Wat zijn Engelen en Aartsengelen?

Geschreven door Fengo Jabamiah   

De Aartsengelen en de Engelen representeren de actieve krachten die werken ten dienste van het Al in Al: De energieŽn die werkzaam zijn in de materie. Wij zouden hen kunnen zien als de verschillende gezichten van God die in ons huizen en ons steeds omringen.

Zij representeren onze hemelse Vader en onze aardse Moeder, alsook het goddelijke Kind dat in ons allen huist en wanneer wij leren om stil te zijn en te luisteren naar de wijze raad die Zij ons steeds toefluisteren en wij aandachtig zijn voor de vele symbolische boodschappen waarmee Zij ons bombarderen door middel van onze dagelijkse levensomstandigheden zullen wij de boodschap van ons Hogere Zelf kunnen ontvangen en leren om in harmonie te werken met de Ster die in ons allen huist.

Wij zouden de Aartsengelen en de Engelen als onze opvoeders kunnen zien en de energieŽn die zij transporteren als de kinderen van het Wezen dat alles is, het zijn, de ziel die alles levend maakt en voor het al-bewustzijn zorgt.

De Aartsengelen en de Engelen kunnen ons dus bewust maken van alles wat in ons huist en alles wat ons omringt en ons zo leiden naar een algemene eenheid van waaruit wij allen te samen in harmonie kunnen werken aan de grote liefdes-vereniging die het leven in werkelijkheid is:

God in al Haar energie-vormen.

De Aartsengelen wensen dat wij handelen ten dienste van de goddelijke vonk in onszelf en sporen ons aan door ons de juiste levensomstandigheden te schenken waarin wij de krachten van onze Beschermengelen optimaal kunnen benutten en zo samenwerken met Hen aan de realisatie van Godís droom.

Zij zijn verantwoordelijk voor onze omgeving en men kan er van uit gaan dat zij steeds hun uiterste best doen om ons zo snel mogelijk in contact te brengen met God de Vader, net zoals het de verantwoordelijkheid van onze ouders is om ons in de juiste omgeving te plaatsen en ons alle mogelijkheden te schenken om het beste uit ons zelf te halen en een gelukkig en waardevol leven te leiden.

Vandaar dat wij onze ouders moeten respecteren, hen bedanken voor alles wat zij voor ons gedaan hebben en voor het gene zij nog aan het doen zijn.

Wanneer wij in conflict verkeren met onze ouders

verkeren wij in conflict met God.

Wanneer wij in conflict verkeren met onze geliefden

verkeren wij in conflict met God.

God is onze Geliefde en wij zijn de Geliefden van God.

Laten wij dus alstublieft allen overeen proberen te komen ondanks onze verschillen want het is juist de verscheidenheid die het leven zo fijn maakt.

God houdt van het nieuwe, God is verandering en het oude gezicht van God dat streng en onderwijzend was is aan het verdwijnen om plaats te maken voor het Gezicht van een liefdevolle Vader die zijn kinderen de vrijheid schenkt om een wereld te creŽren naar hun beeld en hun gelijkenis.