Leer je Beschermengelen kennen en maak je wensen waar door liefdevolle acties met de Aartsengelen in je dagelijkse bestaan.

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Onze Beschermengelen alsook de Engelen en de Aartsengelen wensen dat wij allen slagen en doen niets liever dan ons helpen met onze levensmissie want wanneer het ons lukt om onze taak te verwezenlijken wil dit zeggen dat het hen gelukt is om ons op een correcte wijze bij te staan. Wij werken allen te samen aan de realisatie van de goddelijke wil, de goddelijke droom, het goddelijke plan dat zich enkel kan realiseren wanneer wij allen te samen in harmonie met Wilskracht, Intelligentie en Liefde de juiste acties ondernemen.

 

Het is niet het niveau waar wij ons bevinden in dit plan dat telt, maar het slagen van onze missie, het verwezenlijken van onze taak. Laten wij dus openstaan voor de inspiraties die onze Beschermengelen, de Engelen en de Aartsengelen ons te bieden hebben en allen te samen werken aan de vooruitgang en de afwerking van het goddelijke kunstwerk zodat wij allen Venus kunnen omarmen en genieten van het goddelijke in al Haar energie-vormen.

 

Alle wezens hebben hun nut en hun taak, de insecten zijn nodig om de bloemen te bevruchten en de planten om de dieren en de mensen te voeden. Zo hebben wij allen onze plaats in de spiraal des levens waar wij allen deel van uit maken. En zo hebben ook de Engelen en de Aartsengelen hun taak en hun nut in de creatie.

 

 

Het is mijn taak om het licht der Engelen te verspreiden en hun werk op een wetenschappelijke wijze te onderwijzen zodat allen die geļnteresseerd zijn in de wetenschap der Engelen hier het nodige licht kunnen vinden, doch weet dat ik enkel het licht kan geven dat ik ontvang en dat het enkel al gevende is dat wij meer zullen kunnen ontvangen. Het is aan eenieder om de waarheid die zich in deze leringen bevindt te onderscheiden en zich van alle twijfels en ongeloof te bevrijden.

 

 

Goed en slecht bestaan niet wanneer wij het nut van alle dingen beginnen te doorzien en wij de waarde van alle evenementen in ons bestaan leren apprecieerden.

 

 

De Engelen en de Aartsengelen alsook hun broeders en zusters van beneden, de Luciferianen en onze medemensen die een mengeling van al deze verschillende energieėn in zich dragen kunnen ons helpen om meesterschap te bereiken over al onze innerlijke eigenschappen. Zij kunnen ons helpen om ons zelf in de hand te houden.

 

 

Om hand in hand te werken met ons hogere zelf, onze altruļstische-goddelijke-individualiteit en zo zullen zij ons behoeden voor ons lagere zelf, onze egoļstische-aardse-personaliteit en al haar lagere begeerten, al haar egocentrische willetjes en wensen die niet bijdragen aan de evolutie van het Al in Al haar energie-vormen.

 

 

Wanneer wij de engelenkrachten in onszelf ontwikkelen zullen wij ons niet meer laten verleiden door onze lagere impulsen en zullen wij steeds trouw kunnen blijven aan het licht dat in ons zelf huist en ons de weg wijst naar een betere wereld, doch deze betere wereld begint steeds in ons zelf vandaar dat het enorm belangrijk is om aan ons zelf te werken, om met de Engelen in ons zelf te werken, om de Engelen een plaatsje in onszelf te schenken zodat zij kunnen dansen met de Ster die wij allen zijn.

 

 

Deze Ster zal al onze liefdevolste wensen vervullen omdat Hij ons door middel van zijn Engelen de nodige wilskracht, de nodige liefde en de nodige intelligentie zal schenken die ons toestaat om al deze wensen te verwezenlijken wanneer wij de juiste stappen zetten op Aarde.

 

 

Dankzij de Aartsengelen, de Engelen en onze lieve Beschermengelen kunnen wij leren om de juiste stappen te zetten en wanneer wij de moed niet opgeven en net als een kind leren door vallen en opstaan zullen wij op een dag kunnen lopen en de weg naar het hemelse rijk gaan.

 

 

Wij zijn de weg en de Engelen in ons zelf kunnen ons bevrijden van alle hindernissen die zich nog in onszelf en om ons heen bevinden want alles wat ons verhindert om de weg in ons zelf te vinden zal ons verhinderen om de weg in ons leven te vinden.

 

 

De Engelen en de Aartsengelen kunnen ons door middel van de 72 Engelen-Beschermengelen van de Levensboom en de Kabbalah betere intellectuele capaciteiten schenken en de goddelijke wil en de Christus liefde in ons wekken zodat wij samen met de Heilige Geest kunnen werken en al onze bezigheden in de materie bekroond zullen worden met zegeningen.

 

 

 

 

 

Ben je benieuwd naar jou Genie en Levensopdracht volg dan op deze link naar de Engelen Gids en maak kennis met je Beschermengel