Onze Beschermengelen en de Ontwaking van het Sterrenlicht

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Elke Beschermengel is een Genie dat wij kunnen openbaren. De Beschermengelen bevinden zich in alles waar we liefde en aandacht voor hebben. Het zijn de Sterren die schijnen in alles en iedereen.

Onze Beschermengelen staan ten dienste van ons. Het zijn de talenten die we meegekregen hebben in dit leven. Leer de Ster te herkennen die in iedereen schijnt. Wij zijn allen sterren en hebben vele talenten. Elk talent is als een Ster, en alle Sterren zijn mooi. Iedereen is getalenteerd. Wij kunnen allemaal iets van elkaar leren.

Laat je inspireren door je Beschermengel en geef het een plaats in je hart. Je Beschermengel is je grootste talent, de Ster die je de weg kan wijzen. Het is ook het talent waar je het meeste van houdt, wat je de mogelijkheid geeft om er op een liefdevolle en nuttige wijze iets mee te doen.

Zie wie je bent en laat al je positieve eigenschappen als Sterren schijnen dan zullen de negatieve eigenschappen vanzelf verdwijnen. Ontdek de talenten in de anderen en in jezelf en wakker ze aan. Elk talent is als een Lucifer die wacht om aangestoken te worden zodat ook hij kan stralen als een Engelen-Ster.

Wij zijn allen Sterren

Wij hebben allen vele vaardigheden alsook de mogelijkheid om met deze vaardigheden iets nuttig te doen en zo overvloed en liefde in ons leven te creëren. Wij hebben allen iets waarin we beter zijn dan onze medemens. Hierop moeten wij ons richten. Kijk naar je broeders en zusters ontdek hun talent, wees aandachtig, kijk en leer want wij kunnen van alle gaven van onze medemensen leren en ze zo ook voor onszelf ontwikkelen.

Iedereen heeft iets te geven.

Iedereen heeft een gave.

Iedereen heeft talent.

Ontdek de gave en ze zal je gegeven worden.

Vaar met je vaardigheden naar het eiland van je dromen.

Geef je gaven en alle gaven zullen je gegeven worden.

Affirmatie

Ik heb talent en ga hiermee iets doen voor mijn medemensen, de aarde en de maatschappij.

Alles wat ik doe, doe ik graag, het brengt mij overvloed en vreugde en geeft zin aan mijn leven.

Gebed

Bedankt aan het Licht wat in mezelf schijnt en ervoor zorgt dat al het negatieve verdwijnt.

Bedankt dat ik nu een doel heb en weet wat me te doen staat.

Bedankt dat alle omstandigheden in het leven mij helpen om dit doel te verwezenlijken.