Werken met de Engelen-Serafijnen Vehuiah en Jeliel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Mijn werk met de Engelen, Serafijnen VEHUIAH en YELIEL

Engel-Beschermengel Vehuiah is de representant van de goddelijke wil. Mijn eerste werk met Engel-Beschermengel VEHUIAH hield dan ook in dat ik er heb over nagedacht en gemediteerd wat de goddelijke wil is, de menselijke wil, het instinct en de hogere intelligentie. Vandaar ben ik verder gegaan en heb kennis gemaakt met Engel-Beschermengel Yeliel.

Samen met deze twee lieve Engelen, Serafijnen ben ik uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat gelukkig zijn het doel van iedereen is, alsook dat Alles en Iedereen God is en dat dus enkel een doel wat ons allen ten goede komt in overeenstemming kan zijn met de goddelijke wil.

Ook ben ik er achter gekomen dat het werk der Serafijnen, het werk der purificatie is. Het welke inhoudt dat wij plaats voor het goddelijke in onszelf maken, en onze eigen egoÔstische lagere willetjes achterwege laten ten dienste van het grotere goed.

Doch ik was ongelukkig en wanhopig op zoek naar de liefde, ik volgde mijn egoÔstisch willetjes en belande van het ene avontuur in het andere, steeds vergezeld van het nodige genot en het nodige lijden. Ik draaide door in cirkels en begon er zo langzamerhand bijna gek van te worden. Gelukkig belande ik uiteindelijk toch bij mijn Geliefde en voor deze zegening wil ik de Engelen, Serafijnen Vehuiah en Yeliel als ook alle andere Engelen en Aartsengelen danken.

Dankjewel Lieve God

Dankjewel voor het grote avontuur des levens waarin ik mij bevind, dankjewel voor alle lieve mensen die mij steeds omringen alsook voor de schitterende landschappen waarin ik steeds mag vertoeven. Bedankt voor het vreugdevolle werk dat wij reeds samen verricht hebben. En bovenal bedankt voor de liefde die jij steeds naar me toe stuurt in al haar vormen. Bedankt dat ik mag houden van het leven en mijn geliefde omarmen in dankbaarheid voor het bestaan.

Mijn Geliefde

Dus mijn eerste wens was vervuld, ik had mijn geliefde gevonden en bovendien werkte zij ook nog eens met Engelen wat erop wees dat wij gezamenlijk het goede werk verder konden zetten. En dat deden wij ook. In het begin van de Lente tijdens de periode van Engel-Beschermengel Vehuiah uitte ik mijn wensen en zij de hare en werkten wij samen een plan uit wat nu al voor het grootste gedeelte waar is geworden en wat ik wil delen met jullie als voorbeeld van wat jullie kunnen vragen aan Aartsengel Metatron en de Engelen-Serafijnen en wel speciaal aan de Engelen-Beschermengelen Vehuiah, Yeliel en Sitael, de eerste 3 Engelen-Serafijnen de welke je toestaan om te ontdekten wat je wil, waar je van houdt en om een plan te maken van je wensen en de uitvoering ervan waarna je met Elemiah de goddelijke macht verkrijgt om dit plan te verwezenlijken wanneer het in overeenstemming is met de goddelijke wil en het plan dat je voor jezelf hebt gemaakt voordat je incarneerde.


Wat willen wij

Wij willen gelukkig zijn en iedereen om ons heen gelukkig maken.

Hoe gaan wij ik dit doen, hoe gaan wij dat tewerkstellen

Door iets met liefde te doen

Wat willen wij doen:

Wij willen onze kennis verspreiden als een licht dat hoop en helderheid, motivatie en zin om te leven brengt aan onze medemensen en onszelf. Wij willen boeken schrijven, workshops en lezingen organiseren en doen. Wij willen iets nuttig doen ten dienste van de Mensheid, ten dienste van God en de Engelen, ten dienste van onszelf en zodoende steeds handelen met onvoorwaardelijke liefde.

Wij zijn allen Sterren

Wij hebben allen vele vaardigheden alsook de mogelijkheid om met deze vaardigheden iets nuttig te doen en zo overvloed en liefde in ons leven te creŽren. Wij hebben allen iets waarin we beter zijn dan onze medemens. Hierop moeten wij ons richten. Kijk naar je broeders en zusters ontdek hun talent, wees aandachtig, kijk en leer want wij kunnen van alle gaven van onze medemensen leren en ze zo ook voor onszelf ontwikkelen.

Iedereen heeft iets te geven.

Iedereen heeft een gave.

Iedereen heeft talent.

Ontdek de gave en ze zal je gegeven worden.

Vaar met je vaardigheden naar het eiland van je dromen.

Geef je gaven en alle gaven zullen je gegeven worden.

Wat is je gave, wat zijn je mogelijkheden en wat ga je er mee doen?

De Engelen Serafijnen Vehuiah en Yeliel leren ons om op een juiste wijze gebruik te maken van de gaven en talenten die wij reeds verworven hebben, en het is dan ook van kapitaal belang om er over na te denken welke vaardigheden wij hebben en hoe wij van deze goddelijke eigenschappen optimaal gebruik kunnen maken.

De Engelen-Beschermengelen Vehuiah en Jeliel kunnen ons leren om onze talenten ten dienste te stellen van het grotere geheel en staan ons zodoende bij met het verwezenlijken van het goddelijke plan, de goddelijke droom waar wij allen in meespellen.

Mijn Gaven

1 van de gaven die ik heb is schrijven en het is dan ook dit schrijftalent waaraan ik samen met de Engelen, Beschermengelen Vehuiah en Yeliel gewerkt heb.

Waar schrijf ik over en wat wil ik ermee bereiken:

Ik wil mezelf beter leren kennen door middel van dit schrijven en zodoende ook mijn medemensen de sleutel tot Zelfkennis geven. Ik wil mezelf en mijn medemensen door middel van dit schrijven aan het denken zetten en in contact brengen met de Engelen die in ons huizen.

Samen met de Engelen-Beschermengelen Vehuiah en Yeliel ben ik begonnen met dromen, nadenken en schrijven en heb zodoende een doel aan mijn leven gegeven.

Wanneer het leven een doel heeft, wanneer wij er de zin van inzien en wij een objectief hebben om naartoe te werken zijn wij gemotiveerd en het is dan ook mijn wens om 1-ieder die deze tekst leest de nodige inspiratie te schenken zodat wij allen te samen met de Engelen-Serafijnen Vehuiah en Jeliel de eerste stappen kunnen zetten naar het leven van onze dromen.

'Ken jezelf, kom te weten wat je wil en doe er iets mee' is de raad en de opdracht die de Lieve Engelen-Serafijnen Vehuiah en Yeliel ons geven.

Het is mijn wens om als een levend voorbeeld te zijn en zodoende het licht der Engelen te verspreiden, vandaar dat ik besloten heb om hieronder mijn eerste werk met de Engelen-Serafijnen Vehuiah en Jeliel verder te belichten.

Dat dit lichtende voorbeeld 1-ieder moge inspireren en motiveren om ook zijn of haar wensen en doelen te ontdekken.

De Engelen-Beschermengelen Vehuiah en Jeliel zullen ons steeds bijstaan en inspireren, samen met hen kunnen wij te weten komen wat ons hart harder doet slaan en hoe wij op een vreugdevolle wijze ons steentje bij kunnen dragen aan het goddelijke kunstwerk waarvan wij allen deel uit maken.

Mijn droom en mijn levensopdracht

Ik wil verder schrijven, praten en handelen samen met de 72 Engelen van het Licht.†Deze Engelen bevinden zich in ons en hun Licht schenkt ons begrip over ons zelf, onze broeders en zusters, de wereld, de natuur en haar weten. Zij kunnen ons levensdoel ontsluieren en ons helpen om het uit te voeren.

Mijn doelen:

Ik wil mijn eerste boek verder afwerken, dit boek gaat over mezelf, een dwaas die magiŽr wilde worden en zich naar het land der Engelen begaf op zoek naar zijn geliefde, zijn ster en zijn droom.

Ook wil ik een boek schrijven over de 72 innerlijke Leraren: de Engelen van het Licht. Zoals je ziet heeft het licht dit boek reeds tot leven gebracht alsook enkele andere boeken waaraan ik aan het werken ben. Zij zouden de volgende titels kunnen dragen en over de volgende onderwerpen kunnen gaan:

Innerlijke Kracht Ontwikkeling

Ontdek je gaven, je vaardigheden, je kwaliteiten en je deugden

Ik ben reeds begonnen aan dit boek, want het is de innerlijke kracht ontwikkeling der Engelen waarmee wij nu bezig zijn, en elk van ons kan zijn gaven en zijn kwaliteiten te weten komen door op zoek te gaan naar de Engelen die in ons huizen en ze aan het licht te brengen. In dit boek kun je kennis maken met je beschermengelen zo veel meer over jezelf en je talenten te weten komen.

De levensboom als innerlijke landkaart

Ook dit boek is tot leven gekomen in deze teksten aangezien de levensboom het huis der Engelen is en wij allen een levensboom in ons dragen, zo ook is dit boek een levensboom in wording en de landkaart die wij met de Engelen kunnen leren belopen door 1 voor 1 de energieŽn van de Engelen in ons zelf te ontwikkelen en te benutten in de materie, waardoor het landschap van onze dromen gecreŽerd wordt en alle personages in ons levensspel naar wens zullen zijn.

Met de Engelen kunnen wij leren om heer en meester te worden over onszelf, en zodoende ook meesterschap bereiken over de materie waarna wij een wereld naar ons eigen beeld kunnen scheppen in liefdevolle samenwerking met ons hogere zelf, de Ster die in ons allen huist.

De Tarotkaarten als de personages van ons persoonlijk theater

Dit boek gaat over alle archetypen die zich in ons bevinden, alle rollen die wij spelen. De verschillende krachten, talenten die wij bezitten en waarmee wij iets kunnen doen. Ook deze wetenschap zit in dit boek verweven aangezien de Tarotkaarten rechtstreeks in verband staan met de letters van het Hebreeuws alfabet waarvan de Engelennamen gemaakt zijn.

Elke letter van de naam representeert een energie en de samenwerking van al deze energieŽn zorgt voor de betreffende Engelen-essentie. bovendien zijn de Tarot kaarten ware leraren voor mij geweest en zou het best kunnen dat zij ons ook in dit boek een bezoekje komen brengen.

De micro en de macro kosmos

Dit boek gaat over de astrologische krachten die zich in ons zelf en om ons heen bevinden.

De zodiak, de planeten en de tekens van de dierenriem en heeft dus ook alles te maken met de Engelen van het Licht aangezien zij ons de energieŽn vanuit de zodiak brengen en zij met de krachten der planeten werken. Ook deze wetenschap zit in dit boek verweven en zo zullen wij dankzij de Engelen van het licht veel te weten komen over onszelf en het universum waarin wij ons bevinden.

Tot zover de boeken, 1 ding is zeker het boek der Engelen is al in de maak en al onze andere boeken zitten erin verweven aangezien de Engelen van het licht met alle onderwerpen te maken hebben en ons vele wegen naar verschillende wetenschappen kunnen openbaren.

Engelen Lezingen

Ik wil Engelenlezingen geven, persoonlijk en per email.

Wat houdt dat in:

Ik bereken de geboorte Engelen van de betreffende persoon kom zo zijn gaven ter weten en bespreek met hem wat deze vaardigheden hem te bieden hebben en hoe zij of hij er iets mee kan doen.

Ik geef hem of haar ook enkele affirmaties die de krachten der Engelen doen ontwaken zoals:

Ik heb talent en ga hiermee iets doen voor mijn medemensen, de aarde en de maatschappij.

Alles wat ik doe doe ik graag, het brengt mij overvloed en vreugde

en geeft zin aan mijn leven.

Ook schrijf ik een gebed voor hem of haar, en dat ga ik ook hier en nu doen:

Bedankt aan het Licht wat in mezelf schijnt en ervoor zorgt dat al het negatieve verdwijnt.

Bedankt dat ik nu een doel heb en weet wat me te doen staat.

Bedankt dat alle omstandigheden in het leven mij †helpen

om dit doel te verwezenlijken.

Amen

Ondertussen werden vele van onze wensen waar en kunnen jullie reeds in het boek van mijn dromen lezen en workshops volgen bij mijn geliefde, de projecten waaraan wij begonnen zijn beginnen hun eerste vruchten te dragen en hiervoor wil ik Aartsengel Metatron, mijn Geliefde en de Engelen Beschermengelen Vehuiah en Jeliel nogmaals uit het diepst van mijn hart danken.

Vrije bijdragen om onze projecten te steunen

kunnen geschonken worden op het rekeningnummer†BE83 9795 8636 6015