Huis van de 72 Engelen

De engelen Tronen en de werking van de Heilige Geest

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Aartsengel Tsaphkiel en het engelenkoor der Tronen regeren de periode van 11 juni tot en met 22 juli alsook elke Zaterdag. Tsaphkiel, is de heerser van de krachten van de planeet Saturnus. Hij brengt ons de goddelijke intelligentie die ons toestaat om vorm te geven aan onze meest verheven idealen. Van hem kunnen wij leren om ons leven goed te organiseren. De engelen Tronen sporen ons aan om oprecht te zijn en op te staan voor onze normen en waarden. Zij brengen ons de moraal die ons toestaat juist te handelen. Samen met de tronen kunnen wij de nodige kennis vergaren waarna wij met de Heerschappijen (het volgende engelenkoor) aan het werk kunnen gaan. De Serafijnen brengen ons wilskracht, de Cherubijnen Liefde en de Tronen kennis. Door deze krachten toe te passen in ons dagelijks bestaan ontwikkelen wij ons mee-ster-schap en wordt het ons toegestaan om mee te werken met God en zijn engelenkrachten.

Genie 17†engel Lauviah regeert de periode van 11 tot en met 15 juni. Zij brengt ons inspiraties door ons bewust te maken van ons verleden en al het gene wat wij reeds geleerd hebben. Ook helpt zij ons bij het ontwikkelen van een aangename toekomstvisie en schenkt ons zodoende mooie dromen. Zij is als een ster die ons weer hoop schenkt en ons bewust maakt van het licht in onszelf (de liefde voor het leven en al het moois dat het heeft te geven). Zij brengt ons openbaringen door middel van eureka momenten.

Genie 18†engel Caliel regeert de periode van 16 tot en met 21 juni. Caliel leert ons om in onze waarheid te staan en op te komen voor onze idealen zonder hierdoor anderen schade te berokkenen. Hij leert ons om op positieve wijze te rebelleren door ons alternatieve levenswijzen te schenken die ons toestaan onze zin te doen. Dit uitvoeren van onze zinnen geschied niet op egoÔstische wijze maar met heel veel vriendelijkheid en altruÔsme. Dankzij de liefdevolle strengheid die Caliel ons schenkt kunnen wij worden als een rots in de branding en zodoende steun verlenen aan hen die het moeilijk hebben. Caliel schenkt ons de kennis die voortkomt uit ervaringswijsheid en de liefde die ons toestaat om steeds begripvol en vergevingsgezind te zijn.

Genie 19†engel Leuviah regeert de periode van 22 tot en met 26 juni. Leuviah maakt ons verleden duidelijk en motiverend ons om stappen te zetten. Zij brengt ons een goed geheugen en schenkt ons de goddelijke gratie. Samen met haar kunnen wij leren om steeds goed gezind te zijn en met humor te handelen. Leuviah schenk ons de kennis vanuit ons verleden zodat wij op doordachte wijze kunnen handelen in het heden.

Genie 20†Engel†Pahaliah regeert de periode van 27 juni tot en met 1 juli. Pahaliah kan ons redden wanneer wij leren luisteren naar onszelf en wij gehoorzaam zijn aan de goddelijke vonk in ons. Pahaliah staat ons toe om gericht te handelen en korte maar duidelijke boodschappen te brengen. Zij brengt ons de daadkracht die ons toestaat om een degelijk werk te verrichtten. Zodoende kunnen wij onze kennis toepassen in het hier en nu en op actieve wijze aan het werk gaan met de engelen Tronen.

Genie 21†engel†Nelchael regeert de periode van 2 tot en met 6 juli. Nechael is de engel van de regenboog die ons bewust kan maken van alle goede eigenschappen die in ons huizen. Hij brengt ons de deugdenleer en staat ons toe om ons te verheffen. Samen met hem kunnen wij de jakobsladder vinden. Hij helpt ons om de noodzakelijke stappen te zetten op deze sociale en maatschappelijke ladder naar succes (dankzij al de kennis die wij reeds vergaart hebben en de wijsheid waarover wij beschikken). Samen met Nelchael kunnen wij de hemelse wetenschap ontvangen en onderwijzen door middel van kabbalah, numerologie, heilige geometrie, astronomie en astrologie. Alsook door het vertellen van allegorische verhalen. Hij schenkt ons† de wijsheid van een vader en het interesse van een kind en maakt ons leven zodoende heel boeiend.

Genie 22†engel Yeyayel regeert de periode van 7 tot en met 11 juli. Hij leert ons om met liefde naar onszelf en de wereld te kijken. Hij spoort ons aan om alles aangenaam te maken en ons kunstzinnig bezig te houden. Yeyayel maakt de artiest in ons wakker en leert ons de levenskunst door ons bewust te maken van onszelf en datgene wat wij veroorzaken in ons leven. Hij neemt ons mee op een diepe reis naar binnen en brengt ons zodoende de nodige zelfkennis waarna wij naar buiten kunnen komen en genieten van het leven in de wereld van onze dromen. Samen met engel Yeyayel kunnen wij onze verlangens vorm geven en de gewenste levensomstandigheden scheppen. Engel Yeyayel kan ons ook op reis sturen en ons zodoende naar de omgeving van onze dromen brengen. Yeyayel toont ons al het mooie wat zich in ons zelf en om ons heen bevind en maakt ons zodoende aandachtig voor al het goede wat de wereld ons te bieden heeft. Beschermegel Yeyayel leert ons om te houden van God de vader, Moeder natuur en het Sterrenkind wat in ons allen huist. Engel Yeyael brengt ons naar de Ster die in ons en leert ons om deze naar buiten te brengen. Zodoende ontwikkelen wij onze sterrenkracht en kunnen wij beroemd worden (indien wij dit wensen). Hij brengt ons succes en zelfzekerheid en staat ons toe om een hemels model te worden.

Genie 23†engel Melahel regeert de periode van 12 tot en met 16 juli. Beschermengel Melahel leert ons om ons lichaam en onze omgeving als een tempel te zien. Hij onthuld ons de mysteriŽn van de natuur en wijd ons in in haar geheimen. Samen met Melahel word het ons toegestaan om met Moeder natuur in contact te treden en het sanctuarium in ons zelf tot een huis voor God te maken. Een heiligdom vanwaaruit hij kan opereren en zijn boodschap aan de wereld brengen. Melahel bevordert ons communicatie vermogen en staat ons zodoende toe om de hemelse boodschappen die wij ontvangen door te geven aan onze medemens. Zodoende kunnen wij goede boodschappers worden en het heiligdom der natuur eren door haar onze mooiste woorden te schenken en haar te verfraaien met liefdevolle en rechtschapen daden. Melahel leert ons de kunst van het hemelse tuinieren en doet zodoende alles wat goed is groeien. Wanneer wij met hem aan het werk gaan zal hij ons de weg wijzen naar de grote kosmische moeder. Op deze wijze brengt hij ons in contact met onze oorsprong en draagt hij bij aan onze heling. Melahel brengt ook onze schaduwkanten aan het licht en staat ons toe om deze te aanschouwen met mededogen. Hij leert ons om de dualiteit te accepteren en spoort ons aan om een ťťnheid te creŽren waarin donker en licht zich te samen in harmonie en vrede kunnen uiten (dankzij een regenboog aan mogelijkheden). Samen met Beschermengel Melahel kunnen wij kleur geven aan ons bestaan door vrolijk te zijn. Hij brengt ons de vreugdevolheid die ons toestaat met dankbaarheid en toewijding door het leven te gaan en zodoende steeds in contact te zijn met de goddelijke Moeder die al haar kinderen een gelukkig leven wenst.

Genie 24†engel Haheuiah regeert de periode van 17 tot en met 22 juli. Haheuiah zet het werk van engel Melahel verder door ons binnen te leiden in het heiligdom van de moeder en ons aan te sporen om een familie te stichten. Haheuiah brengt ons de moederlijke geest die ons toestaat goed voor onszelf en onze familie te zorgen. Dit zorg dragen voor ons onze medemens en ons eigen is de voornaamste taak die Haheuiah ons schenkt. Wij kunnen deze taak uitbreiden door bij te dragen aan een gezonde leefomgeving en het milieu waarin wij verkeren steeds met respect te behandelen. Melahel opent de deur van het heiligdom der natuur voor ons en Haheuiah leid ons er in binnen. Samen met engel Haheuiah kunnen wij dus een hele intieme relatie met moeder natuur ontwikkelen en dankzij haar krachten zorgen voor de nodige elementen in ons leven zodat iedereen die er deel van uit maakt zich op de juiste wijze kan vormen. Deze vorming zal zorgen voor de groei van al het goede en wanneer wij dit goed steeds de nodige aandacht schenken en wij het met liefde tot wasdom brengen zullen wij hiervan de vruchten dragen. Zodoende brengt beschermengel Haheuiah ons overvloed en schenkt zij ons de mogelijkheid om een veilige thuishaven te creŽren en een liefdevolle familie te stichten. Ook schenk zij ons het nodige verantwoordelijkheid gevoel en de kracht om zelfvoorzienend te zijn. Zij schenkt ons hoop en de goede moed die ons toestaat om te werken (wanneer dit nodig is). Dankzij haar opvoedende krachten kunnen wij zowel de vader als de moeder in onszelf ontwikkelen en zullen wij het kind in ons steeds kunnen voorzien van de nodige voeding zodat het kan groeien en bloeien en zich ontwikkelen tot het schitterende sterrenkind dat het bedoeld is te zijn. Haheuiah leert ons om onze dromen vorm te geven door te zorgen voor de nodige vorming waarna het mogelijk wordt om onze levenswijsheid toe te passen in ons dagelijks bestaan.

 

Aartsengel Tsaphkiel en de Tronen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Aartsengel Tsaphkiel†is de organisator, de computer van het universum. Hij transformeert de goddelijke energieŽn, vooral de goddelijke wil en de Christusliefde in wetten. Hij maakt de mensheid bewust van deze wetten en schenkt de nodige intelligentie om ze te begrijpen en ernaar te handelen.

Aartsengel, Prins Tsaphkiel schenkt ons de kennis die ons toestaat om al onze ideeŽn waar te maken. Aartsengel Tsaphkiel†doet ons begrijpen hoe wij ons het beste kunnen gedragen, waarheen wij het beste kunnen gaan. Hij toont ons de waarheid, hij toont ons de juiste weg.

Lees meer...
 

Aartsengel Rafael en het Engelenkoor der Deugden

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Het Engelenkoor der Deugden, ook wel de Machten genoemd staat onder de leiding van de grote Aartsengel, Prins Rafael. Het is de missie van de Deugden om onze menselijke persoonlijkheid weer in contact te brengen met de goddelijke individualiteit, zij zorgen ervoor dat het goddelijke plan in ons bewustzijn nederdaalt en schenken ons de nodige wilskracht om de wensen van onze innerlijke koning te realiseren. Zij brengen ons in contact met het Christus kind in onszelf zodat wij net als Christus kunnen luisteren naar de stem van de Vader en Zijn wil kunnen realiseren op Aarde.

Het Engelenkoor der Deugden moedigt ons aan om de Godheid in onszelf te ontwikkelen en heer en meester te worden over onze gedachten, onze gevoelens en onze daden. De Deugden schenken ons de kans om harmonie en vrede te brengen in ons wezen en deze naar buiten te brengen door op een creatieve wijze onze liefde te materialiseren in de vorm van leuke en nuttige activiteiten die van het leven een kunstwerk maken, een goddelijk bouwwerk waar iedereen zijn plaats en zijn nut in heeft en waar wij allen met vreugde te samen aan kunnen werken.

Rafael en het Engelenkoor der Deugden schenken ons deze vreugde door middel van het licht van de Zon. Dit licht maakt ons wakker en geeft ons de nodige kracht en positiviteit om actie te ondernemen. Het is het licht van God dat op ons schijnt en ons doordringt met levenskracht zodat we kunnen groeien en bloeien en van ons leven genieten.

Aartsengel Rafael en het Engelenkoor der Machten (deugden)

regeert approximatief de periode van 14 oktober tot en met 22 november.

De dag dat hun energie het sterkst aanwezig is is Zondag.

Rafael en de Deugden helpen je om je echte identiteit te ontdekken en om innerlijk meesterschap te ontwikkelen zodat je met de goede raad van de Vader als een echt Koningskind over je leven kunt regeren. Rafael en de Deugden leren je om met eerbied om te gaan met jezelf en alle andere levensvormen, om je lichaam, je ziel en je geest op de juiste wijze te verzorgen zodat je in goede gezondheid kunt zijn en kunt stralen als een Zon en zo het leven van iedereen en alles in jezelf en om je heen kunt eren door je licht te schenken en alles steeds te verfijnen, steeds mooier en interessanter te maken.

Licht is aandacht en wanneer je aandacht hebt voor jezelf en alle andere levensvormen zul je de schoonheid in alles ontdekken en tot diepe zelfinzichten komen. Deze zelfinzichten kan Rafael door middel van je lieve Beschermengelen aan je schenken wanneer je trouw bent aan je innerlijke Zon, je innerlijk licht en je steeds de nodige moeite doet om te handelen in overeenstemming met deze innerlijke Ster.

Rafael en zijn Zonne Engelen (de Deugden) zijn de beheerders van ons bewustzijn, ons geweten, de gebieden van waaruit zij werken bevatten al onze ervaringen en de belangrijkste gift die zij ons schenken is het begrip dat wij dankzij al onze ervaringen hebben opgedaan. Het is dit begrip, dit licht aan ervaringen dat zij ons kunnen schenken vanuit ons diepste innerlijk vanuit ons ge-weten, vanuit ons bewustzijn, ons hart. Rafael en de deugden schenken ons de wijsheid door middel van de stem van onze ziel, ons eeuwige zelf. Rafael en zijn Engelen voeden ons bewustzijn, zij maken ons bewust van wie wij zijn, zij brengen ons in contact met ons geweten en helpen ons om ons te herinneren dat de ware wetenschap zich reeds in onszelf bevindt als een bron van goddelijke intelligentie die zich openbaart op de top van de berg aan ervaringen die wij hebben opgedaan.

 

41 Beschermengel Hahahel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermengel Hahahel regeert zodiakaal over ons bestaan van 14 tot en met 18 oktober. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is Zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Ontwikkelde kwaliteiten

Dienstbaarheid, vertrouwen, geloof en begrip van de goddelijke wetten.

Liefde voor onszelf, onze medemensen en onze wereld.


Beschermengel Hahahel en het Heilige Hart

Beschermengel Hahahel maakt ons bewust van de goedheid die in onszelf huist en leert ons om steeds met deze goedheid te handelen.

Engel Hahahel kan ons leren om onszelf onvoorwaardelijk ten dienste te stellen van de goddelijke principes. Hij leert ons de waarde van opoffering en schenkt ons het nodige vertrouwen, het geloof en de liefde die van deze opofferingen de mooiste geschenken maken.

Hij leert ons om het mooiste van onszelf aan onze medemensen te schenken, Hij is de Godheid en de goedheid in ons Hart.

Engel Hahahel leert ons om met dit Heilige Hart te werken.

Hij schenkt ons de onvoorwaardelijke Christus liefde die ons de mogelijkheid schenkt om van iedereen te houden en alles met liefde en toewijding te doen.

Hij help ons om te groeien en te bloeien naar datgene wat we werkelijk zijn.

Hij helpt ons om het liefdevolle kind in ons zelf tot volledige ontplooiing te brengen, zodat dit kind kan stralen en schijnen als een zonnetje in onszelf, wat ons steeds goedgezind en liefdevol maakt.

Engel Hahahel zal ons steeds met liefde en begrip verder helpen en zodoende kunnen wij ook onze medemensen steeds steunen met liefde en hen de hoop en het geloof brengen, zodat ook zij er ook bovenop kunnen komen en wederom het beste van hun leven maken.

Engelen representeren datgene in onszelf wat de moeite is om te volgen, datgene wat ons aanmoedigt en ons wederom in contact brengt met het onschuldige kind in onszelf wat iedereen gelukkig wil maken.


Hahahel eerste Engel van het Engelenkoor der Deugden

Engel Hahahel is de eerste Engel van het Engelenkoor der Deugden, ook wel het Engelenkoor der Machten genoemd.

Beschermengel Hahahel is de hoogst geplaatste Zonne-Engel, Hij brengt ons de goddelijke liefde voor al, dankzij deze liefde wordt alles mogelijk en kunnen wij het beste uit onszelf en onze medemensen naar boven halen aangezien liefde het beste vanuit ons allemaal naar boven haalt.

Engel Hahahel staat ons toe om wederom te rijken naar het mooiste ideaalbeeld wat in ons zelf huist en om dit beeld tot leven te roepen met liefde en geloof.

Engel Hahahel schenkt geloof en vertrouwen in dit schitterende beeld van onszelf. Engel Hahahel brengt ons wederom bij onze eigen waarden en idealen en toont ons dat het mogelijk is om altijd het hoogste na te streven. Om steeds onze blik te richten op het hemelse, op al onze fijnste en waardevolste wensen. Op onze positiefste dromen, op het mooiste toekomstbeeld wat in ons zelf huist.

Het goddelijke beeld, het beeld van de Zoon die zichzelf opofferde voor zijn medemensen. Het symbool van de Koning in onszelf die steeds geduldig wacht tot Hij uiteindelijk op kan staan en samen met Engel Hahahel op pad kan gaan en het licht te tonen aan al zijn lieve zusters en broeders.

Engel Hahahel schenkt ons het licht wat ons toestaat om van iedereen te houden, het begrip dat enkel liefde en vergiffenis vooruitgang en verbetering tewerkstellen en dat het de moeite waard is om naar het beste voor ons allemaal te streven en onszelf volledig te geven voor de hoogste idealen die in ons huizen, de meest schitterende en vooruitstrevende ideeŽn die wij in ons dragen. Beschermengel Hahahel geeft ons de macht om deze ideeŽn waar te maken.

Samen met Engel Hahahel kunnen wij een levend voorbeeld van lichtende liefde worden. Engel Hahahel is de Deugdzaamheid in onszelf die ons toestaat om een levend voorbeeld te zijn. Het is dankzij deze deugdzaamheid en dit levende voorbeeld dat wij de macht kunnen verkrijgen om andere mensen te leiden en om samen met andere mensen het geloof in een betere wereld te verspreiden en mogelijk te maken door er zelf deel van te worden en te leven en te beleven met liefde en vertrouwen in die betere wereld die reeds aanwezig kan zijn wanneer wij wederom met de ogen van het onschuldige kind in onszelf naar onszelf en het gene wat ons omringd durven kijken. Wanneer wij in durven zien dat onze wereld onze wensen herbergt en onze verlangens tot leven brengt, wanneer wij inzien dat het onze eigen manier van denken en doen is die de wereld om ons heen vorm geeft.

Goede raad van Aartsengel Rafael en Engel Hahahel

Ga verder, richt je op het hoogste, pak je moed weer bij elkaar, begin eraan blijf daar niet zitten, wij Zonne-Engelen zullen je helpen, wij zullen je motor weer op gang brengen en je zonnetje weer doen schijnen, wij zullen alle wanhoop, alle angst en alle twijfel doen verdwijnen.

Zowaar mijn naam Aartsengel Rafael is beloof ik je dat wij je wederom met het beste in jezelf in contact zullen brengen en je helpen om je potentieel op een juiste wijze te benutten.

Fijne keuzes zullen naar je toe komen, nieuwe kansen zullen je geschonken worden en alles zal zo zijn als het moet zijn, je diepste wensen zullen bewaarheid worden. Door middel van je lichtende liefde en aandacht zul je datgene wat je wenst tot leven roepen in jezelf en wij zullen er zijn om je te helpen dit lichtende voorbeeld in jezelf waar te maken.

Weet dat je het in je hebt om een gelukkig en bevredigend leven te leiden en precies datgene te ontvangen wat je nodig hebt.

Je hebt een gouden sleutel in je handen, de sleutel van het talent wat je hier en nu aan het gebruiken bent.

Verspreid je kennis en handel steeds met liefde, wees niet triest doch verwachtingsvol en koester de overtuiging dat er steeds iets beters voor je wacht. Heb geen schrik om achterom te kijken, doch blijf niet staan, ga vooruit blijf niet bij de pakken zitten maar doe ze open.

Schenk ons je mooiste cadeaus, laat ons zien wat je waard bent, schenk je schat en straal als de ster die je werkelijk bent, wees de zon en de zoon en geloof in hem, in de liefdevolle en ondernemende koning die in jezelf huist en steeds klaar staat om je de weg te wijzen wanneer je het hem vraagt.

Geloof in mij, in de lieve Engel die hier en nu met je praat en je door de sluiers van ongeloof en twijfel een andere visie komt brengen.

Mijn naam is Hahahel en ik zal er steeds voor je zijn wanneer je me nodig hebt, ik ben dat kleine stemmetje in jezelf wat steeds het beste voor ogen heeft en er altijd naar zal streven om dit met liefde en daadkracht te verwezenlijken.

Persoonlijke ervaringen met de Zonne-Engelen

De Zonne-Engelen spreken tot mij, Zij spreken vanuit mijn innerlijk en verkondigen de waarheid die ik in mezelf heb opgeslagen.

Zij representeren mijn kennis en mijn liefde, symbolisch gezien geven zij mij de twee vleugels waarmee ik het land van mijn voorstellingsvermogen zal kunnen bereiken en de geliefde van mijn dromen uiteindelijk zal kunnen omarmen voor eeuwig en altijd.

Ik ben mijn geliefde verloren maar samen met de Engelen Deugden zal ik haar weer terug vinden.

Samen met deze lieve Engelen vond ik de liefde en het geloof in mezelf weer beetje bij beetje terug. Waarna het leven weer nieuwe kansen schonk en ik er wederom van kon genieten.

De Engelen van het Engelenkoor der deugden toonden mij dat al mijn problemen eigenlijk wel meevielen en dat ik nog vele goede eigenschappen in mezelf had waarmee ik mijn leven weer tegoed zou kunnen inrichten.

Zij kwamen tot mij wanneer ik mij verloren voelde en toonden mij wederom de weg naar boven, de weg naar het goede in mezelf dat zich zo graag wil uiten en hier nu ook de mogelijkheid tot krijgt.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 14