Huis van de 72 Engelen

Aartsengel Camuel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

De Naam van Aartsengel Camuel betekent Hij die God ziet.

Aartsengel Camuel vertegenwoordigd de Goddelijke rechtvaardigheid

en staat ons toe om alles wat krom is weer recht te maken.

Aartsengel Camuel†en het Engelenkoor der Krachten†regeren de periode van 3 september tot en met 13 oktober

Aartsengel Camuel staat in verband met onze basis chakra, Zijn kleur is rood en de dag waarop wij het best met Hem kunnen werken is dinsdag. Prins Camuel werkt met de energieŽn van de Planeet Mars en is de leider van het Engelenkoor der Krachten.

Wat wij met Aartsengel Camuel kunnen bereiken


Aartsengel Camuel is de Koning van de Sefirah Gevurah en schenkt ons vanuit deze energiespiraal kracht, macht, energie, passie, moed en doorzettingsvermogen. Hij staat ons toe om dankzij deze actieve werkkrachten het verleden achter te laten en zodoende alles wat oud is en enkel nog pijn doet te boven te komen.

Hij staat ons bij met het doorbreken en overkomen van slechte gewoontes en leert ons om nee te zeggen indien nodig. Aartsengel Camuel is de Engel der positieve veranderingen die ons begeleid op het pad naar de gewenste toekomst.

Wij kunnen de krachten van Aartsengel Camuel in ons weken door ijzer tot ons te nemen. Camuel staat dan ook in verband met dit Metaal en kan ons ijzersterk maken wanneer wij ons op de juiste wijze voeden en wij op een verantwoordelijke manier met zijn actieve werkkracht om leren gaan zonder ons te verliezen in boosheid en agressiviteit.

Prins Camuel schenkt ons de moed en de motivatie om actief aan het werk te gaan en zodoende stap voor stap onze mooiste dromen in de rots te kerven (te realiseren).

Het verleden achter laten en aan een mooie toekomst bouwen


Aartsengel Camuel brengt ons tot het besef dat we het verleden niet kunnen veranderen maar dat we door hier en nu juist te handelen bij kunnen dragen aan een goede toekomst.

Prins Camuel staat ons toe om in onze eigen kracht te staan en onze grenzen steeds een beetje meer te verleggen (steeds iets meer van ons zelf te geven en zodoende onszelf te versterken en dankzij deze kracht anderen bij te staan).

Wat wij van Aartsengel Camuel kunnen leren


Aartsengel Camuel leert ons om onszelf en anderen grenzen te stellen en staat ons toe om een zekere strengheid te handhaven wanneer deze gerechtvaardigd is. Hij behoed ons voor boosheid en kan ons leren om steeds een bepaalde mate van zelfcontrole te behouden.

De Gaven en Geschenken van Aartsengel Camuel


Aartsengel Camuel schenkt ons de kracht, de moed en het inzicht wat ons toestaat om onze verantwoordelijkheden te accepteren en onze levensopdracht uit te voeren (Aartsengel Metatron en de Engelen Serafijnen kunnen ons helpen om onze missie te weten te komen).

Prins Camuel schenkt ons de nodige energie door ons zelfvertrouwen op te peppen. Hij vult ons met de Goddelijke vuurkracht (de levensenergie) en maakt zodoende de goede werkkracht in ons wakker.

Wanneer wij met Aartsengel Camuel aan het werk gaan word het ons toegestaan om alles wat stil ligt (of staat) in ons leven weer in gang te zetten (dankzij Hem kunnen wij ons bevrijden van de luiheid die ons weerhoud van onze volledige zelfrealisatie).

Prins Camuel staat ons bij tijdens het realiseren van onze waarachtige levensmissie (onze vocatie) en zal ons steeds helpen door ons te vullen met het nodige zelfvertrouwen het welke ons toestaat onze passies uit te voeren en waar te maken.

Dankzij het vertrouwen en de passie die Aartsengel Camuel ons schenkt wordt het ons mogelijk gemaakt om datgene waarvan wij in ons diepste innerlijk dromen naar boven te laten komen. Zodoende komen wij er achter welke activiteiten ons werkelijk gelukkig maken en kunnen wij beginnen met het uitvoeren hiervan.

Stenen waarvan de elixirs de krachten van Prins Camuel in ons wekken

Alle Edelstenen die een grote hoeveelheid ijzer bevatten alsook alle rode stenen. Het dragen van rode Edelstenen zoals Robijn, Granaat en Carneool kan ons ook helpen doch dit is niet wetenschappelijk bewezen (de werking van stenenelixirs die de gewenste mineralen bevatten is daarentegen een wetenschappelijk feit wat niet te ontkennen valt).

Korte samenvatting

Aartsengel Camuel Prins van de Planeet Mars en Koning van de Sefirah Gevurah helpt ons met het doorbreken van blokkades, staat ons toe om obstakels te overwinnen, help ons met het overkomen van oude pijnen en kan ons leren omgaan met boosheid en agressiviteit dankzij het behouden van zelfcontrole en het stellen van grenzen voor onszelf zowel als voor anderen.

Besluit


Prins Camuel is een Aartsengel die zelfzekerheid, zelfvertrouwen, vastberadenheid en doorzettingsvermogen schenkt. Dankzij Hem kunnen wij vol goede moed aan het werk gaan en een zekere edelmoedigheid ontwikkelen die ervoor zorgt dat onze activiteiten bijdragen aan betere levensomstandigheden voor iedereen.

Affirmatie


Dankjewel Aartsengel Camuel voor het werk, de sport en het spel

 

Het Engelenkoor der Krachten

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Het Engelenkoor der Krachten staat onder leiding van de grote en liefdevolle†Aartsengel Camuel, de dag dat hun energie het sterkst aanwezig is is dinsdag. Camael heerst over de krachten van de planeet Mars. Hij schenkt ons de actieve werkkracht die ons toestaat onze mooiste dromen te verwezenlijken (de energie om het gene wat wij geplant hebben uit te voeren en zodoende vorm te geven aan ons streven).

De Engelen van het Engelenkoor der Krachten leren ons om ons dienstbaar op te stellen en ons beste beentje voor te zetten. Samen met hen kunnen wij zorgen voor een enorme vooruitgang. Zij sporen ons aan tot zowel innerlijk als uiterlijk werk en leren ons om onze zwakheden te overwinnen. De Engelen Krachten zorgen voor een goede dynamiek en brengen beweging. Zij sporen ons aan tot een zekere zelfdiscipline en helpen ons bij het vinden en uitvoeren van een nuttig werk wat meer waarde schenkt. Het vinden van nieuwe en leuke activiteiten is iets wat enorm goed kan doen en waartoe de Engelen Krachten ons aansporen. De Engelen krachten brengen ons bewustwording en tonen ons het werk wat verwezenlijkt dient te worden. Zij helpen ons om te werken aan onze manier van zijn en tonen ons dat elke verandering zijn oorsprong vind in onszelf. De Engelen Krachten zorgen voor harmonie en vrede door ons te leren leven op een evenwichtige wijze. Zij bevrijden ons van de luiheid die tot verveling lijd door ons aan te sporen tot actie. Hun voornaamste taak bestaat uit het zorgen voor goede werkomstandigheden en het brengen van liefde voor ons werk.

Genie 33†Engel Yeuiah is de perfecte werk-leid-ster en brengt ons de vreugde voor het werk. Zij leert ons om het werken aangenaam te maken en schenkt ons de gave om elke opdracht met liefde uit te voeren. Haar haven in de Zodiak strekt zich uit van 11 tot en met 15 graden Maagd en de periode in het jaar die zij regeert loopt van 3 tot en met 7 september.

Genie 34†Engel Lehaiah is de perfecte werkkracht en spoort ons aan alles steeds met heel veel liefde af te werken. Zij schenkt ons de mogelijkheid om ons af te stemmen op het beste en hier vorm aan te geven door middel van onze dagelijkse activiteiten. Zij regeert van 16 tot en met 20 graden Maagd, approximatief van 8 tot en met 12 september.

Genie 35†Engel Chavakiah brengt ons verzoening en staat ons toe aanvaarding te vinden en ruzies op te lossen. Zij brengt ons de vrede die heelt en schenkt ons het vermogen om ons te richten op de goede kwaliteiten die wij allen in ons dragen. Zij herinnert ons aan al het fijne en motiveert ons zodoende om dit weer tot leven te brengen. De periode in het jaar die zij regeert loopt van 13 tot en met 17 september. Ze heerst over de voorlaatste vijf graden van het dierenriem teken Maagd.

Genie 36†Engel Menadel schenkt ons de kracht om te werken en de zege om te oogsten. Samen met Hem kunnen wij het gevoel ontwikkelen dat wij er toe doen en dat we een bijdrage leveren die de moeite waard is. Hij motiveert ons om verder te gaan met al het goede werk en spoort ons aan tot vele waardevolle veranderingen. De periode in het jaar die Hij regeert loopt van 18 tot en met 23 september. Zijn haven strekt zich uit van 26 tot en met 30 graden Maagd.

Genie 37†Engel Aniel staat ons toe om de monotonie van het dagelijkse leven te doorbreken en steeds weer iets nieuw te doen. Hij leert ons om slechte gewoontes achter te laten en goede eigenschappen te kweken en schenkt ons de kracht om dit op een avontuurlijke en veranderlijke wijze te doen. Zijn haven strekt zich uit van 1 tot en met 5 graden Weegschaal en de periode in het jaar die Hij regeert loopt van 24 tot en met 28 september.

Genie 38†Engel Haamiah leert ons om Liefde als religie te hanteren en van onze omgeving en ons lichaam een tempel te maken. Zij toont ons dat wij allen geliefden zijn en schenkt ons de kracht om allen samen te werken aan het goede, het schone en het wonderbaarlijke. Haar Haven strekt zich uit van 6 tot en met 10 graden Weegschaal en de periode in het jaar die zij regeert loopt van 29 september tot en met 3 oktober.

Genie 39†Engel Rehael brengt ons de opvoedende krachten die ons toestaan alles in ons leven op de juiste wijze te laten verlopen. Wanneer wij leren luisteren naar Zijn wijze raad en wij de krachten van God de Vader een plaatsje geven in ons leven zal Moeder Aarde ons met open armen ontvangen. Rehael regeert de periode van 4 tot en met 8 oktober, Zijn haven strekt zich uit van 11 tot en met 15 graden Weegschaal.

Genie 40 Engel Ieiazel leert ons om te genieten van het leven en brengt ons vreugde, comfort en beloningen. Hij toont ons dat wij hier en nu de veilige thuishaven kunnen vinden door ons te richten op al het mooie dat reeds aanwezig is en te genieten van alle overvloed die Moeder Aarde te bieden heeft. Hij regeert de periode van 9 tot en met 13 oktober. Zijn haven strekt zich uit van 16 tot en met 20 graden Weegschaal.

Samenvatting

Het Engelenkoor der Krachten brengt ons een zeer actieve energie door middel van de Planeet Mars. Zij staan ons toe om rust en vrede te brengen daar waar onvrede en chaos heerst. Dit doen zij door ons de mogelijkheid te schenken onze energie juist te beheren. Het brengen van goede energie en het zorgen voor een aangename sfeer behoren tot de taken der Engelen Krachten.

 

Beschermengel Menadel en de kracht om veranderingen te verwezenlijken

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Menadel is de Engel die ons bij onze roeping brengt. Hij heerst over de laatste vijf graden van het dierenriemteken Maagd (approximatief van 18-23 september). Beschermegel Menadel schenkt ons de goede werkkracht van Aartsengel Camael vanuit de Sefirah Geburah (sfeer op de Levensboom) door middel van de planeet Mars. Dankzij de krachten van de Sefirah Gevurah en de planeet Mars komen wij tot het besef van het gene wat onze manier van gedragen veroorzaakt en worden wij ons bewust van de wet van oorzaak en gevolg.

Mars is de strijder die ons kan bevrijden van al onze negatieve eigenschappen

De Engelen die vanuit de Sefirah Geburah werken schenken de kracht om innerlijke veranderingen te verwezenlijken die de gewenste uiterlijke resultaten te voorschijn toveren en visa versa.

Het werk der Engelen Krachten

Menadel werkt hand in hand met Aartsengel Camael en alle andere Engelen Krachten aan het brengen van positieve veranderingen en wij kunnen hen een handje helpen door ons steentje bij te dragen. De Engelen van het Engelenkoor der Krachten leren ons om ons dienstbaar op te stellen en ons beste beentje voor te zetten. Samen met hen kunnen wij zorgen voor een enorme vooruitgang. Zij sporen ons aan tot zowel innerlijk als uiterlijk werk en leren ons om onze zwakheden te overwinnen. De Engelen Krachten zorgen voor een goede dynamiek en brengen beweging. Zij sporen ons aan tot een zekere zelfdiscipline en helpen ons bij het vinden en uitvoeren van een nuttig werk wat meer waarde schenkt. Het vinden van nieuwe en leuke activiteiten is iets wat enorm goed kan doen en waartoe de Engelen Krachten ons aansporen. De Engelen krachten brengen ons bewustwording en tonen ons het werk wat verwezenlijkt dient te worden. Zij helpen ons om te werken aan onze manier van zijn en tonen ons dat elke verandering zijn oorsprong vind in onszelf. De Engelen Krachten zorgen voor harmonie en vrede door ons te leren leven op een evenwichtige wijze. Zij bevrijden ons van de luiheid die tot verveling lijd door ons aan te sporen tot actie. Hun voornaamste taak bestaat uit het zorgen voor goede werkomstandigheden en het brengen van liefde voor ons werk.

Een verheven ideaal

Beschermegel Menadel wekt het streven naar zowel spirituele als materiŽle perfectie in ons en schenkt ons het doorzettingsvermogen wat ons toestaat om hier vorm aan te blijven geven. Hij spoort ons aan tot sport en handwerk en wanneer wij met Hem aan de slag gaan zal Hij onze bewegingen leiden en zorgen voor goede resultaten. Menadel brengt ons tot het besef dat wij werken voor onze medemens en ontwaakt zodoende de altruÔst in ons. Hij leert ons dat werken voor elkaar de beste motivatie brengt en toont ons hoe fijn het kan zijn om eens iets voor een ander te doen. Natuurlijk hebben wij allen nog veel werk aan ons zelf en niet altijd de tijd en de zin om nog iets voor iemand anders te doen. Vandaar dat Menadel ons aanspoort om te zorgen voor een professionele activiteit die daadwerkelijk bijdraagt.

Het nut van werken

Wanneer wij het nut van ons werk niet meer inzien kunnen wij Beschermegel Menadel om raad vragen. Hij kan ons dan helpen om het nut van ons werk weer in te zien of om van werk te veranderen. Hij schenkt ons de goede moed om te werken en de goede moed om het werk ook weer achter te laten wanneer het niet meer aan onze verwachtingen voldoet. Hij spoort ons aan om te werken voor een groter goed en zal ons steeds begeleiden op weg naar betere oorden. Engel Menadel zorgt voor de juiste beweging in ons leven en doet de goddelijke wil door ons stromen door onze acties aan te voeren. Hij is de goede werkkracht in ons die wij aan kunnen wenden wanneer nodig.

Het vormgeven van ons professionnelle leven

Wanneer wij problemen hebben op ons werk of onze job dreigen te verliezen kunnen wij de hulp van Engel Menadel inroepen. Ook als wij op zoek zijn naar nieuw werk kunnen wij hem aanspreken. Beschermegel Menadel helpt ons om ons professionnelle leven vorm te geven en brengt ons de wil om te werken en dingen te realiseren. Hij toont ons dat het niet zozeer de resultaten zijn die tellen doch de vreugdevolle samenwerking die ontstaat. Natuurlijk blijven goede resultaten met Menadel niet achterwege aangezien hij ook de Engel van de oogst is en hij ons dus de vruchten van ons werk schenkt. Doch het samen zijn, het samen bewegen, het samen spel, sport en werk is iets wat hier en nu zijn vrucht kan schenken wanneer we het leuk maken en we het met liefde doen.

Goede raad van Beschermegel Menadel

Leer om de wil van God door je te laten werken. Laat de hemelse krachten op je in werken en voer ze uit door er iets mee te doen. Door actief en creatief bezig te zijn en zodoende de goddelijke levenskracht door je te laten stromen. Word je bewust hoe de wil dingen in beweging zet en wees dankbaar voor al de kracht die je zodoende geschonken word.

Toegewijd bezig zijn

Beschermegel Menadel brengt ons naar het hier en nu door al onze aandacht te richten op datgene waar we mee bezig zijn. Hij leert ons om volledig op te gaan in ons werk en zorgt voor een grote toewijding. Hij moedigt ons aan om te werken vanuit eigen vrije wil en niet omdat wij ons hiertoe verplicht voelen. Engel Menadel leert ons dat werken geen hel hoeft te zijn en dat wij van alle activiteiten iets leuks kunnen maken. Hij schenkt ons de liefde voor ons werk. Hij helpt ons om doelgericht aan de slag te gaan en iets nuttig te doen. De kracht van Engel Menadel is praktisch van aard en wanneer wij samen met Hem aan het werk gaan kunnen wij vele mooie dingen tot leven brengen.


Het juiste werk vinden en in het juiste werk voorzien

Beschermegel Menadel helpt ons om het juiste werk te vinden door ons een zekere zelfkennis te schenken en de gave om onze kwaliteiten te benutten in de situaties die daar om vragen. Zodoende open vele poorten zich voor ons en toont Menadel ons een waaier aan mogelijkheden. En net als Hem kunnen wij onze medemensen een waaier aan mogelijkheden bieden door ons op hun kwaliteiten te richten en ons voor te stellen wat ze daarmee wel niet allemaal zouden kunnen doen en hoe leuk dit wel zou zijn. Menadel is een Engel die mogelijkheden schenkt en net als Hem kunnen wij onze medemens de mogelijkheid schenken om mee te werken aan een verheven ideaal.

De liefde voor ons dagelijkse werk

Beschermegel Menadel leert ons om onze dagelijkse taken met liefde uit te voeren. Simpele dingen zoals opruimen en eten maken worden met Hem een festijn. Menadel doet ons hart zingen van vreugde tijdens het bezig zijn en toont ons dat we van al onze dagelijkse bezigheden iets leuks kunnen maken.

Het erkennen van onze eigen kracht

Beschermegel Menadel zorgt voor een innerlijke transformatie die in het uiterlijke leven haar weerslag vindt. Hij helpt ons om onze eigen kracht te erkennen door ons te tonen wat wij allemaal wel kunnen. Menadel zorgt voor zelfbevestiging door ons de kans te schenken allerlei taken uit te voeren en deze met succes af te ronden. Hij leert ons heel veel door ons aan het werk te zetten. Engel Menadel werkt door ons en zorgt zodoende voor beweging in ons bestaan. Hij brengt ons zelfvertrouwen en zekerheid. Beschermegel Menadel leert ons om content te zijn met de resultaten die we behalen maar spoort ons ook aan om steeds beter te doen. Engel Menadel is als een constante bron van motivatie en wanneer wij Zijn kracht in onszelf vinden en samen met hem aan de slag gaan kan niets ons nog tegenhouden. Hij leert ons om onszelf steeds te verbeteren en spoort ons aan tot de gewenste veranderingen. Beschermegel Menadel brengt ons in verbinding met onze innerlijke kracht en schenkt ons zodoende de mogelijkheid om onze taken met liefde uit te voeren. Menadel staat ons toe om steeds weer de goede moed in ons zelf te vinden en de nodige stappen te ondernemen.

Bevrijding

Beschermegel Menadel bevrijd ons van datgene wat niet bij ons hoort en uit situaties waar wij ons niet thuis voelen. Hij brengt ons het juiste juiste werk en zorgt zodoende voor een activiteit waarbij wij ons goed voelen. Hij leert ons om van elke dag weer een avontuur te maken en bevrijd ons van alles wat saai is. Beschermengel Menadel helpt ons om onze dagelijkse routine te doorbreken en bevrijd ons van het slaafs volgen van onze gewoontes. Hij leert ons om veranderingen aan te brengen en zodoende te zorgen voor beterschap. Wij kunnen Engel Menadel aanroepen wanneer wij ons gevangen voelen, of wanneer we vastzitten en we verandering wensen. Menadel leert ons om te werken met zowel onze geestelijke als onze lichamelijke spieren en schenkt ons steeds de nodige inspiratie zodat wij vol goede moed aan de slag kunnen gaan. Hij raad ons aan om het gene wat wij niet meer nodig hebben achter te laten en voluit te gaan voor datgene wat gewenst is.

Affirmaties

Ik verbind mij met mijn innerlijke kracht,

zodoende vind ik mijn ware toedracht.

Door positief bezig te zijn maak ik het leven fijn.

 

Beschermengel Aniel, Hoop, Vertrouwen en Daadkracht

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermegel Aniel leert ons om onze kwaliteiten (onze deugden) en talenten (vaardigheden) in te zetten tijdens ons werk (het vorm geven door middel van spirituelle krachten). Hij brengt ons overwinningen door ons te leren om obstakels te overkomen en hindernissen als uitdagingen te bekijken. Hij spoort ons aan om onszelf steeds weer uit te dagen en brengt zodoende vele leuke nieuwe dingen in ons leven. Beschermegel Aniel schenkt ons een enorme levendigheid door middel van de planeet Mars en een visie die aanspoort tot het goede dankzij de krachten van de Zon. Hij staat ons toe om met de krachten van Mars te werken aan een verheven ideaal (de Zon). Hij leert ons om met hart en ziel te werken aan datgene wat wij verlangen en staat ons bij tijdens het vormgeven van onze hartewens.

De kracht van de weegschaal

Beschermegel Aniel is de eerste Engel die werkt met de energie van het dierenriemteken Weegschaal wat voor vrede en harmonie in de familie zorgt. Engel Aniel brengt evenwicht en bemiddeld. Net zoals Engel Aniel kunnen wij zorgen voor een goede bemiddeling en leren om allen overeen te komen zodat het creŽren van de juiste middenweg mogelijk word. Beschermegel Aniel heeft zijn haven in de Zodiac van 0 tot en met 5 graden Weegschaal. Hij schenkt ons de energie die ons toestaat het beste van het moment te maken. Hij leert ons dat alles voorbij gaat en dat het geen zin heeft om vast te houden aan negative overtuigingen die ontstaan zijn in het verleden. Aniel toont ons dat de enige constante in het leven verandering is en moedigt ons aan om deze veranderingen met moed te ondergaan en te boven te komen indien zij ons leven op zijn kop zetten. Engel Aniel moedigt ons aan om de kracht der verandering in ons leven aan te wakkeren en ons met Zijn vuur van al het ongewenste te bevrijden.

Het doorbreken van de cirkel

Beschermegel Aniel staat ons toe om het verleden achter ons te laten en vol goede moed onze toekomst tegemoet te treden door er hier en nu steeds het beste van te maken. Hij leert ons om hier en nu ons best te doen en schenkt ons de gave om steeds hoopvol te blijven. Dit doet Hij door ons hier en nu aan onze toekomst te laten werken. Wanneer wij geen perspectief meer hebben kunnen wij Zijn hulp inroepen en kan hij ons tonen wat er te doen staat. Beschermegel Aniel kan ons bevrijden van al de slechte gewoontes die wij ons eigen hebben gemaakt. Hij leert ons om de veranderingen die wij graag in de wereld zouden zien als eerste in ons zelf te voltrekken. Aniel toont ons dat de ware verandering van binnen begint en schenkt ons de mogelijkheid om ons te bevrijden van onze beperkingen. Beschermegel Aniel bevrijd ons van negative overtuigingen en brengt ons positieve overtuigingen in de plaats. Hij bevrijd ons van twijfel en schenkt ons zelfvertrouwen, Hij verandert onze perceptie door ons aan te tonen dat verandering ook heel positief en bevrijdend kan werken. Wanneer wij ons in een negatieve cirkel bevinden hoeven wij hier niet in te blijven rond draaien en kunnen wij de moed vergaren om een andere weg op te gaan. Alles is mogelijk en met Aniel als gids hoeven wij nergens geen schrik voor te hebben. Beschermegel Aniel wakkert het geloof in onszelf aan en zorgt er zodoende voor dat wij denken dat de dingen ons gaan lukken. Deze positieve overtuiging zorgt voor goede resultaten en succes. Wanneer wij het leven niet meer zien zitten en wij de overtuiging koesteren dat het er allemaal niet meer toe doet kunnen wij Engel Aniel om hulp vragen. Hij bevrijd ons van wanhoop en brengt ons hoop door ons te leren onze problemen hier en nu aan te pakken. Zelf van de moeilijkste situaties maakt hij een zegening daar deze vaak leiden naar betere oorden.


De kracht der verandering

Beschermengel Aniel leert ons om in het hier en nu verandering te brengen door ons te bevrijden van het ongewenste en ons te leiden naar het gewenste. Hij geeft ons iets om naar uit te kijken en maakt ons bewust van ons potentiel. Hij zorgt voor het verschijnen van de Zon aan onze horizon en brengt ons goede gedachten door ons positieve overtuigingen te schenken. Hij wekt de kracht der verandering in ons door ons goede verwachtingen te geven om te koesteren. Hij leert ons om steeds hoopvol en optimistisch te blijven en in het hier en nu de juiste stappen te zetten. Hij toont ons het pad en zegent ons met vele onverwachte fijne gebeurtenissen wanneer wij openstaan voor zijn boodschap.

Boodschap van Engel Aniel

Door te geloven in jezelf en met hoop uit te kijken naar het resultaat van datgene wat je hier en nu verwerkelijkt kunnen wij zorgen voor positieve veranderingen. Hoop is als een gebed wat bestaat uit goede voornemens die wanneer gerealiseerd de gewenste resultaten zullen leveren. Verlies dus nooit het geloof in jezelf en werk elke dag met liefde aan je goede voornemens.

Korte Samenvatting

Beschermegel Aniel zorgt voor inspiraties die de gewenste evolutie teweeg brengen. Aniel brengt ons vooruit door te zorgen voor een constante evolutie. Hij brengt ons verder op ons pad door ons te bevrijden van het verleden en leert ons om hier en nu te werken aan een schitterende toekomst. De toekomstgerichtheid die hij brengt wekt het verlangen in ons en schenkt ons goede hoop. Hoop doet leven en zorgt voor beweging en evolutie. Hoop is een voortdrijvende kracht die wanneer juist aangewend voor veel goeds kan zorgen. Het brengen van deze goede hoop en het aansporen tot de gewenste bezigheid is de taak die Engel Aniel ons schenkt. Beschermegel Aniel staat ons toe om onze verlangens te verwezenlijken door van ons een onuitputtelijke bron van werkkracht te maken en ons aan te sporen tot vele waardevolle activiteiten.

Goede raad van Engel Aniel

Werken aan het goede is de beste strijd die je kunt leveren tegen het slechte. Positief denken en bezig zijn houd het onaangename op afstand en zorgt ervoor dat alles steeds goed verloopt.

Affirmatie

Ik ben hoopvol en breng positieve veranderingen

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 12