Engelen van de DierenriemHuis van de 72 Engelen

Aartsengel Camuel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De Naam van Aartsengel Camuel betekent Hij die God ziet.

 

Aartsengel Camuel vertegenwoordigd de Goddelijke rechtvaardigheid

en staat ons toe om alles wat krom is weer recht te maken.

 

 

Aartsengel Camuel en het Engelenkoor der Krachten regeren de periode van 3 september tot en met 13 oktober

 

Aartsengel Camuel staat in verband met onze basis chakra, Zijn kleur is rood en de dag waarop wij het best met Hem kunnen werken is dinsdag. Prins Camuel werkt met de energieën van de Planeet Mars en is de leider van het Engelenkoor der Krachten.

 

Wat wij met Aartsengel Camuel kunnen bereiken


Aartsengel Camuel is de Koning van de Sefirah Gevurah en schenkt ons vanuit deze energiespiraal kracht, macht, energie, passie, moed en doorzettingsvermogen. Hij staat ons toe om dankzij deze actieve werkkrachten het verleden achter te laten en zodoende alles wat oud is en enkel nog pijn doet te boven te komen.

 

Hij staat ons bij met het doorbreken en overkomen van slechte gewoontes en leert ons om nee te zeggen indien nodig. Aartsengel Camuel is de Engel der positieve veranderingen die ons begeleid op het pad naar de gewenste toekomst.

 

Wij kunnen de krachten van Aartsengel Camuel in ons weken door ijzer tot ons te nemen. Camuel staat dan ook in verband met dit Metaal en kan ons ijzersterk maken wanneer wij ons op de juiste wijze voeden en wij op een verantwoordelijke manier met zijn actieve werkkracht om leren gaan zonder ons te verliezen in boosheid en agressiviteit.

 

Prins Camuel schenkt ons de moed en de motivatie om actief aan het werk te gaan en zodoende stap voor stap onze mooiste dromen in de rots te kerven (te realiseren).

 

Het verleden achter laten en aan een mooie toekomst bouwen


Aartsengel Camuel brengt ons tot het besef dat we het verleden niet kunnen veranderen maar dat we door hier en nu juist te handelen bij kunnen dragen aan een goede toekomst.

 

Prins Camuel staat ons toe om in onze eigen kracht te staan en onze grenzen steeds een beetje meer te verleggen (steeds iets meer van ons zelf te geven en zodoende onszelf te versterken en dankzij deze kracht anderen bij te staan).

 

Wat wij van Aartsengel Camuel kunnen leren


Aartsengel Camuel leert ons om onszelf en anderen grenzen te stellen en staat ons toe om een zekere strengheid te handhaven wanneer deze gerechtvaardigd is. Hij behoed ons voor boosheid en kan ons leren om steeds een bepaalde mate van zelfcontrole te behouden.

 

De Gaven en Geschenken van Aartsengel Camuel


Aartsengel Camuel schenkt ons de kracht, de moed en het inzicht wat ons toestaat om onze verantwoordelijkheden te accepteren en onze levensopdracht uit te voeren (Aartsengel Metatron en de Engelen Serafijnen kunnen ons helpen om onze missie te weten te komen).

 

Prins Camuel schenkt ons de nodige energie door ons zelfvertrouwen op te peppen. Hij vult ons met de Goddelijke vuurkracht (de levensenergie) en maakt zodoende de goede werkkracht in ons wakker.

 

Wanneer wij met Aartsengel Camuel aan het werk gaan word het ons toegestaan om alles wat stil ligt (of staat) in ons leven weer in gang te zetten (dankzij Hem kunnen wij ons bevrijden van de luiheid die ons weerhoud van onze volledige zelfrealisatie).

 

Prins Camuel staat ons bij tijdens het realiseren van onze waarachtige levensmissie (onze vocatie) en zal ons steeds helpen door ons te vullen met het nodige zelfvertrouwen het welke ons toestaat onze passies uit te voeren en waar te maken.

 

Dankzij het vertrouwen en de passie die Aartsengel Camuel ons schenkt wordt het ons mogelijk gemaakt om datgene waarvan wij in ons diepste innerlijk dromen naar boven te laten komen. Zodoende komen wij er achter welke activiteiten ons werkelijk gelukkig maken en kunnen wij beginnen met het uitvoeren hiervan.

 

Stenen waarvan de elixirs de krachten van Prins Camuel in ons wekken

 

Alle Edelstenen die een grote hoeveelheid ijzer bevatten alsook alle rode stenen. Het dragen van rode Edelstenen zoals Robijn, Granaat en Carneool kan ons ook helpen doch dit is niet wetenschappelijk bewezen (de werking van stenenelixirs die de gewenste mineralen bevatten is daarentegen een wetenschappelijk feit wat niet te ontkennen valt).

 

Korte samenvatting

 

Aartsengel Camuel Prins van de Planeet Mars en Koning van de Sefirah Gevurah helpt ons met het doorbreken van blokkades, staat ons toe om obstakels te overwinnen, help ons met het overkomen van oude pijnen en kan ons leren omgaan met boosheid en agressiviteit dankzij het behouden van zelfcontrole en het stellen van grenzen voor onszelf zowel als voor anderen.

 

Besluit


Prins Camuel is een Aartsengel die zelfzekerheid, zelfvertrouwen, vastberadenheid en doorzettingsvermogen schenkt. Dankzij Hem kunnen wij vol goede moed aan het werk gaan en een zekere edelmoedigheid ontwikkelen die ervoor zorgt dat onze activiteiten bijdragen aan betere levensomstandigheden voor iedereen.

 

Affirmatie


Dankjewel Aartsengel Camuel voor het werk, de sport en het spel

 

 

 

 

 

 

Aartsengel Tzadkiel, ook wel Hesediel genoemd

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

 

Aartsengel Tzadkiel welke ook wel Hesediel genoemd word representeert de leidinggevende kracht in ons zelf die zorgt voor een goede moreel. Aartsengel Hesediel is de autoriteit in ons die de moraal steeds weer opkrikt en ons zodoende de moed en de kracht schenkt die ons toestaat vooruit te gaan.

 

Aartsengel Tzadkiel en het Engelenkoor der Heerschappijen

regeren de periode van 23 juli tot en met 2 september.

De dag dat Hun energie het sterkst aanwezig is is donderdag.

 

Aartsengel Hesediel brengt ons voorspoed en vooruitgang en is de universele drager der paradijselijke overvloed. Hij is de goedheid zelve die zich op een liefdevolle en genereuze wijze ten dienste stelt van eenieder die deze goedheid kan gebruiken en eenieder die om kan gaan met deze goedheid. Het goede zijn van Aartsengel Hesediel bestaat uit een enorm potentieel op alle gebied het welke zich kan manifesteren in de vorm van overvloed en rijkdom op aarde. Hij is de staat van individueel welzijn die kan zorgen voor een algemeen welzijn en representeert de kracht in onszelf die streeft naar een staat van algemeen welzijn die zorgt voor het individuele welzijn van eenieder die er deel van uit maakt.

 

 

Aartsengel Hesediel representeert de leidinggevende kracht in onze staat van zijn, de kracht die onze moreel in stand houd.

Aartsengel, Prins Hesediel kan ons zelfvertrouwen schenken alsook de wil om door te zetten en iets te bereiken indien wij dit wensen. Wanneer wij het even niet meer zien zitten kunnen wij hem vragen om een toespraak te houden en zodoende onze moraal op te krikken. En net zoals Aartsengel Hesediel kunnen wij de moraal op peil houden door onze veerkracht te gebruiken en onze geestesgesteldheid te verheffen. Waarna wij de moed weer vinden en deze moed kunnen uiten door middel van mooie woorden die weer hoop en motivatie brengen. Hierdoor kunnen wij zorgen voor een aanloop van goede verwezenlijkingen. Bovendien schenkt Aartsengel Hesediel ons het Charisma wat ons toestaat om anderen aan te zetten tot beweging. Wanneer wij het aantrekkelijke charisma dat Aartsengel Hesediel ons kan schenken inzetten om onszelf en anderen aan te zetten tot goede bewegingen die bijdragen aan het algemeen welzijn kunnen wij er zeker van zijn dat er al gauw een goede algemene samenwerking zal ontstaan waarin eenieder zich kan vinden.

 

 

Aartsengel Hesediel is zo rijk als de zee diep is en kan al onze wensen vervullen. Hij kan ons de vooruitgang en de voorspoed brengen waarnaar wij verlangen indien dit verlangen aanwezig is. Het is het verlangen zelf wat werkt als een stil gebed het welke de krachten van Aartsengel Hesediel in onszelf en op aarde in werking zet.

 

Vandaar dat wij dan ook eerst te weten moeten zien komen naar welke vooruitgang wij verlangen en wat de voorspoed is die wij wensen vooraleer wij Aartsengel Hesediel om hulp vragen. Daarna kunnen wij naar het nodige zelfvertrouwen solliciteren en om de morele kracht vragen die ons toestaat datgene wat wij aanroepen te realiseren.

 

Aartsengel Hesediel kan ons leiden dankzij datgene wat in onze geest de boventoon geeft alsook door middel van onze diepste verlangens. Aartsengel Hesediel kan ons meesterschap over deze verlangens verschaffen en samen met hem zullen wij ze dan ook op een juiste wijze kunnen vervullen indien wij dit wensen.

 

 

Onderwerpen die de moeite zijn om over te mediteren


Waardoor laten wij ons leiden?

Wat is de vooruitgang die wij te werk willen stellen en welke voorspoed is het die wij hieruit willen zien voortvloeien?

Welke rijkdommen wensen wij en hoe gaan we ervoor zorgen dat zij steeds aanwezig blijven?

 

Het nieuwe tijdperk en het paradijs

Aartsengel Hesediel kan ons leren om ons eigen paradijs te creëren. Doch hij waarschuwt ons voor onszelf en de wijze waarop wij zijn rijkdom investeren en vertelt ons dat de vooruitgang die wij wensen niet enkel door middel van Engelen geschied maar ook door middel van onze grootste demonen en dat het de krachten zijn die wij solliciteren de welke wij zullen ontvangen.

 

 

De hemelse sponsoring

Aartsengel Hesediel kan ons leren omgaan met geld en bezit, met macht en met rijkdom. Hij zal steeds zorgen voor een hemelse sponsoring die bestaat uit liefde en uit kennis. Uit een hart voor het leven en een heldere geest die ons toestaat om een goede moraal te ontwikkelen. Aartsengel Hesediel brengt ons ook de nodige humor zodat wij op een fijne wijze bij kunnen dragen aan het tot stand brengen van een positieve mentaliteit.

 

Aartsengel Hesediel en het verwezenlijken van een verheven ideaal

Aartsengel Hesediel toont ons dat alles begint in onze eigen gedachtewereld die opbloeit vanuit ons onderbewuste of aan welke wij bewust vorm geven. Zo kunnen wij bewust ons leven leiden samen met Aartsengel Hesediel of ons onbewust laten leiden door de krachten van Aartsengel Hesediel in onszelf. Aartsengel Hesediel kan onze verbeelding prikkelen en onze verlangens tot leven roepen en spoort ons zo aan tot verdere manifestatie. Doch Aartsengel Hesediel representeert ook de morele kracht in onszelf die ons kan aantonen welke verlangens goed zijn om na te volgen en welke verlangens wij beter achter zouden laten. Wanneer het ons lukt om de welwillendheid van Aartsengel Hesediel aan te trekken zal hij ons inspireren en motiveren en de mogelijkheid schenken om datgene wat wij willen waar te maken.

 

Aartsengel Hesediel en het pad naar het aardse paradijs

Samen met Aartsengel Hesediel kunnen wij de eerste stappen naar het paradijs van onze dromen ondernemen door onze ogen te openen voor het natuurlijke kapitaal wat de aarde te bieden heeft. De aarde heeft een enorme overvloed aan grondstoffen in het verschiet en wanneer wij leren om op de juiste wijze om te gaan met haar natuurlijke bronnen en wij de levensmiddelen die zij schenkt op een eerlijke wijze verdelen is het mogelijk om een algemeen welzijn te creëren en paradijselijke omstandigheden tot leven te roepen.

 

 

Affirmaties die de kracht van Hesediel in onszelf wekken

Ik ben een machtig man (of een machtige vrouw) die alles betalen kan.

Ik heb potentieel en de nodige vermogens om hiermee iets te doen.

Ik schenk opportuniteiten en maak zodoende dingen mogelijk.

Ik heb het vermogen om mijn potentieel tot uiting te doen komen

en hiermee alles wat ik verlang te doen groeien.

In mijn ware aard liggen vele schatten verborgen

en dankzij Aartsengel Hesediel kan ik deze aan het licht brengen.

Ik ben een opportunist en een visionair.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aartsengel Tsaphkiel en de Tronen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Aartsengel Tsaphkiel is de organisator, de computer van het universum. Hij transformeert de goddelijke energieën, vooral de goddelijke wil en de Christusliefde in wetten. Hij maakt de mensheid bewust van deze wetten en schenkt de nodige intelligentie om ze te begrijpen en ernaar te handelen.

 

Aartsengel, Prins Tsaphkiel schenkt ons de kennis die ons toestaat om al onze ideeën waar te maken. Aartsengel Tsaphkiel doet ons begrijpen hoe wij ons het beste kunnen gedragen, waarheen wij het beste kunnen gaan. Hij toont ons de waarheid, hij toont ons de juiste weg.

Lees meer...
 

Het Engelenkoor der Tronen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De Engelen Tronen laten ons drinken uit de beker van het noodlot en schenken ons het zwaard der gerechtigheid dat ons toestaat om steeds met onderscheidingsvermogen de juiste keuzes te maken.

 

De Engelen van het Engelenkoor der tronen zorgen voor het nodige licht, het nodige begrip, de nodige intelligentie waarmee wij de beproevingen des levens kunnen begrijpen en de goede opportuniteiten die ons steeds aangeboden worden kunnen zien.

 

De Engelen Serafijnen openbaren de mens zijn lot, zijn levensopdracht: de wil van God de Vader.

 

De Engelen Cherubijnen schenken ons de liefdevolle motivatie waarmee wij aan het werk kunnen gaan en vullen ons leven met voorspoed en geluk zodat wij steeds de nodige middelen tot onze beschikking hebben om een goed werk te verrichten. Het waardevolste ingrediënt dat zij ons kunnen schenken is de Christus-Liefde.

 

De Engelen Tronen zorgen voor de juiste omstandigheden waarin dit lot zich kan voltrekken en letten erop dat alles op de juiste wijze verloopt.

 

Zij brengen ons de suprême intelligentie van de Heilige Geest

 

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende > Einde >>

Pagina 3 van 9