael kan ons ook veel leren over het verleden en ons naar de toekomst brengen die wij wensen als wij leren om om te gaan met zijn creatieve krachten. Hij leert ons om deugdzaam te zijn, juist te handelen en als een Zon alles wat wij wensen tot leven te doen komen. De Zon en de Maan representeren onze toekomst en ons verleden en helpen ons om juist te handelen in het heden. De Maan staat voor onze herkomst en ons verleden doch ook voor hetgene wat wij ons voorstellen en is zodoende ook toekomst gericht. De Maan schijnt haar licht op onze toekomst dankzij de kracht van onze verbeelding. Wij zouden kunnen stellen dat aan elke menselijke onderneming een voorstelling voorafgaat. Het is deze voorstelling die de eerste stap vormt naar een werkelijk gebeuren. Onze Verbeelding kan allerlei gevoelens en ideeën in ons wakker maken en wanneer wij deze voeden met onze liefde, mogelijk maken dankzij onze intelligentie en wij ze wilskrachtig leren verwezenlijken zullen ze op een dag uitgroeien tot waarachtige projecten welke dan ook hun verwerkelijking zullen kennen.

 

Onze Roeping vinden

Engel Mihael representeert de aandrijvende kracht der liefde welke zorgt voor de voortplanting van alles wat goed is. De grootste taak die Hij ons schenkt is om bewust te worden van wat er ons te doen staat hier op Aarde. Hij kan ons helpen om onze roeping vinden en ons hier met liefde aan te weiden. En net zoals Beschermengel Mihael ons helpt bij het vinden van onze roeping kunnen wij anderen helpen bij het vinden en ontwikkelen van hun roeping door ze bewust te maken van hun potentieel en ze de juiste richting in te sturen waarna ze vanuit hun eigen die weg kunnen gaan indien ze dit wensen. Beschermengel Mihael schenkt de kracht om ons met liefde aan een taak te wijden alsook de gave om anderen bewust te maken van hun taak. Mihael kan ons leren om alle taken goed te verdelen vanuit liefde voor elkaar en vertelt ons dat het niet goed is om anderen iets te verplichten. Een goede samenwerking is nodig en deze kan geschieden zonder verplichtingen doch uit respect voor elkaar.

 

Boodschap van Engel  Mihael

Je Vader en je Moeder bevinden zich in jezelf, niet enkel in je genen doch ook in je gevoelens en in je gedachten. In alle weerspiegelingen van hun vrouwelijke en mannelijke kanten welke deel uitmaken van jouw zijn. Je Vader en je Moeder representeren de harmonie van het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf en dat is dan ook de reden dat je ouders de basis vormen van je eigen zijn.

 

Vragen die de moeite zijn om over na te denken en te mediteren

Welke slechte gewoonten heb je van je ouders meegekregen en is het nodig hier aan vast te houden?

Hoe kunnen wij als ouders bijdragen aan de positieve ontwikkeling van onze kinderen?

 

 

 

 

49 Beschermengel Vehuel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermengel Vehuel is het persoonlijk Genie van iedereen die  geboren is in de periode van 23 tot en met 27 november alsook van de personen geboren op één van de volgende vijf dagen: "25 februari ~ 9 mei ~ 23 juli ~ 6 oktober en 17 december".

De deugden die wij met Engel Vehuel kunnen ontwikkelen

Vriendelijkheid en nederigheid. Altruïsme en generositeit. Dankbaarheid en eerzaamheid. Nobelheid en respect. Bewust zijn en bewustzijn schenken. Een sterk intuïtief en empathisch vermogen.  Grootsheid en verhevenheid.

Het gene dat wij met beschermengel Vehuel kunnen bereiken

Meer zelfbewustzijn en verhoging van dit bewustzijn.

Het overstijgen van alle slechte gewoontes.

Schoonheid en oog voor schoonheid.

Hoge morele waarden en normen.

Op weg met Beschermengel Vehuel

Vehuel hoort bij het engelenkoor der vorstendommen onder leiding van Aartsengel Haniel, heerser van de Sefirah Netzah en drager van de krachten van de planeet Venus. Hij werkt ook samen met Aartsengel Raziel heerser van de Sefirah Hochmah en drager van de krachten van de Planeet Uranus. Dit zorgt ervoor dat zowel de energieën van Venus als die van Uranus tot de beschikking staan van Engel Vehuel en zijn Beschermelingen.

Het is de taak van Vehuel en zijn Beschermelingen om de aardse liefde die Aartsengel Haniel ons door middel van de planeet Venus schenkt te verbinden met de krachten der hemelse liefde die Aartsengel Raziel ons schenkt door middel van de planeet Uranus. Het pad op de Levensboom dat Vehuel beloop gaat van de Sefirah Netzah naar de Sefirah Hochmah. Wanneer wij dit pad volgen kunnen wij leren om het aards genot, de heerlijkheid van Venus te sublimeren, te transformeren tot de hemelse liefde, de wijsheid van Uranus.

Beschermengel Vehuel brengt ons naar gelijkgestemden en zorgt zodoende voor vele waardevolle vriendschappen

Beschermengel Vehuel kan ons helpen om onze vriendelijke en gevoelige aard naar boven te halen. Hij haalt de goede vriend in ons naar boven. Deze vriend zouden wij kunnen zien als onze intuïtie. Het is dankzij onze intuïtie dat wij op spontane wijze open kunnen staan voor anderen en zodoende een groot empathisch vermogen ontwikkelen.

Samen met Beschermengel Vehuel kunnen wij leren aanvoelen en herkennen welke mensen affiniteit met ons vertonen en zodoende goed bij ons passen. Engel Vehuel doet ons intuïtief aanvoelen met welke mensen wij een goede vriendschap kunnen ontwikkelen. Wanneer wij deze aansporing die zijn oorsprong in ons binnenste vindt volgen zullen wij er achter komen welke gelijkenissen, welke gezamenlijke doelstellingen en interesses wij samen met deze vrienden verder kunnen uitwerken.

Dankzij Engel Vehuel kunnen wij onszelf herkennen in anderen en andersom

De aantrekkingskracht die ons bij gelijkgestemden brengt kan soms verward worden met liefde en zodoende zorgen voor intiemere relaties die soms voor problemen kunnen zorgen vooral als het er meerdere zijn. Natuurlijk hangt dit af van de morele en ethische waarden die wij onszelf, onze vrienden en onze familie stellen. Beschermengel Vehuel kan ons ook bevrijden van taboes en vooroordelen en schenkt ons zodoende de vrijheid om zelf uit te maken of wij voor polygamie of monogamie kiezen.

Ook andere vooroordelen die te maken hebben met liefde en seksualiteit kunnen wij samen met Beschermengel Vehuel eens beter onder de loep nemen om te zien in hoeverre deze opvattingen correct zijn of niet.

Dankzij goede vriendschappen de 12 hoofd personaliteiten van de mens ontdekken en de 12 primordiale kwaliteiten ontwikkelen

Met Beschermengel Vehuel kunnen wij van de 12 dierenriemtekens onze beste vrienden maken en zodoende hun kwaliteiten en talenten leren kennen en ontwikkelen. Waarna wij een onzichtbare kroon met 12 sterren zullen ontvangen en wij leiding, richting, vriendschap en liefde zullen kunnen geven aan alle mensen die onder deze sterren geboren zijn.

Van labiliteit naar stabiliteit

Wanneer wij ons labiel voelen kunnen wij dankzij het werken met Engel Vehuel weer evenwicht brengen in onze gevoelswereld en zodoende onze emoties reguleren. Wanneer wij meegesleept worden door hevige emoties kunnen wij Engel Vehuel aanroepen en hem vragen om ons te helpen hier boven uit te stijgen. Dit kunnen we doen door middel van affirmaties en gebeden. Zodoende ontstond het volgende gebed:

“Dankjewel Beschermengel Vehuel dat jij mij een heldere geest schenkt en de wijsheid, de intelligentie en de kracht om mij niet langer te laten meevoeren door lagere emoties zoals angst en woede. Bevrijd mij van mijn emotionele instabiliteit en maak van mij een wijs en geleerd man.”

Steun bieden zonder onze persoonlijke vrijheid te verliezen door onze zelfstandigheid te behouden

De Beschermelingen van Engel Vehuel zijn sociaal en vriendelijk en kunnen een grote steun zijn voor iedereen die ermee in contact komt. Doch hun aantrekkingskracht is zo groot dat sommige mensen het soms moeilijk kunnen hebben om ze ook even rust te gunnen. Samen met Beschermengel Vehuel kunnen wij leren om zelfstandigheid te ontwikkelen en te behouden en zodoende onze persoonlijke vrijheid beschermen. Doch hij schenkt ons ook de kracht om aandachtig te zijn naar anderen toe en wanneer nodig en mogelijk tegemoet te komen aan hun noden.

Personen onder invloed van Engel Vehuel staan altijd voor de ander klaar maar moeten ook leren om tijd voor zichzelf te nemen en grenzen te stellen wanneer nodig.

Channeling Beschermengel Vehuel

Ik ben Engel Vehuel, mijn naam is God groot en verheven. Ik sta boven het aantrekkelijke en aardse gebeuren en richt mijn blik op de toekomst, op het hemelse rijk wat op aarde kan nederdalen wanneer wij het naar beneden durven halen. Ik schenk je de kracht om de grote tocht naar boven te ondernemen en zodoende je eigen liefde en wijsheid te ontdekken waarna je hemelse potentieel zijn plekje in je wezen kan vinden en je deze ware rijkdom in anderen zult kunnen investeren en zodoende veel leren. Je kunt net al ik een ware leraar zijn en zodoende meester worden over je eigen bestaan en anderen tonen hoe ook deze weg te begaan.

Met veel licht en liefde geschreven en doorgegeven

door Fengo Vehuel.

Ervaringen Met Beschermengel Vehuel

De dag dat ik begon aan de lezing van Beschermengel Vehuel besloot ik naar het bos te gaan om aan de lezing te werken aangezien ik me in een zeer in beslag nemende relatie bevond en zodoende niet de nodige rust en stilte kon vinden thuis. Mijn vriendin was hier blij mee maar tegen de tijd dat ik vertrok begon ze me vragen te stellen over vorige relaties en in hoeverre dat ik trouw was gebleven in deze relaties. Ik vertelde haar dat ik steeds trouw was gebleven doch zij trok dit in twijfel en jaagde me met de bezemsteel het huis uit terwijl ze zei dat ik daar maar eens wat verder over na moest gaan denken in het bos. Zodoende leek het net alsof ik niet zelf de beslissing had gemaakt om in rust en eenzaamheid aan mijn Engelen lezing te gaan werken maar dat zij mij het huis had uitgezet omdat ze boos was en mijn integriteit in twijfel trok. Doch ik liet mij niet naar beneden halen en vertrok op een positieve wijze en met een goed gevoel naar het natuurgebied. Als eerste liep ik naar de kaai waarna ik een klein veerbootje nam naar de overkant van de rivier. Daar aangekomen vervolgde ik mijn uitstapje langs de rivier totdat ik bij de vissersclub aankwam en vanaf daar door middel van verschillende paden in het bos probeerde te komen. Doch alle wegen liepen dood en bovendien begon het ook nog eens te regenen. Ik werd bijna overmand door bramen en brandnetels en toen ik uiteindelijk terug bij de vissersclub aankwam begon ik al redelijk nat te worden. Aan de vissersclub was er een overdekt terras met tafeltjes en stoelen. Ik besloot me daar te zetten en aan de lezing te beginnen. Terwijl ik rustig mijn schrijfgerief boven haalde alsook wat zelfgemaakte ijsstee begon Engel Vehuel tegen mij te praten en zo ontstond de voorgaande channeling. Daarna riep ik Vehuel op door zijn naam in drie keer uit te spreken en begon ik met het opzeggen en bestuderen van een gebed uit één van mijn studie boeken.

Ik vond dit gebed zo interessant en inspirerend dat ik besloot om het te vertalen. Nu volgt de vrije vertaling van het gebed uit het grote boek der engelen alchemie genaamd: “Alchemie Interne par les 72 Anges de la kabbale”. Oftewel: “Innerlijke Alchemie door middel van de 72 Engelen van de Kabbalah”. De tweede titel is: “L'eveil du pentagramme intérieur”. Oftewel “Het wakker worden van het innerlijke pentagram”.

Het is mijn wens om dankzij de vertaling van dit gebed en de lezing die ik hier en nu aan het maken ben bij te dragen aan de ontwaking van dit innerlijke pentagram.

Het gebed en het boek waar het uitkomt zijn geschreven door Kabaleb en Guerashel.

Gebed aan Heer Vehuel

Heer Vehuel, grote en verheven God, ik dank je. Laat mijn aspiraties overhellen Heer, naar datgene wat verheven is, naar datgene wat nobel is, naar datgene wat je heilige naam eer aandoet.

Sta mij toe Heer om alle wezens die in mijn buurt komen naar jouw hoogten te brengen. Laat mij hen door middel van mijn ademtocht het parfum en de smaak van jou transcendentie doen voelen.

Oriënteer mijn stappen naar de bergen en niet naar de valleien, naar de ontoegankelijke toppen die boven de wolken uitsteken, naar de pure ether van de hemelboog.

Laat de deugden in mij uitblinken, niet om mijn hoogmoed te sieren maar om te getuigen Heer van jou schitterende aanwezigheid.

En sta niet toe, in geen geval, dat ik degene ben die door middel van zijn acties jouw luisterrijke goddelijkheid verduisterd.

Verdere beschouwingen van het Gebed

In mijn vrije vertaling van het gebed begin ik met Heer Vehuel te danken doch in werkelijkheid staat er, ik breng je gratie. Wat dit gratie brengen precies betekend en hoe wij de Heer kunnen prijzen en loven is een gegeven wat de moeite waard is om verder te bestuderen (over na te denken en over te mediteren).

Ik denk dat we Heer Vehuel gratie kunnen brengen door dankbaar te zijn voor zijn wonderbaarlijke Engelen essentie die ons toestaat om al onze problemen los te laten en te overstijgen. Ik denk dat wij hem kunnen loven en prijzen door van zijn Engelenkracht gebruik te maken en deze essentie zodoende in ere te behouden. Ik denk dat wij onze dankbaarheid aan Heer Vehuel kunnen tonen door steeds trouw te blijven aan zijn stralende aanwezigheid in onszelf en zodoende een transpersoonlijke ontwikkeling te ondergaan die onszelf en onze medemensen uit de put kan halen wanneer dit nodig is. Hoe we dit precies kunnen tewerkstellen wordt later in het gebed duidelijker wanneer het over de goddelijke ademtocht gaat welke de zoetheid van het woord dat wordt kan representeren. Deze adem zorgt ervoor dat datgene wat er uit onze mond komt zijn weg kan vinden in de wereld en wanneer onze woorden er voor zorgen dat de mensen net als ons de smaak te pakken krijgen kunnen wij ze op deze wijze begeleiden naar een hoger niveau van bewustzijn.

Wanneer het ons lukt om een glimp van dit hoger bewustzijn op te vangen en dit vlammetje door te geven zal dit aansporen tot een transcendentale psychische evolutie die iedereen die er deel van uit maakt ten goede zal komen.

Zodoende is het ons toegestaan om de ware wijsheid van de sterrenhemel te ontsluieren, om zorgen en angsten te overstijgen zoals de toppen van de bergen de wolken te boven komen en de hemelse schat te ontdekken die in ons allen wacht om ontgonnen te worden.

Enkele vragen die dankzij het inspirerende gebed ontstonden en welke de moeite waard zijn om verder over na te denken en te mediteren

Wat is transcendentie?

Hoe wordt je groot en verheven?

Wat is nobel en wat houd nobel zijn in?

Wat is eerzaam en wat houd eerzaamheid in?

Hoe kun je gratie brengen, begrip en mogelijkheden schenken en door middel van dankbaarheid de essentie van Engel Vehuel in jezelf eren en eer aandoen in anderen?

Wat zijn je aspiraties en welke aspiraties sporen je aan tot een leven wat verhevener van aard is?

Hoe kunnen wij anderen helpen om zich ook een verhevenere aard eigen te maken?

Verhevenheid en Simpliciteit

Beschermengel Vehuel staat je toe om verhevener van aard te worden en zodoende datgene wat zwaar en moeilijk is licht en makkelijk te maken. Hij brengt ons van verscheidenheid naar eenheid, van veelvoud naar eenvoud en maakt zodoende alles simpel en fijn. Hij transformeert kennis tot wijsheid en verlangen tot liefde. Hij kan ons bevrijden van ijdelheid en eigendunk en schenkt ons de mogelijkheid om volledig zelfbewustzijn te bereiken. Dankzij Engel Vehuel kan de Godheid in onszelf ontwaken en wanneer wij zijn pad volgen is het ons toegestaan om alles wat duister is te transformeren, te sublimeren. Zodoende wordt het ons  mogelijk gemaakt om een fijne wereld te creëren die gebaseerd is op onvoorwaardelijke liefde en wijsheid en schenkt Vehuel ons een belangrijke taak waar wij ons allen te samen met intelligentie, liefde en wilskracht aan kunnen weiden.

De taak die Beschermengel Vehuel ons schenkt

Engel Vehuel spoort ons aan om te werken aan een betere wereld voor iedereen en zodoende een leven wat verhevener van aard is mogelijk te maken.

De voornaamste deugd van Beschermengel Vehuel en zijn beschermelingen

De voornaamste deugd die Beschermengel Vehuel ons schenkt bevind zich in het midden tussen vernedering en ophemeling en het is dankzij deze deugd dat wij onszelf en anderen weer terug met de voeten op de grond kunnen zetten of naar het het meest verheven beeld van hunzelf en onszelf kunnen leiden zodat wij naar elkander toe kunnen groeien zonder de vaste grond te verliezen. Om dan uiteindelijk elkander te omarmen en samen te dansen door de wereld van onze dromen als op een groot festijn waarin wij allen in vrede en liefde te samen kunnen zijn.

Bewust zijn en voor algemeen bewustzijn zorgen

Beschermengel Vehuel maakt ons bewust en schenkt ons de nodige eigenschappen om ook de ander de weg naar dit bewustzijn te kunnen tonen zodat wij uiteindelijk tot een algemeen bewustzijn kunnen komen wat onszelf zal belonen.

 

 

 

 

Aartsengel Camuel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De Naam van Aartsengel Camuel betekent Hij die God ziet.

 

Aartsengel Camuel vertegenwoordigd de Goddelijke rechtvaardigheid

en staat ons toe om alles wat krom is weer recht te maken.

 

 

Aartsengel Camuel en het Engelenkoor der Krachten regeren de periode van 3 september tot en met 13 oktober

 

Aartsengel Camuel staat in verband met onze basis chakra, Zijn kleur is rood en de dag waarop wij het best met Hem kunnen werken is dinsdag. Prins Camuel werkt met de energieën van de Planeet Mars en is de leider van het Engelenkoor der Krachten.

 

Wat wij met Aartsengel Camuel kunnen bereiken


Aartsengel Camuel is de Koning van de Sefirah Gevurah en schenkt ons vanuit deze energiespiraal kracht, macht, energie, passie, moed en doorzettingsvermogen. Hij staat ons toe om dankzij deze actieve werkkrachten het verleden achter te laten en zodoende alles wat oud is en enkel nog pijn doet te boven te komen.

 

Hij staat ons bij met het doorbreken en overkomen van slechte gewoontes en leert ons om nee te zeggen indien nodig. Aartsengel Camuel is de Engel der positieve veranderingen die ons begeleid op het pad naar de gewenste toekomst.

 

Wij kunnen de krachten van Aartsengel Camuel in ons weken door ijzer tot ons te nemen. Camuel staat dan ook in verband met dit Metaal en kan ons ijzersterk maken wanneer wij ons op de juiste wijze voeden en wij op een verantwoordelijke manier met zijn actieve werkkracht om leren gaan zonder ons te verliezen in boosheid en agressiviteit.

 

Prins Camuel schenkt ons de moed en de motivatie om actief aan het werk te gaan en zodoende stap voor stap onze mooiste dromen in de rots te kerven (te realiseren).

 

Het verleden achter laten en aan een mooie toekomst bouwen


Aartsengel Camuel brengt ons tot het besef dat we het verleden niet kunnen veranderen maar dat we door hier en nu juist te handelen bij kunnen dragen aan een goede toekomst.

 

Prins Camuel staat ons toe om in onze eigen kracht te staan en onze grenzen steeds een beetje meer te verleggen (steeds iets meer van ons zelf te geven en zodoende onszelf te versterken en dankzij deze kracht anderen bij te staan).

 

Wat wij van Aartsengel Camuel kunnen leren


Aartsengel Camuel leert ons om onszelf en anderen grenzen te stellen en staat ons toe om een zekere strengheid te handhaven wanneer deze gerechtvaardigd is. Hij behoed ons voor boosheid en kan ons leren om steeds een bepaalde mate van zelfcontrole te behouden.

 

De Gaven en Geschenken van Aartsengel Camuel


Aartsengel Camuel schenkt ons de kracht, de moed en het inzicht wat ons toestaat om onze verantwoordelijkheden te accepteren en onze levensopdracht uit te voeren (Aartsengel Metatron en de Engelen Serafijnen kunnen ons helpen om onze missie te weten te komen).

 

Prins Camuel schenkt ons de nodige energie door ons zelfvertrouwen op te peppen. Hij vult ons met de Goddelijke vuurkracht (de levensenergie) en maakt zodoende de goede werkkracht in ons wakker.

 

Wanneer wij met Aartsengel Camuel aan het werk gaan word het ons toegestaan om alles wat stil ligt (of staat) in ons leven weer in gang te zetten (dankzij Hem kunnen wij ons bevrijden van de luiheid die ons weerhoud van onze volledige zelfrealisatie).

 

Prins Camuel staat ons bij tijdens het realiseren van onze waarachtige levensmissie (onze vocatie) en zal ons steeds helpen door ons te vullen met het nodige zelfvertrouwen het welke ons toestaat onze passies uit te voeren en waar te maken.

 

Dankzij het vertrouwen en de passie die Aartsengel Camuel ons schenkt wordt het ons mogelijk gemaakt om datgene waarvan wij in ons diepste innerlijk dromen naar boven te laten komen. Zodoende komen wij er achter welke activiteiten ons werkelijk gelukkig maken en kunnen wij beginnen met het uitvoeren hiervan.

 

Stenen waarvan de elixirs de krachten van Prins Camuel in ons wekken

 

Alle Edelstenen die een grote hoeveelheid ijzer bevatten alsook alle rode stenen. Het dragen van rode Edelstenen zoals Robijn, Granaat en Carneool kan ons ook helpen doch dit is niet wetenschappelijk bewezen (de werking van stenenelixirs die de gewenste mineralen bevatten is daarentegen een wetenschappelijk feit wat niet te ontkennen valt).

 

Korte samenvatting

 

Aartsengel Camuel Prins van de Planeet Mars en Koning van de Sefirah Gevurah helpt ons met het doorbreken van blokkades, staat ons toe om obstakels te overwinnen, help ons met het overkomen van oude pijnen en kan ons leren omgaan met boosheid en agressiviteit dankzij het behouden van zelfcontrole en het stellen van grenzen voor onszelf zowel als voor anderen.

 

Besluit


Prins Camuel is een Aartsengel die zelfzekerheid, zelfvertrouwen, vastberadenheid en doorzettingsvermogen schenkt. Dankzij Hem kunnen wij vol goede moed aan het werk gaan en een zekere edelmoedigheid ontwikkelen die ervoor zorgt dat onze activiteiten bijdragen aan betere levensomstandigheden voor iedereen.

 

Affirmatie


Dankjewel Aartsengel Camuel voor het werk, de sport en het spel

 

 

 

 

 

 

Het Engelenkoor der Krachten

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Het Engelenkoor der Krachten staat onder leiding van de grote en liefdevolle Aartsengel Camuel, de dag dat hun energie het sterkst aanwezig is is dinsdag. Camael heerst over de krachten van de planeet Mars. Hij schenkt ons de actieve werkkracht die ons toestaat onze mooiste dromen te verwezenlijken (de energie om het gene wat wij geplant hebben uit te voeren en zodoende vorm te geven aan ons streven).

 

De Engelen van het Engelenkoor der Krachten leren ons om ons dienstbaar op te stellen en ons beste beentje voor te zetten. Samen met hen kunnen wij zorgen voor een enorme vooruitgang. Zij sporen ons aan tot zowel innerlijk als uiterlijk werk en leren ons om onze zwakheden te overwinnen. De Engelen Krachten zorgen voor een goede dynamiek en brengen beweging. Zij sporen ons aan tot een zekere zelfdiscipline en helpen ons bij het vinden en uitvoeren van een nuttig werk wat meer waarde schenkt. Het vinden van nieuwe en leuke activiteiten is iets wat enorm goed kan doen en waartoe de Engelen Krachten ons aansporen. De Engelen krachten brengen ons bewustwording en tonen ons het werk wat verwezenlijkt dient te worden. Zij helpen ons om te werken aan onze manier van zijn en tonen ons dat elke verandering zijn oorsprong vind in onszelf. De Engelen Krachten zorgen voor harmonie en vrede door ons te leren leven op een evenwichtige wijze. Zij bevrijden ons van de luiheid die tot verveling lijd door ons aan te sporen tot actie. Hun voornaamste taak bestaat uit het zorgen voor goede werkomstandigheden en het brengen van liefde voor ons werk.

 

Genie 33 Engel Yeuiah is de perfecte werk-leid-ster en brengt ons de vreugde voor het werk. Zij leert ons om het werken aangenaam te maken en schenkt ons de gave om elke opdracht met liefde uit te voeren. Haar haven in de Zodiak strekt zich uit van 11 tot en met 15 graden Maagd en de periode in het jaar die zij regeert loopt van 3 tot en met 7 september.

 

Genie 34 Engel Lehaiah is de perfecte werkkracht en spoort ons aan alles steeds met heel veel liefde af te werken. Zij schenkt ons de mogelijkheid om ons af te stemmen op het beste en hier vorm aan te geven door middel van onze dagelijkse activiteiten. Zij regeert van 16 tot en met 20 graden Maagd, approximatief van 8 tot en met 12 september.

 

Genie 35 Engel Chavakiah brengt ons verzoening en staat ons toe aanvaarding te vinden en ruzies op te lossen. Zij brengt ons de vrede die heelt en schenkt ons het vermogen om ons te richten op de goede kwaliteiten die wij allen in ons dragen. Zij herinnert ons aan al het fijne en motiveert ons zodoende om dit weer tot leven te brengen. De periode in het jaar die zij regeert loopt van 13 tot en met 17 september. Ze heerst over de voorlaatste vijf graden van het dierenriem teken Maagd.

 

Genie 36 Engel Menadel schenkt ons de kracht om te werken en de zege om te oogsten. Samen met Hem kunnen wij het gevoel ontwikkelen dat wij er toe doen en dat we een bijdrage leveren die de moeite waard is. Hij motiveert ons om verder te gaan met al het goede werk en spoort ons aan tot vele waardevolle veranderingen. De periode in het jaar die Hij regeert loopt van 18 tot en met 23 september. Zijn haven strekt zich uit van 26 tot en met 30 graden Maagd.

 

Genie 37 Engel Aniel staat ons toe om de monotonie van het dagelijkse leven te doorbreken en steeds weer iets nieuw te doen. Hij leert ons om slechte gewoontes achter te laten en goede eigenschappen te kweken en schenkt ons de kracht om dit op een avontuurlijke en veranderlijke wijze te doen. Zijn haven strekt zich uit van 1 tot en met 5 graden Weegschaal en de periode in het jaar die Hij regeert loopt van 24 tot en met 28 september.

 

Genie 38 Engel Haamiah leert ons om Liefde als religie te hanteren en van onze omgeving en ons lichaam een tempel te maken. Zij toont ons dat wij allen geliefden zijn en schenkt ons de kracht om allen samen te werken aan het goede, het schone en het wonderbaarlijke. Haar Haven strekt zich uit van 6 tot en met 10 graden Weegschaal en de periode in het jaar die zij regeert loopt van 29 september tot en met 3 oktober.

 

Genie 39 Engel Rehael brengt ons de opvoedende krachten die ons toestaan alles in ons leven op de juiste wijze te laten verlopen. Wanneer wij leren luisteren naar Zijn wijze raad en wij de krachten van God de Vader een plaatsje geven in ons leven zal Moeder Aarde ons met open armen ontvangen. Rehael regeert de periode van 4 tot en met 8 oktober, Zijn haven strekt zich uit van 11 tot en met 15 graden Weegschaal.

 

Genie 40 Engel Ieiazel leert ons om te genieten van het leven en brengt ons vreugde, comfort en beloningen. Hij toont ons dat wij hier en nu de veilige thuishaven kunnen vinden door ons te richten op al het mooie dat reeds aanwezig is en te genieten van alle overvloed die Moeder Aarde te bieden heeft. Hij regeert de periode van 9 tot en met 13 oktober. Zijn haven strekt zich uit van 16 tot en met 20 graden Weegschaal.

 

 

Samenvatting

 

Het Engelenkoor der Krachten brengt ons een zeer actieve energie door middel van de Planeet Mars. Zij staan ons toe om rust en vrede te brengen daar waar onvrede en chaos heerst. Dit doen zij door ons de mogelijkheid te schenken onze energie juist te beheren. Het brengen van goede energie en het zorgen voor een aangename sfeer behoren tot de taken der Engelen Krachten.

 

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 3 van 14